Zajímavé...

Uzdravení vnitřních zranění: Principy

nemocný medvídek, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Jak jsme již řekli o vnitřních poraněních - jsou to poranění reálná a bolestivá, ke kterým můžeme přijít na různých místech od různých lidí či skupin lidí. Není třeba na sobě hledat problémy - spíše řešit problémy, které si uvědomujeme, že máme. Pokud prožíváme nějakou neschopnost - Boží Slovo říká "Všechno mohu v tom, který mě posiluje.", Proto je třeba jednat s negativními pocity, které nedokážeme ovládat a ničí nás.

1.Je to reálné, ale nehodlám takto žít V první řadě je třeba si přiznat existenci něčeho, co se nám v našem prožívání nelíbí - přiznat si, že to není dobré ani normální a odmítnout přijetí takového stylu života - sebelítost, samotářství, deprese, strach, neustálý hněv, neklid ... to není život, který pro nás vydobyl Ježíš. Má pro nás ŽIVOT a chce, abychom ho měli "v hojnosti" - tedy ještě více a lépe! Boží Slovo nás ujišťuje, že "Oči Pána hledí na ty, kteří se ho bojí, on je jejich mocným ochráncem, silnou oporou. Chrání proti úpalu a zastíní je proti (horku) poledne. Usmíří provinění, pomáhá při pádu, pozvedá duši, rozzařuje oči, poskytuje uzdravení, život a požehnání." Sir 34, 19- 20

2. Co to je?

Když nás bolí pravá ruka a natřeme si levou, asi nepocítíme velkou úlevu ... Tak, jako při fyzickém zranění potřebujeme určit, která část nás bolí a ošetřit právě tu - stejně je to se zraněním vnitřním. Pojmenuj si prostě, co cítíš - jaká je to emoce, jaké myšlenky musíš v sobě řešit.

3. Terapie modlitbou, Pravdou a Božím Slovem

"Pane Bože můj, k tobě jsem volal a tys mě uzdravil." Ž 30,3

Postup je takový:

- Svůj problém přineseme k Ježíši - přiznat si, že nás cosi zranilo - tím dané zranění hned ztratí část své moci - protože jsme ho odhalili a tak nás potají nemůže ještě více ničit.

- Poté dovolíme Ježíši, aby se dotkl tohoto zranění a začal nás uzdravovat. V této části narazíme na základní princip - budeme muset odpustit člověku, či lidem, kteří nás zranili. NE JE OSPRAVEDLŇOVAT nebo zkoušet se je pochopit - o to tu vůbec nejde. Zde pouze jednoduše musíme přiznat, že daný člověk nám způsobil zranění, které nás reálně zasáhlo a my mu odpouštíme a rozhodujeme se neuchovávat neodpuštění ani hněv vůči němu, aniž si to zaslouží - a tuto věc necháváme Pánu. Neodpuštění / vědomé či nevědomé / totiž způsobuje ve vnitřních zraněních velké komplikace a jak víme, dokáže limitovat dokonce Boží moc / Pokud neodpustíte, ani vám se neodpustí ... /. Pokud zvládneme s Boží milostí tento krok, jsme na vítězném tažení. Ježíš sám říká, že nepřišel hledat zdravé, ale nemocné a rád nás vezme do náruče a uzdraví.

- Nasadíme lieky - Pro tělo používáme antibiotika, mastičky, tablety a gely, na duši a ducha platí nadpřirozené prostředky. Svátosti a modlitba a k tomu velmi důležité "Antibiotika" Božího Slova - s lžemi a negativními pocity musíme bojovat Boží mocí v Božím Slově - není to jednoduchá sugesce - Boží Slovo stvořilo svět - Boží Slovo vytvoří nový život i v nás. Na daný pocit si najděme citát s opačnou emocí, na danou myšlenku - protichůdný citát. Tyto citáty je třeba nahlas připomínat a vyslovovat, abychom se sytili pravdou a aby se lži dále nemohly zasévat do našeho srdce.

Např.

Myšlenky, že nejsem dost dobrý - Vždyť ty jsi stvořil mé ledví, utkal jsi mě v životě mé matky. Chválím tě, že jsi mě vznikl tak podivuhodně; všechna tvá díla jsou hodny obdivu a já to velmi dobře vím. Ž 139,13 - 14

"Jsi drahý mým očím, vzácný a já tě miluju" Iz 43,4Strach z budúcnosti- "Vždyť já znám záměr, který mám s vámi - praví Hospodin. Jsou to myšlenky pokoje a ne soužení: dám vám budoucnost a naději." Jer 29,11

Pocit úplného selhání a beznádeje - "Všechno mohu v tom, který mě posiluje". Fil 4,13

"Vždyť všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je vítězství, které přemohlo svět, je naše víra." 1 Jan 5,4 "

- Nezůstat sám je velmi důležité. Proto se zkus se svým problémem svěřit někomu, na koho se dá spolehnout a kdo se s Tebou bude modlit a povzbuzovat Tě.

(Pozn. I na portálu Moje komunita můžeš využít modlitební zeď, kde se navzájem snažíme být si modlitební oporou)

Neexistuje nic, co by Bůh nedokázal uzdravit a tak nás chci povzbudit: "Věř, Tvá víra tě uzdravila!"

Pokud by tento článek mohl pomoci i jiným, dej ho sdílet nebo pošli mailem svým známým.

Napsala Anna LojekováPřevzato z www.mojakomunita.sk/web/anna.lojekova/blog,
článek z 1. 2. 2016 naleznete zde.

kellierae, CC0 Public Domain, pixabay.com


kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 02. 2016 | 3163 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.mojakomunita.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace