Hesla

Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B

štít prasbytáře Přinášíme zde hesla k 3. neděli adventní B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

"I když nejsi Mesiáš,
cestu připravit mu máš."
(Jan 1, 6-8.19-28)

Ježíše nás učí znát,
Jeho Slovu naslouchat.

První období advent je,
příchod Krista přibližuje.

Ty jsi světlo Jane,
láska k Pánu v Tobě plane.

Protok, Eliáš či Jan,
Ježíšek (Spasitel) bude světu dán.

Jan připravuje cestu Pánu,
křtí lidi, živou vodou z Jordánu.

Jan měl jasný úkol dán,
hlásat, že se blíží Pán.

Jan byl svědkem stanoven,
on měl pravdu hlásat všem.

Za Janem se přišli ptát,
odpověď jim musel dát.

Ten, koho vy neznáte,
mým svědectvím poznáte.

Jan křtí vodou k obrácení,
avšak Mesiáš on není.

Jan vyzýval hned po ránu:
vyrovnejte cestu Pánu!

O světle měl svědčit Jan,
tím světlem je pro svět Pán.

Vždyť já nejsem Mesiáš,
ten prorok či Eliáš.

Jan měl pravou pokoru,
nenosil nos nahoru.

V pokoře nám vyznal Jan:
"Nehodný jsem, přijde Pán."

Každý ať si cestu chystá
pro příchod Ježíše Krista!
Dík za Jana Předchůdce
i pro nás je on vůdce.

Jan nehoní kariéru
- bylo jasné z chrámu kléru.

Boží úkol vážně vzal,
s pokorou v něm vytrval.

Když na Jana vzpomínám,
zářný příklad v něm vždy mám.

Janův hlas nás burcuje:
"Neznáte ho - už tu je!"

O světle Jan svědčil,
aby lid uvěřil.

Jan byl hlasem volajícím,
cestu Pánu rovnajícím.

Lid se Jana ptal,
proč křtíš v Jordánu?
Abych cestu urovnal,
připravil ji Pánu.

Člověk Bohem poslaný,
Jan se jmenoval,
do krajnosti oddaný,
světlo zvěstoval.

Já vás křtím, však nepoznán,
je tu s vámi větší Pán.

Já vás křtím, však nepoznán,
s vámi stojí větší Pán.

Bůh si Jana povolal,
aby křtil a zvěstoval.

Bůh si Jana vyvolil,
aby Syna dosvědčil.

Bůh si poslal člověka, aby svědkem byl,
aby svědčil o světle, Jana vyvolil.

Jan tím světlem nebyl,
jenom o něm svědčil.

Jsem hlas v poušti volající,
řekl Jan o světle svědčící.

Židům řekl Jan,
nejsem Mesiáš,
jsem jenom poslán,
jak řekl Izaiáš.

Židé, ač se ptali,
Jana nepoznali.
"Já jsem jenom posel,"
odpovědět musel.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.

dvojice, foto: Hans, CC0 1.0, http://pixabay.comDPP14
2012 pátek Buchlovice


Na běžkáchPříroda
Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 16. 12. 2017 | 198 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Loading
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 211785
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace