Bude a zveme!

Zaznamenejte si do svých kalendářů - aneb co FATYM chystá a doporučuje

Přinášíme zde přehled některých už upřesněných termínů akcí a událostí, které se chytají pro nejbližší měsíce. Doporučujeme a zveme...

Pondělí 8.11.2010 v 18 hodin – modlitební společenství na faře v Lančově

12.- 14. 11. tradiční setkání velehradských poutníků na faře ve Vranově. Bližší informace zde.

21.11.v 15 hodin na faře ve Vranově nad Dyjí: Tradiční setkání s našimi varhaníky.

23.11.2010 v 16 hodin mše svatá v Lahošti a po ní příprava biřmovanců na faře v Jeníkově.

24.11.2010 škola Šumná – okresní kolo soutěže Bible a my

26.-28.11. setkání soluňáků s bohoslovci na faře v Olbramkostele

5.12. 2010 ve 14 hod. setkání dětí se svatým Mikulášem v kostele na Šumné.

5.12. 2010 ve 15 hod. setkání dětí se svatým Mikulášem v kostele ve Štítarech.

12.12. 2010 v 15 hod. - Kostel Olbramkostel - tradiční adventní vystoupení studentů a absolventů církevní konzervatoře v Opavě

18.12. Vranov – den modliteb farnosti za seminář

19.12. 9.15 Vranov zámecká kaple – vranovský sbor pod vedením pana Ivoše Prchala – adventní bohoslužba

21.12.2010 v 16 hodin mše svatá v Lahošti a po ní příprava biřmovanců na faře v Jeníkově.

26.12.2010 v 15 hod. Lančov – tradiční vánoční vystoupení místní scholy Paprsek

31.12.2010 v 17 hod. Štítary – mše svatá při svíčkách

2.1.2011 v 9,15 novoroční mše svatá ve farním kostele ve Vranově nad Dyjí se zpěvy Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma.

2.1.2011 ve 14 hod. ve farním kostele ve Vranově nad Dyjí vystoupení místního sboru pod vedením pana Ivoše Prchala

8. 1. tříkrálová sbírka v Duchcově

20.-23.1. Prosiměřice – exercicie pro soluňáky Bližší informace zde.

26.1.2011 adorační den ve Vratěníně

27.-30.1. Prosiměřice – exercicie pro muže Bližší informace zde.

1.2. Kroměříž - finále soutěže Bible a my

3.-6.2. Prosiměřice – exercicie pro pro děvčata ze SČS Bližší informace zde.

10.-13.2. Prosiměřice – exercicie pro kluky za SČS a mladé muže Bližší informace zde.

19.2.2011 roznos koláčků před lidovými misiemi v Lanžhotě

20.-26.2.2011 Lidové misie v Lanžhotě

25.2.2011 FATYMský ples na Šumné

25.-27.2. víkend soluňáků s bohoslovci v Olbramkostele

27.2. Olbramkostel – den modliteb farnosti za seminář

27.2. Vranov – karneval pro děti

3.-6.3. Prosiměřice – exercicie pro ženy Bližší informace zde.

10.-13.2. Prosiměřice – exercicie pro marianky Bližší informace zde.

13.-16.3 předjarní už tradiční brigáda s mládeží v Jeníkově

17.-20.3. Prosiměřice – exercicie pro ženy Bližší informace zde.

24.-27.3. Prosiměřice – exercicie pro maminky marianek a soluňáků Bližší informace zde.

25.-27.3. setkání soluňáků a bohoslovců v Olbramkostele

26.3. Praha – pochod pro život

1.-3. 4. 10. celostátní setkání členů a sympatizantů SČS v Jeníkově

15.4.. Štítary – den modliteb farnosti za seminář

16.4. Brno Petrov – setkání mládeže s otcem biskupem

18.4. Lančov – den modliteb farnosti za seminář

27.4. adorační den v Jeníkově - Bližší informace zde.

v sobotu 30.4. v 10.00 česko-německá mše svatá v Lančově - Bližší informace zde.

1.5. ve 13 hod. zahájení pěší poutě mužů z Vranova do Jevišovic Bližší informace zde.

6.-8.5. setkání bohoslovců se soluňáky ve Vranově nad Dyjí...

7.5. tradiční pěší pouť z Kobylí do Žarošic Bližší informace zde.

7.5. ve višňovém svatba Pavla Lukeše a Květy Juřenové - dlouholetých spolupracovníků FATYMu

8.5. 7,30 Štítary+ 9,15 Vranov + 11,11 Lančov - udílení pomazání nemocných


8.5. v 15 Lančov - velikonoční koncert scholy Paprsek Bližší informace zde.

8.5.v 18 - fara Vranov - setkání biřmovanců


9.5. v 16 mše svatá v Lahošti + setkání biřmovanců na faře v Jeníkově

13.5. VUV

14.5. Dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří Bližší informace zde.

14.5. Ministrantský den v Olomouci

15.5. 8,30 Plenkovice + 10,00 Olbramkostel - udělování pomazání nemocných

15.5 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

18.-22.5. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - Bližší informace zde.

27.5. Noc kostelů na Šumné a ve Varnově nad Dyjí

29.5. v 15 svěcení olráře ve Vranově nad Dyjí ve farním kostele

5.6. v 15 fara Štítary - setkání společenství mladých manželů

7.6. den narozenin otce Vladimíra Cyrila Hrona - prosíme pamatujte 777230060

9.6. v 9, 00 Štítary - mše svatá s kněžími vranovského a znojemského děkanátu u příležitosti rekolekce

10.6. VUV

11.6. Superden pro děti ve Vranově


12.6. 11,15 Šumná – poutní mše svatá

15.6. v 9,30 Jeníkov - mše svatá s kněžími teplického vikariátu při vikariátní schůzi

15.6. 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

16.-19.6. Kácov 2011– Česká republika pro Krista aneb modlitební festival mladých - Bližší informace zde. a zde.

19.-22.6. Cyklopouť z Vranova do Jeníkova

23.6. v 18 hod. Boží Tělo ve Vranově

26.6. v 7,30 Boží Tělo ve Štítarech

26.6. v 10 Boží Tělo ve Olbramkostele

26.6. v 11,11 Boží Tělo v Lančově

26.6. v 14 hod. Vranovská porta

2.-3.7. Hlavní pouˇt v Hlubokých Mašůvkách - Záznam promluv z roku 2009 zde.

3.7. pouť u sv. Petra a Pavla v Jeníkově

6.7. K pramenů Dyje s Mons. Jindřichem Bartošem

9.7. v 16 ve Vranově nad Dyjí - mše svatá na poděkování u příležitosti 15. výročí FATYMu

9.-16. 7. tábor pro jeníkovské děti ve Vranově

10.- 16.7. chaloupka pro Dyjáky ve Štítarech - Bližší informace zde.

15.7. 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

17.-29. 7. tábory pro děti ze Štítar a okolí v Hlubokých Mašůvkách

24.7. 11,11 pouť u sv. Maří Magdalény v Lančově

30.7. v 19 hod. poutní mše svatá u sv Anny v Onšově

2.-8. 8 soluňáci v Jeníkově

5.8. Boží Tělo v Zábrušanech

7.8. varhanní koncert v podání pana Ivoše Prchala v Zábrušanech

11.- 15.8. Taragona, Španělsko přípravný týden na setkání mládeže se Benediktem XVI. 16.-21.8. Madrid - dny mládeže se Svatým Otcem


14.8. 9,15 - poutní mše svatá ve Vranově;

18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

svatby

21.8. posvícení Žerůtky

22.-27.8. Pěší pouť na Velehrad - Bližší informace zde.

10.9. pěší pouť – k výročí zavraždění P. Ladislava Kubíčka

15.9. 18,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

17.9. Moravská autobusová pouť do Jeníkova

19.-24.9. Lidové misie v Zálesí (farnost Chvalatice) 23.-25.9. 11. celostátní setkání SČS ve Vranově nad Dyjí

25.9. v 14,00 Vranov nad Dyjí - biřmování - Mons. Jiří Mikulášek

30.9. adorační den ve Štítarech

1.10. adorační den ve Vranově

2.10. 14 hod. požehnání při posvícení ve Chvalaticích

2.10. Lančov 11,11 - mše svatá při posvícení

5.10. adorační den v Olbramkostele

10.10. adorační den v Lančově

15.10. 17,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

16.-22.10. Lidové misie v Jaroměřicích nad Rokytnou a Myslibořicích

23.10. ve 14.00 Vranov - žehnání varhan - Mons. Jan Baxant

30.10. dušičkové pobožnosti na hřbitovech

15.11. 17,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

6.-12.11. Lidové misie v Moutnicích a Těšanech

15.12. 17,00 Vranov - poutní setkání Nový Jeruzalém - Bližší informace zde.

18. -20. 11 setkání velehradských poutníků ve Vranově


18.12. Vranov - den modliteb farnosti za seminář31.12.v 17 Štítary - svíčková mše svatá

děvčata

Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 10. 07. 2011 | 8437 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace