Zajímavé...

Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte

Gabriele Kuby, blu-news.org, CC BY-SA 2.0, commons... Kath.net dokumentuje proslov socioložky a spisovatelky Gabriely Kubyové na Pochodu pro život v Mnichově. Mnichov, 21.3.2022

Milí přátelé, milí obránci života!

Stojíme na náměstí Königsplatz v Mnichově, abychom se viditelně vyslovili pro život. Všichni lidé, možná kromě těch naprosto zoufalých, na životě visí a dělají vše pro to, aby co nejdéle při životě zůstali. Oni žijí, protože mají matku, která se rozhodla, dítě nechat v sobě růst, živit ho a s bolestmi porodit, aby o toto dítě pečovala, chránila ho a vychovávala většinou s mužem, který byl ochoten převzít zodpovědnost jako otec.

Ale miliony žen a mužů na světě nechtějí život, který zplodili, předávat dál. Ženy se dostaly do situace, ve které už nedokážou rozeznat, jak velké povolání je být ženou a moci darovat život. Myslí si, že dokážou život zvládnout už jen tehdy, když dítě – své vlastní dítě, které v nich roste – usmrtí.

Jsem matka tří dospělých dětí a babička čtyř vnoučat. Byla jsem na návštěvě v rodině mého syna a když jsem se loučila, řekl můj syn: „Chci ti ještě ukázat něco hezkého.“ Sebral mobil a ukázal mi video 12-týdenního děťátka s ručičkami a nožičkami a ono zvedlo svou ručku k pusince a zdálo se , jako by se usmívalo. To bylo děťátko v těle mé snachy, moje páté vnoučátko. Vyronily se mi do očí slzy. To není žádný „shluk buněk“, to je děťátko s jedinečným otiskem prstů a jedinečným osudem, co nejvroucněji spojené s matkou. Její duševní stav v těhotenství bude základním duševním stavem života dítěte.

Yoel Ben-Avraham Follow sucking_thumb, CC BY-ND 2.0, flickr.com


Jako prarodič člověk už není v hektice života, nemusí všechno zvládnout současně, vydělávat si na život, vychovávat děti, dozrávat v manželském životě, nebo se probojovávat životem bez spolehlivého svazku.

Jako babička už můžu jen žasnout nad tím, co je člověk. Od prvního okamžiku hledí duše z oček děťátka do duše matky a otce. Celé minuty moje vnoučátko, které má jenom pár týdnů, neodvrátilo pohled od mých očí, hledělo, hledělo a hledělo! To my velcí už vůbec nedokážeme, ale v pohledu nevinného děťátka se to můžeme znovu naučit. Vnoučátka milují své prarodiče, je to symbióza radosti.

Den za dnem se život rozvíjí úplně sám od sebe. Dítě se chce učit, chce lézt, postavit se, kráčet, chce objevovat svět, chce se naučit mluvit a chápe už mnohem dřív, než umí mluvit. Když se narodí a cítí se v bezpečí, je plné chuti do života, kreativity a důvtipu, důvěřuje životu a očekává jen dobro. V rodičích zapaluje lásku a úchvatný pud toto dítě chránit.

CC0, pixabay.com


Přirozeně vím, že existuje nemoc, postižení, rozbití vztahů, nouze. Ale to, co jsem popsala, je to normální, to je ta obrovská radost ze života, kterou dítě má a nám daruje. A dokonce i s nemocí, postižením, při rozbitém vztahu si život svou radostí a silou proráží svou cestu.

Žeby ženy, které tančí na ulicích, když jim zákon dovolí zabíjet své nenarozené děti, možná nikdy nezažily radost ze své existence?

Ve Francii zvýšily lhůtu legálního potratu z 12 na 14 týdnů. V Kolumbii na 24 týdnů. Kdyby se splnila vůle Joe Bidena i levičáků a zelených v naší zemi, tak by mělo odpadnout každé omezení – chtějí zabíjet děti až do porodu!

Má být opravdu povolena i „reklama na portaty“ – k usmrcování nevinných dětí?
Máme lékaře nutit, aby už jako medici prováděli potraty?
Mají zdravotní pojišťovny hradit tzn. „zdravotní výkon“, který je ve skutečnosti zločinem?
To vše plánuje současná koalice uzákonit ve zrychleném řízení!

Emmanuel Macron v projevu v Evropském parlamentu 19. ledna dokonce žádal zakotvit „právo na potrat“ do Charty Rady Evropy! Usmrcování nenarozeného dítěte jako lidské právo??? Vidíme zde, že když už nevěříme, že jsme dobrým Bohem chtění a stvořeni k jeho podobě s nesrovnatelnou důstojností, tak se řítíme do barbarství.

Posloucháme statistiky – asi 100 000 potratů ročně v Německu, ale ve skutečnosti je jich dvakrát tolik. Až 73 milionů potratů na světě za rok – to je téměř všechno obyvatelstvo Německa. „International Planned Parenthood,“ v Německu „Pro Familia“ provozuje potratový průmysl na celém světě a vlády tento krvavý obchod financují z daní obyvatel. Posloucháme tato čísla, ale uvědomujeme si vlastně, co se tady děje? Nechci to dále rozvádět s ohledem na děti, které zde stojí se svými rodiči, aby všechny děti mohly žít.

Žena, která nevidí jiné východisko, než usmrtit své nenarozené dítě, je v nouzi. Často nemá muže, který by ji objal a řekl jí: „My to spolu zvládneme.“ Často nemá rodinu, která by ji podpořila. Možná je ve finanční nouzi. Pravděpodobně nemá vzor a žádnou vizi dobrého života ženy, manželky, matky. Možná nikdy neslyšela, že ona a její dítě jsou stvořeny a milovány Bohem.

Ona potřebuje pomoc, lásku, konkrétní podporu. Ona potřebuje především naději, potřebuje poselství, že dostane požehnání, rozhodne-li se pro život svého dítěte, že ji očekává velká radost při vší námaze, že nikdy nebyla milována tak, jak bezvýhradně ji bude milovat její vlastní dítě, že toto dítě prorazí cesty, jaké si ještě ani nedokáže představit. A pokud nebude vidět už žádné jiné východisko, tak může dát děťátko k adopci a bude moci být na sebe hrdá, řekne-li ano svému děťátku místo toho, aby se vrhla do propasti lítosti.

Milí přátelé života, jak je možné, že se považujeme za vrchol lidské společnosti, když legalizujeme masové usmrcování nenarozených dětí? Odpověď je jednoduchá: Neboť jsme sexualitu udělali bůžkem. Sex ano, dítě ne. Tomuto bůžku se obětuje rodina, manželství, nenarozené děti. Tento bůžek chce krev. Je důležité, že zde stojíme a říkáme NE, i když nás není mnoho. My říkáme NE společnosti, která zabíjí slabé, aby silní mohli uspokojit své žádostivosti. Ti dnes silní, zapomínají, že jednou byli slabí a že znovu budou slabí a že budou možná jednou velmi osamělí. My říkáme ANO společnosti, která život dětí chrání, pro kterou je dítě Božím darem a budoucností nás všech.

Nemůže být pokoj, když se miliony nevinných dětí zabíjejí před porodem. Jejich krev volá do nebe. Matka Tereza z Kalkaty při děkovném proslovu po udělení Nobelovy ceny míru 1979 řekla: „Největším ničitelem pokoje je dnes výkřik nevinného, ​​nenarozeného dítěte.

Slyšme tento výkřik a dejme dětem ochranu a lásku, aby mohly budovat novou kulturu života!


Převzato z https://modlitba.sk/, článek najdete v souboru zpráv zde - Život Cirkvi vo svete 12/2022, 25. 3. 20222

Matka atereza, foto: www.hfi.sk /1986 Turelio, CC-BY-SA-20, z postoj.sk


G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody
- nová kniha a vystoupení na Slovensku


https://fatym.com/view.php?nazevclanku=g-kuby-globalni-sexualni-revoluce-ztrata-svobody-ve-jmenu-svobody-nova-kniha-a-vystoupeni-na-slovensku&cisloclanku=2013100087

(vydáno v roce 2013)

Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově


https://fatym.com/view.php?nazevclanku=g-kuby-globalni-sexualni-revoluce-ztrata-svobody-ve-jmenu-svobody-nova-kniha-a-vystoupeni-na-slovensku&cisloclanku=2013100087

(vydáno v r. 2013)


Gabriele Kuby: Co vám lékaři o potratu nikdy neřeknou


https://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2020110093

(vydáno v r. 2020)


U nás vydané knihy G. Kuby


nová publikácia Gabriele Kuby,<br>foto z: http://www.hlavnespravy.sk

Sdílet

Související články:
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Postižené dítě? (25.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme (20.09.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 03. 2022 | 235 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace