Zajímavé...

Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Slavením velikonoční vigilie na Bílou sobotu po soumraku, která se nazývá "matkou všech posvátných vigilií", se začíná slavit neděle Hospodinova zmrtvýchvstání, která je "nedělí všech nedělí". Přesvědčení o Ježíšově zmrtvýchvstání naplňuje všechny novozákonní texty.

Víra v zmrtvýchvstání zkřížila vše, co bylo dostupné lidské zkušenosti. Přestože se v Novém zákoně mluví o Ježíšově zmrtvýchvstání jako o historické události, jde o skutečnost, která nepodléhá zákonům tohoto světa, ale prostupuje působnost dějin. Tím se nechce říct, že se nestala, ale že překračuje prostor dějin.

Svědectví Pavlových listů

Nejstarší biblické svědectví o Ježíšově zmrtvýchvstání nenacházíme v evangeliích, ale v Pavlových listech. Apoštol Pavel v prvním listě Soluňanům, který napsal kolem roku 51 po Kr., povzbuzuje věřící, aby očekávali z nebe Syna, Ježíše Krista, kterého Bůh Otec "vzkřísil z mrtvých" (srov. 1 Sol 1,10). Pavel neuvádí žádné Ježíšovy zázraky ani podobenství, východiskem jeho nauky je Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání. K této skutečnosti se neustále vrací. Pavlovo nejdůležitější svědectví nacházíme v prvním listě Korinťanům 15,3-5: "Odevzdal jsem vám především to, co jsem sám přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem; že byl pohřben a že byl třetího dne vzkříšen podle Písem, že se zjevil Petrovi a potom Dvanácti." Důležitý údaj, který se zmiňuje tak pro Ježíšovu smrt jako i jeho zmrtvýchvstání, je výrok: "podle Písem". Samozřejmě, má se na mysli ta část, kterou my, křesťané, nazýváme Starý zákon. Pavel odkazem na Písma chce ukázat, že vše, co se s Ježíšem stalo, nebyla nešťastná náhoda, nebo justiční omyl, ale byl to Boží plán s lidstvem. Zároveň vyznává, že skutečnost vzkříšení nepochází od něho, ale ze svědectví, která existovala již před ním.

Evangelijní svědectví

Ve srovnání s vyjádřeními z Pavlových listů, jsou evangelijní popisy delší a mají více narativní charakter. Žádné ze čtyř kanonických evangelií však nepopisuje průběh zmrtvýchvstání, což svědčí o opatrnosti a střízlivosti, která již neplatí při pozdějších apokryfních evangeliích.

Evangelisté se jasně zmiňují o počátečních potížích, které způsobuje víra v zmrtvýchvstání. Učedníci nevěří slovům žen, ani emauzští učedníci se neztotožňují s myšlenkou vzkříšení. Ježíš kárá učedníky a vyčítá jim jejich nevěru. Matouš říká, že v okamžiku nanebevstoupení se mu učedníci klaněli, ale někteří pochybovali. Tomáš žádá důkaz vzkříšení atd. To hovoří ve prospěch učedníků a jejich svědectví.

Každý tedy musí projít svou cestu od nevěry k víře. Tak jako cestu víry prošli Ježíšovi bezprostřední učedníci, musí jí projít i učedníci Ježíšových učedníků. Platí to i po 2000 letech pro nás.

Novozákonní evangelia neuvádějí Ježíšovo zmrtvýchvstání jako návrat do života v tomto světě. Tím se Ježíšovo vzkříšení liší od všech jiných vzkříšení, které se do té doby staly. Vzkříšení je třeba chápat ve světle ukřižování, ve spojení s vítězstvím nad smrtí a jako vzkříšení, které věřící očekávají na konci světa. Tehdy člověk dosáhne definitivní podíl na Kristově oslaveném těle. Proto Ježíšovo velikonoční vzkříšení je jedinečným, které nemá v našem světě obdoby. Bylo by chybou, kdybychom novozákonní vyprávění o Ježíšově zmrtvýchvstání oddělili od jeho umučení a smrti a od jeho předchozího pozemského života. Vždyť předmětem naší víry není jen Ježíšovo zmrtvýchvstání jakoby nějaká epizoda z jeho života, ale předmětem víry je On sám, jeho osoba.

Milí přátelé, požehnané velikonoční svátky!


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 31. 3. 2018 naleznete zde.

midicloriano, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 03. 2018 | 3523 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace