Hesla

Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní B

Chaloupka Štítary 2010 Přinášíme zde hesla k 2. čtení 3. neděle adventní B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

2. čtení najdete ZDE.


Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B najdete ZDE.


Radujte se v Pánu stále,
opakuji neustále.

Když vám říkám: radujte se,
znamená to: nermuťte se.

Radujte se stále, bratři,
právě takto se to patří.

Radost je nám předložena,
jako úkol uložena.

Modlete se bez přestání,
modlitba vám radost chrání.

Stále Bohu děkujte,
stále se též radujte.

Mám se stále radovat,
k tomu Bohu děkovat.

Všecko pěkně zkoumejte,
oklamat se nedejte.

Co je dobré, vyzkoumejte,
pak se toho nevzdávejte.

Na paměti jedno mějte,
Oheň Ducha nezhášejte.

Sám Bůh dárce pokoje,
posvětí vás - tak to je.

Bůh pokoje dokonale,
posvětí vás ke své chvále.

Věrný, kdo vás povolal,
on naplní slib, co dal.

Zla se rázně vyvarujte,
svůj život s ním nespojujte.

Ducha neporušeného,
zachovej pro Pána svého.

A ten, kdo vás povolal,
splní, co vám v příslib dal.

Dokonalé posvěcení,
to u Boha problém není.

Pavel bratry povzbuzuje,
stálou radost ordinuje.

Dobré držet, vše zkoumat,
na vnuknutí pozor dát.

V každé své životní chvíli,
děkuj Bohu, bratře milý.

Modlete se bez přestání,
Bohu dejte díkůvzdání.

Dar z vnuknutí promlouvání,
není nic k podceňování.

A tak to chce v Ježíši,
sám Bůh Otec Nejvyšší.

Zlu, které se objevuje,
ať nikdo z vás neholduje.

Všecko dobře prozkoumejte,
oklamat se nenechejte.

Bez poskvrny zůstávejte,
příchod Pána vyčkávejte.

Bůh posvětí dokonale,
pak budete k jeho chvále.

Radost z Pána, to je síla,
k modlitbě nás otevírá.

Radovat se máme pořád,
vždyť být smutní, to je zlořád.

Máme se furt radovat,
k tomu Bohu děkovat.

Soluňany povzbuzuje,
ať se každý z nich raduje.

Modlete se bez přestání,
vytrvejte v radování.

Bohu ve všem děkujte
a stále se radujte.

Radujte se vždy a stále,
modlete se vytrvale.

Moudrý se zla vyvaruje,
ač se různě objevuje.

Zlo má tváří mnoho,
varujte se toho.

Bez poskvrny duši, tělo,
uchovat by si to chtělo.

Ku příchodu Pána Krista,
ať je vaše duše čistá.

"Radujte se," Pavel říká,
Boží vůli neuniká.

Ať v radosti, či v starosti,
děkuj Bohu do sytosti.

Boží přání takto zní:
Modli se bez přestání.

I když přijde těžkost,
Bůh chce tvoji radost.

Modli se bez přestání,
Bůh své přání nemění.

Bůh nemění svoje přání,
radovat se bez přestání.

Ať jsi v jaké situaci,
děkovat vždy budeš moci.

V každé života podmínce,
děkuj Bohu stále více.

Oheň Ducha nezhášejte,
svoje skutky prozkoumejte.

Zda je Ducha vanutí,
promlouvání z vnuknutí?

Bůh je věrný, sliby plní,
chce i tobě dát spasení.

Zlo má mnoho tváří,
řekni mu: "Ty lháři!"

Varuj se zla, dobro konej
a na příchod Krista čekej.

Kéž sám Bůh posvětí vás,
ať konáte dobro zas.

Duše, tělo v čistotě
čeká Krista v životě.

Bůh je věrný, povolává,
na tom stojí jeho sláva.

Bůh splní své povolání,
nikdo mu v tom nezabrání.

Pavel oslovuje: Bratři!
a radí nám, co se patří.

Stále se, bratři, radujte,
Pána Boha oslavujte.

Radujte se neustále,
vše dělejte k Boží chvále.

Radost ať vás provází
a modlitba neschází.

Modlete se bez přestání,
ať vám v tom nic nezabrání.

Vždy a za všech okolností
Pánu Bohu děkuj dosti.

Vždy a za všech podmínek
děkuj bez připomínek.

Děkuj Bohu, to se sluší
a posílí to tvou duši.

Ať se zle či dobře daří,
modlitbu kéž nic nezmaří.

Pavel píše ve svém listu:
Tak to chce Bůh pro vás v Kristu.

Úloha je jednoduchá:
Nezhášejte oheň Ducha.

Dary všechny zkoumejte
a v dobrém vytrvejte.

Dobrého se držte,
vše pro to vydržte.

A když dobro objevíš,
ať v něm pak nepolevíš.

Dobře rozlišujte,
zla se vyvarujte.

Ať se zlo sebelíp tváří,
odmítnout ať se vždy daří.

Zla se přísně varujte,
jeho tvář odhalujte.

Zlo vždy dobře rozpoznejte,
žádnou šanci mu nedejte.

Sám Bůh kéž vás posvětí,
nelitujte obětí.

Posvětí vás dokonale,
vše dělejte k jeho chvále.

Ducha neporušeného
uchovej pro Pána svého.

Duši, tělo uchovej,
pro Pána je čisté měj.

Věrný je, kdo povolává,
své sliby neodvolává.

Bůh je věrný, plní sliby,
to je pravda bezpochyby.

Ať nikdo nepochybuje,
Pán Bůh plní, co slibuje.

Připrav se na příchod Krista,
tvoje duše má být čistá.

Připrav se, vždyť příchod Krista,
je skutečnost víc než jistá.

Radujte se stále, bratři,
v Kristu, jak se patří.

Stále se, bratři, radujte
a bez přestání modlete.

Bůh chce, bratři, v Kristu Ježíši,
radost, modlitbu a dík nejvyšší.

Oheň Ducha nezhášejte
a dobrého se vždy držte.

Dary Ducha nepodceňujte,
ale všecko zkoumejte.

Oheň Ducha nezhášejte,
jeho dary stále rozvíjejte.

Varujte se zlého,
útočí na každého.

Duši, tělo čisté mějte,
příchod Krista čekejte.

Sám Bůh ať vás posvětí,
pro Ježíše Krista přijetí.

Bůh pokoje vás posvěcuje,
na příchod Krista připravuje.

Splní sliby, které dal,
ten, který vás povolal.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.
Příroda

Chaloupka Štítary 2010Hartvíkovice - obnova misií


Mašůvky 2010


Hluboké Mašůvky 05-05-2012

Sdílet

Související články:
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní A (03.12.2022)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní A (26.11.2022)
Hesla k 2. čtení na slavnost Krista Krále C (19.11.2022)
Hesla k 2. čtení 33. neděle v mezidobí C (12.11.2022)
Hesla k 2. čtení 32. neděle v mezidobí C (04.11.2022)
Hesla k 2. čtení 31. neděle v mezidobí C (29.10.2022)
Hesla k 2. čtení 30. neděle v mezidobí C (23.10.2022)
Hesla 2. čtení 29. neděle v mezidobí C (16.10.2022)
Hesla 2. čtení 28. neděle v mezidobí C (12.10.2022)
Hesla k 2. čtení 27. neděle v mezidobí C (01.10.2022)
Hesla k 2. čtení 26. neděle v mezidobí C (23.09.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Matouše (21.09.2022)
Hesla k 2. čtení 25. neděle v mezidobí C (16.09.2022)
Hesla k 2. čtení na svátek Povýšení svatého kříže (14.09.2022)
Hesla k 2. čtení 24. neděle v mezidobí C (10.09.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek Narození Panny Marie (07.09.2022)
Hesla k 2. čtení 23. neděle v mezidobí C (03.09.2022)
Hesla 2. čtení 22. neděle v mezidobí C (27.08.2022)
Hesla k 2. čtení 21. neděle v mezidobí C (20.08.2022)
Hesla k 2. čtení 20. neděle v mezidobí C (14.08.2022)
Hesla k 2. čtení 19. neděle v mezidobí C (05.08.2022)
Hesla k 2. čtení 18. neděle v mezidobí C (30.07.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2022)
Hesla k 2. čtení 17. neděle v mezidobí C (23.07.2022)
Hesla k 2. čtení 16. neděle v mezidobí C (17.07.2022)
Hesla k 2. čtení 15. neděle v mezidobí C (09.07.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2022)
Hesla k 2. čtení 14. neděle v mezidobí C (03.07.2022)
Hesla k 2. čtení 13. neděle v mezidobí C (26.06.2022)
Hesla k 2. čtení 12. neděle v mezidobí C (18.06.2022)
Hesla k 2. čtení 7. neděle velikonoční C (28.05.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle velikonoční C (14.05.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle velikonoční C (07.05.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle velikonoční C (30.04.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle velikonoční C (23.04.2022)
Hesla k 1. čtení na sobotu velikonočního oktávu (22.04.2022)
Hesla k 1. čtení na pátek velikonočního oktávu (21.04.2022)
Hesla k 1. čtení na čtvrtek velikonočního oktávu (20.04.2022)
Hesla k 1. čtení na středu velikonočního oktávu (19.04.2022)
Hesla k 1. čtení na úterý velikonočního oktávu (18.04.2022)
Hesla k 1. čtení na pondělí velikonoční (17.04.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zmrtvýchvstání (16.04.2022)
Hesla k epištole velikonoční vigilie (16.04.2022)
Hesla k 2. čtení na Velký pátek (14.04.2022)
Hesla k 2. čtení na Zelený čtvrtek (13.04.2022)
Hesla k 2. čtení Květné neděle A, B, C (09.04.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle postní C (02.04.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle postní C (26.03.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle postní C (18.03.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle postní C (11.03.2022)
Hesla k 2. čtení 1. neděle postní C (05.03.2022)
Hesla k 2. čtení 8. neděle v mezidobí C (26.02.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek Stolce sv. Petra (22.02.2022)
Hesla k 2. čtení 7. neděle v mezidobí C (22.02.2022)
Hesla k 2. čtení 6. neděle v mezidobí C (12.02.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí C (04.02.2022)
Hesla k 2. čtení o svátku Uvedení Páně do chrámu (01.02.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí C (30.01.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí C (22.01.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle v mezidobí C (15.01.2022)
Hesla k 2. čtení o svátku Křtu Páně (08.01.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zjevení Páně (04.01.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle po Narození Páně (02.01.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Matky Boží Panny Marie (31.12.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek svatých Mláďátek, mučedníků (27.12.2021)
Hesla k 2. čtení o svátku Svaté Rodiny C (26.12.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Štěpána (26.12.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Jana Evangelisty (26.12.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - ve dne (24.12.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - za svítání (23.12.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - půlnoční (23.12.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - vigilie (22.12.2021)
Hesla k 2. čtení 4. adventní neděle C (18.12.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní C (11.12.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (08.12.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní C (04.12.2021)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní C (28.11.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost Ježíše Krista Krále B (24.11.2021)
Hesla k 2. čtení 33. neděle v mezidobí B (15.11.2021)
Hesla k 2. čtení 32. neděle v mezidobí B (05.11.2021)
Hesla k 2. čtení 31. neděle v mezidobí B (04.11.2021)
Hesla k 2. čtení 30. neděle v mezidobí B (23.10.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Lukáše (17.10.2021)
Hesla k 2. čtení 29. neděle v mezidobí B (15.10.2021)
Hesla k 2. čtení 28. neděle v mezidobí B (09.10.2021)
Hesla k 2. čtení 27. neděle v mezidobí B (01.10.2021)
Hesla k 2. čtení 26. neděle v mezidobí B (25.09.2021)
Hesla k 2. čtení 25. neděle v mezidobí B (18.09.2021)
Hesla k 2. čtení 24. neděle v mezidobí B (10.09.2021)
Hesla k 2. čtení 23. neděle v mezidobí B (03.09.2021)
Hesla k 2. čtení 22. neděle v mezidobí B (27.08.2021)
Hesla k 2. čtení 21. neděle v mezidobí B (22.08.2021)
Hesla k 2. čtení 20. neděle v mezidobí B (15.08.2021)
Hesla k 2. čtení 19. neděle v mezidobí B (08.08.2021)
Hesla k 2. čtení 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k 2. čtení 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k 2. čtení 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k 2. čtení 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - vigilie (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - ve dne (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - vigilie (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k 2. čtení 11. neděle v mezidobí B (11.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k 2. čtení 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého - vigilie (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení 7. neděle velikonoční B (15.05.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle velikonoční B (08.05.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle velikonoční B (01.05.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle velikonoční B (24.04.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle velikonoční B (16.04.2021)
Hesla k 2. čtení o 2. neděli velikonoční B (11.04.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zvěstování Páně (24.03.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle postní B (20.03.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost sv. Josefa (19.03.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle postní B (13.03.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle postní B (06.03.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle postní B (26.02.2021)
Hesla k 2. čtení 1. neděle postní B (19.02.2021)
Hesla k 2. čtení na Popeleční středu (16.02.2021)
Hesla k 2. čtení 9. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k 2. čtení 8. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k 2. čtení 7. neděle v mezidobí B (14.02.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle v mezidobí B (13.02.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí B (06.02.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí B (29.01.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí B (23.01.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle v mezidobí B (15.01.2021)
Hesla k 2. čtení o svátku Křtu Páně B (09.01.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle adventní B (19.12.2020)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní B (04.12.2020)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní B (29.11.2020)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 11. 12. 2020 | 1436 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace