Zajímavé...

Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy

Štěrbina V časopisu Světlo 15/2011 nás zaujala zpráva o uzdravení na přímluvu ctihodné Concepción Cabrera de Armida ve prospěch Jorgeho Guillerma Treviña Gutiérreze, který se udál ve městě Monterrey N. L., Mexiko, ve čtvrtek 22. května 2008

Dlouhý průběh nemoci
Jorge Guillermo Treviño Gutiérrez se narodil ve městě Monterrey N. L. 7. prosince 1960 v katolické rodině, která žila podle křesťanských zásad; měl normální dětství. Dne 26. července 1984 uzavřel sňatek s Cecilií Plancarte Gonzálesovou; z tohoto manželství se narodily dvě děti: Jorge a Gabriel. Byl to člověk zdravý a sportovně založený; hrával často se svou manželkou tenis. Byl štíhlý (63 kg) a malé postavy (162 cm). V roce 1993 ve věku 33 let začal dále růst, jeho postava vzrostla o 14 cm a zesílila; v té době si začal stěžovat na svalové stahy, které se projevovaly jak při odpočinku, tak při jakékoliv fyzické aktivitě. Od toho roku začala pro něho kalvárie utrpení, jehož příčiny zůstávají tajemstvím, ačkoliv byl pod přísnou lékařskou kontrolou: průjmy, vysoký krevní tlak, lipotimie, astenie, bolesti v předsrdeční krajině, bolesti hlavy, mrazení v pažích i nohou, nadměrné pocení, ale především velmi intenzivní svalové křeče, které způsobovaly natržení svalů a poruchy vnitřních tepen. Tento obraz, který trval od roku 1996 až do 2004, byl stále těžší, s ustavičně se zrychlující frekvencí.
Křeče, stahy a natržení se objevovaly v kteroukoliv denní hodinu nezávisle na tom, co právě dělal, a dokonce ve spánku bývaly nejintenzivnější, především v levé polovině těla. V tomto období dosahovalo trvání takových period rozsahu hodin, dnů, týdnů, a dokonce měsíců; byla to situace pro manžele velmi bolestná, protože nebylo k dispozici nic, co by umožnilo zvládnout tyto opakující se krize.
V lednu 2004 musel Jorge volat pohotovost, protože dostal zápal plic a zůstal týden v nemocnici. Přitom křeče a stahy a natržení zvýšily svou intenzitu, bolestivost i trvání; levá ruka Jorgeho se začala stahovat do pěsti; nemohl hýbat levým prostředníkem, prsteníkem ani malíčkem. Začaly se objevovat křeče také v pravé ruce, a to silné. Byla vyslovena diagnóza roztroušené sklerózy a předepsali mu příslušnou léčbu; protože ani tato specifická terapie nepřinesla vůbec žádné zlepšení, upustili lékaři od diagnózy roztroušené sklerózy.
V lednu 2005 propukl nový zápal plic a svalové obtíže byly horší než v roce 2004. Počínaje srpnem 2005 byly svalové křeče a bolesti již nikoliv cyklické, ale trvalé. Levou paži měl přitisknutou k hrudi; levá noha byla skrčená, a když se pokusil ji natáhnout, bolest vzrůstala a docházelo k natržením a objevovaly se četné podlitiny. V srpnu 2006 následovalo další nemocniční vyšetření z důvodu alergie, protože stahy zasáhly břišní dutinu. Koncem tohoto roku se stav ještě zhoršil tím, že stahy se rozšířily z levého boku do pravého.
V prosinci 2006 potkali jednu svou přítelkyni z mládí. Jorge zatím byl na tom velmi špatně a častá vyšetření v nemocnici i analýzy byly bezvýsledné. Ze sedativ a léků na uvolnění byl trvale jako omámený. Lékaři nenacházeli žádnou diagnózu. V srpnu 2007 se Jorge podrobil dalšímu chirurgickému zákroku na dalším článku páteře a plotýnka měla být nahrazena destičkou. Tehdy přišel Jorge poprvé do styku s Misionáři Ducha Svatého. Výsledek operace byl opět nulový a pacient se podroboval rehabilitaci a hydroterapii apod. Po třech měsících těchto procedur se bolesti a křeče ještě zhoršily. V lednu 2008 byl z toho všeho Jorge již velice zesláblý, měl ortézu na levé noze, užíval berly a mohl udělat jen pár kroků za pomoci druhé osoby. Převážně seděl natažen v invalidním vozíku. Situace byla stále obtížnější a chyběla jakákoliv diagnóza. Bylo třeba obávat se nejhoršího. V lednu 2008 manželčina přítelkyně Marcela, o které již byla zmínka, darovala Jorgemu fotografii Conchity, její krátký životopis a Kříž apoštolátu a vyprávěla o Jesús Maria (místo v jihovýchodním Mexiku, kde sídlí Díla Kříže založená Conchitou) jako o místu pokoje a modlitby. Když přijal fotografii, rozmlouval o ní s manželkou, která byla zamilovaná do Conchitina pohledu. Vzpomíná, že jakmile obdržel fotografii, začal ji prosit o přímluvu za své zdraví.

Cesta do Jesús Maria a prosba o uzdravení
Dne 15. května 2008 se Jorge vydal do Jesús Maria s dovolením lékaře v doprovodu manželky Cecílie a přítelkyně Marcely, která se nabídla, že je tam zaveze (540 km). Ubytovali se v domě Misionářů Ducha Svatého a věnovali se studiu spirituality Kříže. Jorge cestou mnoho vytrpěl. Během večeře vyprávěl přítomným o důvodu své cesty: požádat Conchitu o přímluvu za dar zdraví. Představený komunity otec Carlos Francisco Vera vyslechl vyprávění o nemoci a důvodech cesty a zeptal se každého z přítomných, zda mají důvěru v onu přímluvu. Všichni odpověděli jasně, že ano, včetně toho, jenž otázku položil. Vyzval je tedy, aby pevně věřili, že dosáhnou účelu své cesty, protože, jak jim řekl, Conchita jako matka přeje svou přímluvou rodinám.
Dobu pobytu rozdělili na různé návštěvy: šli do domu řeholnic Kříže; když se představená dověděla o důvodu návštěvy, ujistila je, že celá komunita bude žádat Conchitu o tuto významnou milost; pak je zavedla do kaple komunity a Jorge se modlil před Nejsvětější Svátostí a prosil o zázrak uzdravení. Navštívil Conchitinu zahradu a malé muzeum, jí věnované. Dlouho postál před Křížem apoštolátu, který zasadila Conchita v roce 1894; otec Rafael se modlil s Jorgem, vložil na něho své ruce a žádal, aby mu na přímluvu ctihodné Conchity, je-li to vůle Boží, bylo dopřáno zdraví. Pak vykonal Jorge další návštěvy, jako v domě guadalupských Misionářek Ducha Svatého, které vyzval, aby se připojily k modlitbě na jeho úmysl. Na ten den vzpomíná Jorge se zvláštním dojetím: i když měl potíže s chůzí, chtěl vykonat křížovou cestu v Conchitině zahradě a dokončil ji zcela vyčerpaný; také vzpomíná na návštěvu Kříže apoštolátu, kde se modlil a kde mu darovali z něho relikvii.

Boží cesty
Poutníci se vrátili do Monterrey v sobotu 17. května a během cesty se Jorge, snad v důsledku emočního vypětí, cítil velmi špatně. Další pondělí měl podstoupit vyšetření kvůli silnému zvýšení krevního tlaku a také hladiny cukru v krvi; přitom ho dále kromě stahů, křečí a natržení provázel jeho celkový kritický zdravotní stav. Provedli mu počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci ve stavu anestezie, protože kvůli stahům nebyl schopen setrvat bez pohybu. Protože lékaři nebyli schopni zvládnout bolest ani snížit krevní tlak a hladinu cukru, rozhodli se aplikovat proceduru s použitím botulotoxinu, který neléčí, ale snížení bolesti by mohlo vést k snížení krevního tlaku a hladiny cukru. Jorgemu se tento návrh nelíbil, protože si myslel, že je to určitý druh podvodu, a byl z toho smutný a skleslý. Manželka ho však uprosila, aby souhlasil a podrobil se proceduře v sobotu 24. května v celkové anestezii, která pro něho měla být připravena na operačním sále, ale jak uvidíme, nebylo toho již zapotřebí.
Ve čtvrtek 22. května 2008 kolem 19 hodin byla v nemocničním pokoji kromě Jorgeho jeho manželka Cecílie a její dvě přítelkyně: Marcela Moralista a Consuelo Sada. Jorge požádal manželku o Kříž apoštolátu a fotografii Conchity. Vyzvali Consuelu, aby se zapojila do řetězu modliteb, které vyprošují uzdravení Jorgeho na přímluvu Conchity. Consuelo chtěla vědět, kdo je to Conchita Cabrera, protože ji neznala. Jorge jí krátce vyložil Conchitin život a pak usnul. Consuelo z pokoje odešla. Jorgemu přinesli večeři, ale nechtěli ho budit. Tu Marcela a Cecílie zpozorovaly, že Jorge ve spánku rozevírá dlaň levé ruky, která je již roky zavřená. Bylo asi 19.10 hod. Jorge se ve spánku pohyboval, měl v levé ruce Conchitinu fotografii, něco šeptal velmi tichým hlasem. Obě ženy si myslely, že jako při jiných příležitostech trpí křečemi. Ale ne, jeho vzezření bylo klidné a svaly uvolněné. Jeho žena byla velmi překvapená a myslela si, že až se Jorge probudí, nebude věřit, že rozevřel dlaň, pohyboval nohama, proto vzala svůj mobil jako filmovou kameru a začala ho snímat; přítelkyně udělala totéž. Jorge se začal pohybovat celý: ruce, paže, nohy – napínal a uvolňoval své končetiny. Až dosud ochrnutou levou rukou si začal sahat na obličej, na krk, až se začal dotýkat levé nohy, také ochrnuté. Navíc měl ve tváři výraz štěstí a pokoje, byl zcela uvolněný, jak ho už léta neviděli. Něco šeptal jako ze snu. Ženy se naklonily a slyšely zřetelně, že říkal slova „Otče náš“. V tom okamžiku vstoupily do pokoje dvě Cecíliiny sestřenice s dítětem. Byly ohromeny tím, co spatřily: Jorge pohyboval rukama a nohama, rozevíral dlaň, která byla léta sevřená, hladil se s ní po tváři, po krku a tvářil se uvolněně a spokojeně. Čtyři ženy se daly do pláče. Jorge měl na hrudi fotografii Conchity a ta tam během celého „procesu“ zůstala. Nakonec přišel také rodinný lékař, specialista internista. Když viděl, jak má Jorge končetiny zcela uvolněné a bez křečí, s pažemi na hrudi, jak se pohybuje ještě ve spánku zcela normálním způsobem, pozoroval ho nějakou dobu a pak nařídil zrušit všechny procedury, včetně plánované aplikace botulotoxinu. Odcházel z pokoje se slovy: „Bůh buď veleben!“ Bylo 19.25 hod., čtvrtek 22. května 2008. Pak si všichni uvědomili, že je čtvrtek Božího Těla. V Jesús Maria se v tu hodinu ve svatyni Kříže apoštolátu slavila mše svatá na úmysl Jorgova uzdravení.

Nová skutečnost
Jorge se probudil ve 23.40 hod. V té době zde byli jeho rodiče, bratři, synové a synovci. Všichni se dověděli o jeho uzdravení a chtěli se osobně přesvědčit, co se stalo. Jeho žena mu tedy řekla: „Jorge, podívej se na své ruce.“ Nemohl uvěřit, byl překvapený a zeptal se: „Už mě operovali?“ Myslel, že už podstoupil proceduru botox. Žena mu řekla, že ne: „Dnes je čtvrtek, operace je v sobotu.“ Nevěřil a řekl: „Ty mi lžeš.“ Manželka mu zopakovala, jaký je den. Otec a příbuzná Patricia ho ujistili, že mu proceduru neprováděli. Zkoumal pohledem celé své tělo, ruce, nohy, krk, tváře. Pak se k překvapení všech zvedl, postavil se na nohy a šel bez cizí pomoci do koupelny. Vrátil se a zůstal na lůžku. Návštěvníci se začali loučit. Zůstal jen s manželkou a ta se ho zeptala, co se stalo během spánku. Ptala se ho, zda se mu něco nezdálo, a prosila, aby jí to vyprávěl. Sklonila se k němu a on jí řekl: Byl jsem s Conchitou, viděl jsem ji jako z odstupu 30 cm; plakal jsem a prosil jsem ji, aby mě vyslechla. Přiblížila se ke mně a řekla: „Hledal jsi mě? O co mě chceš požádat?“ A já jsem řekl: „Nechci se dívat, jak trpí moje manželka a moje děti, prosím tě, pomoz mi!“ Ona mi řekla: „Modleme se,“ a začala se modlit Otče náš. Ale já jsem ji v pláči přerušil a řekl jsem: „Já už nemohu dál; nechci vidět utrpení své ženy a dětí!“ V tom okamžiku mi řekla: „Choď každý den k svatému přijímání a modli se za kněze.“ A pokračovala v modlitbě Otče náš a Zdrávas, Maria. Pak mě pohladila po tváři a já jsem se jí chtěl dotknout, ale myslím, že v tom okamžiku zmizela. Když to manželce dovyprávěl, Jorge usnul.
Další den se mohl sám umýt; přesvědčil se, že to, co prožil, nebyl sen, byl zcela uzdraven. Dal se do pláče.
Oznámil osobně své uzdravení otcům Misionářům Ducha Svatého Carlosi Franciskovi Verovi a Rafaelu Ledesmovi; lékařům Mariovi Gonzálesovi a Manuelu de la Maza. Vyšel z nemocnice po vlastních nohou.

Vzdávání díků
V pátek 6. června jeli do Jesús Maria poděkovat Bohu a Conchitě za její přímluvu a za dar uzdravení okamžitým a úplným způsobem. U paty Kříže apoštolátu se slavila děkovná mše svatá. V zahradě řeholnic, v „Zahradě Conchity“ ukázal Jorge místo, kde se ve snu setkal s Conchitou. Příští den se slavila další mše svatá v klášteře Řeholnic Kříže a vystavili mu své svědectví o jeho uzdravení.
Jorge se stal velkým zbožným ctitelem Conchity. Mluví o ní tak, jako se mluví o matce tělesné a milující. Těší se dále plnému zdraví. Nemá žádné následky přestálé nemoci. Jeho charakter je veselý a kladný. Dar, který přijal od Boha skrze Conchitu, znamená pro něho poslání a současně nádherný dárek.
Toto sdělení zpracoval otec Car los Francisco Vera Soto MSpS a schválili Jorge Treviño Gutiérrez, Cecílie Plancarte Gonzáles a Rafael Ledesma Barajas MSpS. Všichni přísežně potvrdili pravdivost toho, co se událo. Verze je z 10. června 2010. (V překladu je poněkud zkrácena.)

PROHLÁŠENÍ: V souladu s dekretem papeže Urbana VII. autor této zprávy nezamýšlí předbíhat definitivní soud Svatého stolce a podřizuje se jeho definitivnímu rozhodnutí.
Pramen: Carlos Francisco
Vera Soto MSpS, překlad -lš-Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 15. 11. 2011 | 14772 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 15/2011
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace