Komentáře

ke článku: Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
ze dne 14.07.2012, autor článku: Roman Tomek

Komentář ze dne: 09.09.2011 12:11:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - andulka (@)
Titulek:
vyňato z: http://www.prokrestany.cz/eden/index.htm Celá myšlenka „Neposkvrněného Početí“, které katolická církev Marii připisuje, je zcela nebiblická. Tento termín, který římský systém užívá, nemá nic společného s panenským zrozením Ježíše Krista, ale je spíše aplikován na početí Marie v lůně její matky. Základem pro katolické tvrzení „Neposkvrněného Početí“ je myšlenka, že ji Bůh a Ježíš Kristus zcela ochránil jak od dědičného, tak i od osobního hříchu. Přesto pravda Písma „všichni jsme zajisté zhřešili a nemáme slávy Boží“ se vztahuje jak na Marii, tak i na všechny věřící. V Písmech je dále vidět pozici Marie jako spasené hříšnice: „(Josef a Marie šli do Jeruzaléma), aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.“ Činili tak podle zákona Hospodinova. Mariin příklad nás učí, že máme jak děkovat Bohu za Jeho milost k nám, tak i uznat, že jsme hříšníci zachránění jen Jeho milostí samotnou. Dalším záznamem o tom, že Marie rozuměla, že je před Bohem hříšná, je Mariin známý chvalozpěv, ve kterém prohlašuje: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli…“ Nazvala Boha „Spasitelem“ jelikož On zachraňuje svůj lid od hříchu. Dokonce, tak jak zde jasně prohlašuje, i Marie – matka Pána Ježíše – potřebovala svého Spasitele. Na tyto stránky nechodím proto, abych napadala věřící, ale nemůžu se koukat kolik lidí jde za bludem z nevědomosti. K Božímu slovu se NIC NEPŘIDÁVÁ, kdo tak činí a zastává to, těžko mu jednou u soudu bude a na věčnosti, to je fakt a třeste se všichni, kteří neučiníte pokání. Sami si v Bibli přečtěte co s takovými Bůh udělá. Pán Bůh vás má rád, jděte za Ním - je lépe poslouchat Boha jak lidi... Bůh řekl - svou slávu NIKOMU NEDÁM! S tím srovnávejte to, co vám předkládá zjevení, které se vydává za Marii. Boží slovo platí a je neměnné, závazné, to Jeho poslouchejte, jak řekla i sama Marie. Biblická Marie si ve zjeveních nic nediktuje, ani nevyžaduje stavění a zasvěcování chrámů jí samé, zasvěcování vašich srdcí, biblická Marie chodila za Ježíšem a nezjevuje se tu lidem na zemi. Kdo vás vede do svého království a aby jste mu otevřeli svá srdce je sám ďábel, ne Marie. A může to dělat a dělá, svádí, protože slepě jdete za lží a nechcete poslouchat to co je psáno v Písmu svatém. Tady na těchto stránkách více milujete a dáváte prostor královně nebes a pomoci, než Ježíši Kristu a Jeho království.

Komentář ze dne: 11.09.2011 17:33:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Roman Tomek (roman.tomek@seznam.cz)
Titulek: Re:
Váš komentář jsem si přečetl se smutkem a hlubokým povzdechnutím. Reagovat na něj je asi zbytečné. Chci jen v tuto chvíli poukázat na nový článek - úryvek z knihy R. Cantalamessy: Maria, zrcadlo církve. Článek má název "Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"?" a je z něho dostatečně zřejmé, kdo a jak se odchýlil od víry Církve, dokonce od nauky samotných reformátorů...

Komentář ze dne: 12.09.2011 12:36:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - andulka (@)
Titulek: Re: Re:
Romane, z toho článku je zřejmé kdo a jak se odchýlil od samotného Písma, Božího slova. Modlím se, aby jste konečně vzali do rukou jen Písmo svaté a především začli u něj, začli poukazovat samotným Písmem svatým. Vy všichni máte velkou odvahu a opovážlivost chodit nad to, co v Písmu není, vést k tomu dokonce další lidi. Jednoduchá otázka, proč v ŘKC přidáváte písmenka a vynecháváte zámerně to co je v Písmu svatém, navíc když to přísně zakázal sám Bůh! (že to neděláte, nelžete si do kapsy) Na tuto otázku, věřte, se zeptá každého z vás i sám Pán, někoho třeba již dnes, někoho zítra, někoho za několik let, ALE ZEPTÁ! K Božímu slovu se NIC NEPŘIDÁVÁ a takovou odpověď od Pána dostanete, když by jste Mu chtěli předkládat tyto podobné články a prameny, věřte, že to bude od Něho velmi rychlá odpověď a pokud se nevrátíte k té jediné Pravdě, bude to pro vás velmi bolestné. Nezáleží na tom co píšu já a co si o mně myslíte, ale záleží na tom, co říká Boží slovo. S tímto se Romane loučím.

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Komentář ze dne: 01.01.1970 01:00:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný -
Titulek:

Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace