Zajímavé...

Vladyka Milan: LÁSKA NENÍ JEN EMOCE - Svátek Božského Srdce

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ Ústa plná lásky a život plný nenávisti - je slyšet dnes od mnoha lidí. Je to vidět i na vztazích těch, kteří si nedávno slibovali lásku a po několika měsících jsou rozhádaní před rozvodovým řízením. Co se to s lidmi dnes děje - dáváme si oprávněně otázku a často neznáme odpověď.

- Odpověď nám dává dnešní svátek, který je zvýrazněný probodeným srdcem, které naznačuje oběť lásky, kterou přinesl Kristus na kříži.

Tato odpověď svátku Božského srdce je zajímavá v tom, na co se dnes kvůli nesprávným emocím zapomíná.

Jistě jste si všimli, že téměř všechny filmy se stávají zajímavými právě přes zvýraznění pozitivních či negativních emocí zlosti, nenávisti, zabíjení a pomsty, které se ve filmech dávají do světla spravedlnosti a pravé odplaty. Nebo v "hezčím" vyjádření se to děje přes emoce nemorálních scén v různých neregulérních vztazích, které ničí pravost lásky.

A tak není divu, že člověk ztratil "chuť lásky", která není pouze emocí, ale především je obětí kvůli milované osobě, s potřebným sebezáporem kvůli tomu, koho mám rád.

Jakmile se vztah dostane do polohy pouze emoce, která nás vede k sobectví, začíná tragédie zklamání a tvrzení, že láska neexistuje.

My lidé jsme Lásku zabili na kříži, ale právě tato Kristova oběť nás má naučit milovat správným způsobem a tak nám církev vkládá do liturgického kalendáře tento svátek: "Nejsladšího Pána a Boha, Spasitele našeho Ježíše Krista - Milujícího lidi". Tento svátek má svůj začátek v soukromém zjevení se Ježíše řeholní sestře Marii Markétě Alacoque, které poukázal na svůj probodnutý bok a stěžoval si na nelásku, kterou lidé zraňují jeho Nejsvětější Srdce. Zraňují ho proto, že nepochopili, co vyžaduje láska v rodině, jak se projevuje láska v protivenstvích, co znamená láska při ochraně života a ve smrti, jak je třeba vkládat lásku do všech akcí ..., tedy nepřijali jsme pomocnou ruku Krista, jehož láska nám dává svých dvanáct přislíbení.

Tato zaslíbení pokračují Ježíšovou láskou ke všem hříšníkům, pomáhají vlažným i těm, kteří touží po dokonalosti, jakož i kněžím při práci na spáse nesmrtelných duší.

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci přináší pokoj a požehnání do domácnosti a těm lidem, kteří ji rozšiřují, dává jistotu jeho blízkosti, dokonce těm, kteří v první pátek měsíce Krista přijímají, dává záruku spásy.

Takto narychlo vyjmenovaná zaslíbení Božského Srdce od nás vyžadují ochotu milovat v pokoře i tehdy, když jsme hanobení světem, ale zvaní Ježíšovými slovy: "Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi ..., neboť jsem tichý a pokorný srdcem ..." (srov. Mt 11, 28-30).

Skutečně milovat může jen pokorný člověk, který si je vědom toho, že je plně odkázaný na Boží lásku a zároveň ví, že doopravdy milovat dokáže jen Bůh. Právě v tom je síla pokory, že "v dokonalé pokoře mizí každé naše sobectví a duše už nežije pro sebe ..., nýbrž je ztracena a ponořena v Bohu a přeměněna Bohem, jehož moc, vznešenost a věčnost se skrze lásku a pokoru staly pro nás vlastními" - říká Thomas Merton.

Zmíněný autor říká, že pokorný a milující člověk se nebojí neúspěchu. Ve skutečnosti se nebojí ničeho - ani sebe sama, protože dokonalá láska a pokora v sobě nese i dokonalou důvěru v moc Boha, před kterým žádná jiná moc nic neznamená, protože pro něj neexistují žádné překážky ...

To je moc skutečné lásky, kterou člověk získává skrze pokoru a opravdový vztah s Bohem. V takové lásce nemohou být ústa plná "medu" a život plný "jedu".

K této Kristově lásce nás dnešním svátkem zve Církev, která slaví svátek Božského Srdce, které je tiché a pokorné, ale ve kterém může každý z nás najít své spočinutí.

To vám ze srdce přeji a vyprošuji, abyste skutečnou láskou dokázali vítězit nad tímto světem, který zná jen povrchní emoci bez hluboké radosti z opravdové lásky.

+ Milan

"SLÁVA ISUSU CHRISTU!"

Převzato z FC - Markéta Durániková, článek z 11. 6. 2021 naleznete zde.

foto V. Havránek


CC0 Creative Commons, pixabay.com/


CC0 Creative Commons, pixabay.com/Sdílet

Související články:
Nejsvětější srdce Ježíšovo - setkání exorcisty s jeho mocí (10.08.2023)
Ježíš zná zranění našeho srdce (08.07.2023)
ZKLAMÁNÍ UŠTĚDŘENÁ NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU (30.06.2023)
NIC NEMŮŽE ZABRÁNIT ÚCTĚ A KLANĚNÍ PATŘÍCÍ NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠE (17.06.2023)
Zaslíbení, která dal Ježíš Kristus Pátrovi Piovi + Modlitba: Ježíšova smrtelná úzkost v Getsemanech (17.06.2023)
Úcta a zaslíbení Božského srdce (16.06.2023)
ÚCTA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU (01.06.2023)
OSMÁ BOLEST BOŽSKÉHO SRDCE: ZRADA A ZANEDBÁVÁNÍ BOŽÍHO SYNA V NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII (21.05.2023)
Rozália Celakówna: národy, které uznají Krista jako svého Pána a Krále, budou zachráněny (23.06.2022)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, archa nekonečných milostí (14.06.2022)
Sv. Markéta Marie Alacoque a čtyři mystická zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (24.06.2021)
"Vydal se za mě" - říká sv. apoštol Pavel. (12.06.2021)
Exorcista se setkává s mocí Nejsvětějšího srdce Ježíšova (11.06.2021)
Božské Srdce (11.06.2021)
P. Peter Dufka SJ: Mystika Ježíšova Srdce - sv. Markéta Marie Alacoque (10.06.2021)
Měsíc Ježíšova Srdce - návod, jak prožít jeden den v Ježíšově Srdci (06.06.2021)
8 úžasných faktů o Božském srdci, (06.06.2021)
První sliby S.M. Heleny Haláskové (24.01.2021)
Obláčka Věrky Holasové (29.06.2019)
6 faktů o Svátku Božského Srdce, o kterých jste možná netušili (05.06.2019)
Růženec k Božskému Srdci Páně (16.06.2018)
8 zajímavých faktů o Božském Srdci Ježíšovu (03.06.2018)
Neustálá eucharistická adorace - online (09.12.2017)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (30.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (29.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (28.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (27.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (26.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (25.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (24.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (23.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (22.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (21.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (20.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (19.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (18.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (17.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (16.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (15.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (14.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (13.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (12.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (11.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (10.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (09.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (08.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (07.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (06.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.06.2014)
Katolická dogmatika - systematický přehled a věroučné cenzury (31.08.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 06. 2021 | 967 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace