Bylo

Svatojosefská píseň - výsledky soutěže

josef Na závěr Roku sv. Josefa, vyhlásil FATYM Vranov nad Dyjí ve spolupráci s MUSICOU SACRA hudební soutěž s názvem Svatojosefská píseň. Zúčastnit se mohl každý, kdo splnil podmínky soutěže a dodal originální píseň zaměřenou na úctu ke sv. Josefovi. A jak soutěž dopadla?Celkem bylo zasláno 15 písní od 14 interpretů. Autoři písní volili různé hudební žánry i nástroje.

HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY:

Odborná porota pod vedením Williho Türka posuzovala písně z různě odborných hledisek: žánrů, notových zápisů, textů písní, schopnosti hudební skladby potřebného vzletu na základě rýmů a celkového hudebního dojmu. K pomoci přizvala biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který v ČBK zastupuje funkci předsedy Komise pro liturgii, Ondřeje Múčku hlavního organologa brněnské diecéze, blízkého spolupracovníka MUSICI SACRA P. Onřeje Talaše (toho času v Římě) a kancléře biskupské kurie Mons. Jana Mráze, který písně posoudil z hlediska "nezávadnosti" obsahu. Takto došla odborná porota k rozhodnutí, že si zcela všichni interpreti zaslouží UZNÁNÍ ZA KREATIVITU, protože všichni zúčastnění autoři byli ve svém úsilí vedeni láskou k Pánu, jeho pěstounu sv. Josefovi a k církvi. Toto Uznání odborné poroty, která vyvinula nemalé úsilí ve svém hodnocení, bude zasláno všem autorům písní na jejich poštovní adresu.HODNOCENÍ LAICKÉ POROTY:

Laickým porotcem se mohl stát každý, kdo od 5. 2. do 5. 3. dle podmínek hlasoval pro konkrétní píseň. Celkem hlasovalo 50 laických porotců a ti rozhodli takto:1. místo Jan Soukup - Ó svatý Josefe získal celkem 77 bodů


2. místo Matouš Marek - Perlo z rodu Davida celkem 49 bodů


3. místo Klára Němcová - O sv. Josefovi celkem 44 bodůJako zaslouženou odměnu obdrží vítězové ikonu sv. Josefa.

Děkujeme všem soutěžícím a porotcům za účast v soutěži.Na závěr slova otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky:
„Chtěl bych popřát vše dobré všem, kdo se chtějí věnovat v Církvi kultuře mluveného a zpívaného slova. Nezapomeňme, že liturgii vždy slavíme s celým nebem. Nebe ji slaví dokonale, my často povrchně, nesoustředěně, ale vždy se máme snažit o to, aby i z naší strany to bylo nejlépe, jak jsme jen schopni.“

Písně ke sv. Josefovi, které byly do soutěže přihlášeny. Níže jsou uvedeny odkazy na nahrávky a notové zápisy:


1. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Jak malý Syn Boží - AUTORKA: Bohuslava Š

noty a text písně zde


2. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Milovaný Josefe - AUTORKA: Bohuslava Š

noty a text písně zde


3. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: O svätý Josef - AUTOŘI: text: Jozef Šuppa SJ hudba: Vlastimil Dufka SJ

noty a text písně zde


4. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Ó svatý Josefe - AUTOR: Jan Soukup

noty a text písně zde


5. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Modlitba ke svatému Josefovi - AUTOŘI: hudba Jan Vrkoč text: Denní modlitba církve, ČBK

noty a text písně zde


6. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Píseň ke sv. Josefu - AUTORKA: hudba a text: Jindřiška Biskupová

text písně zde


7. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: O sv. Josefovi - AUTORKA: hudba a text: Klára Němcová

noty a text písně zde


8. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Tebe, Josefe, dal nám Pán - AUTOŘI: hudba: Lenka Ripperová text: Matěj Pravý

noty a text písně zde


9. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Svatý Josefe - AUTOR: hudba a text: Lukáš Novák

noty a text písně zde


10. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Svatý Josefe - AUTOR: hudba a text: Marek Dunda

noty a text písně zde


11. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Josefe, perlo z rodu Davidova - AUTOR: hudba a text: Matouš Marek

noty a text písně zde


12. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Slova anděla - AUTOR: hudba a text: Petr Žamberský

noty a text písně zde


13. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Když syn Boží - AUTOR: hudba: Dominik Šuráň text: František Střížovský

noty a text písně zde


14. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Svatý Josefe, oroduj za nás! - AUTORKA: hudba a text: Terezka Szkanderová

text písně zde


15. SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ: Píseň svatému Josefovi - AUTORKA: hudba a text: Marie Hulová

text písně zdeilustracni


Saint Joseph, volné dílo, flickr


josef jenikov


klavir


noty


kytaraSdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 10)
(4.15 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 8)
(3.32 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 34)
(14.11 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 189)
(78.42 %)Celkem hlasovalo: 241
Související články:
Zasvěcení sebe svatému Josefovi (02.05.2024)
Tajemství poznání velikosti sv. Josefa odhaleno (19.03.2024)
Křížová cesta se svatým Josefem (19.03.2024)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (17.03.2024)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (17.03.2024)
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 26. 03. 2022 | 1248 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace