Zajímavé...

Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část

Attribution: RIA Novosti archive, image #884162 / Alexander Kapustyanskiy / CC-BY-SA 3.0 2. část seriálu Karola Dučáka přibližuje situaci Rudé armády ve 30. a na počátku 40. let a důvod, proč nemohla odolávat Němcům a pustila je tak hluboko do svého území. Byly to brutální čistky v armádě a odstranění nejzkušenějších a nejschopnějších velitelských kádrů ...

Zde najdete 1. část článku
- Velká vlastenecká válka - Porovnání kvalit Rudé armády a jejího protivníka


Velký teror


Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, poměr sil Rudé armády a německého wehrmachtu, podporovaného spojenci, nenaznačoval převahu agresora, útočícího na největší zemi světa. Na základě toho se přímo vnucuje otázka, jak mohla taková vojenská velmoc, jakou bezesporu byl SSSR, utrpět tak těžké ztráty na začátku Velké vlastenecké války a tak dlouho ustupovat protivníkovi.

Při zvážení všech okolností je třeba jednoznačně konstatovat, že hlavní díl viny na počátečních neúspěších Sovětů padá na ramena arogantního diktátora J. V. Stalina, který způsobil své zemi nepopsatelné škody. Právě vinou sovětského diktátora gruzínského původu byla obranyschopnost Sovětského svazu na počátku 40. let 20. století nebezpečně narušena. Prakticky vše, co Stalin udělal v té době, podkopávalo bojeschopnost mohutné armády, kterou největší země světa disponovala.

Jeho největší chybou byl takzvaný Velký teror, který v druhé polovině 30. let 20. století do značné míry zdecimoval mimo jiných i armádní špičky a technickou inteligenci, podílející se na tehdejší rozsáhlé modernizaci armády.

Je třeba říci, že Stalin nebyl první, kdo začal uplatňovat teror vůči vlastnímu obyvatelstvu. Od prvního dne vzniku totalitní diktatury, kterou v bývalém carském Rusku zavedli bolševici v roce 1917, se pronásledování „vnitřního nepřítele“, především církví, stalo základní „pracovní“ metodou vládců největší země světa. Každý, kdo si dovolil mít jinou představu o životě, byl označen za nepřítele. Postižená byla obzvlášť inteligence a křesťané v SSSR. Bezbožný režim ignoroval Boží zákony a jménem bezbožníků začal válku proti lidem i proti Bohu. Stalin nebyl „objevitelem“ boje proti „vnitřnímu nepříteli“, ale právě on dovedl tento boj do tak obludných rozměrů, že zdecimoval lid země, jehož údajné blaho chtěl budovat. Tento teror oslabil i Rudou armádu a do značné míry ohrozil její bojeschopnost.

Při brutálních čistkách v armádě byly odstraněny nejzkušenější a nejschopnější velitelské kádry. Za oběť nesmyslným masakrům padli tři z pěti sovětských maršálů:

1. M. N. Tuchačevskij, zatčen 22.5.1937, popraven 11.6.1937.

2. A. K. Jegorov, zatčen 27.3.1938, popraven 23.2.1939.

3. V. K. Bljucher, zatčen 22.10.1938, zabit ve vyšetřovací vazbě 9.11.1938.

Popravy předčasně ukončily život i čtyřem armádním velitelům 1. stupně a deseti armádním velitelům 2. stupně. Ušetřen nebyl ani důstojnický sbor, který postihlo rozsáhlé zatýkání. Jen v roce 1937 bylo zatčeno 2 328 důstojníků a v roce 1938 dalších 4 952 důstojníků.
(Srov. https://www.valka.cz/12052-Mytus-o-cistkach-v-Rude-armade)

Stalo se běžnou součástí života, že „do pracovních táborů na Sibiři a často i na popraviště šli velitelé divizí a pluků, někde i jejich zástupci, rovněž šéfové různých vojenských ústavů.“ (Pacner, K.:Neobyčejné okamžiky historie. Praha: Plus, 2017. ISBN 978-80-259-0618-7, s. 105)

M. Tuchačevskij jako maršál Sovětského svazu, volné dílo,


K nejcitelnějším ztrátám patří likvidace maršála Tuchačevského, nejschopnějšího a nejzkušenějšího vojenského velitele v tehdejším SSSR. Kvalifikovaní odborníci jsou přesvědčeni, že kdyby Tuchačevskij nebyl popraven před válkou a pokud by Stalin namísto ignorování informací o blížícím se útoku nacistických armád proti SSSR lépe připravil zemi na válku, Němci a jejich spojenci by se nikdy nedostali k Moskvě, Leningradu a Stalingradu, ale byli by hned po začátku Operace Barbarossa zastaveni za hranicemi a vytlačeni z území Sovětského svazu. Každý zasvěcený znalec problematiky se dokáže na základě faktů ztotožnit s takovým závěrem.

Když byla v roce 1935 zavedena hodnost maršála SSSR, Tuchačevskij se stal jedním z pěti nositelů této nejvyšší hodnosti v Rudé armádě. Už brzy se projevil jako mimořádně schopný reformátor a v pozici náměstka lidového komisaře (ministra) obrany zavedl reformy, díky kterým se z Rudé armády stala začátkem třicátých let 20. století nejmechanizovanější armáda na světě. Sovětský vojenský průmysl se modernizoval, konstantně zvyšoval a zlepšoval svou produkci, takže například ve „výrobě tanků a letadel byl SSSR v 30. letech na prvním místě na světě.
(https://w.histrf.ru/articles/article/show/stiepien_gotovnosti_k_voinie_sssr_v_1941_godu)

Nejcennějším přínosem Tuchačevského byla jeho znalost vojenské strategie německých ozbrojených sil před druhou světovou válkou. Velmi dobře totiž znal Heinze Guderiana, který začal v Německu prosazovat novou koncepci vedení motorizované války, jejímž základem byly útoky soustředěných formací tanků, podporovaných motorizovanou pěchotou a vzdušnými silami. Navíc požadoval, aby od roku 1933 byly všechny německé tanky vybavené vysílačkami, protože komunikace a pružné vedení války byly podle něj předpokladem rychlého a koordinovaného postupu do vnitrozemí nepřítele. Také velitelé měli koordinovat vojenské operace z obrněného mob) ilního štábu, pohybujícího se v blízkosti čela útoku.
(Srov. https://www.idnes.cz/xman/styl/guderian-a-tuchacevsky-tank-strategie.A170130_133129_xman-styl_fro

Attribution: Bundesarchiv, Bild 101I-139 -1112-17 / Knobloch, Ludwig / CC-BY-SA 3.0, commons


S pokrokovou koncepcí Heinze Guderiana se seznámil i maršál Tuchačevskij. Němečtí a sovětští vojenští odborníci totiž v té době úzce spolupracovali. Dnes to zní přímo neuvěřitelně, ale snad nejkrutějším paradoxem té doby byl fakt, že Německo vděčilo za svá pozdější velká vojenská vítězství na začátku druhé světové války právě Sovětskému svazu. Velký díl viny na takovém vývoji situaci neslo světové společenství, které se po první světové válce krátkozrace distancovalo od dvou zemí. Od Německa, kterému ne zcela oprávněně přičítalo vinu za rozpoutání první světové války, a od Sovětského svazu, který se vydal na cestu ateistického komunismu. Obě země, jak Německo, tak i Sovětský svaz, se snažily dostat z mezinárodní izolace, a proto přirozeně hledaly cestu vzájemné spolupráce. Oficiálně to umožnila Rapallská smlouva z roku 1922 mezi oběma zeměmi, která měla tajný dodatek, umožňující Německu obcházet Versailleskou smlouvu a tajně spolupracovat se Sovětským svazem ve vojenské oblasti. Němci tuto možnost v hojné míře využívali a vznikla dokonce společná sovětsko-německá vojenská zařízení. Němci mohli na území SSSR školit své letectvo, tankisty, dělostřelce a také testovat své tajně vyvíjené zbraně. Měli dokonce k dispozici ponorkovou základnu. Sovětský svaz na oplátku získal od Německa moderní vojenské technologie. Až do roku 1933 to nebyl problém, protože Výmarská republika, která v roce 1918 nahradila v Německu císařství, patřila k nejvyspělejším demokraciím meziválečné doby.

Když se stal Tuchačevskij architektem reformy Rudé armády, vypracoval novou vojenskou doktrínu, oficiálně přijatou v roce 1936. Přitom „v zásadě rozpoznal stejná východiska a došel ke stejným závěrům jako Guderian.
(https://www.idnes.cz/xman/styl/guderian-a-tuchacevsky-tank-strategie.A170130_133129_xman-styl_fro)

Tuchačevskij prosazoval koncepci mohutných obrněných sborů, které by využívaly průbojnou sílu tanků. Takto se do výzbroje Rudé armády dostávaly nové modely tanků a obrněných vozidel, které později pomohly Sovětskému svazu odvrátit porážku ve druhé světové válce. Skutečným „světovým unikátem bylo vybudování silného výsadkového vojska.
(https://www.postoj.sk/80205/smrt-marsala-tuchacevskeho)

Paradoxně, Tuchačevského popravili na základě falešných kompromitujících materiálů, které připravili v Berlíně v roce 1937. Právě nacistické Německo mělo totiž eminentní zájem na likvidaci sovětských vojenských špiček a arogantní, tupý sovětský diktátor na to Němcům naletěl.
(Srov. https://www.reflex.cz/clanek/historie/79996/poprava-marsala-tuchacevskeho-pred-80-lety-byly-zahajeny-masove-cistky-v-rude-armade.html)

Josef Stalin|foto: CC BY-NC-SA 2.0, Trygve Utstumo


Nelidský Stalinův režim však likvidoval i špičkovou vědeckou a technickou inteligenci. Byly zřízeny speciální tábory pro konstruktéry a techniky, kde mohli rozvíjet svou odbornost v službě vlasti. Je známo, že i takový špičkový letecký konstruktér jako A. N. Tupolev, „část svých letadel vyprojektoval v jednom z těchto táborů. Spolu s ním ‘seděl’ i budoucí tvůrce sovětského raketového programu Sergej Koroljov.“ (https://www.postoj.sk/80205/smrt-marsala-tuchacevskeho)

Podobně skončili jiní letečtí konstruktéři, například N. N. Polikarpov, D. P. Grigorovič, nebo V. M. Petľakov. Zachránilo je jen to, že je Sovětský svaz nutně potřeboval a bez nich se nemohl obejít. Už méně štěstí však měli jiní konstruktéři, kteří stalinský teror nepřežili.

Patřil k nim například K. A. Kalinin, který byl popraven ještě před začátkem Velké vlastenecké války. Tento konstruktér totiž neměl takové štěstí jako A. N. Tupolev, „jemuž byl původně navrhovaný trest smrti změněn na káznici...
(https://www.valka.cz/12409-Konstantin-Alexejevic-Kalinin)

Podobně i G. E. Langemak, jeden z konstruktérů „kaťuší", byl v září 1937 uvězněn, mučen, odsouzen v zinscenovaném procesu a nakonec v lednu 1938 popraven spolu s blízkým spolupracovníkem I. T. Klejmenovem. „Oba inženýry popravili 11. ledna 1938…“ (Pacner, K.:Neobyčejné okamžiky historie. Praha: Plus, 2017. ISBN 978-80-259-0618-7, s. 106)

Přitom „perzekuce automaticky postihovaly i příbuzné už uvězněných ... Sirotčince se naplnily dětmi, jejichž oba rodiče byli zatčeni nebo popraveni. Hranice trestní odpovědnosti se vztahovala už na dvanáctileté děti... Sám Stalin osobně poslal na popraviště více než 40 tisíc lidí. Z ostatních členů politbyra si Stalin udělal spolupachatele tím, že seznamy odsouzených na popravu spolu s ním vždy musel podepsat i některý z nich.
(https://www.postoj.sk/80205/smrt-marsala-tuchacevskeho)

Podle spekulací některých historiků se Stalin držel pravidel krevní msty, která jako rodák z Kavkazu důvěrně znal. Takovým způsobem se údajně chtěl preventivně pojistit do budoucna proti hrozbě msty ze strany potomků svých obětí.

V tehdejším SSSR si nemohl být jistý životem opravdu nikdo. Ani bývalí nejbližší spojenci Stalina. Do nemilosti upadl i předtím všemocný šéf NKVD Ježov, který byl zatčen 9. dubna 1939 a popraven v únoru 1940.

Za „přirozené“ nepřátele režimu byli považováni Židé, Poláci, Lotyši, Litevci a Estonci. Právě polský původ se stal téměř osudným i pozdějšímu maršálu a dvojnásobnému hrdinovi SSSR K. Rokossovskému. Rodák z Varšavy byl v rámci čistky v armádě zatčen, ale tomuto později „slavnému vojevůdci paradoxně zachránil život tristní výkon Rudé armády v Zimní válce s Finskem na přelomu let 1939 a 1940. Stalin si uvědomil, že v represích vůči vlastní armádě zašel příliš daleko.
(https://www.postoj.sk/80205/smrt-marsala-tuchacevskeho)

Nebyla snad pro ruskou a sovětskou inteligenci vůbec krutější doba jako epocha despotického Stalinova režimu před a po druhé světové válce. Nejkrutěji však byla pronásledována Ruská pravoslavná církev a křesťané v SSSR vůbec. Bezbožný, krutý režim se obrátil nejen proti lidem, ale i proti Bohu a trest za to ho neminul. Ale o tom podrobněji v následující kapitole.

Karol Dučák

Článek průběžně vychází také na www.priestornet.com, 30. 6. 2021

Další články - díly seriálu:

Zde najdete 3. část článku
- Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku


Zde najdete 4. část článku
- Vražedná arogance Stalina


Zde najdete 5. část článku
- Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní režim


Zde najdete 6. část článku
- Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera


Zde najdete 7. část článku
- Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství Panny Marie nad Hitlerem v druhé světové válce


Zde najdete 8. část článku
- Návrat Stalina k starým praktikám po válce


Zde najdete 9. část článku
- Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků


Zde najdete 10. část článku
-Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět


Attribution: Bundesarchiv, Bild 101I-244-2321-34 / Waidelich / CC-BY-SA 3.0

Sdílet

Související články:
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 06. 2021 | 343 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace