Zajímavé...

Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle)

CC0, pixabay.com Člověk je háklivý na uznání od lidí a rád přijímá různá vyznamenání i ovace tohoto světa. Nejvíce je to vidět u společensky vlivných lidí, ať u herců, zpěváků a sportovců. Nejsou však šťastnější lidé než jsou ti, kteří si nezakládají na sobě ...

... a svých přednostech, ale naplňují svůj život tím, co je jim vlastní bez touhy po slávě.

Ježíš v celém svém životě nevyhledával slávu u lidí, což také zdůraznil slovy "Slávu od lidí nepřijímám ..." (Jn5,41).

Přece se však před svou potupnou smrtí na kříži nechal oslavovat, když na Květnou neděli procházel uličkami Jeruzaléma a lid mu provolával: "Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!" (Jn12,1-18 ). Proč? Neboť v ten den se On vlastně pomalu loučil s touto zemí jako člověk, který dal tomuto světu všechno a dostal i dostává dodnes od lidí jen zneuznání a potupu. Tehdy rázně okřikl farizeje, když protestovali proti jeho oslavě a řekl: "Říkám vám. Pokud oni budou mlčet, kameny budou křičet!" (Lk19,40)

Nešlo mu o ovace na ulicích Jeruzaléma, ale spíše o to, aby upozornil lidi na vážnost svého poslání, které přináší spásu lidem, ale i na to, jak je vrtkavá lidská sláva. Vždyť zanedlouho, už za pět dní, mu budou ve stejných ulicích provolávat: "Ukřižuj! Ukřižuj ho!" (Lk23,21).

Opravdu, na lidské slávě si není třeba zakládat, ale vždy je potřeba dělat to, co od nás vyžaduje život, který chceme žít pro věčnou spásu a pro spásu lidí. Lidé ne vždy správně pochopí úsilí těch, kteří jim obětují svůj život, ale bez takových obětí by svět nemohl existovat. Nejlépe je to vidět na osobě Krista, který kudy "chodil, vždy dobře činil a všechny uzdravoval ..." (Sk 10,38), a přesto jen jednou za jeho života mu dav prokázal své uznání na Květnou neděli v Jeruzalémě.

On si na tom nezakládal, ale pro nás je platné vždy, že vděčnost vůči němu je "naše povinnost", ale i vůči těm, kteří nám pomáhají. Jinak i samotná pomoc od druhých nám nebude ku prospěchu, jestli my nebudeme žít ve vděčnosti vůči Bohu a těm, kteří kvůli nám riskují a obětují své zdraví, dobré jméno i svůj život.

Ježíš přijímaje ovace v ulicích Jeruzaléma dobře věděl o těch lidech, kteří pouze využívají situaci jeho "popularity", ale vnímal i tu hrstku věrných, která ho bude upřímně provázet až po kříž. Kristus dobře věděl i to, co je ve kterém člověku, ale neodmítal nikoho, ačkoli On nikoho ke svému štěstí nepotřeboval.

Ježíš to dobře ví i dnes, kdo s jakým úmyslem mu provolává své "hosana", ale nechává "dozrát" ten čas, ve kterém "Pán osvětlí, co je skryto ve tmě, a vyjeví úmysly srdcí" (1Kor4,5).

Pro nás je dnes důležité vidět, že dnešní svět se žene za marnou slávou a bohužel i křesťané se přizpůsobují tomu, co "se nosí", aby nepřišli o uznání od druhých. To však se stane osudným pro všechny, kteří takto jednají, neboť "... nic není natolik skryté, aby se nevyjevilo, ani natolik utajené, aby se poznáno ..." (Lk8,17).

Proto dnešní neděli, když provoláváme Ježíšovi své "hosana", dělejme to s upřímností a pokorou ve vědomí, že ten, jehož my uznáváme, byl ukřižován a jeho oběť má své pokračování i v dnešních časech. Tedy do jisté míry i lidé, kteří ho oslavují dnes riskují výsměch, který se stane jednou velkým uznáním odvahy těch, kteří jako naši blahoslavení biskupové, byli věrní tomu, komu věřili.

Přitom, ohledně víry v Ježíše Krista, nejde jen o nějaké desetiletí života na zemi, nýbrž o naši věčnost. Ta je závislá na našem pozemském životě, který je buď oslavou Boha, nebo jeho odmítnutím - jiná možnost zde není.

Člověk nemá moc na výběr v tom, koho má uznávat, protože vidíme, jak se nedá věřit těm lidem, kteří nyní ze sebe dělají "hrdiny" lidských práv nebo dobových názorů a politických stran. Co jediné obstálo vždy a ve všech ohledech, to byla čistá nauka evangelia bez příměsí lidských omylů a bez kompromisů se světskými vlivy.

Ten, kdo se nechce zklamat svým uznáním dobových "úletů" a popularitou "lidských velikánů", má jedinou možnost, a to - uznávat Krista jako svého Spasitele. A tak přijmout pro svůj život jeho moudrost danou nám v evangeliích.

Způsobem upřímného přijetí Krista do svého života, můžeme ho i my dnes oslavit bez rizika, že zůstaneme zklamaní. Vždyť v historii lidstva jen jeho osoba a jeho učení v plnosti obstálo před tváří dějin. Proto směle s Marií, jeho Matkou vždy zůstaňme při něm a provolávejme mu na slávu: "Hosana Synu Davidovu ..."

+ Milan

"Sláva Isusu Christu!"

Převzato z FC - Marta Durániková, článek z 28. 3. 2021 naleznete zde.

Vladyka Milan Chautur, foto: Peter Hric, CC BY-SA 4.0, cs.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 03. 2021 | 837 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: fc - Marta Durániková
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace