Zajímavé...

Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část

Attribution: RIA Novosti archive, image #884162 / Alexander Kapustyanskiy / CC-BY-SA 3.0 V další části seriálu se dočteme o mnohých zprávách, které jasně ukazovaly na to, že Německo se chystá napadnout Sovětský Svaz. Stalin, který sám chtěl začít válku proti Německu, je však ignoroval a nevěřil jim ještě ani tehdy, když se staly skutečností ...

Zde najdete 1. část článku
Zde najdete 2. část článku
Zde najdete 3. část článku


Vražedná arogance Stalina


Signálů o blížícím se útoku Němců v roce 1941 měl Stalin nepočítaně, a to nejen od sovětské rozvědky, ale i ze západních zdrojů, ba dokonce i od německých bojovníků proti nacismu. Stalin měl důležité agenty i přímo ve Wehrmachtu. Pracoval pro něj například zpravodajský důstojník německého letectva Harro Schulze-Boysen, který byl v SSSR veden jako agent Staršina. 16. června 1941 šéf NKGB Vsevolod Merkulov předal Stalinovi informace od Schulze-Boysena, z nichž vyplývalo, že Wehrmacht přijal konečná opatření pro útok na SSSR. Tehdy „Stalin vybuchl a naznačil, aby si Merkulov ‘tento zdroj ve štábu německého letectví strčil do pr..le!... ’ a přímo ho označil za dezinformátora.
(https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/preco-v-juni-1941-stalin-neveril-svojmu-najlepsiemu-spionovi)

Výrazně se vyznamenal i v Japonsku působící sovětský špión Richard Sorge, který měl otce Němce a matku Rusku. Sorge už 5. března 1941 zhotovil a zaslal do SSSR fotokopie přísně tajných Ribbentropových telegramů německému velvyslanci Ottovi v Tokiu o plánovaném útoku Německa proti Sovětskému svazu v druhé polovině června téhož roku. 19. května 1941 oznámil Sorge do Moskvy zprávy o soustředění 150 německých divizí při západních hranicích SSSR. Zhruba týden před německým útokem, 15. června, dokázal Sorge v nesmírném ohrožení vlastního života zaslat do Moskvy krátkou zprávu o přesném termínu německého útoku dne 22. června 1941. Na druhé straně však je pravda, že - jak uvádějí současní historici -Sorgeho depeše byly nejednou nejednoznačné a odporovaly jiným jeho depeším.

Porträtfoto von Harro Schulze-Boysen, CC0, de.wikipedia.org(Srov. https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/preco-v-juni-1941-stalin-neveril-svojmu-najlepsiemu-spionovi)

Stalin měl signály o připravované agresi z mnoha zdrojů, ovšem nevěřil nikomu, jen sám sobě. Zajisté je třeba přiznat, že Stalin dostával i mnoho protichůdných informací, ba „některé z hlášení špionů byly rafinovaně namíchaným koktejlem pravdivých i zavádějících informací. Přičemž vyslovené lži v této směsi údajů a tvrzení s narůstajícím časem přibývalo.
(https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/592192-operacia-barbarossa-preco-stalin-neveril-svojim-spionom/)

To ale nemůže ospravedlnit trestuhodné selhání Stalina při přípravě SSSR na útok vojsk Německa a jeho spojenců. Bylo jeho povinností připravit největší zemi světa na válku, protože měl dostatek nezpochybnitelných důkazů o horečné přípravě agresora na chystaný úder proti Sovětskému svazu.

Podle ruského historika Vladimira Lotu „příslušníci sovětské rozvědky od června 1940 do června 1941 celkem více než 420-krát upozorňovali politické vedení země na zvyšování vojenské hrozby ze strany Německa.
(https://www.teraz.sk/magazin/pred-80-rokmi-zautocil-hitler-na-sovie/557663-clanok.html)

Nebylo otázkou, zda Hitler napadne Sovětský svaz, otázkou bylo, kdy k útoku dojde. Je třeba si uvědomit, že „v květnu 1941, natož v červnu, se už přípravy Hitlera na válku se SSSR nedaly utajit...
(https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/592192-operacia-barbarossa-preco-stalin-neveril-svojim-spionom/)

Ještě i těsně před německým útokem dezertoval z Wehrmachtu antifašista Alfred Liskow. V předvečer útoku, 21. června 1941 večer, skočil do řeky Bug a přeplaval k sovětským vojenským jednotkám, aby podal sovětským oficírům zprávu o chystané německé agresi 22. června 1941 o 4. hodině ráno. Jenže německého zběha i jeho tvrzení nejprve pečlivě zkoumali příslušníci NKVD, a než se životně důležité informace dostaly do generálního štábu a ke Stalinovi, bylo už pozdě. Útok začal a zastihl Rudou armádu absolutně šokovanou.
(Srov.https://www.forum24.cz/co-se-stalo-s-prvnim-zbehem-wehrmachtu-ktery-utekl-do-sssr/)

Jak vůbec mohlo dojít k tomu, že se Stalin nechal doběhnout Hitlerem a epochálně selhal v nejdůležitějším okamžiku svého života?

Ruský historik Mark Solonin, čelní představitel tzv. nové vlny v ruské vojenské historiografii, od jisté doby odhaluje překvapivá fakta o chystané útočné válce SSSR proti Německu, podle kterých mělo Stalinovo selhání v červnu 1941 jiné příčiny, než uváděla sovětská historiografie v minulosti. Historické dokumenty dokazují, že sovětský diktátor chystal vojenskou agresi proti Hitlerovi a nepřipouštěl možnost, že by ji mohl kdokoliv překazit. Bylo rozpracovaných pět vojenských plánů války s Německem, odtajněných a publikovaných po rozpadu SSSR. Jsou dodnes k dispozici a mění pohled historiků na průběh Velké vlastenecké války. Tyto ručně napsané plány připravil A. M. Vasilevskij, pozdější maršál Sovětského svazu, první zástupce velitele operačního oddělení Generálního štábu Rudé armády v letech 1940/1941.

Aleksandr_Vasilevsky, советский военачальник, Маршал Советского Союза BY 4.0, cs. wiki...


Nejvíce šokuje, že „všechny tyto válečné plány mají jediný cíl - uskutečnění útočné operace proti Německu... Kromě pěti dokumentů Generálního štábu Rudé armády byly v 90. letech odtajněny a zpřístupněny historikům další dva velmi důležité plánovací dokumenty vypracované na nižším stupni velení... V obou dokumentech jsou uvedeny stejné strategické úkoly: realizace útoků z prostoru Brestu na Deblín a z prostoru Bialystoku na Varšavu. Současní historici tak mají k dispozici sedm plánovacích dokumentů, které byly vypracovány od srpna 1940 do května 1941. Tyto dokumenty navzájem souvisejí a odrážejí všechny etapy plánování útočné operace Rudé armády před vypuknutím sovětsko-německé války.
(https://www.valka.cz/14498-Stalinove-vojnove-plany-a-skutocne-priciny-porazok-Cervenej-armady-v-roku-1941).

Při štábních cvičeních Rudé armády se počítalo s prvním úderem sovětských vojsk a vůbec se nepřipouštěla možnost překvapivého útoku Němců a jejich spojenců. Nenacvičovala se obranná válka a ústupové operace Rudé armády.
(Srov. https://www.valka.cz/14498-Stalinove-vojnove-plany-a-skutocne-priciny-porazok-Cervenej-armady-v-roku-1941 )

Stalin se příliš fixoval na svou vizi útočné války proti Německu a nepřipouštěl žádné racionální argumenty, které by ji mohly zpochybnit. Představoval si o sobě, že je neomylný diktátor a příliš si zvykl na to, že se vše nakonec musí podřídit jeho vůli. Tak se zamotal do vlastní pasti svých ideových konstrukcí a ocitl se mimo realitu běžného života. Proto ještě v době, kdy dostával první zprávy o vstupu vojsk agresora na území SSSR, odmítal uvěřit, že se opravdu začala velká vojenská operace Němců a jejich spojenců proti zemi, kterou svým diletantstvím postavil na okraj propasti. Jisté je, že Hitler vlastně předběhl Stalina a zasadil mocný úder dříve než jeho protivník.

V současné době se stalo „módním trendem“ některých diletantských „historiků“ přepisování historie. Někteří jdou dokonce tak daleko, že připisují Stalinovi stejnou vinu za rozpoutání druhé světové války jako Hitlerovi.

S tímto však v žádném případě nelze souhlasit. Hitler se nikdy netajil plány na ovládnutí SSSR. Už ve své knize Mein Kampf (Můj boj), jejíž první svazek byl vydán v roce 1925 a druhý v roce 1926, psal o území SSSR jako o zákonitém právu německého národa na Lebensraum (životní prostor). Od té doby Hitler systematicky připravoval Němce na velké vojenské dobrodružství s cílem zlikvidovat Sovětský svaz, ovládnout jeho velký životní prostor, zmocnit se nesmírného bohatství země a získat miliony Slovanů i příslušníků jiných národů v této oblasti světa jako levnou pracovní sílu.

Ostatně Führer (titul, který Hitler dne 2. srpna 1934 sám sobě udělil zákonem) oznámil definitivní rozhodnutí o válce se SSSR 31. července 1940 na poradě s nejvyšším velením armády, tedy bezprostředně po kapitulaci Francie. Příslušná direktiva číslo 21, nazvaná Unternehmen Barbarossa, byla podepsána rukou Hitlera 18. prosince 1940.
(Srov. https://www.teraz.sk/magazin/pred-80-rokmi-zautocil-hitler-na-sovie/557663-clanok.html).

Bylo to rok a půl před samotným útokem na SSSR!

Je historicky nezpochybnitelným faktem, že „hlavním viníkem druhé světové války byla a zůstává fašistická rozpínavost.
(https://www.noveslovo.sk/c/Kto_sposobil_druhu_svetovu_vojnu)

Nezbytnost světového válečného požáru se ukazovala již od počátku třicátých let 20. století po obsazení Číny Japonskem, Habeše Itálií, po odstoupení Německa od mírových smluv a vzniku fašistické Osy Berlín - Řím - Tokio. Fašismus roztahoval chapadla „od Pyrenejského poloostrova až po Balkán. Sovětský svaz byl tímto trendem znepokojen a z jeho strany nejčastěji zaznívalo volání po antifašistické jednotě... Jenže západní země nebyly ochotny zahájit efektivní jednání se Sovětským svazem, a to dokonce ani v letech 1938 - 1939, kdy už nutnost antihitlerovské koalice nepopíral nikdo a v Evropě panovalo přesvědčení, že fašismus znamená válku... Jakékoliv snahy Moskvy o uzavření spojenectví s Londýnem a Paříží se ukázaly jako bezvýsledné, Velká Británie a Francie byly pasivní a Stalin dospěl k přesvědčení, že jim jde spíše o uspokojení Hitlerových nároků než o jejich zastavení. Toto jeho podezření se potvrdilo v září 1938 během Mnichovské konference.
(https://www.noveslovo.sk/c/Kto_sposobil_druhu_svetovu_vojnu)

CC BY-SA 3.0 de File:Bundesarchiv Bild 183-R69173, Münchener Abkommen, Staatschefs.jpg


V žádném případě tedy nelze souhlasit s přepisováním historie. Nezvratná historická fakta hovoří jasnou řečí. Zajisté žádný soudný člověk nemůže zpochybňovat rozsah Stalinových zločinů a jeho epochálních selhání, které způsobily, že se německo-sovětská válka protáhla z několika měsíců na několik let, přičemž zbytečně zahynuly miliony obyvatel nejen SSSR, ale i jiných zemí světa. Jenže relativizace historické viny za vznik druhé světové války je nejen falešná, ale může vést k nebezpečným důsledkům.

Snaha postavit SSSR v této válečné kataklyzmě na stejnou morální úroveň jako hitlerovské Německo je nebezpečná historická lež. V každém případě se však vinou Stalina druhá světová válka příliš prodloužila a dosáhla apokalyptických rozměrů.

Kvůli Stalinově aroganci, se kterou ignoroval zprávy o blížícím se útoku nacistických armád proti SSSR, způsobil vpád Němců a jejich spojenců na území SSSR skutečný šok v celé obrovské zemi. Chaos v sovětském velení, kterému chyběly přesné informace o dění na frontě, paralyzoval Rudou armádu. Země nebyla připravena na obrannou válku. Důstojnický sbor neměl prakticky žádné zkušenosti s vedením operací takového obrovského rozsahu a striktně dodržoval nesmyslné směrnice a příkazy vyššího velení. Dezorientace a dezorganizace vojsk dosáhla katastrofální rozměry, takže sovětská vojska utrpěla v létě roku 1941 zdrcující porážku, „jaká v dosavadní vojenské historii neměla obdoby.
(https://www.valka.cz/14498-Stalinove-vojnove-plany-a-skutocne-priciny-porazok-Cervenej-armady-v-roku-1941).

O nepřipravenosti Rudé armády na bojové operace svědčí mimo jiné následující skutečnosti. Sovětský svaz měl v červnu 1941, tedy v době napadení země nacistickým Německem, asi 1225 tanků T-34, představujících skutečně impozantní potenciální sílu.
(Srov.http://www.smrek.net/index.php/encyklopedia-tankov/nemecko-2/lahky-tank-bt-8)

A-8 (BT-7M), A-20, T-34 Model 1940, T-34 Model 1941, volné dílo


Mnohé z nich však sovětští vojáci nemohli použít, protože vinou Stalinovy arogance byla sovětská armáda nepřipravená na válku a neměla dokonce zajištěno ani dostatečné množství nafty pro tyto tanky, považované v té době za vůbec nejlepší ve své třídě. Tyto tanky měly totiž vznětové motory, díky čemuž neměly takovou tendenci vzplanout po zásahu, avšak tato nesporná výhoda se v sovětských podmínkách nejednou stala tragickou nevýhodou. Celý logistický úsek armády byl totiž katastrofálně zanedbaný a zvlášť se to projevilo u tankových vojsk, kterým chyběly „odpovídající kapacity skladů, cisteren a zásobovacích vozů...
(http://www.smrek.net/index.php/encyklopedia-tankov/nemecko-2/lahky-tank-bt-8)

Zatímco distribuce benzínu a střeliva ještě jakžtakž fungovala, i když v nedostatečném rozsahu, tanková vojska trpěla akutním nedostatkem nafty. Navíc, i těch málo skladů a cisteren, které mohly poskytnout tak naléhavě potřebnou naftu pro sovětské tanky, německá „Luftwaffe rychle vybombardovala.
(https://www.interez.sk/vyrobili-ich-viac-ako-80-tisic-sovietsky-tank-t-34-bol-postrachom-nacistov-a-je-dodnes-legendou/)

Pokud bychom měli určit, která sovětská zbraň nejvýraznější měrou přispěla k porážce Němců, byl by to s největší pravděpodobností právě tank T-34. Jenže i ten nejlepší tank je zbytečný, když mu dojde palivo a tank se stane nepohyblivý. Stávalo se, že tanky T-34 v počátečních fázích války ani nedorazily na bojiště, protože jim cestou došla nafta. Krutou ironií té doby bylo, že mnohé z nepojízdných tanků zničili sovětští vojáci sami, aby se nedostaly do rukou nepřítele.

Mohutný sbor, složený z tanků T-34, byl schopen rozdrtit jakékoliv tankové uskupení nepřítele, se kterým by byl konfrontován, jenže k tomu docházelo jen zřídka. Německé tankové jednotky dokázaly umně manévrovat. Často ustoupily před sovětskými obrněnci a vlákaly je do pasti, kde se ocitli ve smrtící palbě německého protitankového dělostřelectva. Problémem byl i absentující, či nevyhovující průzkum a nekvalitní mapy a tak se stávalo, že sovětské tanky uvízly v bažinách nebo našly zkázu v minových polích.
(Srov. https://www.interez.sk/vyrobili-ich-viac-ako-80-tisic-sovietsky-tank-t-34-bol-postrachom-nacistov-a-je-dodnes-legendou/)

Teprve později se situace výrazně zlepšila a tanky T-34 přispěly výraznou měrou k porážce Německa. Slabinou SSSR však byl i méně rozvinutý sovětský muniční průmysl a jiné problémy, jejichž podrobnější rozbor najde čtenář v následující části tohoto seriálu.

Karol Dučák

Vychází i na stránkách:
http://www.priestornet.com/2021/07/panna-maria-diktator-stalin-4.html#more

Prototyp T-34 Model 1940, CC0

Sdílet

Související články:
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 07. 2021 | 73 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace