Bylo

Zakončení kongresu katechetů na Velehradě

Jak se říká „to nejlepší nakonec“, tak hodnotíme poslední a zároveň nejdelší přednášku otce arcibiskupa Jana.
„Příprava na biřmování jako dovršení iniciačního procesu“ takto zněl název přednášky.
Otec arcibiskup velmi poutavě povídal o přípravě na biřmování, hodně čerpal z dopisů biřmovanců biskupovi a z rad, které od něj dostává každý biřmovanec na začátku přípravy.

A jaké jsou rady otce biskupa pro biřmovance?
„V roce přípravy je třeba prostudovat hlavní body katechismu. Přečíst evangelium aspoň od jednoho evangelisty. Prodiskutovat s knězem či katechetou svůj vztah k Bohu. Projít kurzem duchovní obnovy či školou modlitby. Zvyknout si na pravidelnou modlitbu osobní i společnou, dobré prožívání mše svaté každou neděli a pravidelnou zpověď. Kdo je Kristovým přítelem, snaží se žít tak, aby se mu líbil. Dospělý křesťan je spoluodpovědný za církev, proto se především konkrétně zapojuje do života církevního společenství. Kdo objevuje poklady Božího království, nenechá si to pro sebe, ale stává se apoštolem a přivádí ke Kristu ty, na kterých mu záleží.
K biřmování si vyberete kmotra, který vám má pomáhat na cestě za Kristem. Má to být věřící, s kterým se můžete společně snažit o plný křesťanský život. Vyberete si také biřmovacího patrona, kterého chcete mít jako vzor a přímluvce u Boha. Proto se předpokládá, že budete znát jeho životopis. Protože budete mít pročtenou aspoň část Písma svatého, vyberte si jednu větu jako duchovní heslo pro váš další křesťanský život. „
Určitě tyto rady může využít každý, kdo chce v přípravě na biřmování pomoci, ale i ten, kdo přijal svátost biřmování dříve, aby se zamyslel, jakou přípravu měl on sám. Snad i něco dodatečně „dopřipravit“.
Své rady doplnil svědectvím biřmovanců, kteří mu napsali zpět. Může tak poznat, kdo se snažil o řádnou přípravu, jaké bylo setkání v Rajnochovicích (Centrum mládeže Olomoucké arcidiecéze).
Pro některé je dopis otci biskupovi prvním dopisem, který v životě píší. Mohou se tak přímo s otcem biskupem podělit o svůj duchovní život. Někteří se díky setkání v Rajnochovicích rozhodují, že se budou věnovat dětem nebo že pocítily povolání ke kněžství či zasvěcenému životu. Jak se snaží přijímat kříž. Ano, o všem otci biskupovi napíší, ale najdou se i ti, kteří duchovní zkušenost ještě nemají, ale i v takových se můžou naplno rozvinout dary Ducha Svatého právě po přijetí svátosti biřmování.

Mše svatá

Sdílet

| Autor: Lucka Růžičková | Vydáno dne 31. 10. 2011 | 7374 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace