Zajímavé...

Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část

Attribution: RIA Novosti archive, image #884162 / Alexander Kapustyanskiy / CC-BY-SA 3.0 V další části seriálu se dočteme o mnohých zprávách, které jasně ukazovaly na to, že Německo se chystá napadnout Sovětský Svaz. Stalin, který sám chtěl začít válku proti Německu, je však ignoroval a nevěřil jim ještě ani tehdy, když se staly skutečností ...

Zde najdete 1. část článku
Zde najdete 2. část článku
Zde najdete 3. část článku


Vražedná arogance Stalina


Signálů o blížícím se útoku Němců v roce 1941 měl Stalin nepočítaně, a to nejen od sovětské rozvědky, ale i ze západních zdrojů, ba dokonce i od německých bojovníků proti nacismu. Stalin měl důležité agenty i přímo ve Wehrmachtu. Pracoval pro něj například zpravodajský důstojník německého letectva Harro Schulze-Boysen, který byl v SSSR veden jako agent Staršina. 16. června 1941 šéf NKGB Vsevolod Merkulov předal Stalinovi informace od Schulze-Boysena, z nichž vyplývalo, že Wehrmacht přijal konečná opatření pro útok na SSSR. Tehdy „Stalin vybuchl a naznačil, aby si Merkulov ‘tento zdroj ve štábu německého letectví strčil do pr..le!... ’ a přímo ho označil za dezinformátora.
(https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/preco-v-juni-1941-stalin-neveril-svojmu-najlepsiemu-spionovi)

Výrazně se vyznamenal i v Japonsku působící sovětský špión Richard Sorge, který měl otce Němce a matku Rusku. Sorge už 5. března 1941 zhotovil a zaslal do SSSR fotokopie přísně tajných Ribbentropových telegramů německému velvyslanci Ottovi v Tokiu o plánovaném útoku Německa proti Sovětskému svazu v druhé polovině června téhož roku. 19. května 1941 oznámil Sorge do Moskvy zprávy o soustředění 150 německých divizí při západních hranicích SSSR. Zhruba týden před německým útokem, 15. června, dokázal Sorge v nesmírném ohrožení vlastního života zaslat do Moskvy krátkou zprávu o přesném termínu německého útoku dne 22. června 1941. Na druhé straně však je pravda, že - jak uvádějí současní historici -Sorgeho depeše byly nejednou nejednoznačné a odporovaly jiným jeho depeším.

Porträtfoto von Harro Schulze-Boysen, CC0, de.wikipedia.org(Srov. https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/preco-v-juni-1941-stalin-neveril-svojmu-najlepsiemu-spionovi)

Stalin měl signály o připravované agresi z mnoha zdrojů, ovšem nevěřil nikomu, jen sám sobě. Zajisté je třeba přiznat, že Stalin dostával i mnoho protichůdných informací, ba „některé z hlášení špionů byly rafinovaně namíchaným koktejlem pravdivých i zavádějících informací. Přičemž vyslovené lži v této směsi údajů a tvrzení s narůstajícím časem přibývalo.
(https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/592192-operacia-barbarossa-preco-stalin-neveril-svojim-spionom/)

To ale nemůže ospravedlnit trestuhodné selhání Stalina při přípravě SSSR na útok vojsk Německa a jeho spojenců. Bylo jeho povinností připravit největší zemi světa na válku, protože měl dostatek nezpochybnitelných důkazů o horečné přípravě agresora na chystaný úder proti Sovětskému svazu.

Podle ruského historika Vladimira Lotu „příslušníci sovětské rozvědky od června 1940 do června 1941 celkem více než 420-krát upozorňovali politické vedení země na zvyšování vojenské hrozby ze strany Německa.
(https://www.teraz.sk/magazin/pred-80-rokmi-zautocil-hitler-na-sovie/557663-clanok.html)

Nebylo otázkou, zda Hitler napadne Sovětský svaz, otázkou bylo, kdy k útoku dojde. Je třeba si uvědomit, že „v květnu 1941, natož v červnu, se už přípravy Hitlera na válku se SSSR nedaly utajit...
(https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/592192-operacia-barbarossa-preco-stalin-neveril-svojim-spionom/)

Ještě i těsně před německým útokem dezertoval z Wehrmachtu antifašista Alfred Liskow. V předvečer útoku, 21. června 1941 večer, skočil do řeky Bug a přeplaval k sovětským vojenským jednotkám, aby podal sovětským oficírům zprávu o chystané německé agresi 22. června 1941 o 4. hodině ráno. Jenže německého zběha i jeho tvrzení nejprve pečlivě zkoumali příslušníci NKVD, a než se životně důležité informace dostaly do generálního štábu a ke Stalinovi, bylo už pozdě. Útok začal a zastihl Rudou armádu absolutně šokovanou.
(Srov.https://www.forum24.cz/co-se-stalo-s-prvnim-zbehem-wehrmachtu-ktery-utekl-do-sssr/)

Jak vůbec mohlo dojít k tomu, že se Stalin nechal doběhnout Hitlerem a epochálně selhal v nejdůležitějším okamžiku svého života?

Ruský historik Mark Solonin, čelní představitel tzv. nové vlny v ruské vojenské historiografii, od jisté doby odhaluje překvapivá fakta o chystané útočné válce SSSR proti Německu, podle kterých mělo Stalinovo selhání v červnu 1941 jiné příčiny, než uváděla sovětská historiografie v minulosti. Historické dokumenty dokazují, že sovětský diktátor chystal vojenskou agresi proti Hitlerovi a nepřipouštěl možnost, že by ji mohl kdokoliv překazit. Bylo rozpracovaných pět vojenských plánů války s Německem, odtajněných a publikovaných po rozpadu SSSR. Jsou dodnes k dispozici a mění pohled historiků na průběh Velké vlastenecké války. Tyto ručně napsané plány připravil A. M. Vasilevskij, pozdější maršál Sovětského svazu, první zástupce velitele operačního oddělení Generálního štábu Rudé armády v letech 1940/1941.

Aleksandr_Vasilevsky, советский военачальник, Маршал Советского Союза BY 4.0, cs. wiki...


Nejvíce šokuje, že „všechny tyto válečné plány mají jediný cíl - uskutečnění útočné operace proti Německu... Kromě pěti dokumentů Generálního štábu Rudé armády byly v 90. letech odtajněny a zpřístupněny historikům další dva velmi důležité plánovací dokumenty vypracované na nižším stupni velení... V obou dokumentech jsou uvedeny stejné strategické úkoly: realizace útoků z prostoru Brestu na Deblín a z prostoru Bialystoku na Varšavu. Současní historici tak mají k dispozici sedm plánovacích dokumentů, které byly vypracovány od srpna 1940 do května 1941. Tyto dokumenty navzájem souvisejí a odrážejí všechny etapy plánování útočné operace Rudé armády před vypuknutím sovětsko-německé války.
(https://www.valka.cz/14498-Stalinove-vojnove-plany-a-skutocne-priciny-porazok-Cervenej-armady-v-roku-1941).

Při štábních cvičeních Rudé armády se počítalo s prvním úderem sovětských vojsk a vůbec se nepřipouštěla možnost překvapivého útoku Němců a jejich spojenců. Nenacvičovala se obranná válka a ústupové operace Rudé armády.
(Srov. https://www.valka.cz/14498-Stalinove-vojnove-plany-a-skutocne-priciny-porazok-Cervenej-armady-v-roku-1941 )

Stalin se příliš fixoval na svou vizi útočné války proti Německu a nepřipouštěl žádné racionální argumenty, které by ji mohly zpochybnit. Představoval si o sobě, že je neomylný diktátor a příliš si zvykl na to, že se vše nakonec musí podřídit jeho vůli. Tak se zamotal do vlastní pasti svých ideových konstrukcí a ocitl se mimo realitu běžného života. Proto ještě v době, kdy dostával první zprávy o vstupu vojsk agresora na území SSSR, odmítal uvěřit, že se opravdu začala velká vojenská operace Němců a jejich spojenců proti zemi, kterou svým diletantstvím postavil na okraj propasti. Jisté je, že Hitler vlastně předběhl Stalina a zasadil mocný úder dříve než jeho protivník.

V současné době se stalo „módním trendem“ některých diletantských „historiků“ přepisování historie. Někteří jdou dokonce tak daleko, že připisují Stalinovi stejnou vinu za rozpoutání druhé světové války jako Hitlerovi.

S tímto však v žádném případě nelze souhlasit. Hitler se nikdy netajil plány na ovládnutí SSSR. Už ve své knize Mein Kampf (Můj boj), jejíž první svazek byl vydán v roce 1925 a druhý v roce 1926, psal o území SSSR jako o zákonitém právu německého národa na Lebensraum (životní prostor). Od té doby Hitler systematicky připravoval Němce na velké vojenské dobrodružství s cílem zlikvidovat Sovětský svaz, ovládnout jeho velký životní prostor, zmocnit se nesmírného bohatství země a získat miliony Slovanů i příslušníků jiných národů v této oblasti světa jako levnou pracovní sílu.

Ostatně Führer (titul, který Hitler dne 2. srpna 1934 sám sobě udělil zákonem) oznámil definitivní rozhodnutí o válce se SSSR 31. července 1940 na poradě s nejvyšším velením armády, tedy bezprostředně po kapitulaci Francie. Příslušná direktiva číslo 21, nazvaná Unternehmen Barbarossa, byla podepsána rukou Hitlera 18. prosince 1940.
(Srov. https://www.teraz.sk/magazin/pred-80-rokmi-zautocil-hitler-na-sovie/557663-clanok.html).

Bylo to rok a půl před samotným útokem na SSSR!

Je historicky nezpochybnitelným faktem, že „hlavním viníkem druhé světové války byla a zůstává fašistická rozpínavost.
(https://www.noveslovo.sk/c/Kto_sposobil_druhu_svetovu_vojnu)

Nezbytnost světového válečného požáru se ukazovala již od počátku třicátých let 20. století po obsazení Číny Japonskem, Habeše Itálií, po odstoupení Německa od mírových smluv a vzniku fašistické Osy Berlín - Řím - Tokio. Fašismus roztahoval chapadla „od Pyrenejského poloostrova až po Balkán. Sovětský svaz byl tímto trendem znepokojen a z jeho strany nejčastěji zaznívalo volání po antifašistické jednotě... Jenže západní země nebyly ochotny zahájit efektivní jednání se Sovětským svazem, a to dokonce ani v letech 1938 - 1939, kdy už nutnost antihitlerovské koalice nepopíral nikdo a v Evropě panovalo přesvědčení, že fašismus znamená válku... Jakékoliv snahy Moskvy o uzavření spojenectví s Londýnem a Paříží se ukázaly jako bezvýsledné, Velká Británie a Francie byly pasivní a Stalin dospěl k přesvědčení, že jim jde spíše o uspokojení Hitlerových nároků než o jejich zastavení. Toto jeho podezření se potvrdilo v září 1938 během Mnichovské konference.
(https://www.noveslovo.sk/c/Kto_sposobil_druhu_svetovu_vojnu)

CC BY-SA 3.0 de File:Bundesarchiv Bild 183-R69173, Münchener Abkommen, Staatschefs.jpg


V žádném případě tedy nelze souhlasit s přepisováním historie. Nezvratná historická fakta hovoří jasnou řečí. Zajisté žádný soudný člověk nemůže zpochybňovat rozsah Stalinových zločinů a jeho epochálních selhání, které způsobily, že se německo-sovětská válka protáhla z několika měsíců na několik let, přičemž zbytečně zahynuly miliony obyvatel nejen SSSR, ale i jiných zemí světa. Jenže relativizace historické viny za vznik druhé světové války je nejen falešná, ale může vést k nebezpečným důsledkům.

Snaha postavit SSSR v této válečné kataklyzmě na stejnou morální úroveň jako hitlerovské Německo je nebezpečná historická lež. V každém případě se však vinou Stalina druhá světová válka příliš prodloužila a dosáhla apokalyptických rozměrů.

Kvůli Stalinově aroganci, se kterou ignoroval zprávy o blížícím se útoku nacistických armád proti SSSR, způsobil vpád Němců a jejich spojenců na území SSSR skutečný šok v celé obrovské zemi. Chaos v sovětském velení, kterému chyběly přesné informace o dění na frontě, paralyzoval Rudou armádu. Země nebyla připravena na obrannou válku. Důstojnický sbor neměl prakticky žádné zkušenosti s vedením operací takového obrovského rozsahu a striktně dodržoval nesmyslné směrnice a příkazy vyššího velení. Dezorientace a dezorganizace vojsk dosáhla katastrofální rozměry, takže sovětská vojska utrpěla v létě roku 1941 zdrcující porážku, „jaká v dosavadní vojenské historii neměla obdoby.
(https://www.valka.cz/14498-Stalinove-vojnove-plany-a-skutocne-priciny-porazok-Cervenej-armady-v-roku-1941).

O nepřipravenosti Rudé armády na bojové operace svědčí mimo jiné následující skutečnosti. Sovětský svaz měl v červnu 1941, tedy v době napadení země nacistickým Německem, asi 1225 tanků T-34, představujících skutečně impozantní potenciální sílu.
(Srov.http://www.smrek.net/index.php/encyklopedia-tankov/nemecko-2/lahky-tank-bt-8)

A-8 (BT-7M), A-20, T-34 Model 1940, T-34 Model 1941, volné dílo


Mnohé z nich však sovětští vojáci nemohli použít, protože vinou Stalinovy arogance byla sovětská armáda nepřipravená na válku a neměla dokonce zajištěno ani dostatečné množství nafty pro tyto tanky, považované v té době za vůbec nejlepší ve své třídě. Tyto tanky měly totiž vznětové motory, díky čemuž neměly takovou tendenci vzplanout po zásahu, avšak tato nesporná výhoda se v sovětských podmínkách nejednou stala tragickou nevýhodou. Celý logistický úsek armády byl totiž katastrofálně zanedbaný a zvlášť se to projevilo u tankových vojsk, kterým chyběly „odpovídající kapacity skladů, cisteren a zásobovacích vozů...
(http://www.smrek.net/index.php/encyklopedia-tankov/nemecko-2/lahky-tank-bt-8)

Zatímco distribuce benzínu a střeliva ještě jakžtakž fungovala, i když v nedostatečném rozsahu, tanková vojska trpěla akutním nedostatkem nafty. Navíc, i těch málo skladů a cisteren, které mohly poskytnout tak naléhavě potřebnou naftu pro sovětské tanky, německá „Luftwaffe rychle vybombardovala.
(https://www.interez.sk/vyrobili-ich-viac-ako-80-tisic-sovietsky-tank-t-34-bol-postrachom-nacistov-a-je-dodnes-legendou/)

Pokud bychom měli určit, která sovětská zbraň nejvýraznější měrou přispěla k porážce Němců, byl by to s největší pravděpodobností právě tank T-34. Jenže i ten nejlepší tank je zbytečný, když mu dojde palivo a tank se stane nepohyblivý. Stávalo se, že tanky T-34 v počátečních fázích války ani nedorazily na bojiště, protože jim cestou došla nafta. Krutou ironií té doby bylo, že mnohé z nepojízdných tanků zničili sovětští vojáci sami, aby se nedostaly do rukou nepřítele.

Mohutný sbor, složený z tanků T-34, byl schopen rozdrtit jakékoliv tankové uskupení nepřítele, se kterým by byl konfrontován, jenže k tomu docházelo jen zřídka. Německé tankové jednotky dokázaly umně manévrovat. Často ustoupily před sovětskými obrněnci a vlákaly je do pasti, kde se ocitli ve smrtící palbě německého protitankového dělostřelectva. Problémem byl i absentující, či nevyhovující průzkum a nekvalitní mapy a tak se stávalo, že sovětské tanky uvízly v bažinách nebo našly zkázu v minových polích.
(Srov. https://www.interez.sk/vyrobili-ich-viac-ako-80-tisic-sovietsky-tank-t-34-bol-postrachom-nacistov-a-je-dodnes-legendou/)

Teprve později se situace výrazně zlepšila a tanky T-34 přispěly výraznou měrou k porážce Německa. Slabinou SSSR však byl i méně rozvinutý sovětský muniční průmysl a jiné problémy, jejichž podrobnější rozbor najde čtenář v následující části tohoto seriálu.

Karol Dučák

Vychází i na stránkách:
http://www.priestornet.com/2021/07/panna-maria-diktator-stalin-4.html#more

Další části:

5. část článku - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní režim

Prototyp T-34 Model 1940, CC0

Sdílet

Související články:
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 07. 2021 | 347 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace