Zajímavé...

Z narkomana mariánský kněz

CCO, pixabay.com Heroin, kokain, opium, marihuana, nadměrné množství alkoholu, nemluvě o halucinogenních lécích, jako jsou houby (psilocybin) a LSD - většinu z nich konzumoval ještě před svou osmnáctkou. Řeč je o katolickém knězi Donaldu Callowyovi.

Od jeho 14 let rostla závislost stále silněji. To, co zní jako úvod k románu Huntera S. Thompsona, se skutečně odehrálo a popisuje se v autobiografii katolického kněze Donalda Callowaye od Neposkvrněného početí Panny Marie. Tento kněz vypráví svůj dramatický a životní příběh v knize No Turning Back: A Witness to Mercy.

Jako mladík Calloway strávil své dospívání ve velkých i malých pokušeních, od hříchů těla - v neustálé promiskuitě až po zločiny proti zákonu jako například velkou krádež zboží v hodnotě tisíců dolarů. K tomu večerní párty s přáteli, drogy a poslech metalové hudby. V jednom bodě svého života se Calloway stal stoupencem rockové kapely Grateful Dead, která mu umožnila vstup do psychedelické kultury. Tato zkušenost mu zanechala velké tetování Grateful Dead na jeho ruce. K dnešnímu dni ji má jako vzpomínku na minulost, ve které žil. Minulost, kterou však opustil. Až do dnešního dne nemá ponětí o tom, jak se tam to tetování dostalo. Zřejmě v době oněch nocí, kdy se pravidelně opíjel na mol.

CCO, pixabay.com


Za svého dětství byl Calloway hněvivé a vzpurné dítě, což popsal ve své knize v kapitole nazvané "Zvíře". Popisuje se jako dítě se zlomyslnými způsoby. Jeho rodina (zejména jeho rodiče) utrpěli velká emocionální traumata v důsledku chování svého syna. Chvíli žili na vojenské základně v Japonsku, protože jeho nevlastní otec byl důstojníkem. Ale netrvalo to příliš dlouho. Toulal se s japonskými gangy, ukradl desítky tisíc dolarů ve zboží - od elektrických kytar až po auta. Mladý Donald Calloway byl zatčen a deportován ze země. Převáděli ho přes letištní halu za pomoci vojenských strážníků s řetězy a pásky kolem rukou a nohou, zatímco on plival na okolostojící lidi a častoval je vulgarismy a obscenitami. Kromě toho ve zlosti proklínal všechny a všechno cestou do letadla.

Calloway, podobně jako jakýkoli úzkostlivý plnoletý dospívající muž, rozvinul silnou nenávist vůči svým rodičům. Ti se ve snaze pomoci svému synovi za něj modlili a opakovaně ho posílali do odvykacích zařízení. Vražedné vědomí však začalo pronásledovat i jeho mladšího bratra, kde existovala silnější rodičovská vazba. Otec Calloway popisuje své pocity hluboko:

"Jediné pouto, které jsem měl se svou rodinou, bylo s mým malým bratrem, Matthewem. Když to na něj přišlo, cítil jsem se strašně, sváděl jsem vnitřní boj. Byl o deset let mladší než já a často mě prosil: "Bratříčku, pojď si se mnou hrát." Část ze mě chtěla zůstat doma a být jeho velkým bratrem, jehož chtěl mít a myslel si, že takového potřebuje. Ale byl jsem jiný. Zabýval jsem se přítelkyněmi, drogovými přáteli, a tak jsem se nechtěl vázat k něčemu domácímu."

Po návratu z Japonska a kontrole na klinice v Pensylvánii, kde se léčil, se věci nijak nezlepšily. Po celá léta pokračoval Calloway ve svém drogovém životě, stejně jako v promiskuitě, krádežích a dalších zatčeních. Co se týče jeho rostoucích závislostí, Calloway jasně popisuje, jak padl do této díry až na samé dno. "Při jedné příležitosti jsem se dokonce ocitl v jednom domě, kde jsem lezoucí na koberci po rukou a kolenou hledal jakýkoliv kokain, který mohl upadnout na zem. Byli tam šváby všude kolem, v umyvadle samí červi ze všech nespláchnutých jídel. Slyšel jsem plačící dítě bez jakéhokoli dozoru v zadní místnosti. Přesto jsem zůstal na podlaze spolu s matkou dítěte hledajíc zuřivě něco bílého. Pokud bychom byli našli něco bílého, vložili bychom to do lžičky a použili jako drogu, aniž bychom věděli, co by to bylo." Takže co by mohlo obrátit tohoto vzpurného mladíka, tohoto bojujícího narkomana, toto "zvíře" (jak se později sám popsal) ve zbožného katolického kněze, nemluvě o výmluvném autorovi knih o teologii a mariológii?

CCO, pixabay.com


Všechno to začalo jednu noc v březnu 1992, kdy se Donald k překvapení svých přátel rozhodl, že nebude chodit na párty, jako obvykle, ale že zůstane na noc doma. Cítil nesmírné deprese, prázdnota se mu vkradla do srdce. "Zjistil jsem, že jsem seděl úplně sám ve svém pokoji s ničím a nikým, kdo by mi byl pomohl. Moje existence byla směšná. Můj život byl hromada odpadu a já jsem doufal, že se to nějak skončí ... Nenáviděl jsem svůj život. Byl jsem neustále vším znepokojen. Hledal jsem způsob, jak něčím naplnit čas, začal jsem se hrabat v rodičovské knihovně, abych našel cokoli na čtení. Nejprve mi v rukou přistála knížka National Geographic v obrázcích. Ale druhá ruka přistála na něčem jiném, na podivné knize, která byla mimořádně zajímavá pro čtení. Kniha se jmenovala Královna míru přichází do Medžugorje"CJ – Bosnia and Herzegovina , CC BY 2.0, wikimedia.org


V podstatě to byl příběh mariánských zjevení v Medžugorji, které přinesly nakonec jeho obrácení. Calloway se tak stal jedním z prvních křesťanů, které okouzlil zázrak bosenské vesnice a ten ho nesmírně uchvátil. "Tato kniha mi ukázala, co jsem nikdy předtím neslyšel a ani nezažil ... Netrvalo dlouho, než jsem si uvědomil, že tato kniha mi předložila nabídku na změnu života a odevzdání se něčemu většímu než já - uvěřit v Boha a být jiný. Bylo to zjevení, které vyžadovalo revoluci v mém myšlení. Mohla by to být cesta, kterou jsem hledal?" Donald strávil celou noc čtením knihy až do samého rána. V tomto procesu se jeho vnitřek a duše proměňovali z úzkosti a neklidu do hlubokého pokoje, který z něj začal vyzařovat a pronikat jeho duchem. Medžugorská poselství se ho dotýkala na vyšší úrovni. Pocítil potřebu vrátit se k modlitbě, pokoji, půstu, smířit se s Bohem a potřebu se obrátit. Poprvé mu něco dodalo naději z jeho minulosti, ze života v hříchu a zoufalství.

"Panna Maria říkala věci, které byly tak jasné a podmanivé, že jsem se ocitl najednou v pohybu a doslova prožíval hluboké emoce. Byl to takový druh emoce, kterou jsem do té doby nezažil, protože jsem byl chlapec, který opravdu miloval svou matku a chtěl ji dělat šťastnou. A přesto Panna Maria říkala, že ona je mou matkou, že je matkou těch, kteří zbloudili a ona nás volá zpět k Bohu, k Ježíši. Neříkala, že je Bůh, ale poukazovala na svého Syna a řekla, že on je Mesiášem, Spasitelem světa. Zjistil jsem, že jsem si naprosto zamiloval tuto Matku, tuto ženu." Zažil krásu, kterou dlouho necítil. V této ženské osobnosti Panny Marie našel krásu, která nebyla jedovatá ani hříšná - taková, jakou v minulosti potkával v ženách - ale čistá a osvěžující, neposkvrněná jemnost, která mu nabídla paprsek naděje a vyzařovala zářící světlo do jeho temného světa. Duchovnost a vznešenost - to vedlo Donalda k malé modlitbě srdce, v níž odhalil svou touhu po této tajemné přítomnosti před ním. "Jak jsem pokračoval ve čtení, řekl jsem jí v srdci: "Chci věřit. Opravdu. Vstupuješ do malé bubliny mého světa a nabízíš mi něco víc, než jsem kdy slyšel. Potřebuji to."

Tato vnitřní potřeba, tato duchovní touha, byla uspokojena. Jak pokračoval ve čtení, došlo ke zvláštnímu, ale úžasnému znovuzrození ze smrti do nového života. "Ačkoliv jsem byl ve vážném zoufalství svého života, cítil jsem, jakoby se mé srdce roztápělo. Na každém slově jsem visel, jako by přeneslo život přímo ke mně." Přišel nový den. "Brzy ráno, když jsem knihu zavřel, řekl jsem: Poselství v této knize změnilo můj život. Nikdy jsem neslyšel nic tak úžasné, přesvědčivé a tak potřebné v mém životě. Dalo by se říci, že to byla moje první modlitba. Kdo je tato Panna Maria? Věřil jsem tomu, co říkala - že je moje matka a přišla z nebe pro mě."

Okamžitě poté, co Donald - ačkoliv ještě nebyl katolík - řekl své ohromené matce o této zkušenosti - poprvé ve svém životě spěchal na mši a řekl o svém zážitku knězi. Vyprávěl mu o celé své minulosti. Když se vrátil domů, začal vyhazovat všechnu špínu z minulého života, od drogové výbavy až po pornografické časopisy, od jeho sbírek Playboy a Penthouse až po metalové nahrávky, vodní bonga a hadičky. Výsledkem bylo šest velkých pytlů.

Když vyčistil svůj prostor všemi rozptýleními, poklekl k šatníku a přál si jít do hluboké modlitby. Ale nevěděl, jak se modlit. Vzpomíná: "Do té doby jsem se za celý život nemodlil." Nic ho však nezastavilo v tom, aby se dostal do úžasné atmosféry hluboce uzdravujících a očišťujících slz. Jeho minulost mu stále vrtala myslí a byla velmi silná. Pociťoval výčitky. Lítost, kterou cítil, byla ohromující - potřeboval odpuštění celou svou bytostí.

"Ve skutečnosti mě zmohl silný pláč, že jsem nemohl ani dýchat. Musel jsem doslova lapat po vzduchu, protože jsem úplně nekontrolovatelně plakal. Z očí mi proudily přívaly slz. Oblečení, které jsem měl na sobě, bylo celé mokré." Hodiny takového úpěnlivého pláče vedly k nevysvětlitelným slzám radosti a najednou Donald pocítil nesmírný pokoj v srdci, klid, který přesahoval jeho chápání. "Začal jsem se cítit plný energie a euforie. Skoro jako dítě, kterého otec poplácával spokojeností. Najednou jsem procitl. Znovu jsem získal život a cítil jsem se úplně jinak. Moje celé tělo se chvělo. Byl jsem ponořený v Ježíši, že jsem si uvědomoval, jak moc mě miluje."

CCO, pixabay.com


Tento očisťující pokoj vedl k něčemu nevysvětlitelnému, mystickému - pokud ne zcela nadpřirozenému zážitku. Stejně jako tisíce pacientů, kteří zmiňovali zážitky z klinické smrti, Donald opustil své tělo. "Najednou něco pode mnou a ve mně - je velmi těžké to vysvětlit - vyrazilo z mého těla. Doslova jsem cítil, jako bych opustil své tělo. Moje fyzické tělo zůstalo na gauči, ale duše nebo duch z něho odešel." Zkušenost ho ochromila, když postupně viděl vlastní tělo vzdalovat se a jeho duchovní přítomnost se pomalu odstraňovala z něj. Ze zoufalství vykřikl pronikavým duchovním výkřikem k osobě, která se právě dotkla jeho duše. "Maria!" Co se stalo potom bylo fenomenální. Donald byl prudkým nárazem vrácen zpět do svého těla.

Když jsem překonal šok z nárazu, pocítil jsem velký klid, který byl doslova hmatatelný. Potom jsem zaslechl hlas, byl to ten nejčistší ženský hlas, jaký jsem dosud slyšel a nemyslím si, že někdy takový budu ještě slyšet. Bylo to ve mně, bylo to mimo mě, bylo to jako zkapalněná láska, která se mi přelévala tělem. Byla to čistá mateřská láska. Najednou jsem slyšel: "Donnie, jsem tak šťastná." To je všechno, co jsem slyšel, ale věděl jsem, kdo to je. Nikdo mě nenazval Donnie, ale moje matka. Nikdo. Věděl jsem, že to byl hlas Marie, Panny Marie.

Byl jsem tak klidný, že jsem se cítil jako malý chlapec, který se tulil k hrudi své matky. Byl jsem tak milovaný, že jsem usnul hlubokým spánkem. Tak jsem nespal odkdy jsem byl malý chlapec. Fenomén, který Donald zažil se kromě toho, že opustil své tělo, nazývá vnitřní sdružení (dome cordis), mystickou milostí slyšel duchovní přítomnost - v tomto případě Marii - vnitřním způsobem přes hlubiny duše.

Medžugorje


Po jeho hlubokých duchovních zkušenostech následoval oficiální přestup k římskokatolické církvi. Dále následovala touha po kněžství. A bylo to nejen kněžství. Donald se chtěl stát mariánským knězem, a to nejen kvůli Panně Marii, ale i díky skupině Mariánských kněží Neposkvrněného početí, kteří jsou oficiálními propagátory Božího milosrdenství od sv. Faustiny Kowalské, polské řeholnice a mystičky, která zažila vize Krista. Donald se viděl skrze svou minulost jako vyslanec Božího milosrdenství. Neboť skrze milost Boží přijal největší milosrdenství.

Stát se knězem znamená vrátit se do školy. Studium však nebyl ten nejjednodušší úkol. Díky svému vzdělání a úsilí se Donald setkal s některými z nejvýznamnějších katolických intelektuálů a učenců na světě. Poté, co získal vzdělání, strávil nějaký čas v komunitní škole a následně ho poslali Marianisté studovat na františkánskou univerzitu v Steubenville ve státě Ohio, kde získal titul v teologii a filozofii. U františkánů se setkal se svými oblíbenými profesory včetně významných katolických intelektuálů Scottem Hahnem a Markem Miravallem. Donald přiznává, že profesor Hahn měl vliv na jeho studium a prohluboval v něm lásku k Bohu.

Profesor Miravalle, teolog a mariolog, je vedoucí postavou v mariánském hnutí a také měl velký vliv na Donalda. Miravalle je prezidentem Vox populi Mariae Mediatrici. Zajímavé je, že Miravalle má ne malé spojení s Medžugorjem. Napsal četné knihy o tomto tématu a když byl doktorandem v Římě, jeho disertační práce byla nazvána "Poselství Medžugorje: Postkoncilní formulace Lurd a Fatimy". Disertační práce ukázala, jak se poselství Medžugorje shodují s církevní tradicí, od evangelií až po učení raných církevních otců v jejich základních prvcích a samozřejmě i v intencích Druhého vatikánského koncilu a jiných schválených zjevení. Práce byla úspěšně obhájena na Papežské univerzitě sv. Tomáše (Angelicum) v Římě v roce 1984.

Donald pokračoval ve studiu ve spolupráci s dalšími osobnostmi. Získal tituly M.Div a S.T.B. v Dominikánském domě studií ve Washingtonu, D.C., a pak titul S.T.L. na Mezinárodním mariánském výzkumném ústavu v Daytonu, Ohio. Na institutu studoval s takovými významnými teology a mariology jako Luigi Gambero a Eamon Carroll. V posledním ročníku ho vyučoval velký francouzský teolog a mariologii Rene Laurentin. Samotný Laurentin je již několik let jedním z největších podporovatelů Medžugorských zjevení s nesčetnými knihami o tomto fenoménu.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor:200px -Faustina.jpg


Donaldova disertační práce se soustředila na mariologii v denících sv. Faustiny Kowalské, spojuje lásku k Panně Marii se svou láskou k božímu milosrdenství. Disertační práce byla delší než 200 stran, obsahovala více než 700 poznámek pod čarou - v latině, francouzštině, polštině, italštině a španělštině - a o několik let později vyšla s názvem Nejčistší ze všech lilií: Panna Maria v duchovnosti sv. Faustiny.

Bývalý narkoman, odsouzený zločinec a vysokoškolský student absolvoval částku cum laude s vyšším titulem, studoval s některými z nejznámějších teologů na světě a publikoval svou práci o Matce Boží. Dnes je otec Calloway Dom Superior Neposkvrněného početí Panny Marie a jeho povoláním je ředitel. Svůj příběh vyprávěl po celém světě a inspiroval nesčetná srdce. Jeho život je příkladem milostí a Božího milosrdenství v pohybu prostřednictvím přímluvy Panny Marie a zejména je pokračující prací v Medžugorji. Ale kniha Turning Back představuje silné a hmatatelné svědectví o cestě jednoho člověka, který je vyveden z tunelu tmy a zoufalství do zářivosti naděje a víry, v něco čistší, pravdivé a žhavější než pokušení současné kultury.


Zdroj: verim.sk

Převzato z https://modlitba.sk/, článek ze 6. 5. 2019 naleznete zde.

(Na Fatym.com. vydáno 9. 5.; po poruše na webu obnoveno za pomoci jednoho čtenáře 23. 5. 2019)

MedžugorjeSdílet

Související články:
Petr Maria Josef Cassant (22.09.2023)
Exorcista o. Vincent Lampert - úloha a nezbytnost exorcistů 4., 5. a 6. část (video) (19.09.2023)
P. Marián Kuffa: "Divím se..." (19.09.2023)
Oslava výročí 100 let od úmrtí P. A. C. Stojana (19.09.2023)
6 důvodů stát se knězem (10.09.2023)
Exorcista o. Vincent Lampert - úloha a nezbytnost exorcistů 1., 2. a 3. část (video) (09.09.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 61: Kněz vypráví svůj životní příběh (27.08.2023)
Arcibiskupský seminář Praha (20.08.2023)
Další modlitby za kněze (03.07.2023)
MODLITBA ZA KNĚZE - kněží velmi potřebují naše modlitby (18.06.2023)
„MODLITBA ZA KNĚZE“ (18.06.2023)
Otec Deepak o prázdninách opět navštíví FATYM (01.06.2023)
Situace v brněnské diecézi před kněžským svěcením v roce 1937 (14.05.2023)
Kde jsou moji kněží? (11.05.2023)
Celibát, IV. část, závěr – Východ znal praxi celibátu na Západě (07.05.2023)
Celibát, III. část – Východní obřad a celibát (24.04.2023)
Celibát, II. část – Vývoj na křesťanském Západě (19.04.2023)
Celibát, I. část – Smysl celibátu (06.04.2023)
Rafał Soroczyński: 27. března 2021 zemřel otec Emmanuelle Cueto Ramos (27.03.2023)
Kolik emocí musí sdílet kněz ?! (02.03.2023)
Soudíte kněze? Pamatujte na to, že… (20.01.2023)
Když opět potkáte svého pana faráře, vzpomeňte si (15.01.2023)
Zapálíte svíčku papeži Benediktovi XVI. i Vy? (03.01.2023)
Vzpomínky na P. Stanislava Krátkého (22.12.2022)
Spojme se v modlitbě (23.11.2022)
P. Leopold Kolísek a vznik českého oltáře v Lurdech (21.11.2022)
100 let P. Stanislava Krátkého (21.11.2022)
Prezentace knihy o P. Filipovi M. Stajnerovi (18.11.2022)
Zemřel nejstarší minorita v ČR (13.11.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 2 (20.09.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 1 (18.09.2022)
Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil (15.09.2022)
Výchova ke kněžskému celibátu podle Druhého vatikánského koncilu (13.07.2022)
Poděkování a informace pro podporovatele vzniku nového kostela v Brně-Lesné (01.07.2022)
Kněžské svěcení v Brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (19.06.2022)
Očekávání od nových kněží - Nechceme z vás mít supermany, ale muže svátostí (16.06.2022)
Panna Maria mi dala znamení (svědectví z Medžugorje) (11.06.2022)
Boží milosrdenství a potopení Titanicu (+ další články v odkazech) (20.05.2022)
Zemřel P. Josef Červenka (16.04.2022)
Vzpomínková slavnost na P. Josefa Ondráčka (30.03.2022)
P. Michal Cyprián Iwene Tansi (12.01.2022)
Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ (08.12.2021)
Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet: (15.11.2021)
Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi (05.11.2021)
5 sester, které Pán povolal do jedné řehole (29.10.2021)
Svěcení stálých jáhnů v Brně (záznam) (25.09.2021)
Kněží, nevzdávejte se ani v nejhorších časech (příběh) (26.08.2021)
Vize kněžství sv. Veroniky Giuliani (28.07.2021)
Svědectví kněze: Stojí to za to! (06.07.2021)
Od Jehovova svědka po řeholního kněze a ředitele pro povolání: Poznejte otce Bowena (11.06.2021)
O.Nik oslaví 20 let kněžství (11.06.2021)
Křížová cesta P. Filipa M. Ant. Stajnera pokračuje (24.04.2021)
Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu (20.04.2021)
P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě (video) (06.03.2021)
O otci MONTFORTOVI (05.03.2021)
Povolání ke kněžství (01.03.2021)
Kněz objasňuje tvrdou pravdu o příčinách úpadku církve (22.01.2021)
Prosba kněze svým spolubratrům (18.01.2021)
Polibek od Ježíše - ministrant ukázal knězi Ježíšovu lásku (12.01.2021)
Rozhovor - Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti (11.01.2021)
Živý přenos posledního rozloučení s otcem Josefem Fialou - v neděli 10. 1. 2021 od 14:00 + Vzpomínka - rozhovor s ním... (10.01.2021)
Zemřel Mons. Josef Fiala, bývalý farář v Běhařovicích (01.01.2021)
Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze (14.12.2020)
Svátost na ulici - Chodí po centru Bratislavy a zpovídá. Stačí se jen pozastavit, říká kapucín (09.11.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem. (27.10.2020)
Kanonizační řízení kněží Jana Buly a Václava Drboly (20.08.2020)
Benedikt XVI.: Katecheze – generální audience 5.8.2009: Faráře Arského učinila svatým věrnost Pánovu povolání (13.08.2020)
70 let po násilném rušení klášterů (20.04.2020)
Římskokatolická farnost společně s obcí pořádala na Květnou neděli jízdu v kabrioletu s Nejsvětější Svátostí Oltářní po ulicích obce. (11.04.2020)
Kněží v Neapoli slouží mši sv. na střeše fary, věřící se jí účastní z balkonů (05.04.2020)
Kněží si od nás zaslouží nejen úctu a modlitbu, ale i vyjádření vděčnosti (05.04.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 2. část (01.04.2020)
Nebojte se, protože všichni jsme v Božích rukou (30.03.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 1. část (30.03.2020)
Prof. Mons. Petr Piťha: Jak se chovat? (20.03.2020)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy, dlouholetého faráře v Běhařovicích (13.03.2020)
Prosba o modlitbu za o. Nika (12.03.2020)
O osvobozující milosti (k exhortaci o Amazonii) (19.02.2020)
Sbohem celibátu? (03.02.2020)
P. Marian Kuffa: Říkají mi, abych nemluvil do politiky. (25.01.2020)
Československý mučedník bl. Metoděj Dominik Trčka (20.01.2020)
Odpusť si (07.01.2020)
Otec Kuffa, liberalismus a jeho "třídní nepřátelé" (27.12.2019)
Otec Marian Kuffa a světlo do našeho života (k 60. narozeninám otce Mariana) (25.12.2019)
Vyjádření o. Mariana Kuffy k hlasování NR SR o Istanbulské úmluvě (29.11.2019)
Pozdrav a požehnání otce Montforta České republice: Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (20.11.2019)
Ženatý katolický kněz přesvědčivě vysvětluje, proč by kněží MĚLI žít v celibátu (20.09.2019)
Můj přítel opouští kněžství, a přitom je lepším knězem než já (16.09.2019)
Kněz rozzlobený na mši svatou prožil zázrak (30.08.2019)
Od ateisty ke kněžství. Obrátil se díky mši svaté v televizi (25.08.2019)
O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019 (23.08.2019)
Slepý muž vysvěcen na kněze (20.08.2019)
Václav Peša - 70. let výročí kněžského svěcení (29.07.2019)
Celibát není problém, ale odpověď na kněze dopouštějící se zneužívání (27.07.2019)
Mše svatá ve Valči - 25. let kněžství o. Marka Dundy (30.06.2019)
Když se z otce-vdovce stane služebník oltáře (29.06.2019)
Kněžské svěcení - Ondřej Talaš (02.06.2019)
Od letničního hnutí ke katolickému knězi (31.05.2019)
Exorcista: Ne posedlost, ale pokušení je nejčastějším projevem působení zlého ducha (28.05.2019)
Biskup Evans: Co znamená být knězem? (21.04.2019)
Páter vedl na Titaniku modlitbu růžence (18.03.2019)
Kněz, který odčiňoval hříchy jiných kněží (09.03.2019)
Celibát není problém, ale řešení (04.03.2019)
Franz Mühlberger - mimořádná osobnost v naší oblasti (04.02.2019)
Do Lomničky chodí jen ti nejodolnější (21.01.2019)
'Ďábel a páter Amorth' (20.01.2019)
Znáte osobnosti z oblastí FATYMu? (12.01.2019)
Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk (03.01.2019)
Štandopéde do nebe (31.12.2018)
Povolání ke kněžství (21.12.2018)
Aktualizováno 2: Otec Marian Kuffa ve vážném stavu v nemocnici - prosba o modlitbu (28.10.2018)
Kněží se musím zastat (26.09.2018)
Začíná se 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (15.09.2018)
Gratulujeme otci Milanovi k Abrahámovinám (07.09.2018)
Kardinál Tomáš Špidlík SJ (29.08.2018)
Rutina a vyhoření kněze při slavení liturgie (15.08.2018)
Zemřel P. Mgr. Josef Pelc (12.07.2018)
Přednáška a prezentace knihy Mons. Prof. probošta Petra Piťhy (03.06.2018)
100 let od narození P. Antonína Němčanského (17.05.2018)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze 4. neděle velikonoční (30.04.2018)
Chtěli vstoupit do manželství a dnes .., z něj je kněz a z ní řádová sestra (17.04.2018)
Poděkování a blahopřání kardinálu Dominiku Dukovi (13.04.2018)
Bratři dvojčata se stali kněžími poté, co jejich matka odmítla potrat (03.04.2018)
Osobnost: P. Emanuel Tocháček (15.03.2018)
Karol Dučák: Dialog s nekřesťany a akomodační (adaptační) misijní metoda jezuitů (28.02.2018)
Svatá Veronika Giuliani varuje kněze před peklem (17.12.2017)
Povolání ke kněžství (17.12.2017)
100. výročí narození P. Františka Adámka (12.11.2017)
Kněz (poděkování) (16.09.2017)
Jiří Mikulášek: A za rok přijde vynadat ten třetí (17.08.2017)
Fotky z oslavy 20 let kněžství otce Milana Plíška (20.06.2017)
65. výročí popravy P. Jana Buly - foto ze vzpomínkové akce (28.05.2017)
20 let jáhenství otce Františka (24.05.2017)
Otec Milan oslaví 20 let svého kněžství (24.05.2017)
Primice - P. Jaroslav Kolbaba (17.05.2017)
Vzpomínkové akce 65. výročí popravy P. Jana Buly a všech v Jihlavě popravených politických vězňů (14.05.2017)
Arcibiskup Bober vyzval kněze k důvěře v Boha a věrnosti ideálům (18.04.2017)
ŽENA A KNĚZ (zamyšlení ženy ženám) (01.04.2017)
Karol Dučák: Celibát kněží v učení Druhého vatikánského koncilu (11.01.2017)
Fotbalista Philip Mulryne je jáhnem a stane se katolickým knězem (09.12.2016)
16. výročí smrti fra Slavka Barbariće v Medžugorji (26.11.2016)
Dokumentární film Jako bychom dnes zemřít měli (10.11.2016)
P. Amorth a jeho duchovní testament: časté přijímání svátostí jako ochrana před Satanem (24.10.2016)
* Zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku don Ernest Macák
* Přímý přenos zádušní mše svaté v Šaštíně v pátek 21. 10.
(20.10.2016)
Nová kniha: Robert Maria Mayer DĚCKA, VALÍME DO NEBE! (04.10.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016 (03.10.2016)
Exorcista v zácviku se dělí o zážitky z boje proti démonům v Římě (28.09.2016)
V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté (27.09.2016)
Ano a rád, i když je to těžké - pocta St. Krátkému v Brně (27.09.2016)
Zemřel exorcista páter Gabriel Amorth (18.09.2016)
Řeholní sliby - Pavel Baxant, Leo Gallas a Václav Sládek (06.09.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly (05.09.2016)
Kněžská pouť 2016 v Kostelním Vydří (05.09.2016)
Modleme se za Dona Gabriela Amortha (11.08.2016)
Kněz je největší Boží dar (22.07.2016)
O.Nik slaví 20 let kněžství a 50 let života (30.06.2016)
EVROPA NA KOLENOU? K čemu kultura pohody potřebuje kněze (27.06.2016)
Kniha - Vzpomínka - P. Robert Mayer (17.06.2016)
Ve Štítarech se uskutečnila kněžská rekolekce (07.06.2016)
* Celosvětová modlitební štafeta za kněze 3. 6.
* Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
(02.06.2016)
Rozhovor s jáhnem Ladislavem Kincem (22.05.2016)
Otec Nik nadále slaví 45. narozeniny! (17.04.2016)
Katolický týdeník: Otřesný případ zneužití psychiatrie vůči knězi (14.04.2016)
Páteční pouť u Svaté brány Roku milosrdenství ve Znojmě (26.01.2016)
Popularita ďábelských her roste. Exorcisté a psychiatři varují (13.01.2016)
I kněží mohou vyhořet (30.12.2015)
Ukončení diecézní fáze kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly a R. D. Jana Buly (16.12.2015)
Při příležitosti 15. výročí smrti fra Slavka Barbariće
* Pozadí jeho působení
(20.11.2015)
Od smrti P. Antonína Němčanského uběhlo již 5 let (11.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (2. část – dokončení) (06.11.2015)
Stoletý kněz: Stále bojuji s ďáblem (08.10.2015)
Co dokáže falešné obvinění (23.09.2015)
Celibát (20.09.2015)
Půst a pouť za kněze - 40 denní řetězec půstu a modliteb za kněze (13.09.2015)
Výstava k 100.výročí narození P. Otto Opálky (25.08.2015)
Menší rozhovor s naším knězem P. Markem Dundem (06.08.2015)
P. Josef Toufar je doma: Jako bychom dnes zemřít měli
+ kázání kardinála Dominika Duky
(13.07.2015)
Nekritizujme své kněze (07.07.2015)
Dnes nejsou povolání k zasvěcenému životu? (26.06.2015)
Primice diecézních novokněží v ČR v roce 2015 (22.06.2015)
Příběhy ze života kněze (01.06.2015)
Nejlepší dárek pro novokněze. Zadarmo. (20.05.2015)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy (13.04.2015)
Otec Jiří vtipem hýří (31.03.2015)
Kněží Jozef Maretta a Marián Kuffa hovoří o referendu (25.01.2015)
Povolání ke kněžství (23.01.2015)
Výstava věnovaná Josefu Toufarovi (15.01.2015)
Dokument Opři žebřík o nebe (08.01.2015)
Znamení doby pro apoštolát v Apokalypse (07.01.2015)
Kniha ke 100. výročí narození P. Aloise Pekárka (14.12.2014)
Biskup Jan Vokál odslouží mši v Číhošti (13.12.2014)
Za otcem Markem stojím !!! (K exorcismu ve Vranově nad Dyjí) (28.11.2014)
Kardinál Groer nevinen? (30.10.2014)
Půst a Pouť za kněze 2014 (17.09.2014)
"Musím být připravený na to, že Hospodin může kdykoliv říci – pojď domů" (16.07.2014)
Každý rok ubývá na Starém kontinentu tisíc kněží (15.07.2014)
Zamilovaný kněz (10.07.2014)
P. Karel Skočovský: Posílám novokněžské požehnání!
(+ přání novokněžím)
(08.07.2014)
Mezinárodní asociace exorcistů (07.07.2014)
Na misiích mezi Indiány (05.07.2014)
Ohlednutí za slavností 20-let kněžství otce Marka (28.06.2014)
Kněžské svěcení 2014 v brněnské diecézi + termíny primicí (10.06.2014)
Pozvánka na kněžské svěcení a primici Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (22.05.2014)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22) (10.04.2014)
Prosba o vzpomínky a zážitky s Mons. Aloisem Pekárkem (13.03.2014)
Vzpomínáme na o. Vladimíra Cyrila (11.03.2014)
Kněz počatý při znásilnění: "Svému otci jsem odpustil a vyzpovídal ho" (21.02.2014)
Farář Maroš Kuffa: Odpustit nepřátelům je nejtěžší, ale tam začíná křesťanství (06.01.2014)
V Číhošti po šedesáti čtyřech letech zazní Toufarovy promluvy (27.11.2013)
Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob (06.11.2013)
Rozhovor: Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině (04.11.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 2.
Jaké to je být misionářem v Středoafrické republice
(18.10.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 1.
Měl jsem asi pět, nebo šest roků, když to přišlo
(15.10.2013)
Benedikt XVI. - Brno (01.10.2013)
Kde vymírá víra, vymírá také zdrženlivost (27.09.2013)
Prázdniny na faře, aneb o. Vladimír Cyril zamlada (09.08.2013)
Sváteční slovo o. Marka Dundy (03.08.2013)
Dobrodružství s Bohem (14.07.2013)
Knězem na 40 hodin (02.07.2013)
Osobnosti Znojemska – kněz Marek Dunda (01.07.2013)
Kněžské svěcení, Brno 2013 + termíny primicí (25.06.2013)
Projev sv. Otce Pavla VI. k šestému Světovému dni modliteb za kněžské povolání (23.06.2013)
Kněžské svěcení - Michal Cvingráf (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Petr Václavek (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Pavel Kuchyňa (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Jiří Brtník (13.05.2013)
Jáhenské svěcení - Michal Seknička (13.05.2013)
Primice Jana Davida SAC (13.05.2013)
Umučený kněz Toufar z Číhoště by mohl být blahořečen (09.05.2013)
Návštěva o.Vladimíra v nemocnici (03.05.2013)
Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání.... (21.04.2013)
Co se stává, když někdo neodpovídá na Boží volání (08.04.2013)
Pius XI. a jeho pohled na nová kněžská povolání (05.04.2013)
Zemřel P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM Conv. (02.04.2013)
Zemřel P. Tomáš Prnka (02.04.2013)
Kněžské svěcení Miloslava Chrásta (29.03.2013)
Velikonoční přání otce generálního vikáře (23.03.2013)
Autorské čtení z knihy Jako bychom dnes zemřít měli (09.03.2013)
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH (06.03.2013)
Blázen pro Krista (03.02.2013)
Otec Josef Koláček převzal Cenu města Brna (25.01.2013)
Zemřel P. Vojtěch Srna (21.01.2013)
P. Ferdinad Chýlek (08.01.2013)
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků” (07.01.2013)
Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha (07.01.2013)
Naši kardinálové v moderních českých dějinách (02.01.2013)
P. Ignát Wurm - čestný občan města Přerova (31.12.2012)
Zemřel P. Jan Kabátek (28.12.2012)
Kázání z kněžského svěcení - Josef Peňáz (15.12.2012)
Zemřel biskup Ing. Jan Blaha (15.12.2012)
Zemřel vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha (11.12.2012)
Co se událo 12. 12. 1992? Nevíte? My Vám pomůžeme… (10.12.2012)
Vzpomeňme na otce Františka!!! (28.11.2012)
Kněžské svěcení a primice - Josef Peňáz (13.11.2012)
Cesta k andělům - Jan Graubner (09.11.2012)
P. Pavel Pacner novým proboštem v Mikulově (06.11.2012)
Primice P. Josefa Kubeše na Humberku - foto (06.11.2012)
Vzpomínková bohoslužba - 30. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka (30.10.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků - foto (30.10.2012)
Primice P. Josefa Kubeše (18.10.2012)
Jiří Mikulášek: Vejdi do radosti (17.10.2012)
Zemřel P. Josef Krchňavý (11.10.2012)
Kněz, který evangelizuje skrze televizní obrazovky TV NOE (09.10.2012)
Dne 7. října 1987, na svátek Panny Marie, zavraždili kněza Štefana Poláka.
Aktualizováno, vyjádření historika
(06.10.2012)
Jáhen Kubeš - kněžské svěcení (30.09.2012)
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (18.09.2012)
Smuteční oznámení (15.09.2012)
Slovensko: Pozvánka na 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (13.09.2012)
Otec Pavel se představuje v Klokotech (11.09.2012)
Náboženská víra na ústupu? (10.09.2012)
Výstava ,,in memory" P.Otto Opálka u sv. Mikuláše ve Znojmě (10.09.2012)
Výstava v Louce a P. MUDr. Otto Opálka (28.08.2012)
Primice novokněze Martina Kohoutka (19.07.2012)
Zemřel Mons. Jan Kutáč (18.07.2012)
Příběh novokněze Karla Janů (18.07.2012)
70 let kněžství P. Antonína Němčanského a primiční mše sv. v jeho rodišti (05.07.2012)
Jaká je radost a odměna kněze ve farnosti? (23.06.2012)
Zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS (19.06.2012)
Zemřel P. Jan Zemánek, CSsR (12.06.2012)
Katolická kritika Anselma Grüna (10.06.2012)
Mše svatá u příležitosti výročí pontifikátu Svatého Otce (04.06.2012)
Svěcení a primiční mše svatá Stanislava Trčky (23.05.2012)
Zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica (21.05.2012)
Misionář P. Anthony Saji v České republice (09.05.2012)
Riskoval život za záchranu židovských dětí (02.05.2012)
Důležití pastýři, komentář A. Seleckého (30.04.2012)
Zemřel P. Angelus Alois Glabasnia OFM (25.04.2012)
Vikář hebrejsky mluvících katolíků vypráví svůj příběh (20.04.2012)
Připomínka 60. výročí popravy služebníka Božího R. D. Jana Buly (19.04.2012)
Aktuálně: benediktini si připomínají Pátra útěchy na Titaniku (15.04.2012)
Cesta k andělům (62. díl): kardinál Miloslav Vlk (12.04.2012)
Zemřel P. Cyril Václav Tomáško, OFMCap (11.04.2012)
Zemřel P. Josef Byrtus (11.04.2012)
Benedikt XVI. odpověděl na Výzvu rakouských kněží k neposlušnosti (06.04.2012)
Kněží rezignují před nepochopením věřících (05.04.2012)
Zemřel P. Jaroslav Moštěk (19.03.2012)
Návštěva v domově důchodců pro kněze (14.02.2012)
Zemřel P. Jan Dobeš (09.02.2012)
Dar a tajemství (07.02.2012)
Zemřel P. Jan Kutáč (04.02.2012)
Zemřel P. Josef Dobiáš (30.01.2012)
List otce kardinála Dominika Duky spolupracovníkům (30.01.2012)
Účast na instalaci kardinálů (25.01.2012)
100. výročí narození Mons. Josefa Navrkala (12.01.2012)
Informace k pouti do Říma na slavnostní jmenování kardinála Dominka Duky (11.01.2012)
Oficiální web P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm (09.01.2012)
P. Marián Kuffa v televizním přenosu a jeho další promluvy (01.01.2012)
5. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě (19.12.2011)
PhDr. ThDr. Ján Čarnogurský (13.12.2011)
Prosby otce Vladimíra Cyrila (18.11.2011)
Církev hromosvodem (17.11.2011)
Vzpomínka na pana probošta Stanislava Krátkého (08.11.2011)
Děkovná mše sv. za blahořečení papeže Jana Pavla II. - promluva Ladislava Kince (22.10.2011)
P. ELIAS VELLA: DÉMONY VYHÁNĚJTE (15.10.2011)
Církev bude plnit své poslání, nepřipodobní-li se kněží světu (07.10.2011)
Zemřel P. Jan Kroupa, básník a přítel Radia Proglas (27.09.2011)
Nový nuncius pro Českou republiku (17.09.2011)
Zemřela paní Ludmila Holá (06.09.2011)
Dětský voják katolickým knězem (31.08.2011)
Zemřel Mons. Josef Kavale (28.08.2011)
Kardinál Robert Sarah varuje kněze, kteří neoponují potratům a homosexualitě (23.08.2011)
Pohřeb Dona Gobbiho (27.07.2011)
Primice P. Jiřího Jeniše v Újezdě u Brna (07.07.2011)
Zemřel otec Stefano Gobbi (30.06.2011)
Beatifikační proces P. Václava Drboly (28.06.2011)
Rekolekce ve Štítarech (14.06.2011)
Jak mě můj kněz neobtěžoval (06.06.2011)
Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (31.05.2011)
Kněžské svěcení - Jiří Jeniš (21.05.2011)
Zemřel P. Alois Honek (17.05.2011)
Pozvánka na svěcení zvonů v Praze (11.05.2011)
Další zvony pro Nepomuk odlity na Zelený čtvrtek (29.04.2011)
Kněžské zvony pro Nepomuk (15.04.2011)
Zemřel P. Jan Štrumfa (09.04.2011)
Zajímavý výrok Benedikta XVI. na adresu povolaných (28.03.2011)
Farář chybuje vždycky... aneb Farářům s úsměvem (28.03.2011)
Promluva kněžím na rekolekci 8. 3. 011 (17.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XV. díl - P. Antonín Zgarbík (15.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIV. díl - P. ThDr. Ambrož Jaroslav Tobola (14.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIII. díl - P. Václav Celestin Šulc (13.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XII. díl - P. František Sitte (12.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XI. díl - P. Václav Říha (11.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu X. díl - P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (10.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IX. díl - P. Albín Jaroslav Kvita (09.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VIII. díl - P. ThDr. Josef Koutný (08.03.2011)
Celonárodní pout ke cti sv. Jana N. Neumanna (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VII. díl - P. Adolf Kajpr (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VI. díl - P. ThDr. Stanislav Bohuslav Jarolímek (06.03.2011)
Slavnostní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu V. díl - P. Josef Jakubec (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IV. díl - P. Josef Chadraba (04.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu III. díl - P. Bohuslav Burian (03.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu II. díl - P. Bohumír Bunža (02.03.2011)
Zemřel mons. Oto Mádr (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu I. díl - P. ThLic. Vojtěch Basovník (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu - úvod (28.02.2011)
Ztracený ráj (14.02.2011)
Zemřel P. Stanislav PRAVEC (26.01.2011)
Zemřel R. D. ThDr. Josef PACAL (17.01.2011)
Pořad o P. Josefu Koláčkovi SJ na ČT2 (11.01.2011)
Vykonstruovaná obvinění kněží (10.01.2011)
Zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D. (09.01.2011)
Zemřel mikulovský probošt - Stanislav Krátký (15.11.2010)
Zemřel P. Antonín Němčanský (10.11.2010)
Zemřel novokněz Pavel Jiřík (12.10.2010)
Papež Benedikt XVI. jmenoval své nové kaplany (28.09.2010)
Kněžský zvon sv. Janů pro Nepomuk (12.09.2010)
Kardinál J. H. Newmann patronem kněží? (03.09.2010)
140. výročí narození P. Jana Šrámka (02.08.2010)
Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha (30.07.2010)
Zemřel Mons. Metoděj Kotík (21.07.2010)
Jáhenské svěcení v Českých Budějovicích (12.07.2010)
Jáhenské svěcení (05.07.2010)
Přednáška na téma Uzdravení žen po potratu: role kněží (17.06.2010)
Benedikt XVI. zakončil Rok kněží (14.06.2010)
Výroční den služebníka Božího R. D. Jana Buly (25.05.2010)
Kněžské svěcení (16.05.2010)
Výzva k modlitbám za naše kněze (14.05.2010)
Nový web pražského semináře (12.05.2010)
Nejvýznamnější žijící rodák ze Šumné (10.05.2010)
Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka (03.05.2010)
Myšlenky ze zajímavého článku v Katolickém týdeníku (29.04.2010)
Poděkování za dar kněžství (21.04.2010)
Boží požehnání - sv. Jan Eudes mluví i k našim kněžím v dnešní době (16.04.2010)
Vzpomínkové bohoslužby (11.04.2010)
Střihomet je využíván i na Bílou sobotu (10.04.2010)
Stalo se u vsi Petrovskaja (08.04.2010)
Připojte se k modlitbě Růžence za kněžská povolání (23.03.2010)
Zemřel P. František Grmolec (23.03.2010)
P. Josef Fiala oslaví 60 roků kněžství (23.03.2010)
První kněžský zvon pro Nepomuk (18.03.2010)
Promluva P. Miloslava Fialy, OPraem v Číhošti (17.03.2010)
Poselství Svatého Otce k pastoraci povolání (13.03.2010)
Slovo předsedy Matice Velehradské (22.02.2010)
Povolání ke kněžství (15.02.2010)
Jak se schylovalo k mému pohřbu (02.02.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši - pozvánka a foto (07.01.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši (16.12.2009)
Vánoční dárek pro kněze - tvá modlitba (15.12.2009)
Promlvy P. Mariana Kuffy - nepřehlédněte! (07.12.2009)
Osm praktických rad pro Rok kněží (05.12.2009)
Svatý Jozef Damien De Veuster (01.11.2009)
Modlitba Svatého Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu (10.10.2009)
Interdiecézní projekt v Roce kněží - kněžské zvony pro Nepomuk (09.10.2009)
Setkání za obnovu a posvěcení života kněží na Blatnické hoře (28.07.2009)
Fara Chvalatice - vítáme otce Vladimíra Cyrila (27.07.2009)
Myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka při rekviem za Jana Palacha (18.07.2009)
Denní modlitba za kněze (01.07.2009)
Modlitby za kněze (16.06.2009)
Novéna za kněze (11.06.2009)
Kněžské svěcení (05.06.2009)
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra (20.03.2009)
Už jste napsali mail otci Františkovi??? (10.12.2008)
Zakládající člen FATYMu otec Pavel Zahradníček odešel do kláštera (12.10.2008)
P. Kuffa a jeho promluva v Trnavě - to stojí za poslechnutí... (27.09.2008)
Kněžské svěcení v Brně (02.07.2008)
Svěcení a primiční mše svatá Jana Bezděka (24.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 05. 2019 | 4423 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace