Zajímavé...

Volba prezidenta - znáte kandidáty?

Běžně to nedělám, abych nějak dál šířila emaily, které jsou tzv. přeposílací. Včera mi však došel jeden, který mě oslovil a zaujal a který je pro dané období docela aktuální. Dovoluji si ho zde zveřejnit. Třeba někoho přivede k zamyšlení se...
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, rozená Tůmová (*30.1.1953 v Praze), česká politička, europoslankyně a manažerka, původním povoláním lékařka, kandidátka na funkci prezidenta republiky za KDU-ČSL
Proč ji budeme volit?
1. Pro její morální kvality, je to čestná žena, katolička, členka KDU-ČSL.
2. Pro její životní moudrost a dosažené vzdělání, praktické zkušenosti i znalost čtyř jazyků.
3. Pro znalost protokolu a společenského vystupování, pro její kultivovaný projev.
4. Pro její pracovitost a houževnatost, rozhled v kultuře i sportu a v evropské politice.

Proč nepatří mezi favority prezidentské volby?
1. Je málo známá mezi lidmi, média ji netlačí dopředu, vždy raději pracovala, než se předváděla.
2. Nemá žádné skandály, novináři nemají o čem psát
3. Již osm let pracuje v Evropském parlamentu a trochu se ztratila z očí.

Ale my naši Zuzanu známe a několikráte jsme se s ní setkali. Byla u nás v Havlíčkově Brodě dvakráte. Jednou, tuším v roce 1999, navštívila coby senátorka a bývalá ministryně zdravotnictví zdejšího ředitele nemocnice a projednávala s ním možnosti udržet některá oddělení. Bylo zážitkem pozorovat jednání mezi ní a ředitelem nemocnice Dr. Přibylem. Měla k disposici přehledné souhrny a tabulky za republiku, návrhy vyhlášek, přitom zkušenosti a praxi, aby mohla poradit. Podruhé před volbami do Evropského parlamentu nás navštívila 23. 2. 2009. Tehdy vyvolala veřejnou diskuzi a úspěšný závěr protestem proti devalvaci církevních sňatků a současně nás informovala o krocích pro ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami na českém trhu. Po návštěvě zaznělo: „Takovou ženu potřebujeme, aby nevykládala jako feministka, ani nefňukala, ale řekla nám upřímně, s vervou a ženskou noblesou, jak věcí stojí a co dělat.“ Zuzana Roithová ve svém vystoupení 16. září 2012 na Křemešníku nám ukázala především kladné stránky světové politiky, jež má naplnit sjednocená Evropa. Postýskla si nad některými postoji našich představitelů, kteří zapomínají na lidská práva a solidaritu a více se zabývají finančními toky. Sama iniciativně navštívila vězněnou Julii Tymošenkovou na Ukrajině. Současně upozornila na ústup síly americké ekonomiky a nástup nových zemí jako je Čína a Indie. Její osobnost by přinesla každopádně změnu zaměření a vyšší kulturu na prezidentském místě. V Bruselu se naučila, že političtí soupeři se neválcují silou, jak je zlozvykem v Čechách, kde jsme svědky samých urážek a napadání, ale o problémech se věcně jedná a postupnými kompromisy se nachází takové řešení, se kterým budou všechny strany spokojeny. Na naší rozhádané politické scéně by mohla sloužit jako svorník a prostředník dialogu.Na sjezdu KDU-ČSL dne 1. prosince 2012 v Jihlavě poděkovala všem za snahu obstarat podpisy na petičních arších. Podpisy získávali naši členové odpovědně mezi svými známými, takže měla nejnižší chybovost. Na sjezdu se setkala s velkým ohlasem a sympatiemi. Podepisovala nám tam svou knihu „Rozhovor“, takže jsem z ní mohl mnoho načerpat. Popsala v ní své konzistentní politické a morální názory i svou životní cestu. Tuto knihu redaktora Zdeňka Jančaříka vydalo nakladatelství Portál v roce 2012 a její název zní ZUZANA ROITHOVÁ – VIDĚT SRDCEM – ROZHOVOR. Podle ní si můžeme představit, jak by její zvolení bylo přínosem pro naši zemi. Tomáš Halík napsal: „Cením si této knihy jako čtivého, poutavého a především poctivého svědectví nejen o životě lékařky a političky, ale také o vývoji a zlomových událostech našich nejnovějších dějin. Je to cenný příspěvek k úsilí uchovat zkušenost naší generace pro ty, kteří přicházejí a ještě přijdou po nás. Na pozadí barvitého vyprávění o minulosti vyvstávají silné kontury její osobnosti: nezdolná vůle a pracovitost, rozhodnost a důslednost při jednání s lidmi, ale zároveň moudrost a laskavost…“Zuzana Roithová vůbec neměla snadný život, byl však pestrý a neobyčejně zajímavý. Vychovávala ji její babička, která pocházela z kovářské rodiny z vesnice u Soběslavi. Babiččina historie byla pohnutá: v mládí zahynulo jejích pět sourozenců, když se strýc prolomil s povozem na zamrzlém rybníku. Zůstala sama a pan učitel přesvědčil jejího tatínka, aby dceru dal na měšťanku do Soběslavi, poněvadž byla nadaná a velmi dobře se učila. Po škole ji odvezl do Prahy, aby se vyučila švadlenou. Pak ji v předtuše války obstaral zaměstnání prodavačky u řezníka, aby ve válce neměla hlad. Babička pořád toužila chodit do vyšší školy a dostala se do večerní obchodní. Posléze nastoupila do advokátní kanceláře a pak do Junkova bankovního domu. Tím se z venkovské holky stala slečnou z města. Provdala se za Stanislava Tůmu, syna bankovního úředníka, který jako inženýr chemie našel místo v cukrovaru v Českém Brodě. Dcera Milena Tůmová, matka budoucí Zuzany Roithové, se tam narodila v roce 1932. Dědeček inženýr byl zdatným chemikem a pracoval na 2 několika patentech. Byl zapojen do odboje proti Němcům a zemřel za nejasných okolností v nemocnici v roce 1942, kde jej hledalo gestapo. Babička s dcerou se musely vystěhovat z tovární vilky a těžko přežívaly v Praze. Na konci války získaly podnájem v Kersku. Tam se dočkaly příchodu Rudé armády. Sovětští vojáci obsadili i dům, v němž bydlely babička Tůmová s dcerou. Vojáci se jednou opili a obě znásilnili. Babička to hned nahlásila důstojníkům a ti se s ní vrátili do domu a osm opilých vojáků na místě zastřelili. Babička zastřelených nakonec litovala a říkala, že i když jim moc ublížili, byli to přece lidé a ty není možno střílet jako králíky. Tehdy se z toho nemohla třináctiletá dcera vzpamatovat. Babička dostala místo na úřadě v Jablonci nad Nisou. Později se jí podařilo získat zaměstnání ve Státním statistickém úřadě v Praze. Pracovala tam až do svých 74 let (do roku 1970). S dcerou bydlely nejdříve na Smetanově nábřeží, později v blízkosti kostela sv. Havla. Zuzana Tůmová, provdaná Roithová, narozená v lednu 1953, se setkala se svým otcem jen dvakráte v životě. Chyběl ji v dětství a představovala si, že až bude starší, tak si jej najde. Byl žid a odešel se svým otcem z Československa na začátku druhé světové války. Působil v britské armádě, bojoval v bitvě o Anglii, u Dunkerque, vrátil se do ČSR a po válce se hned oženil. Zuzana se narodila jako nemanželské dítě a její matka Milena Tůmová s otcem nikdy vlastně nežila, odmítala s ním mluvit a ani do rodného listu dceři nenechala zapsat jeho jméno. Babička podala za dceru žádost k soudu o uznání otcovství. Při jednání uznal otec své otcovství a chtěl se s Milenou Tůmovou oženit. Ale matka si postavila hlavu a nesouhlasila. Psychicky se zhroutila a musela se léčit na klinice; vykolejilo jí to na dalších několik let. Neuměla se o dceru odpovědně postarat a příliš kouřila. Proto pomáhala babička, u níž zůstala vnučka po přestěhování na Starém městě a matka žila ve Vršovicích. Později matka,znalá jazyků, pracovala jako průvodkyně a jezdila s Čedokem na zájezdy. Dcera Zuzana ji ani za matku nepovažovala, tou byla babička. Matka měla ještě druhou dceru Lauru, která se narodila, když Zuzana měla osm let. Zuzana se o mladší sestru starala a dojížděla do matčina bytu na Vinohradech v Londýnské ulici. Mezi dcerou Zuzanou a její matkou došlo k výstupu před Vánocemi v roce 1966, poněvadž matka nepřišla ráno po směně a sestry neměly co jíst. Matka přišla až večer a dcera jí to vyčetla. Zuzana byla bita. Na úpěnlivé žádosti vnučky zařídila babička u soudu, že se stala sama Zuzančinou opatrovnicí. Zuzana matku od 15-ti let neviděla, poněvadž ta v roce 1968 emigrovala a teprve po 30 letech se vrátila. Hezký vztah měly obě mezi sebou až posledních pár roků, než matka zemřela roku 2005 v 73 letech. Zuzana byla pokřtěna u sv. Jiljí, o to se postarala babička. Babička jí předávala Boha jako toho, kdo hlídá její činy a chování. Nechodila však s vnučkou ke zpovědi, takže Zuzana nepoznala institut odpuštění a dlouho se trápila, když sama učinila něco nepatřičného. Babička nakonec do kostela chodit přestala. Biblí se Zuzana začala zabývat z podnětu spřízněných žaček židovského původu. Při horských túrách se jí dostávalo tušení Božího řádu. V senátu se obrátila na Daniela Kroupu s dotazem na duchovní literaturu. Ten ji přivedl za Tomášem Halíkem a začala se seznamovat s katechismem. Po roční přípravě ve společnosti starších studentů byla biřmována v kostele Nejsvětějšího Salvátora.Babička pracovala až do roku 1970 a Zuzana přispívala získanými honoráři za dětské role;např. ve filmu Případ Lupínek 1960, v medailonku Prodaná nevěsta. V základní škole byla činná v kulturních a sportovních aktivitách a hravě zvládala učení. Měla zájem o řeckou archeologii a antickou filosofii. Dostala se na proslulé Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici, kde se ještě tehdy vyučovaly klasické jazyky a měla latinu a klasickou řečtinu každý den. Na gymnáziu si přivydělávala jako uklizečka ve vestibulu školy a v tělocvičně. Pak své profesorce hlídala děti. Byla na brigádě v tiskárně. Nejvýnosnější byla brigáda při umývání čelních skel aut u benzinových pump. Zažila i těžší práce při vykládce jižního ovoce z drážních vagonů. Po maturitě se rozhodla pro medicínu a nedostávala se na ní bez problémů, poněvadž oba rodiče již emigrovali. Pomohly jí její učitelky, které samy podaly odvolání při nepřijetí. Na fakultě dostávala prospěchové stipendium a po nějakou dobu i sociální. Držela pohotovostní nebo víkendové služby v nemocnici. Tenkráte snila o tom, že bude současně studovat umění. Ve druhém ročníku ji medicína zcela zaujala svou systematičností ve fysiologii. Každý nový předmět přidával další pohled na fungování obdivuhodného lidského organismu, který se skládá z mnoha subsystémů. Výtvarná schopnost jí byla užitečná při výuce, zvláště když levou rukou mohla kreslit a pravou psát. Byla frustrována politickým cynismem a konzumismem sedmdesátých let. Horolezectví a vodní sport ji duševně posilovaly. Chtěla zůstat na fakultě jako aspirantka na fyziologii za minimální plat. Ale soudružka docentka zjistila, že oba rodičové jsou emigranty (ještě však nevěděla, že její nastávající je teolog), tak se podivila, že vůbec prošla a šokovala ji závěrem, že si to ještě nechá prověřit. Proto jako kandidátka promoce s úzkostí pročítala seznam studujících na promoční ceremoniál. Asi soudružka docentka nestihla záležitost prošetřit a tak v pondělí promovala a ve čtvrtek 13. července 1978 se vdávala za Jana Roitha.Jan Roith, nar. 24.9.1951, pochází z rodiny pražských architektů. Vystudoval evangelickou teologii a po ní se dostal na Akademii výtvarného umění a je činný jako akademický sochař. Z jeho větších děl byla dne 3.10.2010 předána veřejnosti socha sv. Václava v průčelí kostela ve Vršovicích za účasti biskupa Václava Malého. Je vysoká 4 metry a bronzový odlitek váží asi 600kg. Stavba kostela je vrcholným konstruktivistickým dílem architekta Josefa Gočára a byla konsekrována v roce 1930 a stále se ještě doplňuje. Jan Roith je introvert, nerad se ukazuje na veřejnosti a věrně stojí manželce po boku od sňatku dodnes. Mají spolu syna Matyáše a již dva vnuky. Syn Matyáš je architekt, jeho žena Adriana studuje a starají se o malé syny Sebastiána a Filipa. Z. Roithová nastoupila nejdříve do nemocnice v Berouně, pak pokračovala na Fakultní nemocnici v Motole (v letech 1979-1985) a ve Fakultní nemocnici na Vinohradech (v letech 1985-1992) složila atestace I. a II. stupně oboru lékařka - radiodiagnostik. Již v pondělí 20. listopadu 1989 Zuzana Roithová vyzvala všechny zaměstnance Vinohradské nemocnice, aby se podpisem připojili k výzvě na podporu studentů, jejichž demonstrace 17.11. byla režimem násilně potlačena. Stala se spoluzakladatelkou a mluvčí Občanského fóra zdravotníků. Iniciovala vznik lékařských komor a změny ve financování a řízení zdravotnictví. Od roku 1990 do listopadu 1998 byla ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podařilo se jí změnit pravidla přístupu k pacientům tak, aby byl středobodem služeb všech zaměstnanců, a zavést systém kontinuálního hodnocení kvality zdravotní péče. Zefektivněním financování a ekonomickou motivací zdravotníků umožnila rozvoj špičkových oborů a nákup moderních technologií bez státních dotací. V roce 1992 absolvovala kurz pro manažery ve zdravotnictví organizovaný projektem HOPE v odborné gesci Wharton University v USA, který zakončila získáním osvědčení Executive Health Care Management. V letech 1994-1997 studovala dálkově na Sheffield Hallam University a získala titul Master of Business Administration (zkratka MBA za jménem). Je spoluzakladatelkou Asociace nemocnic ČR, kde od roku 1991 zastávala funkce předsedkyně i místopředsedkyně. U příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1998 byla oceněna Jubilejní medailí Univerzity Karlovy za přínos ve spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Ve spolupráci s odbornou lékařskou veřejností navrhla a prosadila koncepci celorepublikové sítě vysoce specializovaných center založených na mezioborové spolupráci (traumacentra, kardiocentra, onkocentra). V lednu 1998 byla jako bezpartijní jmenována do funkce ministryně zdravotnictví České republiky vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy byla ustavena nová vláda, se v červenci 1998 vrátila do funkce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Krátké působení na ministerstvu jí neumožnilo více se zapsat do podvědomí veřejnosti ani dokončit započatou práci. V listopadu 1998 byla Zuzana Roithová zvolena jako kandidát čtyřkoalice bez stranické příslušnosti senátorkou za obvod Prahy 10. Nemocnici předávala své nástupkyni jako jedinou v Praze se ziskem šedesáti milionů korun.V Senátu se věnovala třem tématům, kromě zdravotnictví též neziskovému sektoru a vstupu České republiky do EU. V prvním období pracovala ve Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR, kde byla zodpovědná za oblast zdravotnictví, sociální politiky, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti a instituce EU. V roce 1999 se stala členkou KDU-ČSL - od května 2001 do listopadu 2003 byla místopředsedkyní strany se zodpovědností za program a zahraniční vztahy, dosud je členkou Celostátní konference KDU-ČSL. Od roku 2000 je členkou Evropského hnutí České republiky, které je součástí Mezinárodního evropského hnutí se sídlem v Bruselu. Od března 2000 do března 2002 byla předsedkyní tohoto hnutí. V červnových volbách 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu, členkou poslaneckého klubu "Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů). Byla zvolena místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (od roku 2007 1. místopředsedkyní), stala se zastupující členkou Výboru pro zahraniční obchod (od února 2005) a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Od července 2004 do února 2005 byla zastupující členkou ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Dále se stala členkou Smíšeného parlamentního shromáždění AKT - EU. (AKT je zkratkou pro Africké, Karibské a Tichomořské státy, tj. bývalé kolonie většiny zemí Evropy, se kterými EU udržuje výjimečné vztahy). V červnu 2009 byla znovuzvolena do Evropského parlamentu. Je předsedkyní české národní delegace v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Je nadále členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a zastupující členkou ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Podvýboru pro bezpečnost a obranu. Je místopředsedkyní delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU. Od 1. prosince 2002 do července 2005 byla čestnou předsedkyní správní rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Pod jejím vedením došlo k řadě změn, například k rehabilitační péče, ke zřízení křesťanské gynekologické poradny a v souladu s protidrogovou strategií EU k vybudování prvního detoxikačního centra v ČR pro děti a mládež z celé ČR užívající drogy. Je členkou Kolegia Paměti národa sdružení Post bellum. Převzala záštitu a poskytuje zázemí První právní pomoci - bezplatné právní poradně organizované studenty právnických fakult pro občany v tíživé sociální situaci. Je příležitostnou patronkou kulturních (např. divadlo SUD v jihočeském Suchdole) a sportovních akcí (např. cyklistická tour Josefa Zimovčáka z Bratislavy do Bruselu na historickém kole).Je vášnivou pěstitelkou okrasných rostlin a léčivých bylin. Bývalá horolezkyně dnes dává přednost vysokohorské turistice a cyklistice. Ráda poslouchá klasickou hudbu a hraje na kytaru a zpívá. Vedle klasických romanopisců se s oblibou vrací k duchovní literatuře.
Mgr. Miroslav Lajkepa

Sdílet

Související články:
Pomozte nám zajistit elektricky polohovatelná lůžka pro Domácí hospic sv.Mikuláše (04.12.2022)
Nebeská brána, aneb nikdy není pozdě (30.11.2022)
Alžběta Uherská (17.11.2022)
Zajímavá kniha (15.11.2022)
Hospic svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí (31.10.2022)
FATYM pomáhá v pátrání (20.09.2022)
Poděkování za sbírku pro domobrance na Ukrajině (17.03.2022)
Covid - odborná konference (28.01.2022)
Kouzelná moc zvonů (09.12.2021)
Zajimava diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové - druhá část (08.12.2021)
Brigáda na dřevo v Jeníkově, aneb sv. Josef se stará a sv. Juda Tadeáš se také dal poznat (07.12.2021)
Zajimavá diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové (03.12.2021)
Paměť národa - prosba o spolupráci při kontaktování pamětníků (31.08.2021)
Modlitba přes hranice (20.06.2021)
Plastinované mrtvoly z Číny (Hluboké ponížení lidské důstojnosti) (05.06.2021)
Sčítání lidu (22.03.2021)
Covid 19 (27.01.2021)
Na hranici života a smrti (07.11.2020)
Kostel na prodej? (26.10.2020)
Jeníkov - sobota 5.5. 2012 - aneb Bohu díky za velké milosti a dary (05.05.2020)
Nabídka pomoci pro následující týden (19.03.2020)
Naše domácí liturgie během coronaviru (18.03.2020)
Život je dar – BOHU DÍKY! (03.02.2020)
Vrátit se k duchovním pramenům (14.01.2020)
Štědrý den, aneb co dokáže jen Bůh (26.12.2019)
Pozapomenutí krajané – Samuel Fritz: misionář v Amazonii (22.04.2019)
Inspirace i pro druhé (12.04.2019)
Masakr na návrší nedaleko Přerova (03.04.2019)
Rady poutníkova zpovědníka (20.02.2019)
Medaile svatého Benedikta vyhodila démona z nemocničního pokoje (06.02.2019)
Erik Dujava: Křesťan a konspirační teorie (01.02.2019)
Pozvánka do Lesné na připomínku výročí 150 let od vysvěcení kostela svaté Terezie (26.08.2018)
Eucharistický zázrak v Indii (30.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (29.06.2018)
Eucharistický zázrak v Paříží (27.06.2018)
Eucharistický zázrak v Itálii (25.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (23.06.2018)
Eucharistický zázrak v Peru (21.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (19.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (17.06.2018)
Eucharistický zázrak v Nizozemí (15.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (13.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (11.06.2018)
Eucharistický zázrak v Německu (07.06.2018)
Eucharistický zázrak v Římě (06.06.2018)
Eucharistický zázrak v Lehnici (02.06.2018)
Eucharistický zázrak v Sieně (01.06.2018)
Urbi et Orbi - Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa (15.04.2018)
Ježíš se pokořil také svým křtem (08.01.2018)
Panna nám dává pochopit, jak je třeba přijímat událost Vánoc (07.01.2018)
Urbi et Orbi-Pastýři rozpoznali znamení, které zvěstovali andělé (25.12.2017)
Lidové misie Kdousov, Velký Újezd - změna (24.11.2017)
Láska, nejsilnější zbraň (23.05.2017)
Silvestr už 30. dubna? (25.04.2017)
Připojíte se k ženám ze Šumné? (19.01.2017)
Maxmilián Kolbe, světec z Osvětimi (05.12.2016)
ŽIVOT NA ZÁMKU: Břežanské sestřičky na TV Noe (17.10.2016)
Pomoc potřebným - stále aktuální (16.10.2016)
P. Pio: Satan se mě bojí. (23.09.2016)
Zázrak opakovaného zkapalnění krve sv. Januária, umučeného roku 305 (video) (20.09.2016)
Kalendář: Svatá země 2017 (05.09.2016)
Čas, čas, čas... (03.08.2016)
Kvalitní včelí med přímo od včelaře (02.07.2016)
Stigmatizovaná Catalina Rivas (25.03.2016)
Je víra neslučitelná s vědou? (08.03.2016)
Urbi et Orbi - Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství (25.12.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 30 (30.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 29 (29.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 28 (28.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 27 (27.11.2015)
Strůjci války jsou zločinci (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 26 (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 25 (25.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 24 (24.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 23 (23.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 22 (22.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 21 (21.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 20 (20.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 19 (19.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 18 (18.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 17 (17.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 16 (16.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 15 (15.11.2015)
Tradiční setkání bývalých politických vězňů komunistického režimu ve Znojmě - Louce (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 14 (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 13 (13.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 12 (12.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 11 (11.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 10 (10.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 9 (09.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 8 (08.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 7 (07.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 6 (06.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 5 (05.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 4 (04.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 3 (03.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války -2 (02.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války (01.11.2015)
Ambice a šplhounství jsou neslučitelné s následováním Krista (27.10.2015)
Je papež katolík? (16.10.2015)
Mezinárodní den míru - 21. září 2015 (14.09.2015)
Farní den v Třebíči (12.09.2015)
Prosba o pomoc mamince dvou dětí - 7. června (05.06.2015)
Radioaktivní mrak z Černobylu – 25. výročí (26.04.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (05.04.2015)
Jarní běh kurzu Alfa 2 (28.02.2015)
Muž z plátna zmizel jako při Big Bangu (22.02.2015)
Lyžováni pro mládež v Dolním Domašově o jarních prázdninách (09.02.2015)
Počet katolíků v Norsku (25.10.2014)
Výběrové řízení na ředitele Náboženské matice (21.10.2014)
Církev musí opustit "dialog" (21.10.2014)
Když ďábel zuří… (06.09.2014)
Prosme za mír a za pronásledované křesťany (29.08.2014)
Sbírejte víčka (23.06.2014)
Talkshow Cesta k andělům - politolog Alexander Tomský - židovsko-křesťanský dialog (13.05.2014)
Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. (27.04.2014)
Dík za SMS hlasy v soutěži JMK - i Břečkov vyhrál... (05.04.2014)
Hlasování do soutěže v kategorii: DÍLA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (01.04.2014)
Prosba (13.03.2014)
Pěkné a vtipné (18.12.2013)
Zaujalo mě... (17.12.2013)
Nikdy nevíš… (25.11.2013)
Volby 2013 - Komu dát svůj hlas? (24.10.2013)
Volby do poslanecké sněmovny 2013 ; PRAVICE nebo LEVICE? (23.10.2013)
Pán Bůh zaplať (10.09.2013)
Když Bůh mluví a člověk neslyší …. (01.09.2013)
Třebíč oslaví výročí zápisu památek na seznam UNESCO (19.08.2013)
Povzbuzení (10.07.2013)
Záměr výstavby kostelu Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě u Luhačovic (01.07.2013)
Eucharistický zázrak v Lanciano, Itálie (28.06.2013)
Modlitební setkání u Svatého kamene (24.06.2013)
Animovaná mše svatá ve Vranově u Brna (22.06.2013)
Obchodování s lidskými bytostmi = dlouhodobé otroctví (15.06.2013)
Z Ďáblova katechismu (13.06.2013)
Návštěva spolupracovníka Kamila v Brně u salesiánů (12.06.2013)
Nový pohled (19.04.2013)
Slovíčko na cestu od matky Vojtěchy Hasmandové. (09.04.2013)
Jak to bylo při vernisáži výstavy o Matce Vojtěše Hasmandové (08.04.2013)
Sixtinská kaple - virtuální prohlídka + výklad ředitele vatikánských muzeí (10.03.2013)
Dobro a zlo - Kristus a svět - moderní a konzervativní...Jak to je? (26.02.2013)
Hloupost, naivita, nebo Boží dotek či nakopnutí??? (12.02.2013)
Zaujalo mě... (02.02.2013)
Jeníkovský kalendář 2013 - aktualizováno (22.12.2012)
Betlém ve Vranově nad Dyjí (18.12.2012)
Ocenění - Americké velvyslanectví (26.11.2012)
Konec církevního roku FATYM oslavil v Moravských Budějovicích (26.11.2012)
Projekt „Misie na živo, aneb naděje pro Jeníkov“ -jak projekt pokračuje? (24.11.2012)
Traktory pro Tanzanii-prosba o podporu (05.11.2012)
Žehnání soch v Jeníkově (01.11.2012)
Tradiční pietní vzpomínka na oběti komunismu ve Znojmě - Louce (13.10.2012)
Útěk sestry Cecílie - brožurka (03.10.2012)
Jsem nadšená... (28.09.2012)
kostel sv. Cyrila a Metoděje - Větéřov - oslavy (28.08.2012)
PMD na setkání mládeže ve Žďáru 14. – 19. 8. 2012 (16.08.2012)
Cyklistický a turistický pobyt v Českém lese (10.08.2012)
Výstava jiřin a mečíků ve farnosti Znojmo – Louka (08.08.2012)
Rozloučení s pražskou arcidiecézí v Libochovicích při pěší pouti Praha_Jeníkov (03.06.2012)
Marihuana - drogy (27.05.2012)
Počet křesťanů v Německu klesá (14.05.2012)
1. máj a jeho předvečer 30. duben – keltský silvestr (02.05.2012)
Věčné sliby mladé dívky ze Znojemska - sestra Michaela (12.04.2012)
Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí (09.04.2012)
Jan Maria Vianney o vlažnosti (07.04.2012)
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XXVII. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE (02.04.2012)
Fara v Nemoticích - nabídka ubytování (31.03.2012)
Hlasujte pro hotel Weiss v Lechovicích (22.03.2012)
Webové stránky iniciativy JKK 21 (22.03.2012)
Varhany sv. Edmunda Kampiána pro Brno (20.03.2012)
O dvou radostných setkáních (11.03.2012)
Nové letní ubytování pro farní skupiny blízko Třeboně (07.03.2012)
Čas kyvadla - Max Kašparů (24.02.2012)
Ludvík Armbruster v talkshow televize NOE Cesta k andělům (15.02.2012)
Maškarní rej na rybníku - farní bruslení v Nedakonicích (04.02.2012)
Projekt "Památník sv. Zdislavy v jejím rodišti Křižanově" (03.02.2012)
Vyhrožování a varování (19.01.2012)
Sestra Klára - setkání už za několik dní... (18.01.2012)
Rozhovor s boromejkou o Václavu Havlovi (09.01.2012)
Novoroční přání a bilancování roku 2011 (01.01.2012)
Vánoční poselství Benedikta XVI. Urbi et Orbi (25.12.2011)
Boromejky a Václav Havel (23.12.2011)
Betlémské světlo -Jeníkov (18.12.2011)
Kalendář 2012 pro podporu stavby kostela
v Brně-Lesné
(12.12.2011)
Josef Vrána - minorita (09.12.2011)
Video: Vánoční příběh (09.12.2011)
Odloučení bratři (07.12.2011)
Nabídka velkoformátových plakátů k roku biřmování (29.11.2011)
Adventní věnec (27.11.2011)
Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás Zlého (18.11.2011)
Jeníkov - je možné ho podpořit??? (05.11.2011)
Benefiční koncert „Naděje pro Jeníkov“ – Jaké to bylo? -aktualizováno o fotky (04.11.2011)
DÍKY MARTINA (03.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? - pokračování (01.11.2011)
Puzzle třebíčského svatomartinského betléma a další (01.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? (31.10.2011)
Fotografie a povídání o Argentině v Lechovicích (25.10.2011)
Dům (07.10.2011)
Kumránské rukopisy na internetu (03.10.2011)
Jeníkov, aneb jak… 2. díl (21.09.2011)
Jeníkov - zářijová brigáda (20.09.2011)
RAKOUSKÁ CÍRKEV VE VARU…- Stanovisko P. Petra Dokládala (20.09.2011)
Přednášky o architektuře v Brně (13.09.2011)
Prosba o pomoc pro mladou maminku (04.09.2011)
Jak Pán Bůh zorganizoval svatební sobotu (03.09.2011)
Nabídka pracovního místa (07.08.2011)
Zemřel pan Silvestr Rozkydal (07.08.2011)
Zemřela sestra Marie Vojtěcha Julie Kočišová (03.08.2011)
Prodej bytu v Novém Městě nad Metují (30.07.2011)
Kalendář 2011 - co vše se v Jeníkově podařilo z jeho výtěžku (25.07.2011)
Homeopatie-logické rozpory? (14.06.2011)
Zemřela paní Marie Kincová (12.06.2011)
Zemřel poutník RNDr. Tomáš Jirsák, CSc. (05.06.2011)
Lidské vztahy - přednáška Maxe Kašparů (04.06.2011)
Noc kostelů - také ve Vranově nad Dyjí (17.05.2011)
Mariánská zahrada v Suchdole u Prostějova (16.05.2011)
Zahynul pastor David Wilkerson (02.05.2011)
Slavnost blahořečení Jana Pavla II. (01.05.2011)
Noviciát - vstup bývalé slečny katechetky Petry (30.04.2011)
Boží sluha Frank Duff, Mariin oslavovatel (30.04.2011)
Nově otevřená prodejna vín v Brně (15.04.2011)
Případů syfilidy na Znojemsku dvojnásobně přibylo (28.03.2011)
Co se stalo ve Fukušimě (25.03.2011)
Přednáška Etika a život (24.03.2011)
Co znamená být benediktinem dnes? - setkání s Prokopem Siostrzonkem v Třebíči (24.03.2011)
Zemřela paní Božena Nováková (17.03.2011)
Pronájem bytu v Brně (07.03.2011)
Přednáška Cesta do nitra hmoty v Pavlicích - zveme (03.03.2011)
TV: Vzkříšena z mrtvých po 72 hodinách (21.02.2011)
Jarní prázdniny na Svatém Hostýně (05.02.2011)
Farnost Bořetice má nový web (03.02.2011)
Odloučení bratři aneb co jste se v KT nedočetli (02.02.2011)
O vedlejších účincích hormonální antikoncepce (24.01.2011)
Pozvání na Dobrou Vodu u Sušice (15.01.2011)
Úsměv přináší nečekanou proměnu (03.01.2011)
Bůh přišel mezi nás… (24.12.2010)
Vánoční přání (24.12.2010)
Premiéra filmu Blázen z La Verny (02.12.2010)
Historické brněnské betlémy od 24. 12. 2010 (01.12.2010)
Dechová kapela REQUIEM (01.12.2010)
Betlémské světlo - 21. ročník (26.11.2010)
Nemá ruce ani nohy, ale je šťastný (19.11.2010)
Vatikán ve 3D (16.11.2010)
Salesiánské středisko v Teplicích hledá sociálního pracovníka (15.11.2010)
Podpořme sestry františkánky (02.11.2010)
Ďábel řekl - dobový záznam jeho výpovědi z roku 1810 (02.11.2010)
Maria je naší Matkou (29.10.2010)
Světlo v okně jako nový symbol pro Halloween (24.10.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na celý rok 2010 (17.10.2010)
Otázka kořenů - reakce na uznání pohanství oficiálním náboženstvím (09.10.2010)
Prosba o pomoc se stavbou kostela v Brně - Lesné (01.10.2010)
V San Giovanni Rotondo (23.09.2010)
Rozdělení křesťanů spočívá v .... (20.09.2010)
BOJ S KNÍŽETEM TEMNA (15.09.2010)
Kotva na brněnské přehradě (12.09.2010)
Podívejme se Bohu do očí... (11.09.2010)
Akce s FATYMem v roce 2010 - zapište si do svého programu (10.09.2010)
Česká televize s novým projektem Tančící skály (01.09.2010)
Znojemské vinobraní - program v kostele sv. Mikuláše (31.08.2010)
Blesková sbírka na povodně ukončena - díky (31.08.2010)
Hostýn - bazilika Panny Marie Nanebevzaté (15.08.2010)
Povodně - FATYM pořádá bleskovou sbírku (13.08.2010)
Zemřel vizionář z Turzovky (13.08.2010)
Pád Mela Gibsona a jeho souvislosti (27.07.2010)
Charismatická konference - sobota (12.07.2010)
Charismatická konference - pátek (11.07.2010)
Argumenty pro existenci Boha (02.06.2010)
Stop genocidě v Českých Budějovicích (31.05.2010)
A pak jsem vstal... (30.05.2010)
Volby 2010 se blíží! (27.05.2010)
Kardinál Tomáš Špidlík o volbách (26.05.2010)
Volby 2010 (26.05.2010)
Volby 2010 (18.05.2010)
Čtyři dobrovolníci pro misie v Ugandě (14.05.2010)
Slavnost Božího Těla v Křivoklátě (10.05.2010)
Výsledky Postní almužny na Znojemsku (24.04.2010)
Zjevení Panny Marie v Mexiku (22.04.2010)
Metodický seminář Dnes budu Tvým hostem (11.04.2010)
Kurz Učím se říkat ty (11.04.2010)
Učitel řekl pravdu o potratu a narazil (10.04.2010)
Upálili křesťana (08.04.2010)
Pojeďte s námi na slavnost převzetí úřadu pražského arcibiskupa (04.04.2010)
Výsledky literární soutěže Úcta k životu (31.03.2010)
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (23.03.2010)
Přenosy velikonočních bohoslužeb 2010 v našich médicíh (22.03.2010)
Zveme na komentované prohlídky kostelů v Brně (18.03.2010)
Zveme na pašije do Žďáru nad Sázavou (15.03.2010)
Mezinárodní výzva za práva a důstojnost lidské osoby a rodiny (14.03.2010)
Pochod pro život 2010 - další informace (14.03.2010)
Pokání k Bohu a proměna národa na Haiti skrze Ježíše Krista (13.03.2010)
Prosba o pomoc - Salesiánské středisko hledá spolupracovníka (02.03.2010)
Benediktinky (27.02.2010)
Sbírka Svatopetrský haléř v brněnské diecézi (21.02.2010)
Vzpomínky ze života mukla (10.02.2010)
Zveme na akce KPV v roce 2010 (01.02.2010)
IV. Valná hromada Matice velehradské (01.02.2010)
Výzva otce biskupa Vojtěcha - pošlete svůj příběh (23.01.2010)
Rozhodnutí o vyhlášení celonárodní sbírky (21.01.2010)
Panna Maria se zjevuje v Káhiře (19.01.2010)
Svatá země - řeka Jordán, Kána Galilejská (17.01.2010)
Vánoční báseň (31.12.2009)
Nabízíme možnost zakoupit si velmi pěkný kalendář (26.12.2009)
Svatá země - Betlém (24.12.2009)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (24.12.2009)
Evy v poločase IX (17.12.2009)
Přednáška Hlaholské písmo a jeho tisková podoba (17.12.2009)
Betlémské světlo 2009 přivezou skauti z Vídně do Brna (03.12.2009)
Izrael - Svatá země (01.12.2009)
Průvod světla 2009 (01.12.2009)
Evy v poločase VIII (29.11.2009)
Oznámení o neoprávněné evidenci (25.11.2009)
Projev papeže Benedikta XVI. při uvítacím ceremoniálu (21.11.2009)
Evy v poločase VII (20.11.2009)
Setkání s Mons. Philipem Reillym v Praze (19.11.2009)
Pozor změna - Zveme do Olbramkostela na promítání fotek o Svaté zemi (10.11.2009)
Výstava - Příběh Mariánského sloupu (27.10.2009)
Evy v poločase VI (27.10.2009)
Výzdoba kostela (13.10.2009)
Setkání se svatým otcem v Brně - JEDINEČNÝ ZÁŽITEK (11.10.2009)
Ostrov Reichenau (28.09.2009)
Zajímavé video o muslimech (22.09.2009)
Evy v poločase V (22.09.2009)
Kniha o západní civilizaci (20.09.2009)
Každý den SMS od Svatého Otce (04.09.2009)
Evy v poločase IV (03.09.2009)
Uzdravení v Lurdech (02.09.2009)
Svatoklementská turisticko-naučná stezka (31.08.2009)
Nabídka práce v CENAP v Brně (28.08.2009)
Evy v poločase III (26.08.2009)
Evy v poločase II (16.08.2009)
Evy v poločase I (14.08.2009)
Diktatura a lékařská věda (12.08.2009)
Mladá maminka prosí o pomoc (02.08.2009)
Hodnota chleba (01.08.2009)
Modlitba siouxských Indiánů (18.07.2009)
Zemřel Mons. Josef Olejník (16.07.2009)
XX. Charismatická konference 2oo9 - čtvrtek (10.07.2009)
Odhalení sochy a otevření Svatoklementské stezky (04.07.2009)
Blesková sbírka na pomoc farnostem postiženým povodněmi (02.07.2009)
Zakončení roku sv. Pavla v Brně (22.06.2009)
Pošlete pohlednici Svatému otci (22.06.2009)
Ateliér Štěpán navrhl podium pro Svatého otce (19.06.2009)
Pomozte s přípravou na návštěvu Svatého otce (15.06.2009)
Farnost a nové komunikační technologie (03.06.2009)
Zveme do Brna na slavnost Těla a krve Páně (02.06.2009)
Kurzy Univerzity třetího věku (01.06.2009)
Obchod s lidmi - seminář (20.05.2009)
Národní ředitel PMD z Nového Zélandu navštíví Česko (11.05.2009)
Jsou Češi ateisté? (03.05.2009)
Námět pro novou vládu (20.04.2009)
Hospodářská krize? (20.04.2009)
Příprava k návštěvě Svatého otce v ČR (14.04.2009)
Křížová cesta na Haiti (12.04.2009)
Krádeže na farách (25.03.2009)
24 hodin s Božím slovem (25.03.2009)
Změny v papežských liturgiích (20.03.2009)
Pochod pro život - autobus (15.03.2009)
Velký pátek státním svátkem? (14.03.2009)
Petice na podporu Benedikta XVI. (09.03.2009)
Bůh nás má rád (05.03.2009)
Budoucnost našeho národa (03.03.2009)
Slovo života na březen 2009 (02.03.2009)
Pohřbívání BASY 2009 ve Vranově - řeč faráře (22.02.2009)
Pouť do Říma: Zajímavosti Říma aneb večerní procházka Římem (17.02.2009)
Svatý otec pozdravil poutníky ze Znojma a okolí (12.02.2009)
Další foto z Říma - aneb jak to viděli naši poutníci (11.02.2009)
Krátká fotoreportáž z probíhající pouti nejen v Římě (10.02.2009)
Slovo života na leden 2009 (11.01.2009)
Výzva pro všechny (09.01.2009)
Ztráty a nálezy (06.01.2009)
Až takto blízko se dostal Ivoš v Sydney ke svatému otci... (20.07.2008)
Cyklopouť do Jeníkova (27.06.2008)
Žehnání motorek v Lančově (27.06.2008)
Pochod pro život 2008 (02.04.2008)
Vystoupení scholy Paprsek v Lančově 30. 12. 08 v 15.00 (16.12.2007)
Žehnání motorek při motosrazu na Pohádce (08.09.2007)
Vranovská PORTA 2007 (10.05.2007)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 09. 01. 2013 | 14164 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace