Zajímavé...

Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme

Deset týdnů starý plod, CC BY-SA 2.0, https://simple.wikipedia.org Jeden biblický princip spravedlnosti hovoří o tom, že čím víc víme, že naše jednání je špatné, tím jsme více vinni a tím si více zasloužíme trest (Lukáš 12, 47-48). Pointou tohoto článku je, že pokud jde o potraty, víme, co děláme - celá Amerika (a celý svět) to ví. Zabíjíme děti. Vědí to pro-liferi, i obhájci potratů.


Než se k tomu dostanu, vysvětlíme si, co udělal Nejvyšší soud před 45 lety. Nejvyšší soud v případě Roe vs. Wade v podstatě rozhodl, že potraty na požádání se staly nedotknutelné. Událo se to dvěma kroky.

V prvním kroku se vyhlásilo, že zákony nemohou bránit potratům, a to ani během celých devíti měsíců, pokud má potrat "zachránit život nebo zdraví matky". Ve druhém kroku se definovalo "zdraví" jako "složené z různých faktorů - fyzických, emocionálních, psychologických, rodinných a věkových - důležitých pro blaho pacientky."

Ve skutečnosti to tedy znamená, že jakýkoliv vnímaný stres je právním důvodem k eliminaci dítěte. Zabili jsme více než 50 milionů dětí. A co zvětšuje vinu našeho národa, je to, že víme, co děláme.


Zde jsou důkazy, že víme, že zabíjíme děti.


1. potratáři neoficiálně přiznávají, že zabíjejí děti.


Mnozí prostě říkají, že je to menší zlo. Jednou jsem vzal potratáře na oběd, připravený dát mu deset důvodů, že nenarozené děti představují lidské bytosti. Zastavil mě a řekl: "Já to vím. Zabíjíme děti." Byl jsem ohromen. On mi řekl: "Je to prostě záležitost spravedlnosti pro ženy. Bylo by větším zlem odepřít ženám stejné právo na reprodukční svobodu."

To znamená, že ženy by neměly být více zatěžovány následky neplánovaného těhotenství než muži. Znamená to, že stejné osvobození od tíhy nošení nechtěných dětí představuje základ potratů. Že právě na to odkazoval Obama na veřejnosti, když mluvil o rovných právech pro ženy. My víme, co to znamená. Zabíjíme děti.

D & C Sady, foto: SnowBlink, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


2. Státy považují zabíjení nenarozených za vraždu.


Víme, co děláme, protože 38 států (včetně Minnesoty) považuje zabití nenarozeného dítěte za formu vraždy. Mají zavedeny tzv. "Zákony fetální vraždy".

Je nezákonné vzít život nenarozenému, pokud matka chce dítě, ale je zákonné vzít život nenarozenému, pokud toto dítě nechce. V prvním případě zákon vnímá plod jako lidskou bytost s právy; v druhém případě zákon vnímá plod jako nečlověka bez jakýchkoliv práv.

Lidskost je tedy definována touhou silných. Síla definuje právo. Odmítli jsme toto právo definovat osobnost v případě nacistického antisemitismu, konfederační rasistického otroctví a sovětských gulagů. Když definujeme lidskost nenarozených vůlí silných, víme, co děláme.

3. Fetální chirurgie přistupuje k nenarozeným
jako k dětem a pacientům.


Specialista na rizikové těhotenství, Dr. Steve Calvin, v listu před několika lety uvedl: "Nemůžeme se vyhnout schizofrenii, kdy dochází k potratu zcela normálního 22-týdenního plodu v téže nemocnici, kde se realizuje nitroděložní chirurgie na jeho bratranci." Když je o nenarozené zájem, zachází se s nimi jako s dětmi a s pacienty. Když jsou nechtění, nejsou dětmi. Víme, co děláme.

4. Být malý nediskvalifikuje osobnost.


Když má někdo metr sedmdesát, neznamená to, že má větší právo na život než ten se šedesáti centimetry. Víme, že velikost je morálně irelevantní. Jeden centimetr, 60 centimetrů, 170 centimetrů - na tom nezáleží. Je to morálně irelevantní, když se rozhoduje o tom, kdo má být ochráněn. Víme, co děláme při zabíjení těch nejmenších.

hnutiprozivot.cz


5. Nemít rozvinutou schopnost uvažování
nediskvalifikuje osobnost.


Měsíční dítě, které kojí matka, nemá rozumové schopnosti. Ale jen málokdo se odváží tvrdit, že Infanticida je proto akceptovatelná. Většina to dobře ví. Kojenec mimo a uvnitř dělohy ještě neumí uvažovat, ale přesto je lidskou bytostí. Víme, co děláme.

6. Být v děloze nediskvalifikuje lidskou osobnost.


Umístění nebo prostředí neurčuje právo na život. Scott Klusendorf se ptá: "Jak prostá 17-cm cesta dolů porodním kanálem najednou mění zásadní povahu plodu z nečlověka na člověka?" Víme, co děláme.

7. Být závislý na mamince
nediskvalifikuje osobnost.


Osoby na respirátorech nebo na dialýze považujeme za lidské bytosti. Nenarozené děti nelze diskvalifikovat, protože jsou závislé na matce. Ve skutečnosti fungujeme na přesně opačném principu: Čím je malý život více závislý na nás, tím větší odpovědnost pociťujeme za jeho ochranu, ne opačně. Víme, co děláme.

(Tato poslední čtyři pozorování, body 4 až 7, shrnul Scott Klusendorf pod zkratkou SLED: S (size - velikost) L (level of development - úroveň vývinu) E (environment - prostředí) D (degree of dependence - stupeň závislosti) - žádný z bodů není morálně relevantní pro definici lidského života)

8. Genetická výbava lidí je jedinečná.


Genetická výbava člověka se liší od všech ostatních tvorů od početí. Lidský kód je úplný a jedinečný od začátku. Kdysi se to nevědělo. Dnes to víme.

9. Všechny orgány jsou přítomny v osmém týdnu těhotenství.


V osmém týdnu těhotenství jsou přítomny všechny orgány. Mozek funguje, srdce pumpuje, játra vytváří krvinky, ledviny čistí tekutiny, prst má otisk. Přesto se téměř všechny potraty uskutečňují po tomto datu. Víme, co děláme.

Yoel Ben-Avraham Follow sucking_thumb, CC BY-ND 2.0, flickr.com


10. Viděli jsme fotografie.


Zázrak ultrazvuku nám poskytl ohromující pohled na dělohu. Například vidíme nenarozené, když si v 8. týdnu cucají palec, odvracejí se od jehly, reagují na zvuk. Podívejte se na toto čtyřminutové video vyvíjejícího se nenarozeného dítěte. Víme, že jsou to děti.11. V případě konfliktu dvou práv
by měla být chráněna vyšší hodnota.


Známe zásadu spravedlnosti, že když dojde ke střetu dvou legitimních práv, mělo by převládat právo, které chrání vyšší hodnotu. Odpíráme právo jezdit rychlostí 140 km za hodinu, protože hodnota života je větší než hodnota toho, že jste přijeli včas nebo že dostanete zimnici. Právo nenarozeného dítěte na život a právo ženy nebýt těhotná může být v rozporu. Nejedná se však o rovnocenné práva. Zůstat naživu je cennější a zásadnější než nebýt těhotná. Víme, co děláme, když zabijeme dítě.

Jak se pohnout vpřed: tři cíle.


Pro křesťany, kteří věří v Bibli, bychom mohli přidat nejméně deset dalších důvodů, proč víme, co se děje při potratu a proč je to nesprávné. Ale cíl míří na tři strany.

1. Naším cílem je dát najevo, že se nebudeme moci bránit tvrzením o nevědomosti. My jsme to věděli. My všichni. Je ohromující, jak moc se Přísloví 24, 11-12 dotýkají naší současné situace:

Vysvoboď ty, které vlečou na smrt,
zachraň ty, kdo klopýtají na popravu.
Řekneš-li: „Nevím o tom“ – nepozná to ten,
kdo zkoumá srdce?
Ví o tom ten, kdo bdí nad tvou duší,
a odplatí každému podle jeho skutků.


Bible


2. Naším cílem je upevnit naše přesvědčení odolávat tomuto strašnému zlu.

3. Naší snahou je zintenzivnit modlitbu a kázání směrem k obnově duše v naší zemi založené na evangeliu, protože v jádru tohoto krveprolití je hříšná tvrdost srdce, ne nevinná ignorance.


Zdroj: www.desiringgod.org, 22. 1. 2013

Převzato z https://www.lifenews.sk/spravy, článek z 19. 9. 2021 naleznete zde.

pixabay.com/Sdílet

Související články:
Přednáška pro život v Jihlavě (27.01.2023)
Bývalá zaměstnankyně potratového průmyslu: „Pokud opět nepřijmeme ctnost sexuální čistoty, potraty zde vždy budou existovat“ (27.12.2022)
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte (29.03.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Postižené dítě? (25.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 09. 2021 | 806 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace