Zajímavé...

Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků))

CC0 Public Domain, maxpixel.freegreatpicture.com Již více než rok trvá ve farnosti sv. Kateřiny Sienské na Franklin Square, Long Island, nepřetržitá adorace Nejsvětější svátosti. V této farnosti bývaly adorace pouze několik hodin měsíčně, avšak farář Msgr. Rick Figliozzi ji rozšířil na nepřetržitou adoraci (24 hodin denně).

Z kaple bývalého ženského kláštera se stala adorační kaple. Lidé tím pověřeni rozšířili oznámení a zároveň mají na starosti rozpis věřících, kteří se pravidelně adorace účastní, aby byla pokryta každá hodina v týdnu. Od té doby se dveře adorační kaple obrazně řečeno nezavřely a stále je plná lidí, kteří přicházejí na poklonu. Asi 50 lidí je stále připraveno kromě své hodiny pokrýt i hodinu poklony někoho, kdo se jí podle rozvrhu nemůže z různých příčin zúčastnit. Věřící tráví při klanění čas od několika minut až po několik hodin. Týdně přijde nyní na adoraci v průměru 350 lidí.

Říká se "jen jednou tam přijdeš
a už se tam budeš stále vracet
".
Pomyslel jsem si 'opravdu?' Ano, je to tak!
Reálná přítomnost Krista nelze k ničemu připodobnit,
ani ničím nahradit.
A navíc při tom prožíváte nepopiratelný pokoj.Před Nejsvětější svátostí obvykle klečí široká škála lidí
- starší manželské páry, byznysmeni v obleku, kteří se zastaví před prací, po ní nebo během polední přestávky, mladík v malířském overalu, plačící ženy, dvacetiletí chlapci s tetováním a v mikinách, kněz ze sousední farnosti. Jeden manželský pár přichází na adoraci každý den se svou postiženou dcerou. Jeden otec přivádí každý den přímo ze školy i své tři syny. Jdou přímo dopředu a všichni si kleknou před Nejsvětější svátostí. Čtyři generace v rodinách se přicházejí společně modlit.

Diane chodí do adorační kaple už od začátku. "Nejprve jsem tam nedokázala vydržet více než pár minut. Nebyla jsem zvyklá na takové ticho a klid, trápilo mě to, neuměla jsem se uklidnit. Donutila jsem se však zůstat a vylila jsem si před Ježíšem ve Svátosti své srdce. Vždycky jsem chtěla mít vše pod kontrolou, ale teď jsem o všech svých problémech a trápeních začala vyprávět Bohu, předala jsem mu je a řekla 'Překládám je všechny na tvá ramena, Pane'. Začala jsem tam prožívat stále větší pokoj. Zůstávala jsem déle a vždy mě to táhlo zpět. Nyní mám k Ježíši mnohem blíže. I když se mé problémy hned neřeší, prožívám pokoj a odevzdanost. Vždy řeknu 'Ježíši, tohle nezvládnu sama. Předávám Ti to'. Když sedím před Nejsvětější svátostí, učím se dovolit Bohu převzít kontrolu nad mým životem."

Cathy pomohla možnost nepřetržité adorace změnit svůj zvyk chodit na poklonu jen občas na zvyk chodit pravidelně. "Velmi jsem si díky tomu prohloubila a upevnila víru. Miluji pokoj a ticho. Být propojen se všemi přes sociální média a telefony je cosi zcela jiného a nedá se to ani srovnat s časem, který mohu trávit sama s Bohem."

Dan začal chodit do kaple loni cestou do práce a nyní se na její návštěvu vysloveně těší. "Zpočátku mi to připadalo, že dělám něco extra pro Boha, ale dnes čas, který tu trávím, je životně důležitý pro mě. Pokud se stane, že nemohu přijít týden nebo i déle, opravdu to cítím. Velmi mi to chybí."

Therese začala před třemi měsíci pociťovat velkou bolest; předpokládala, že se opět ozývá kýla. Vyšetření magnetickou rezonancí však ukázalo něco horšího a nečekaného - velký nádor. Doktor ji okamžitě poslal na onkologické vyšetření. Ona však nejprve přišla před Nejsvětější svátost:

"Přišla jsem na adoraci. Položila jsem zprávu od lékaře na zem před Ježíše a řekla jsem 'Ježiši, Ty jsi mým lékařem. Pokud chceš, vím že mě uzdravíš. Pokud to nebude Tvá vůle, přijmu to. Vkládám do Tebe všechnu svou naději.'"Sama uprostřed noci si Theresa lehla na zem před Nejsvětější svátost. Slzy jí proudem tekly, ale věděla, že s jistotou důvěřuje Ježíši. Další den se objednala na onkologii a dále chodila na adoraci, až do vyšetření. Udělali jí všechny testy a Theresa musela několik dní čekat na výsledek.

"Nepřestávala jsem chodit k Ježíšovi a říkat mu, že přijmu to, jak rozhodne On; ať už mě uzdraví nebo ne. Důvěru jsem vložila v Něj, ne do lékařů."

Časem si Therese všimla, že bolesti ustupují. Během kontroly v lednu tohoto roku na ni lékař pohleděl tak, že nevěděla, co si má myslet. Pak jí oznámil, že i přes velký nálezu na MR vyšetření, které ukázalo nádor, v jejím těle se nyní žádný nádor nenachází. Lékař byl ohromen a neměl na to žádné vysvětlení.

Therese však věděla, Komu za tento zázrak poděkovat a od lékaře šla rovnou do kaple, aby Mu poděkovala. Od té doby nemá bolesti, ani žádné příznaky.

Lisa s manželem Tomem občas přišli alespoň na krátkou poklonu. "Víme, že zde najdeme oázu klidu v našich hektických dnech. Skutečnou úlevu od stresu každodenního života a místo, kde můžeme své zvláštní úmysly předkládat přímo Ježíši. Posiluje nás to na naší pouti do nebe. Snažíme se sem občas přivést i naše teenagery a předat jim tento dar. Ve světě jsou pod dost velkým tlakem a my věříme, že jejich přítomnost před Nejsvětější svátostí zaseje do nich semínko víry."

Za možnost nepřetržité adorace faráři Figliozzimu děkuje velmi mnoho lidí. Jeden z nich mu napsal: "Před lety směřoval můj život do nicoty. Nebyl jsem ve stavu milosti posvěcující a nechtěl jsem mít s církví nic do činění. Začal jsem chodit na mše sv. a pak jsem se zapsal mezi pravidelné účastníky adorace. Modlil jsem se za své dcery, aby našly cestu zpět k Bohu. Měsíce plynuly a já jsem se rozhodl zeptat se dcery, která ještě bydlela u nás, jestli se nechce naučit modlitbu růžence. Byl jsem skeptický, protože teprve nedávno jsme zjistili, jakým traumatem trpěla jako mladší dítě. Včera večer mě poprosila, abych ji naučil růženec. Byl to určitě zázrak na přímluvu Panny Marie. Nikdy jsem nebyl tak šťastný jako když jsem zjistil, že moje modlitby byly vyslyšeny! Síla modlitby je neuvěřitelná. Mým největším přáním je, aby moje rodina našla Boha a abychom mohli být jednoho dne všichni spolu ve věčnosti. Děkuji vám za vaši vytrvalou snahu a za to, že určitě, i navzdory mnoha problémům, se vám podařilo v naší farnosti zavést tuto nepřetržitou adoraci. Nevím totiž, co by se mnou bylo, kdyby tato adorační kaple neexistovala!"

V dalším listě se píše:
"Kaple mi změnila život a mou víru v Boha. Přijměte prosím tento šek a použijte ho na udržování a provoz kaple. Většinu života jsem ignoroval víru a teď mi můj Bůh dává šanci zachránit si duši. Neumím slovy vyjádřit jak vám děkuji za tuto kapli v naší farnosti!"


Zdroj: https://onepeterfive.com, 20. 5. 2019

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Hluboké mašůvky 02-2011Sdílet

Související články:
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 06. 2019 | 3387 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace