Zajímavé...

Zpovědní zrcadlo pro manžele

srdce (láska), zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Několik otázek k zamyšlení při zpytování svědomí, pro ty, kteří žijí v manželství...

Jednota v lásce

- Neomezuješ podstatu lásky na pouhou touhu po štěstí?
- Máš vášnivou touhu po jednotě?
- Sdílíš stále s druhým bohatství svého vnitřního života?
- Mluvíš s ním o svých duchovních potřebách a radostech?
- Dáváš přednost klidu pouhé povrchní shody před požadavky skutečné lásky?
- Nehledáte jen společné chvíle rozptýlení a zábavy, místo co byste měli použít každé vhodné chvíle a příležitosti k tomu, abyste se navzájem poznávali?
- Nepomýšlíte hned na rozchod, jakmile se objeví první potíže?

Vzájemná úcta, pomoc a porozumění

- Není ti lhostejné to, oč druhý usiluje?
- Snažíš se při plnění svého vlastního poslání i o růst druhého?
- Uznáváte, že vaše poslání jsou rozličné?
- Pomáháš druhému nést jeho starosti nebo ho naopak zavaluješ svými vlastními starostmi?
- Nechceš pomáhat druhému pod záminkou rozdělení pracovních úkolů?
- Neodmítáš zlepšit vybavení domácnosti, po kterém tvůj manžel touží?
- Nezamlčuješ svému partnerovi výši svého platu a jiných vedlejších příjmů i to, nač peníze dáváš?
- Jestliže si domluvíš schůzky a využití svého volného času mimo domov, dohodneš se o tom vždy nejdříve se svým partnerem?
- Nenutíš svého partnera k tomu, aby přerušil veškerá přátelství z doby před svatbou?
- Nevidíš na manželovi spíš jen chyby, které by měl zlepšit než jeho dobré stránky, které by měl dál rozvíjet?

Vyrovnanost

- Dopouštíš, aby jiná žena/jiný muž opanovala tvé myšlenky?
- Nejste příliš zdrženliví, máte-li si na veřejnosti projevit vzájemnou náklonnost?
- Nejste si příliš jistí svou láskou?
- Nežárlíš na manžela/manželku?

Otevřenost k ostatním lidem

- Umíš si uchovat svoji svéprávnost a nezůstáváš i po svatbě závislý na svých rodičích?
- Nepřestal ses pod záminkou svéprávnosti starat o své rodiče?
- Poskytuješ jim pomoc a oporu?

Nebezpečí z přemíry práce

- Nepřistupuješ kvůli penězům na pracovní podmínky, které ohrožují intimitu tvého domova?
- Nepřijímáš práci, která je ti osobně příjemná, ale tvému rodinnému štěstí škodí?
- Nehledáš ve své práci nebo v pracovním prostředí radost kterou neumíš nalézt doma?

Smysl pro společenství

- Domníváš se, že jsi už splnil všechny povinnosti lásky k bližnímu, když se věnuješ své rodině?
- Probouzíš ve své rodině zájem o politickou, hospodářskou, sociální, kulturní nebo jinou činnost a úkoly?
- Nestavíš se proti povinnostem svého manžela/manželky nebo ho/ji případně dokonce srážíš?

Pohostinnost

- Nestýkáš se zásadně jen s lidmi stejného společenského postavení,
- Nepřijímáš návštěvy jen tehdy, když to vyžaduje společeská slušnost?
- Stýkáte se vůbec s někým?
- Neoznačuješ normální společenské styky jako "světské" jen proto, aby ses vyhnul styku s jinými, protože k tomu nemáš chuť?
- Jsi pohostinný jen tehdy jen pokud z toho máš prospěch nebo za všech okolností?
- Nejsi hostům nepříjemný přílišným zdůrazňováním toho, co jsi pro ně připravil?
- Nezakrýváš povrchním hovorem své vlastní "já", protože ze sobectví nebo přílišné zdrženlivosti nechceš být sdílný?
- Nevymlouváš se na druhého manžela, jestliže chceš druhému odmítnout nějakou službu?

Tělesné spojení

- Nepodceňuješ pohlavní styk?
- Není pro tebe manželské spojení jen věcí zvyku, místo abyste tomuto vztahu dávali výraz neustále se prohlubující lásky?
- Nedomníváš se, že v manželství už neexistuje problém zdrženlivosti? A naopak nechováš se tak, jako by žádný tělesný styk nemohl být bez hříchu?
- Nemyslíš si, že souhlas k manželskému styku jste si dali jednou provždy?
- Nehledáš v manželském spojení spíše jen uspokojení své vlastní tělesné potřeby než výraz vzájemné lásky a oddanosti?
- Myslíš na zdraví své ženy a svých dětí?
- Uznáváš, že druhý musí být také někdy sám?
- Souhlasíš s umělou antikoncepcí, i když ne zásadně, přece jen v praxi?
- Neužíváš metody periodické zdrženlivosti jen z vlastního sobectví?

Duchovní život

- Myslíš dostatečně na Kristův požadavek dobrovolné chudoby?
- Nechceš mít ve své domácnosti stále vyšší životní úroveň než jakou máš?
- Myslíš na to, abys oprostil svůj domov od nadměrného přepychu?
- Nesnažíš se zařizovat si svůj domov tak pohodlně a útulně, jak by to bylo možné, pod záminkou chudoby a skromnosti?
- Ponecháváš ve svém rozpočtu částku na charitativní účely a podobné povinnosti nebo naopak:určuješ tuto částku tak přesně, že ti pak nezbývá možnost pro mimořádný dar?

Jasnost ve vztahu k Bohu

- Nedomníváš se snad, že ve svých osobních vztazích k Bohu můžeš ignorovat společenství své rodiny?
- Nevzdaluješ se od Boha, protože si myslíš, že tím se přibližíš k svému partnerovi?
- Miluješ svého manžela dostatečně? Miluješ v něm jen to, co je opravdu od Boha?
- Nežádáš od Boha, aby sloužil tvé rodině, místo aby všechny osoby a věci v tvém domě sloužily Bohu?
- Snažíš se poznávat, jaké má Bůh plány s tvým domovem a rodinou?
- Snažíš se podle těchto úmyslů Božích opravdu žít?
- Modlíte se někdy společně v rodině?
- Neodbýváte společnou modlitbu jen ze zvyku?
- Chodíte společně na mši svatou a ke svátostem?

svatební fotografie, zdroj: www.pixbay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 07. 2017 | 4718 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace