Zajímavé...

Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi

Nemo, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Přinášíme rozhovor s mladou praktikující katoličkou, která se i po rozvodu rozhodla zůstat věrná svému manželovi.

Kateřina (její pravé jméno neuvádíme, protože si přeje zůstat v anonymitě) je mladá žena, praktikující katolička, od níž odešel manžel, a ona zůstala sama s malým dítětem. Rozhodla se však zůstat věrná svému manželovi i po civilním rozvodu. V rozhovoru pro Postoj říká, čím vším si prošla, i o překvapivém zvratu v jejím životě.

Máte za sebou zkušenost civilního rozvodu. Jak jste byla po této zkušenosti přijata v Církvi, ve své farnosti?

Z pohledu Církve jsem byla obětním beránkem, protože rozvod jsem nechtěla. Souhlasila jsem s civilním rozvodem, protože jsem musela. Z tohoto pohledu mě nikdo v Církvi neodsuzoval, řekla bych, že kněží mě spíše litovali. Pro mě bylo v tom celém nejdůležitější dítě, aby se ho to co nejméně dotklo.

Samozřejmě, chtěla jsem dále přistupovat ke svátostem, proto jedinou možností bylo napsat na arcibiskupský úřad žádost, ve které jsem krátce popsala důvody rozvodu a jak to cítím. Stále jsem byla přesvědčena, že naše manželství trvá a jde pouze o civilní rozvod, také jsem napsala, že neplánuji navázat žádný další vztah a zavazuji se, že budu žít dál sama.

Co bylo dál?

Arcibiskupský úřad mi dal na rok povolení přistupovat ke všem svátostem. Místní kněz se za mě zaručil. V té žádosti jsem se také zavázala, že jsem připravená manželovi odpustit.

Znamenalo to i závazek, že manžela, kdyby se rozhodl vrátit, musíte přijmout?

To ode mě nikdo nežádal, z pohledu Církve bylo důležité vyjádřit odpuštění. Šlo o to, abych si nechala otevřené srdce pro jeho případný návrat.

Za těchto podmínek jste mohla přistupovat ke všem svátostem?

Ke všem, i ke zpovědi, i k eucharistii.

Žijete v anonymním městě. V podstatě, pokud byste nedodržela podmínky, nemusela jste psát žádost a mohla jste dál chodit ke přijímání. Proč jste udělala i ty formální kroky?

Protože svědomí mi nedalo jednat jinak, bylo třeba to udělat. I více věřících se mi divili, proč je to potřeba dělat a jestli je to i v jiných zemích.

Byl to pocit omezení nebo naopak pomoci takto se zavázat?

Vůbec mi to nevadilo, ctím pravidla.

S tím odpuštěním manželovi jste to opravdu tak cítila?

Jinak bych nic takového nenapsala. Ale samozřejmě šlo tehdy o momentální stav mé mysli, neumím se zaručit, jestli bych to vydržela.

Řekla jste, že jste to podepsala jen na rok. Co bylo pak?

Pak jsem opět podepsala, že tento můj závazek platí, opět z pohledu Církve trval na jeden rok a za ten další rok jsem povolení dostala na tři roky. Kdyby uplynuly tyto tři roky, dostala bych to natrvalo.

Vím, že někteří vám navrhovali požádat o anulace manželství, abyste jednou mohla svobodně navázat nový vztah. Přemýšlela jste nad tím?

Přišlo mi to naprosto směšné, anulace byla v našem případě bezpředmětná, vlastně by znamenala, že naše manželství nikdy nevzniklo. Jenže to by byla lež, oba s manželem jsme přesně věděli, do čeho jdeme, měli jsme stejné hodnoty. Pokud mám spekulovat, tak i kdyby mi život přinesl jiného partnera, brala bych to tak, že už nebudu přistupovat ke svátostem, ale ani v takovém případě by mě nenapadlo žádat o anulaci manželství. Šla bych proti sobě.

Tématem synody o rodině jsou i případy, kdy se dva rozvedou a také kvůli dětem si najdou druhého partnera. Měli by mít podle vás takoví lidé přístup ke svátostem nebo přijmout svůj těžký úděl jako životní cestu?

Je to velmi těžká otázka. Hned co bych řekla, že nemohou přijímat svátosti, napadne mi mnoho případů, při kterých se mi to zdá až nesmyslné. Někdy opravdu jeden partner za to nemůže. Možná i to, že se vzali, byl už velký omyl.

Pokud platí, že každý hřích lze prominout, pokud tedy i vrah po litování toho, co spáchal, může z pohledu Církve vést normální svátostný život, proč to není možné i v případě takových lidí, kteří už neumí vrátit čas zpět, litují to a zároveň chtějí žít s novým partnerem? Mně se zdá, že pokud je tam lítost, mělo by přijít k odpuštění.

Námitka zní: tím se zpochybní nerozlučnost manželství, znamenalo by to, že za jistých okolností si každý může najít druhého manžela nebo manželku.

Takto můžeme diskutovat o každém hříchu: zpochybnit ho s argumentem, že vždyť je odpustitelný. Pokud umíme každý hřích odpustit, zdá se mi, že by to mělo platit i při tomto.

Uměl vám v rámci Církvi někdo erudovaně poradit?

Určitě ano. Měla jsem zpovědníka, který znal celý můj příběh, cítila jsem povzbuzení i obdiv, že jsem se na něco takového dala. Kněží mě tak litovali, až jsem měla pocit, že už můžu udělat cokoliv a ve zpovědnici by mi bylo odpuštěno. (Smích.)

Jednou se mi stalo, že jeden konzervativnější kněz mi před adventem řekl, že oba potřebujeme milost a že nejlépe si ji mohu vysloužit tím, že se budu postit. Byla jsem tehdy od trápení vyhublá na kost, sotva jsem fungovala. (Smích.) Samozřejmě jsem ho neposlechla, šlo mi o zdraví. Ale zvolila jsem si jiné pokání.

Jsou kněží připraveni na takové situace, uměli vám psychologicky poradit?

Nejsou na to připraveni. I proto byl mým zpovědníkem řeckokatolický kněz, který je ženatý. On prostě chápal, co říkám, uměl mě velmi povzbudit, chodila jsem od něj jako obrozená. Římskokatoličtí kněží mi sami dávali najevo svou bezradnost, přiznávali, že mi neumí poradit.

Co byste zpětně poradila kněžím, za nimiž chodí zřejmě stále více lidí s podobným příběhem, na co by si měli dávat pozor, aby se člověk cítil přijatý?

Jelikož jsem neměla vysloveně negativní zkušenost, nemám jim velmi co odkazovat. Mám širokou rodinu, takže pokud mi něco důležitého neřekl kněz, řekl mi to někdo jiný. Každopádně, žila jsem s Církví intenzivně, pozorně jsem naslouchala každému kázání a hledala jsem odkazy pro sebe samotnou. Je to spíš o nastavení jednotlivce, co a jak chce přijímat, nedá se říkat kněžím, co mají říkat, jde zejména o to, co my jsme ochotni a schopni přijmout.

Navíc, když člověk chce najít kněze, který je v dané oblasti dobrý, vždy se dá k němu dostat. Pokud bych měla radu, tak lze zlepšit předmanželské přípravy, více na ně dbát.

Jak jste duchovně prožívala nejtěžší období svého života?

Je to možná paradox, ale bylo to nejsilnější duchovní období mého života. Bůh byl mým útočištěm. Namodlila jsem se do konce svého života do zásoby. (Úsměv.)

Za co jste se modlila?

Nejdříve za to, aby se stal zázrak a abychom se dali dohromady. Postupem času, když jsem se z toho uzdravovala, stále více jsem si uvědomovala, že mohu zůstat sama a přála jsem si, abych s tím byla úplně smířená. Konečně, už mě samé bylo skoro i dobře, všechno jsem nechávala na Boha.

Kolik let jste byla rozvedená?

Papírově na úřadě jsme rozvedení stále, to je však v našem případě nepodstatné. Naše svátostné manželství před Bohem se nepřerušilo. Ale byli jsme bez sebe téměř tři roky.

Jak pokračoval váš příběh?

Happyendem. Opět jsme spolu.

Když svou zkušenost zevšeobecníte, zůstala jste věrná svému muži, šla jste dále ve svém manželství bez manžela. Když se na to podívám čistě lidsky, váš závazek byl zcela nadpřirozený. Na ženských internetových fórech by vám drtivá většina radila, abyste na manžela po tom zklamání zapomněla, žila dál svůj život a byla otevřená dalšímu vztahu. Před světem jste vlastně čistý blázen ...

Já nechci ze sebe dělat hrdinku, časem jsem se opravdu cítila dobře i sama. Konečně, když manžel litoval a projevil zájem o návrat, rozhodně jsem se mu nevrhla kolem krku, hlodal ve mně červík, zda se opět vrátit do manželského vztahu. Nějaký čas to trvalo, než jsem se nově nastavila.

Váš přístup však zřejmě vycházel z pohledu svátostného chápání manželství ...

Samozřejmě, věřila jsem v to, že pokud jsme se vzali, že to nebyla náhoda a Bůh to chtěl. Ten rozchod byl pro mě šok, v tom prvním stádiu jsem si vůbec nedokázala představit, že mám žít bez něj. Takové první stádium zažívá podle mě hodně lidí, od kterých odejde manžel, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne.

Někteří si v sobě pěstují nenávist vůči partnerovi, aby si ho zhnusili druhá možnost je věřit, že se ten člověk vrátí. Vlastně ani to není dobrá cesta, ale v tom šoku je těžké najít střední cestu. Zde mi pomohla i terapeutka, musela jsem se odpoutat od toho, že se manžel ke mně ještě vrátí. Pak jsem přešla do druhé fáze, ve které jsem si neuměla představit žít s někým jiným. Pocit, že budu žít sama, mi však už byl časem i příjemný. Nechci tedy ze sebe dělat hrdinku, že jsem jednala jaksi nadlidsky, neboť to tak docela není.

Své rozhodnutí a závazek zůstat sama jste si však zvolila kvůli možnosti přijímat svátosti, nebo ne?

Lhala bych, kdybych řekla, že jen kvůli tomu. To bylo pro mě samozřejmě velmi důležité, ale současně jsem si neuměla představit, že bych ještě žila s nějakým mužem a ještě s ním měla dokonce dítě. Ale samozřejmě nevím, co by bylo, kdybychom se s manželem opět nenašli, jestli bych se časem nezamilovala.

Silné však bylo, že jste mu dokázala odpustit.

Odpustila jsem mu vlastně hned, na začátku to možná ještě nebylo zralé odpuštění, spíše podobné dítěti, kterému vzali hračku a chce ji stůj co stůj zpět. Pak ve mně uzrálo, jak důležitý je akt odpuštění pro mě, pro můj vnitřní pocit, proto, abych manželovi nepřála nic špatného ani tehdy, kdyby šel svou cestou.

Ani neumím říct, kdy jsem došla do této vyzrálé fáze, ale trochu to trvalo. Občas se samozřejmě objevily chvíle, kdy jsem k němu cítila hněv.

A dnes?
>
Jsme spolu už téměř dva roky, samozřejmě, občas mě něco napadne a rýpnu do něj. (Úsměv.) V procesu jeho návratu jsem měla spoustu otázek, na které mi musel odpovídat, abych v sobě červíka pochybností odstranila. Už nešlo o odpuštění, spíše šlo o to, znovu najít důvěru, což nebylo jednoduché. Ale pokud člověku odpustíš a máš ho rád, věříš v jeho dobro.

Začali jste chodit do kostela opět spolu jako rodina. Jaké to bylo?

Těšila jsem se. Pro manžela to bylo znovuzrození, spadl mu kámen ze srdce. Tím, že žijeme ve velkém městě, nebylo to tak, že by na nás zírali. A ti, co nás znali, se z toho upřímně těšili.

AUTOR: Zuzana Hanusová

Převzato z www.postoj.sk, článek naleznete zde.

Z diskuse pod článkem:

logo- postoy.sk


* grinvalsky • pred 2 dňami

V kvetinovom záhone silného príbehu sú ukryté míny manipulácie. Napríklad v slovách "Ak platí, že každý hriech možno odpustiť, ak teda aj vrah po oľutovaní toho, čo spáchal, môže z pohľadu Cirkvi viesť normálny sviatostný život, prečo to nie je možné aj v prípade takýchto ľudí, ktorí už nevedia vrátiť čas späť, ľutujú to a zároveň chcú žiť s novým partnerom? Mne sa zdá, že ak je tam ľútosť, malo by prísť k odpusteniu." Žiť s novým partnerom je hriech cudzoložstva - oľutujem a budem cudzoložiť ďalej? Vrah oľutuje, bude ďalej vraždiť a viesť normálny sviatostný život?

* Strapaty Strapaty •

tak ale asi zakladny problem nie je vo velkosti hriechu ... ale aby mohol byt hriech odpusteny (a obnoveny vstah s bohom ) musi byt hriech olutovany ... musi byt predsavzatie viac nehresit a musi hriech odcinit ..(napravit pripadne vykonat pokutu) ... a to je pri rozchode partnerov zasadny problem ... tym ze sa odlucia a nechcu sa vratit k sebe odmietaju prestat hresit... ci uz neschopnostou odpustenia alebo cudzolozstva s inym... keby clovek nieco ukradol a mienil by kradnut dalej spoved je neplatna ... ak ukradnute nevrati alebo nenahradi spoved je neplatna.. ak to v srdci nelutuje a neuvedomuje si co zle spravil spoved je neplatna... spoved(sviatost zmierenia) je znovu obnovenie vstahu s bohom bez akejkolvek prekazky skrz knaza ... inac je to len nezmyselny ukon

* Rob99 • pred 2 dňami

Tato zena je rozhodne "vzacna" zena, ten jej neverny muz by sa mal "zblaznit" od radosti aku ma zenu. Ukazala inym zenam a aj muzovi, co to znamena verit. Takyto pripad s happyendom je dnes velmi vzacny, nech im to klape teraz az do smrti...

Len tie priklady o odpusteni kazdeho hriechu nesedia, ano kazdy hriech je odpustitelny, ale v pripade noveho vztahu alebo manzelstva sa tento hriech neustale opakuje, kedze ani jeden z manzelov nezaruci, ze uz sa to nebude opakovat.Nakolko sexualny pud je velmi silny... Je to akoby vrah povedal, ze lutuje, ale v skutocnosti nelutuje, pretoze chce znova zabijat. Chyba tu ta prava lutost..., kedze vieme, ze sa "to" urcite bude opakovat, kedze zijeme spolu a spime v jednej posteli...


logo- postoy.sk

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 10. 2015 | 6894 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace