Zajímavé...

Zpovědní zrcadlo pro manžele

srdce (láska), zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Několik otázek k zamyšlení při zpytování svědomí, pro ty, kteří žijí v manželství...

Jednota v lásce

- Neomezuješ podstatu lásky na pouhou touhu po štěstí?
- Máš vášnivou touhu po jednotě?
- Sdílíš stále s druhým bohatství svého vnitřního života?
- Mluvíš s ním o svých duchovních potřebách a radostech?
- Dáváš přednost klidu pouhé povrchní shody před požadavky skutečné lásky?
- Nehledáte jen společné chvíle rozptýlení a zábavy, místo co byste měli použít každé vhodné chvíle a příležitosti k tomu, abyste se navzájem poznávali?
- Nepomýšlíte hned na rozchod, jakmile se objeví první potíže?

Vzájemná úcta, pomoc a porozumění

- Není ti lhostejné to, oč druhý usiluje?
- Snažíš se při plnění svého vlastního poslání i o růst druhého?
- Uznáváte, že vaše poslání jsou rozličné?
- Pomáháš druhému nést jeho starosti nebo ho naopak zavaluješ svými vlastními starostmi?
- Nechceš pomáhat druhému pod záminkou rozdělení pracovních úkolů?
- Neodmítáš zlepšit vybavení domácnosti, po kterém tvůj manžel touží?
- Nezamlčuješ svému partnerovi výši svého platu a jiných vedlejších příjmů i to, nač peníze dáváš?
- Jestliže si domluvíš schůzky a využití svého volného času mimo domov, dohodneš se o tom vždy nejdříve se svým partnerem?
- Nenutíš svého partnera k tomu, aby přerušil veškerá přátelství z doby před svatbou?
- Nevidíš na manželovi spíš jen chyby, které by měl zlepšit než jeho dobré stránky, které by měl dál rozvíjet?

Vyrovnanost

- Dopouštíš, aby jiná žena/jiný muž opanovala tvé myšlenky?
- Nejste příliš zdrženliví, máte-li si na veřejnosti projevit vzájemnou náklonnost?
- Nejste si příliš jistí svou láskou?
- Nežárlíš na manžela/manželku?

Otevřenost k ostatním lidem

- Umíš si uchovat svoji svéprávnost a nezůstáváš i po svatbě závislý na svých rodičích?
- Nepřestal ses pod záminkou svéprávnosti starat o své rodiče?
- Poskytuješ jim pomoc a oporu?

Nebezpečí z přemíry práce

- Nepřistupuješ kvůli penězům na pracovní podmínky, které ohrožují intimitu tvého domova?
- Nepřijímáš práci, která je ti osobně příjemná, ale tvému rodinnému štěstí škodí?
- Nehledáš ve své práci nebo v pracovním prostředí radost kterou neumíš nalézt doma?

Smysl pro společenství

- Domníváš se, že jsi už splnil všechny povinnosti lásky k bližnímu, když se věnuješ své rodině?
- Probouzíš ve své rodině zájem o politickou, hospodářskou, sociální, kulturní nebo jinou činnost a úkoly?
- Nestavíš se proti povinnostem svého manžela/manželky nebo ho/ji případně dokonce srážíš?

Pohostinnost

- Nestýkáš se zásadně jen s lidmi stejného společenského postavení,
- Nepřijímáš návštěvy jen tehdy, když to vyžaduje společeská slušnost?
- Stýkáte se vůbec s někým?
- Neoznačuješ normální společenské styky jako "světské" jen proto, aby ses vyhnul styku s jinými, protože k tomu nemáš chuť?
- Jsi pohostinný jen tehdy jen pokud z toho máš prospěch nebo za všech okolností?
- Nejsi hostům nepříjemný přílišným zdůrazňováním toho, co jsi pro ně připravil?
- Nezakrýváš povrchním hovorem své vlastní "já", protože ze sobectví nebo přílišné zdrženlivosti nechceš být sdílný?
- Nevymlouváš se na druhého manžela, jestliže chceš druhému odmítnout nějakou službu?

Tělesné spojení

- Nepodceňuješ pohlavní styk?
- Není pro tebe manželské spojení jen věcí zvyku, místo abyste tomuto vztahu dávali výraz neustále se prohlubující lásky?
- Nedomníváš se, že v manželství už neexistuje problém zdrženlivosti? A naopak nechováš se tak, jako by žádný tělesný styk nemohl být bez hříchu?
- Nemyslíš si, že souhlas k manželskému styku jste si dali jednou provždy?
- Nehledáš v manželském spojení spíše jen uspokojení své vlastní tělesné potřeby než výraz vzájemné lásky a oddanosti?
- Myslíš na zdraví své ženy a svých dětí?
- Uznáváš, že druhý musí být také někdy sám?
- Souhlasíš s umělou antikoncepcí, i když ne zásadně, přece jen v praxi?
- Neužíváš metody periodické zdrženlivosti jen z vlastního sobectví?

Duchovní život

- Myslíš dostatečně na Kristův požadavek dobrovolné chudoby?
- Nechceš mít ve své domácnosti stále vyšší životní úroveň než jakou máš?
- Myslíš na to, abys oprostil svůj domov od nadměrného přepychu?
- Nesnažíš se zařizovat si svůj domov tak pohodlně a útulně, jak by to bylo možné, pod záminkou chudoby a skromnosti?
- Ponecháváš ve svém rozpočtu částku na charitativní účely a podobné povinnosti nebo naopak:určuješ tuto částku tak přesně, že ti pak nezbývá možnost pro mimořádný dar?

Jasnost ve vztahu k Bohu

- Nedomníváš se snad, že ve svých osobních vztazích k Bohu můžeš ignorovat společenství své rodiny?
- Nevzdaluješ se od Boha, protože si myslíš, že tím se přibližíš k svému partnerovi?
- Miluješ svého manžela dostatečně? Miluješ v něm jen to, co je opravdu od Boha?
- Nežádáš od Boha, aby sloužil tvé rodině, místo aby všechny osoby a věci v tvém domě sloužily Bohu?
- Snažíš se poznávat, jaké má Bůh plány s tvým domovem a rodinou?
- Snažíš se podle těchto úmyslů Božích opravdu žít?
- Modlíte se někdy společně v rodině?
- Neodbýváte společnou modlitbu jen ze zvyku?
- Chodíte společně na mši svatou a ke svátostem?

svatební fotografie, zdroj: www.pixbay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 07. 2017 | 4888 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace