Zajímavé...

Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show

Vranov nad Dyjí - biřmování 2011 ŘÍM - Kongregace pro Bohoslužbu a svátosti připravuje brožuru, která pomůže kněžím správně sloužit mši sv. a věřící povzbudí k lepší účasti na jejím slavení. Oznámil to prefekt Kongregace.

Kardinál Antonio Cañizares to potvrdil v projevu na španělském velvyslanectví u Svatého stolce. Brožura se nazývá "Katolická liturgie od Druhého vatikánského koncilu: Kontinuita a vývoj" ("Catholic liturgie since Vatican II: Continuity and Evolution").

"Příručku připravujeme, aby pomohla kněžím a laikům správně prožívat mši sv.. Doufáme, že vyjde letos v létě, "řekl kardinál pro tiskovou agenturu ZENIT.

Během svého proslovu kardinál znovu zdůraznil význam Druhého vatikánského koncilu pro liturgii. Obnova slavení mše sv. je třeba vykládat ve spojitosti s tradicí církve. Nereprezentuje odklon ani diskontinuitu. "Odvrat může způsobit inovace, které nerespektují kontinuitu v církvi, nebo neschopnost vymanit se z dob Pia XII ..

Kardinál Canizarese obzvláště zdůraznil význam, který Sacrosanctum Concilium (Konstituce o posvátné liturgii) připsala posvátné liturgii. Skrze ni se "provádí dílo naší spásy, především v eucharistické božské oběti". Dodal, že "Bůh chce být uctíván konkrétním způsobem a není naším úkolem měnit ho."

Kardinál řekl, že obnovu církve nelze chápat pouze jako pouhou reformu struktury, ale jako změnu počínající liturgií, protože skrze liturgii se uskutečňuje dílo naší spásy.

Když se mluví o liturgii, pokračoval kardinál, nesmí se zapomínat, co uvádí Koncilní dokument: "Kristus je ve své církvi vždy přítomen, především v liturgickém úkonu. Je přítomen během sv. mše, ať už obzvlášť v eucharistii nebo v osobě kněze, a obětuje sebe samého skrze službu kněze stejným způsobem, jakým obětoval sebe samého na kříži. "

Zdůraznil, že cílem liturgie "je uctívání Boha a spása lidstva, která není naším výtvorem, ale zdrojem a vrcholem církve".

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Prefekt Kongregace pro Boží úctu a svátosti kritizoval urážky, jakou je například "šoumenství". Vyzdvihl chvíle ticha, "které jsou činností" umožňují knězi a věřícím mluvit s Ježíšem Kristem a vylučují převahu slov, které se často ze strany kněze stávají nástrojem "předvádění se". Správný postoj je ten, který "vyjádřil sv. Jan Křtitel, když řekl, že jeho musí ubývat a Kristus musí růst ".

Kardinál kritizoval úsilí kněží udělat mši sv."zábavnou" prostřednictvím písní. Místo toho, aby se pozornost soustředila na mystérium, ve snaze překonat "nudu" se mše sv. přetváří na show.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dodal, že Kongregace nemluvila o kněžích slavících mši sv. směrem k lidem. Zdůraznila důležitost Krista na oltáři odvoláním se na slavení mše sv.Benediktem XVI.. v Sixtinské kapli čelem k oltáři. Nevylučuje se, aby byl kněz otočen tváří k lidem, a to zejména při čtení Božího slova. Zdůrazňuje se potřeba pojmu mystéria. Oltář má být umístěn na východ a obětní smysl eucharistie se nesmí vytratit.

Velvyslanec Panamy při Svaté stolici se zeptal na úkony domorodých kultur v rámci liturgie. Kardinál uvedl, že "Kongregace mluví o inkulturaci liturgie," za respektování "oprávněné rozmanitosti", která neovlivní podstatu.

Připomněl svůj zážitek během Květné neděle ve španělském Santa Fe, když navštívil cikánskou mši sv. Mladí na ní zpívali "Beránku Boží", přičemž hráli na nástroj, který se používá při flamencu. Byl to "skutečný sten duše", který "dojal všechny a celé shromáždění přiměl k účasti na mši sv.".

Také poukázal na skutečnost, že v mnoha kostelích je Nejsvětější eucharistie umístěna v bočním oltáři nebo v kapli, takže "svatostánek se ztrácí" a lidé si před mší sv. povídají, resp. přicházejí na ni méně připraveni.

Pokud jde o případ Marcela Lefebvre, zakladatele tradicionalistického Společnosti sv. Pia X., kardinál se vyjádřil, že Benedikt XVI.. nabízí opatření k nápravě. Následovníci arcibiskupa však neodpověděli. "Myslet si, že tradice zanikne spolu s Piem XII., je také odklonem od tradice církve," poznamenal.

Zdroj: ZENIT

Převzato z www.lifenews.s, článek, vydaný 9. 3. 2013, naleznete zde.

Nový Jeruzalém 07-09

Sdílet

Související články:
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 03. 2013 | 13296 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace