Zajímavé...

G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku

G. Kuby, kniha Gabriele Kuby - statečná žena, která by měla být slyšet. Má co říct! Otevřeně hovoří o věcech, které nám mnohým většinou nedochází... a potom může být pozdě. Vždyť nová ideologie se v západních společnostech už potichu stala realitou každodenního života...
G. Kuby otevírá oči, burcuje, ukazuje nebezpečí toho, co "se nabízí jako svoboda, přitom však vede k jejímu zničení." Říká: "Po fašizmu a komunizmu nastupuje gender."

Nová kniha G. Kuby:
Globálna SEXuálna REVOLÚCIA
strata SLOBODY v mene SLOBODY


Europoslankyně Anna Záborská o knize napsala: "Kniha Gabriele Kuby se snaží otevírat lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj společnosti. Globální sexuální revoluce je tady poprvé představena v souvislostech: Myšlenkoví průkopníci od dob Francouzské revoluce, obrat od feminismu k gender-ideologii, strategické globální prosazení gender-ideologie prostřednictvím OSN, EU a národních vlád, politické znásilnění jazyka, epidemické rozšíření pornografie, zrušení všech morálních norem prostřednictvím rovnosti homo-, bi-, trans-a intersexuality s heterosexualitou, která sahá až po "homo-manželství "s možností adopce a - jako nejnebezpečnější fronta kulturní revoluce - převýchova mládeže ve školách a mateřských školách předčasnou sexualizácí. Platí to, o čem mluví podtitul knihy: vše se nabízí jako svoboda, přitom však vede k jejímu zničení."

Více o knize najdete na: http://www.kuby.sk/nova-kniha

Převzato z a více informací na http://www.kuby.sk/


@@@!!-!!@@@


Kuby sa na Slovensku
setkala s nepochopením
u liberálních a sexuálních extrémistů


Jménem žen proti ženskosti. A naopak


Po bouřlivém období žen v zajetí potratů a rozvodů vstupujeme do nové kulturní fáze. Jde o boj proti sexuální identitě. Začalo se takzvanou gender ideologií, podle níž se nerodíme jako muži a ženy, ale se jimi stáváme. Přirozenost je podle ní jen dcerou kultury a proto je možné ji modifikovat podle potřeb a potěšení. Biologické pohlaví postupně mizí, aby dalo místo rodu. Podle Australské komise pro lidská práva už máme 23 rodů: muži, ženy, homosexuálové, bisexuálové, transgender, trans, transsexuálové, intersex, Androgyn, agender, crossdresser, drag king, drag queen, genderfluid, genderqueer, intergender, neutronu, pansexuál, pan gender, third gender, third sex, sistergirl a brotherboy.

Důsledky tohoto chaosu musel nakonec reflektovat i australský odvolací soud v Novém Walesu, když jako první právně uznal nové pohlaví pro ty, kteří se již neumí identifikovat ani se ženou ani s mužem. Pro "neutrál" nabídl v dokumentech novou kolonku, a to "nespecifikované".

Rovnost ideologie křičí po právech žen, žádá jejich větší prosazování ve vědě a výzkumu, v politice a jinde, žádá osvobození z "okovů mateřství" a manželství a tím samu sebe dostala do úzkých. Objevily se totiž emancipované ženy jako Marguerite Peeters, Dale O'Laeary, Naomi Wolf, Gabriele Kuby a jiné, které bijí na poplach a snaží se upozornit státy, ve kterých ještě vždy matkou je žena a otcem muž, na nebezpečné důsledky gender ideologie v západních zemích. Jedna z nich, Gabriele Kuby, v těchto dnech absolvuje své turné i na Slovensku a představuje svou publikaci pod názvem Globální sexuální revoluce. Je v hojné míře napadána a kritizována Olgou Pietruchovou a dalšími liberálními a sexuálními extremisty.

Kuby upozorňuje
na státem centralizovanou sexualizaci
a její uplatňování
již od nejútlejšího věku


Gabriele Kuby upozorňuje na nebezpečí zákonů nebo různých dektretů, které de facto popírají jakékoliv přirozené okolnosti a dokonce je prohlašují za společensky nebezpečné. Vysvětluje, že vlády prosazováním kompetencí výchovy dítěte na stát ignorují vědecké poznatky. Různé vlády pod pojmy "rovnost příležitostí", "gender mainstreaming", nebo hlasem různých výborů pro gender nabízejí řešení, která nic nevyřeší, ale prosadí svou agendu. Ukázalo se totiž, že běžným lidem nic neříkající dokumenty a strategie uplatňující na pohled neškodné zásady týkající se rovnosti, nediskriminace a pod., neorientují politiku na pomoc rodině, boj proti rostoucí chudobě; nehledí na tělesné a duševní zdraví dětí a dospívajících, ale pouze na uplatňování Gender mainstreaming -u.

Kuby upozorňuje, že existují tendence zrušit rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím a nastolit homosexualitu jako normu. Lesbický, homosexuální a transsexuální životní styl se chce dát na roveň soužití mezi mužem a ženou. Tato nová ideologie se v západních společnostech už potichu stala realitou každodenního života právě díky kompetencím, které má politický aparát. Vše se to událo bez jakékoliv veřejné diskuse na toto téma. Mnoha politikům ani není jasné, o co při gender problematice jde. Stávají se jen malými postavičkami, které jsou řízeny meziresortními orgány (u nás tato komunikace probíhá přes Výbor pro rovnost pohlaví, který spadá pod Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny).

Brožury
o sexuální stimulaci nezletilých
"zadarmo"


Gender ideologové tvrdí, že role muže a ženy ve společnosti nejsou nijak podmíněny biologicky, ale jen společností a kulturou. Podle toho se tedy mohou kdykoliv měnit. Před očima se nám rýsuje sociální inženýrství, které chce vytvořit nového člověka, pohlavně zaměnitelného. Kvůli tomu je třeba zasáhnout co nejdříve - v dětském věku a to prostřednictvím předčasné sexualizáce. Kuby upozorňuje, že v Německu se již distribuují zdarma kontroverzní brožury pro rodiče, učitele, vychovatele, do škol a žákům. Jako příklad jedna z nich: "Poradce rodičů pro dětskou sexuální výchovu od 1-3 let" - vyzývá matky a otce, aby střídaly "nezbytné s příjemným - lechtáním, hlazením a líbáním děti na místech, kde je umýváte." ( ... )" je to jen znak zdravého vývoje Vašeho dítěte, pokud se umí samo přivést k uspokojení svého libida" (str. 25 ). Pokud dívky (ve věku 1-3 let!) mají tendence stále více používat jisté předměty, nemělo by se to využívat jako záminka bránit jim masturbovat (str. 25 ). Tvůrce brožurky bude "rád, pokud otcové, babičky, strýcové nebo pečovatelky se podívají na informace, jak se mohou i oni stimulovat - ať brožurka slouží všem!" (Str. 13 ). (Brožura se v originále jmenuje Ratgeber fuer Eltern zur kindlichen Sexualerziehung vom 1. bis zum 3. Lebensjahr ).

Když se posuneme ve vzdělávání dále, ve školkách si děti zpívají písně se slovy jako: "Když hledím na své tělo a dotýkám se ho, stále objevuji něco, co mi patří ... máme vagínu, protože jsme holčičky. Nachází se pod bříškem, mezi nohama. Neslouží jen na močení a když se jí dotýkám, tak mě příjemně lechtá. Můžeš říci "ne", můžeš říct "ano", můžeš říct "stop" nebo "ještě", "tohle se mi nelíbí", "tohle mi je příjemné", "pokračuj ještě". "

Škola: Ve věku 9 let začínají "hodiny prevence" nazývané sexuologie. Protože přicházejí do věku, kdy dětské hry mohou mít "velmi nežádoucí důsledky": těhotenství. Děti v devíti letech se ve školách učí, jak nasadit kondom na plastický penis. V brožuře "dívčí záležitosti" čteme: "Tak jako je mnoho lidí zvědavých na téma o sexu, mnozí se také ptají, jak to dělají lesbické ženy v posteli (nebo jinde). Když chodí dívky s dívkami, není to jiné než u ostatních párů: dělají vše, na co mají chuť. Mohou se líbat, dotýkat, jazykem nebo prsty. Tak jako sex mezi mužem a ženou závisí na fantazii, zkušenosti a vzájemné důvěry, kam jsou schopni oba zajít. Možná si řeknete, lesby alespoň nemají problém s AIDS. Ano, a dokonce nemusí ani myslet na nechtěné těhotenství."

Od věku 10 let začínají na školách iniciativy propagandy a výchovy k homosexualitě (přesněji lesbické, homosexuální, bi a trans). V 198-stránkové brožuře pro střední školy pod názvem "Způsoby soužití homosexuálů a lesbiček" se mimo jiné nabízejí následující modelové úlohy: "Sedíš v baru pro homosexuály a dnes by si také měl chuť na pěkného muže ve své posteli. Jeden takový právě vchází do baru. Jak se v této situaci zachováš?; Ty jsi Petr a máš 29 let. Chceš vztah s tvým přítelem Kemalem zaregistrovat jako životní svazek. Dnes to chcete říct jeho mámě; Si Evelyn Meier, a máš 19 let. Chceš vztah se svou přítelkyní Katrin zaregistrovat jako životní svazek. Dnes pojedete za protestantskou pastorkou, paní Schulz, neboť se chcete vzít v kostele."

Kuby upozorňuje, že takové vzdělávání ohrožuje autoritu rodičů. Svádí děti a dospívající mládež k sexu zredukovanému pouze na uspokojení libida a bez jakýchkoliv hlubších svazků, které by vedly k manželství. Neustále se jim předkládají různé formy sexuálních praktik - homosexuální, lesbické, bisexuální, transsexuální a dávají se na roveň heterosexuálním. Děti a mládež od 9 let jsou prý takto ve škole formováné jako "experti prevence". Potrat se jim nabízí jako nevinná možnost svobodného rozhodnutí.

Kuby vyzývá, aby se Evropané konečně probudili. Hostí ji na mnoha mezinárodních konferencích a besedách, kde se gender stále více přehodnocuje. Dnes se svou prezentací vystoupí (vystoupila) v Ružomberku a v Košicích.

Převzato z www.hlavnespravy.sk, článek, vydaný 10. 10. 2013, naleznete zde.Můžete si dále přečíst:
AKTUÁLNE: Gabriele Kuby: Po fašizme a komunizme nastupuje gender

Naleznete na
http://www.postoy.sk/g_kuby_po_fasizme_a_komunizme_nastupuje_gender
(článek z 10. 10. 2013)Na Fatymu už vyšlo:

Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku - přednášky

Socioložka Gabriele Kuby o kultuře života a anti-kultuře smrti


(Na Fatym.com vydáno 11. 10. 2013)

Gabriele Kuby<br>foto: www.kathpedia.com
foto: odkaz:
www.wikimannia.org


nová publikácia Gabriele Kuby,<br>foto z: http://www.hlavnespravy.sk

Sdílet

Související články:
Slovenští biskupové: Ostře odmítáme materiály k sexuální výchově. (13.03.2023)
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 10. 2013 | 14524 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.hlavnespravy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace