Zajímavé...

Vánoce, svátky komunikace

pixabay.com CC0 Public Domain Milan Bubák o Vánocích: Dokonalým vzorem komunikace je Ježíš, ve kterém nám Bůh komunikuje sám sebe. Ale jak máme správně komunikovat my?

"Náboženství je vztah", řekli jsme si. Využijme ještě atmosféru Vánoc a pojďme v tomto tématu pokračovat. Dnes si povíme o tom, co je pro vztah nejdůležitější: o komunikaci.





Lekce, jak růst

Vánoce bychom totiž mohli nazvat i svátky komunikace. A to ze dvou důvodů: 1) Bůh se nám dal definitivně poznat, tj ukázal nám, kdo je a jak vypadá a
2) takto nám dal lekci jak i my máme v našich vztazích růst a umožňovat jiným, aby nás poznávali.

Jinými slovy, na Bohu a na tom, co udělal pro nás na Vánoce, máme nejlepší příklad toho, jak i my můžeme spolu co nejúčinnější komunikovat tak, abychom se v našich vztazích sbližovali. Pojďme však na to po pořádku.

Autor listu Židům na jeho samém počátku říká "Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti Bůh naším Otcům ústy proroků. V nedávné době promluvil k nám ústy Syna ... "(1, 1-6). Co tato tajemné slova znamenají?

Znamenají tolik, že Bůh se snažil od začátku věků, vlastně od té doby, co jsme si to s ním obrazně řečeno rozházeli, dát lidem poznat co nejvíce o sobě samém. Dělal to přes své stvoření, ale i tím, že jim zjevoval své myšlenky prostřednictvím různých lidí, hlavně proroků. Ale zdá se, že to nestačilo.

Lidé mu buď nerozuměli nebo nechtěli rozumět. Proto se rozhodl pro jinou metodu, totiž "jít přímo se svou kůží na trh", jak bychom řekli slovy lidového přísloví. Bůh se rozhodl, že se stane jedním z nás. Rozhodl se pro to, co v misijní terminologii nazýváme slovem insercie, tj zasunutí se, kompletní začlenění se do prostředí těch, se kterými žijeme. Rozhodl se pro stát se jedním z nás, být a přebývat s námi v nejintimnější možné blízkosti.

Žít své lidství naplno

Před pár lety jsem byl na jedné konferenci o spravedlnosti a pokoji a integritě stvoření v Lisabonu. Součástí konference byla návštěva slumů (chatrčí) na okraji města. Byl jsem, z toho, co jsem viděl, šokován. Lisabon byl krásným městem. V té době se v něm čile stavělo, protože se blížila světová výstava. Ale tohle byla chudoba v té nejextrémnější podobě. Takovým ostrovem občerstvení byla pro nás komunita Malých sester Ježíšových, které žíly uprostřed těchto hubených, životním stylem přesně takovým, jaký vedli oni.

Bylo to povzbuzující. Bylo to, o čem píše sv. Pavel v listu Filipanům, když mluví o Kristu: "On, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na rovnosti s Bohem, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí ..." (2, 6- 7). Pavel zde používá řecké slovo kenosis, vyprázdnit se. Vyprázdnil se ze sebe sama, ze svého božství a přijal přirozenost služebníka.

To je velmi důležité vědět, nejen proto, abychom věděli, kdo je Bůh, ale také proto, abychom věděli, jak musí vypadat účinná komunikace. Ježíš přijal své lidství naplno. Přestože tento fakt nikdy nebylo snadné plně pochopit a přijmout, a kolem něj se rozvinulo množství teologických debat, někdy velmi horkých, on je přece realitou a nelze se ho vzdát, neboť patří k podstatě křesťanství.

Ježíš - Bůh - se stal jako my, se vším tím, co k tomu patří. Měl emoce, měl pochybnosti, měl problémy s rozhodováním, měl své černé chvíle a nejistoty. Měl toto všechno a ani na chvíli z toho neutekl, například řekněme, při rozhodování: nestalo se, že by byl na chvíli použil výhody svého božství: že by tehdy, když nevěděl, jak se rozhodnout, si posloužil nějakým nadpřirozeným světlem.

Neudělal to proto, že my lidé něco takového nemáme možnost udělat. A on chtěl být jako my. Přijal tedy naplno své lidství, své "já", se vším tím, co k tomu patřilo, a ani na chvíli se toho nezřekl.

Když toto své "já" Ježíš přijal, pak se i otevřel. Pak začal vyprávět o sobě, o svých pocitech, úzkostech, strachu. Ježíš říká v Janově evangeliu, že už nás nenazývá služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán, ale že nás nazval přáteli, protože nám zvěstoval všechno, co slyšel od svého Otce. Otevřel se před námi, jako před přáteli. A zvěstoval nám všechno, úplně všechno. A v tomto spočívá pravá komunikace, v zvěstování všeho, co je v mém nitru.

Co je to správná komunikace

V této Boží komunikaci s námi lidmi se nachází jedna zajímavá skutečnost. Totiž, že on vlastně nekomunikoval s námi, ale že "on komunikoval sebe nám". Když my komunikujeme, je možné, že komunikujeme své myšlenky, své postoje, své názory, své přesvědčení.

Ale při tom všem můžeme nekomunikovat sebe samé. Například v kolika manželstvích ví manželka, jak smýšlí její manžel, jaké má postoje, politické názory, pracovní přesvědčení a podobně, ale přitom má dojem, že žije s úplným cizincem.

Nebo kolik mladých lidí, kteří právě dospívají, vědí o svých rodičích všechno, a přitom nevědí, co je v nich, co za lidi jsou tito jeho rodiče. Nebo kolik věřících může totéž říci o svém knězi v kostele, občané o svých politicích, snoubenci vzájemně o sobě, a pod.

Komunikovat s někým ještě nemusí znamenat komunikovat. Správná komunikace začíná tehdy, když se snížím na úroveň toho, s kým komunikuji a když mu řeknu, kdo jsem. A to nejen v tom smyslu, že se mu představím, ale i v tom smyslu, že mu řeknu, co prožívám, když se on vůči mně tak a tak zachoval, že co všechno se odehrává ve mně, když ten nebo ten dělá tak nebo tak.

Komunikování vlastně ani není tak moc o myšlenkách, jako spíše o svých pocitech. A komunikovat někomu své pocity bude znamenat stát se velmi zranitelným.To je riziko, které je nezbytné k tomu, aby naše vztahy a naše vzájemná blízkost navzájem rostly.

A přesně takovým se stal Bůh. Stal se na Vánoce zranitelným, tak jako jsme my. A stal se zranitelným především vůči nám, a my jsme ho začali zraňovat. Ale to mu nebránilo komunikovat se nám ještě více.

Takový je tedy Bůh. Na Vánoce se nám v Ježíši začal Bůh zjevovat v celé své kompletnosti a úplnosti. Pokud máme pochybnosti vědět, jaký je Bůh, pak nám stačí podívat se na Ježíše. Na Ježíšovi můžeme o Bohu vyčíst všechno. A hlavně můžeme se na něm i my naučit navzájem komunikovat.

Text odezněl v rámci cyklu Spiritualita současného člověka, uveřejněno s laskavým souhlasem Vatikánského rozhlasu.

Převzato z www.postoj.sk, článek z 25. 12. 2016 naleznete zde.

logo- postoy.sk

Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 12. 2016 | 5357 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace