Zajímavé...

Výročí zjevení Božího milosrdenství

V letošním roce slavíme 90. výročí prvního zjevení milosrdného Ježíše sv. Faustině. Tato událost se stala 22. února 1931 v Płocku. Płockský klášter Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství na Starém náměstí je kolébkou úcty k Božímu milosrdenství: Právě zde 22. února 1931 sestra Faustina poprvé uslyšela prosbu o namalování obrazu s nápisem „Ježíši, důvěřuji Ti".

Historie tohoto místa je zajímavá, ale je také bohatá na těžké zkušenosti z poválečných let a doby Polské lidové republiky. Kongregaci zrušily komunistické úřady, v jednu chvíli odtamtud sestry jednoduše vyhodily.
- Je to skutečně jedinečné místo. Právě zde sv. sestra Faustina viděla Milosrdného Ježíše, jehož obraz je dnes známý po celém světě, jak to sám chtěl. Právě v tomto klášteře byly během války skrývané mladé dívky před deportacemi do Pruska a poté byl materiálně podpořen pracovní tábor pro ženy v nedalekém Radziwi.

Komunistickým úřadům se nelíbilo, že sestry měly vliv na formování vlasteneckých a náboženských postojů u mladých žen, a proto se uchýlily k falešnému svědectví a pomluvě. Sestry byly dne 22. června 1950 odsunuty z kláštera. Poté byla budova vážně poškozena. I za takových okolností však stále platila Ježíšova výzva k důvěře v Boží milosrdenství. V roce 1990 se sestry vrátily na místo, které vybral sám Ježíš, aby odhalil světu svou pravou tvář.


SDM Krakov 2016


Vraťme se zpět v čase. Krásnou stránkou v historii płockského kláštera byl Institut anděla strážného, který založil P. Antoni J. Nowowiejski, arcibiskup a biskup v Płocku, umučený v německém táboře v Działdowo v roce 1941. V tomto institutu pracovala sestra Faustina. Mnoho let se Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství starala o mladé dívky, které, jak se říkalo, mohly sejít na zlou cestu. Je tedy milosrdenství také prevencí zla?

- Samozřejmě. Milosrdenství se dotýká toho, co je v člověku nejhlubší: Jeho důstojnosti jako Božího dítěte a hodnoty v Božích očích. Jakmile se člověk začne distancovat od životodárného zdroje, kterým je Boží láska, putuje do zla a hříchu. Proto v „Deníčku“ čteme: „Čím větší je hříšník, tím větší je právo na Boží milosrdenství“ (Deníček 423). Apoštolát sester, kterým bylo a je péčí o dívky a ženy na ulici, bylo přimět je, aby zakusily milosrdnou Boží lásku. Ano, milosrdenství bránilo a brání zlu, navíc je to boj o záchranu a věčné štěstí těch nejztracenějších.
Svatá Faustina pochopila, že si ji Bůh vybral, aby znovu odhalila světu, co je Boží milosrdenství. Svatý Jan Pavel II. během kanonizační bohoslužby 30. dubna 2000 na svatopetrském náměstí v Římě řekl, že touto kanonizací chce předat poselství Božího milosrdenství do třetího tisíciletí. Nemyslíte, že naši současníci, zejména mladší generace, před tímto darem utíkají?

- Myslím si, že to není útěkem, ale spíše bloudění a nedostatek povědomí o tom, jak důležitý je vztah s Bohem pro každého, zejména pro mladého člověka. Zdroj této situace můžeme najít v rodině, která mladým lidem často nedává šanci a prostor, aby se uchýlili k Tomu, kdo může s jejich slabostmi a problémy udělat cokoli. Mladí lidé potřebují svědky milosrdenství, kteří jim na svém příkladu, nejen slovy, ukážou, že skutečnou hodnotou člověka není mnoho vlastnit, ale být dobrým a milujícím člověkem: „Velká láska může změnit malé věci na velké a jedině láska dává našim skutkům hodnotu“ (Deníček 303).


Prvokomunikanti Petrov 2020


Už 21 let se sestry starají o sanktuárium Božího milosrdenství. Navštěvují ho ctitelé Božího milosrdenství z celého světa (tak tomu bylo samozřejmě před pandemií). Co zde objevují, co hledají, proč cestují tisíce kilometrů, aby poznali a modlili se v místě první přítomnosti milosrdného Ježíše?

Skolka


- Fenoménem sanktuária Božího milosrdenství je skutečnost, že to byl Bůh, kdo si vybral toto místo, aby zde lidé mohli zažít jeho citlivou, něžnou a uzdravující lásku. Milosrdenství je to, po čem nejvíce touží lidské srdce. Zažít přijetí Boha navzdory chyby a hříchy, ponořit do Otcova milosrdenství tisíce starostí, beznadějných situací, zažít odpuštění, a nakonec důvěru v Ježíše, který nejlépe ví, co je pro nás dobré ... To jsou důvody, pro které poutníci z Asie, Jižní Ameriky nebo Afriky přicházejí do budované svatyně. Lidské srdce odpočívá a nalézá hlubokou útěchu v modlitbě „Ježíši, důvěřuji Ti.“

Mimořádně důležitým dílem, které sestry vedou několik let, je rozšíření Svatyně Božího milosrdenství. Vyžaduje velké úsilí a finanční náklady. Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství je však zahájila s vědomím, že toto zvláštní místo v Płocku by mělo být schopno důstojně šířit kult Božího milosrdenství a vítat poutníky.
- Budování sanktuária Božího milosrdenství probíhá od roku 2015. V loňském roce byly dokončeny práce spojené s fasádou kostela a poutního domu. V současné době probíhá sanitární a elektrotechnická instalace, pokračování omítacích a podlahových prací a provádění kamenného opláštění soklu, venkovních schodů a parapetů. Rovněž plánují zahájit práce spojené s rozvojem pozemků (parkování, chodníky, terénní úpravy). Samozřejmě vše v míře finančních možností.

Sanktuárium Božího milosrdenství v Płocku je stavěno Kongregací sester Matky Božího Milosrdenství díky darům, které přinášejí ctitelé Božího milosrdenství a lidé dobré vůle z Polska i celého ze světa. Sestry děkují za každý dar srdce, díky kterému v místě prvního zjevení milosrdného Ježíše sv. sestře Faustině roste krásný chrám. A dále prosí o podporu. Za všechny, kteří duchovně i hmotně podporují stavbu sanktuária, se každý den modlí v hodině milosrdenství v 15 hodin slovy Korunky Božího milosrdenství a každý 22. den v měsíci se slouží mše sv. za všechny dobrodince.

Rafał Soroczyński
Sdílet

Související články:
"Zatímco s ní mluvím, na Kyjev padají bomby." Řeholnice, na kterou mířili ostřelovači (27.04.2022)
P. Rob Galea - od rebela přes hudebníka až po kněze (13.04.2022)
Francesco Cristofaro, zdravotně postižený farář: „Chci být knězem až do konce“ (10.04.2022)
Palestinská písničkářka Lina Sleibi (13.08.2021)
Rozhovor s generálním představeným řádu kamilianů, otcem Walterem Vinci (24.07.2021)
Svědectví kněze z Indie (01.07.2021)
Přijeďte k nám do Vranova (02.06.2021)
Kříž ze San Damiana. Poznejte jeho pozoruhodnou symboliku a modlete se s ním! (12.04.2021)
Mé setkání se Svatým otcem (30.03.2021)
Doba postní a Velikonoce: Doba trojího obrácení a vzkříšení (23.03.2021)
Eucharistický zázrak v Betánii ve Venezuele (17.03.2021)
Rozhovor s herečkou Claudií Koll - „Věřit až do konce“ (16.03.2021)
Rozhovor s P. Robem Galeou pro časopis Milujte se! (09.03.2021)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (22.07.2020)
Pražské Jezulátko: Modlitba ve velké úzkosti (23.04.2020)
Pěkná propagace časopisu Milujte se! (27.02.2019)
Nový stojan v bazilice v Šaštíně je též pro časopisy Milujte se! (09.02.2019)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.01.2018)
Prosba z redakce časopisu Milujte se! (24.11.2017)
Některé z myšlenek papeže Františka k mládeži (17.09.2017)
Časopis Milujte se! jako dárek pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (23.12.2016)
Ohlasy na časopis Milujte se! - září - prosinec 2016 (15.12.2016)
Návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (02.11.2016)
Charismatická katolická konference 2016 (14.07.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.05.2016)
Časopis Milujte se! vychází už i v arabštině (24.05.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.02.2016)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (29.09.2015)
Roznášení časopisu Milujte se! v Dubňanech (27.08.2015)
Časopis Milujte se! - co to je, kdo to dělá a jak to funguje... (10.06.2015)
Ohlasy na knihu Cena, kterou zaplatíš (09.06.2015)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (25.02.2015)
Předehra toho, co čeká vás, Evropany... (20.02.2015)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (25.12.2014)
Kdo bude hrát druhé housle? (24.10.2014)
Evangelista Lukáš (18.10.2014)
Prosba o pomoc s časopisem Milujte se! 28.9. 2014 (22.09.2014)
Mohu? Děkuji! Promiň! (20.09.2014)
Příběh ze života (19.09.2014)
Na cestě... (13.09.2014)
Bible - alespoň ji otevřit (03.09.2014)
Předsevzetí (02.09.2014)
Farní den v Mohelně (01.09.2014)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.08.2014)
Opovážlivé posuzování - a co s tím? (26.08.2014)
Podvedl sám sebe - článek pro povzbuzení (24.08.2014)
Prosba o svědectví pro časopis Milujte se! (05.08.2014)
Smíření (31.07.2014)
Lehkovážné posuzování (29.07.2014)
"Přikládání" - aneb příběh, který mě oslovil (12.07.2014)
Mimořádná nabídka: časopis Milujte se! pro Noc kostelů 2014 (13.05.2014)
Pomoc misiím? Proč? (09.05.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (23.04.2014)
A hlavně netlačit na pilu... (13.03.2014)
Blahoslavený Marcel Callo (08.02.2014)
Tisíc bodů... (07.02.2014)
Homeopatie (18.01.2014)
Nuda? Ne - přesycení! (16.01.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (13.12.2013)
Nebesa vypravují o Boží slávě... (08.12.2013)
Hostie přeměněná na srdeční tkáň (04.12.2013)
Krev za krev (03.12.2013)
Miluj jako první (02.12.2013)
CO SE STALO, KDYŽ ... (01.12.2013)
Neschopnost žít (23.11.2013)
Dej lásku a lásku dostaneš...Počítáme s tebou! Láska zmůže nemožné... 1+0=10 a 1 + 1000 = 11000?! Anebo je to jinak? (15.11.2013)
Tolik potřebný humor (06.11.2013)
Vyšlo 26. číslo časopisu Milujte se! (08.08.2013)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (27.07.2013)
Milujte se! na Velehradě (04.07.2013)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (27.05.2013)
DVD Křesťané ve společnosti - objednejte si! (05.04.2013)
Ohlasy čtenářů časopisu Milujte se! (12.01.2013)
Reakce na brožurku Příprava na svátost smíření dnes (25.10.2012)
Z ohlasů čtenářů na časopis Milujte se! (09.10.2012)
Vyšlo 21. číslo časopisu Milujte se! (08.06.2012)
Nabídka pořadatelům Noci kostelů (27.05.2012)
Nové číslo časopisu Milujte se ! (28.04.2012)
Propagace časopisu Milujte se! (27.04.2012)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (17.04.2012)
Roznášení časopisu Milujte se! v severních Čechách (02.01.2012)
Reakce na časopis Milujte se! (08.12.2011)
Vyšlo 19. číslo časopisu Milujte se! (01.12.2011)
Vůně prvních pátků (04.11.2011)
Zážitky z podziních prázdnin (01.11.2011)
Kongres katechetů na Velehradě - seminář o časopisu Milujte se! (28.10.2011)
O časopisu Milujte se! na stránkách vlčnovské farnosti (07.10.2011)
Vyšlo 18. číslo časopisu Milujte se! (26.09.2011)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (10.06.2011)
Lectino divina (24.05.2011)
Evangelizační nabídka: Věnujte Milujte se! návštěvníkům při Noci kostelů (23.05.2011)
Otto Opálka (18.04.2011)
Časopis Milujte se! ve farním zpravodaji (11.02.2011)
Některé další ohlasy na časopis Milujte se! (21.12.2010)
Vyšlo 15. číslo číslo časopisu Milujte se! (12.12.2010)
Časopis Milujte se! - 14. číslo (27.09.2010)
Ohlasy na časopis Milujte se! (24.07.2010)
Přišlo do redakce... (02.06.2010)
Zajímavý ohlas na časopis Milujte se! (19.05.2010)
Jasné slovo otce biskupa k SČS - S odvahou proti proudu (05.05.2010)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (03.05.2010)
Kdo věří v Boha, je šťasten (23.03.2010)
Napsali nám do redakce časopisu Milujte se! (14.03.2010)
Tiskárna Tigr (08.11.2009)
Prosba na členy SČS (21.09.2009)
Hledáme dobrovolníky pro drobnou jednorázovou pomoc (13.09.2009)
10. číslo časopisu Milujte se! (31.07.2009)
9. číslo časopisu Milujte se! (27.05.2009)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2009)
Zamilovaný Bůh (31.01.2009)
Osmé číslo časopisu Milujte se! (20.01.2009)
Sedmé číslo časopisu Milujte se! (01.12.2008)
Přijetí nových členů do Společenství čistých srdcí (29.11.2008)
Šesté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Páté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Pochod pro život - pozvání (25.03.2008)
Vyšlo čtvrté číslo časopisu Milujte se! (18.03.2008)
Vyšlo třetí číslo časopisu Milujte se! (07.01.2008)
Anketa: Jaký způsob početí bych si přál? (14.12.2007)
Setkání členů Společenství čistých srdcí (07.10.2007)
Vyšlo druhé číslo časopisu Milujte se! (15.08.2007)
Milujte se! - nový časopis pro novou evengelizaci (18.06.2007)
| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 05. 04. 2021 | 1039 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace