Zajímavé...

Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje)

Medžugorje, foto: RT Nevěřila bych nikomu, kdo by mi řekl o fenoménu, který jsem tam sama zažila. Také jsem netušila, jaké změny to v mém životě přinese. Do Medžugorje jsem dorazila 24. června 1985, více než sedmnáct let poté, co jsem vstoupila do fascinujícího - i když často cynického - světa žurnalistiky.

V průběhu let jsem pracovala pro celostátní noviny a množství časopisů, od ženských a lidských témat až po zprávy a investigativní zpravodajství.

Kdyby by se mě někdo zeptal, řekla bych, že jsem byla všude a viděla všechno - od odvážného, neskutečného světa hudebních a filmových hvězd, přes setkání s Matkou Terezou z Kalkaty, po soukromou audienci u papeže Pavla VI. ve Vatikánu, od příběhů o velké odvaze člověka a jeho úžasných úspěších až po příběhy o jeho úplné, dokonce nelidské degradaci.

Ve většině z nich se mi podařilo být nestranná a objektivní. Když mě požádali, abych vyšetřila události v tomto neznámém zemědělském údolí, které bylo v té době součástí komunistické Jugoslávie, nečekala jsem, že když zůstanu objektivní, budu vyzvána udržet si odstup, jaký jsem nikdy předtím nezažila. Skutečnost, že nejsem římskokatolička, měla velký význam pro redaktora zpravodajského webu Irish Times, pro kterého jsem pracovala v souvislosti se zpravodajstvím o zjeveních v Medžugorji. On sám, vychovaný ve víře menšinové protestantské církve v Irsku, věřil, že do role, která mi byla svěřena, přinesu objektivitu i značnou dávku realismu. Byl to pohled, se kterým jsem plně souhlasila. Kromě toho bylo nepochybně zajímavé, že národní irské noviny poprvé informovaliy o takzvaných zjeveních, které se měly konat na tomto jugoslávském místě. Bylo neskutečně horko, když ve čtyři odpoledne zastavil řidič auta, ve kterém jsem cestovala, před dvouvěžovým kostelem sv. Jakuba v Medžugorji.

Medjugorje, gnuckx, CC BY 2.0, commons...


Když mě vysadil, slíbil, že mě později odveze do nedaleké vesnice, kde jsem měla spát. Mou pozornost nejdříve upoutal obrovský dav kolem kostela. Později jsem se dozvěděla, že do údolí se sešlo více než 100 000 lidí, aby oslavili čtvrté výročí zjevení "Královny míru". Představila jsem se ženě, která anglicky mluvícím poutníkům usnadňuje pobyt ve farnosti, a požádala jsem ji, aby uspořádala setkání s "vizionáři" a kněžími, kteří se o ně starají. Něžný úsměv průvodkyně odpověděl, že má začít večerní obřad a možná bych se mohla projít a zažít kousek atmosféry vesnice. Slíbila mi, že mi druhý den pomůže zorganizovat pohovory, o které jsem požádala. Dohodla jsem se tedy s ní na další den a vyslechla jsem si její rady, další hodinu jsem se toulala po chrámu, vše pozorně sledovala a dělala si poznámky o tom, čeho jsem si všimla. To, co jsem zažila od chvíle, kdy jsem vystoupila z auta a procházela se po areálu kostela, byl pocit úplného pokoje, který jakoby zahrnoval toto zaostalé místo navzdory tamním davům.

Pod stromy jsem si všimla skupiny lidí, kteří si povídali s kněžími nebo s jedním z františkánů ze sv. Jakuba. Ostatní seděli nebo klečeli, sami nebo v malých skupinách, modlili se, četli nebo mluvili tichým hlasem v mnoha různých jazycích. Čtyři roky po prvních zprávách o mariánských zjeveních se zde sešli lidé téměř z každého koutu světa, které to táhlo k tomu, co se mi zdálo zcela nelogické a neuvěřitelné. Krátce po 18-té hodině jsem dokázala najít místo naproti pravé vnější stěně kostela, který je ústředním bodem malých vesnic roztroušených po údolí. Byl konec června a slunce svítilo jasně a silně. Začala se večerní bohoslužba; kostel byl zaplněný k prasknutí, takže z jeho bočních východů a předními dveřmi se vyléval dav lidí až k blízkým stromům.

Reproduktory vysílají všechno v místním chorvatském jazyce vnějším věřícím. Až druhý den jsem zjistila, že se modlí růženec. Také jsem si neuvědomila, že to, co jsem zažila krátce potom, se shoduje s časem denního zjevení. Věděla jsem jen to, že atmosféra kolem je plná pokoje, že řidič se vrátí až za několik hodin - a že se dokonce mohu i trochu opálit, když se otočím tváří k zapadajícímu slunci stále tak jasně svítícímu nad stromy vysazenými před kostelem. Byla jsem ponořena do tepla a svých vlastních myšlenek o tom, s kým bych si mohla zítra promluvit, abych začala své zkoumání tvrzení o bizarním zjevení, když najednou moji pozornost upoutaly hlasy dětí, které hlasitě a naléhavě volaly na své rodiče. Když jsem se rozhlédla, abych zjistila, co děti děsí, uvědomila jsem si, že ukazují na oblohu přede mnou.

Medžugorje, Mladifest


Zvedla jsem ruku, abych si chránila oči před sluncem, a zaměřila jsem tam, kam mi ukazovaly prsty - a na malou chvíli jsem nevěřila vlastním očím. Zavřela jsem oči a po chvíli jsem se znovu podívala, přičemž jsem viděla přesně totéž: přede mnou, na obloze, se slunce točilo jako obrovská koule. Jak jsem se dívala, barvy - červená, zelená, žlutá a modrá - začaly proudit zpod slunce, obíhaly ho jedna po druhém a slunce se stále točilo. Potom střed slunce zčervenal, pak zčernal a vrátil se do normálního jasu. Kousek vpravo nad ním jsem viděla něco, co vypadalo jako písmena vystupující z bílých oblaků. Když jsem sledovala oblohu, nad tančícím sluncem se objevilo slovo "Mír" - v angličtině, ale napsaná jakýmsi keltským písmem, stejně jako stará irská kniha Kells, kterou před mnoha staletími ručně napsali mniši. Vypadalo to, že to trvá 20 až 30 sekund - i když, abych byla upřímná, nekontrolovala jsem čas - pak slovo zmizelo a slunce se stále točilo a tančilo. Čas od času jsem spustila zrak z tohoto děsivého pohledu, abych sledovala reakce ostatních. Jen pár vteřin po začátku představení jsem si uvědomila, že si nemusím zakrývat oči, ale mohu se dívat přímo na slunce - což by jinak bylo fyzicky nemožné.

Většina lidí kolem mě také hleděla doširoka otevřenýma očima na oblohu a zdálo se, že všichni prožívají stejný mimořádný jev. V jednom momentě, když jsem hleděla na oblohu, pozorující úkaz, který trval asi 35 minut, se zdálo, že se točící slunce s barvami, které se kolem něj točí, odtrhne od oblohy a poletí k nám. Všude kolem jsem slyšela výkřiky strachu smíchané s modlitbami plnými strachu a sluneční světlo bylo stále blíž a blíž - až jsem neviděla pouze zlaté světlo. Zvláštní je, že jsem si uvědomila, že nemám strach, když se světlo zastavilo a pak se stáhlo zpět na oblohu, kde se slunce stále otáčelo.

dife88, CC0 Public Domain, pixabay.com


Krátce nato nastala ta část tohoto zvláštního jevu, která měla skutečný a dlouhotrvající vliv na můj život. Teď, když jsem se tak dívala na slunce, uviděla jsem něco, co se zdálo být jako pramen světla, který z něj proudí. Stejně jako v případě vodní fontány, kde fontána světla dosáhla svůj nejvyšší bod, rozdělila se a k mému největšímu údivu se zde objevila postava s otevřenou náručí. Byla tak jasná a zářivá, že nikdy nebudu moci popsat její oblečení, ale okamžitě jsem Ho poznala, navzdory mým rokům nezájmu o náboženské záležitosti: byl to vzkříšen Kristus. Zářivá postava byla tak jasná, že jsem dokonce rozeznala rukávy, které mu visely na zápěstích a padaly až k lemu jeho roucha, kde se dotýkaly nohou. Snažila jsem se, jak jsem mohla, ale nedokázala jsem rozeznat rysy Kristovy jasně zářící tváře, i když jsem věděla, že je tam, obklopená vlasy padajícími na ramena.

Lidé stojící nedaleko mě bouchli po rameni a ptali se:

"Vidíš, jak se hostie vynořuje ze slunce?"

Jelikož jsem nevěděla, co je hostie, odpověděla jsem:

"Ne."

"Ale vidíš, jak postava vychází ze slunce?"

Devětkrát tato postava zmizela, aby se vrátila téměř okamžitě, vždy jí předcházela fontána světla. Pamatuji si, že v jednom okamžiku jsem si držela ruku před obličejem - a přesto jsem siluetu stále viděla, jakoby tam moje ruka vůbec nebyla!

www.piqsels.com/cs /public-domain


Jak jsem tam stála a hleděla na oblohu, uvědomila jsem si, že mi slzy stékají po tvářích a jedinou myšlenkou, která mě naplňuje v mysli, je to, že stojím v přítomnosti Boha. Později, když se slunce vrátilo do své přirozené a stálé polohy na obloze, jsem mluvila s asi třiceti lidmi, kteří stáli vedle mě, ptali se na své zkušenosti, ale nemluvili o svých. Zkušenosti mnohých z nich byly podobné těm mým - tito lidé viděli, jak se slunce otáčí, obklopují ho barvy a většina z nich byla také svědkem tohoto nevysvětlitelného přiblížení slunce k Zemi. Někteří také tvrdili, že v úplném středu světla viděli postavu ženy s dítětem v náručí, jiní - že viděli kříž. Nikdo neviděl slovo "mír".

CC0, pixabay.com


Nejvíce mě však překvapilo, že nikdo nezmínil světélkující postavu, které vzhledu jsem byla mnohokrát svědkem. Teprve po návratu domů mi můj muž, muž hluboké víry, římskokatolické víry, který však nikdy nedokázal otřást mou protestantskou vírou, klidně, ale s naprostou jistotou řekl:

"Nerozumíš tomu, co se stalo? Ostatní viděli, jak se blíží hostie, a poznali v ní Ježíše. Ty jsi viděla tělo, protože jsi neznala smysl hostie."

Byl to postřeh, který mi v budoucnu úplně změnil život.

Během několika následujících dní jsem však tuto zkušenost odložila a začala jsem určovat, koho z vizionářů, kněží a dalších lidí tady mohu potkat. Když jsem plánovala cestu, očekávala jsem, že tu najdu nějakou mariánskou propagandu, ale místo toho jsem objevila evangelijní volání. Šest mladých lidí oznámilo, že Panna řekla:

"Vraťte se k mému Synu, obraťte se, zpovídejte se, modlete se, postěte se, změňte svůj život!"

foto: RT


Zdá se, že to bylo Matčino volání, které našlo srdečnou ozvěnu téměř v každém člověku, který navštívil toto údolí. Několik dní po příchodu do Medžugorje mě představili knězi, kterého jsem viděla předtím, jak se modlil nad lidmi. Byla jsem rozhodnuta se mu vyhnout, protože jeho chování se mi zdálo nenormální - nikdy jsem nic podobného neviděla. Moje anglicky mluvící průvodkyně mě však poznala a k mému zděšení jsem slyšela, jak oslovuje tohoto kněze:

"Otče, mohl by ses, prosím, modlit s Heather?"

Než jsem vůbec pochopila, co se děje, už jsem seděla na velkém kameni nedaleko kostela a tento kněz mi položil ruce na hlavu a začal vzývat Ducha svatého.

Modlil se za můj život, mou rodinu a mou novinářskou práci. Požádal Ducha Svatého, aby mě vedl. Také mi řekl, že když se modlil, viděl pro mě dvě cesty z Medžugorje. Jedna byla ta, s kterou jsem přišla do doliny - a když se mi bude chtít, budu se jí moci vrátit. A po chvíli dodal, že Bůh mi otevírá jinou cestu a že, pokud se pro to rozhodnu - navždy změní můj život. Řekl, že Bůh mi chce něco říct a že když se pomodlím a otevřu svou Bibli, bude se mnou mluvit. Mně tehdy napadlo toto:

"Proč a jak chce Bůh se mnou mluvit - když jsem tolik let ignorovala jeho existenci?"

Medžugorje


Noc před mým odletem z Medžugorje jsem měla plnou mysl toho, co jsem v posledních dnech zažila. Předpokládala jsem, že jsem konfrontována s realitou Boží existence.

" Co s tím budu dělat?" - tato otázka mě znepokojila. Když jsem si vzpomněla, že kněz mi řekl, abych se modlila, klekla jsem si k posteli.

"Ale jak a za co se po tolika letech modlit?" - divila jsem se.

A pak jsem si vzpomněla, že jeden z poutníků stojících přede mnou během ranní mše v angličtině (které jsem se zúčastnil hlavně z profesionálních důvodů) se najednou otočil ke mně a podal mi papír. Byla na něm modlitba. Tuto kartu jsem si vložila do kapsy s úmyslem hodit ji do prvního odpadkového koše, který najdu. Teď jsem ho však vytáhla z kapsy, rozložila a začala číst.

Následovala modlitba k Duchu Svatému, abych ho pozvala do svého života, aby ho změnil a uzdravil a od té doby mě vedl. Při čtení jsem si stále více uvědomovala, že mám oči plné slz - a pak jsem si vzpomněla, že tento kněz, se kterým jsem se nedávno setkala, mi řekl, že Bůh má pro mě poselství a že, když otevřu svou Bibli, on sám se mnou bude mluvit.

Co je velmi zvláštní - když jsem si den před odletem balila věci, na poslední chvíli jsem hodila do kufru svou Bibli. Proč? Netušila jsem. Možná proto, že jsem jela na takzvané náboženské místo a možná jsem potřebovala zbraň na zamítnutí tvrzení, s nimiž jsem se tam mohla setkat. Teď jsem vstala z kolen a vytáhla z kufru tuto Bibli. Dostala jsem ji jako dárek k 21. narozeninám od tety, která byla misionářkou v Keni. Dosud jsem ji otevírala jen tehdy, když jsem hledala ta správná slova, která bych mohla malým písmem doplnit na konci oznámení v deníku o smrti člena nějaké rodiny.

V té chvíli, když jsem si vzpomněla na slova kněze, který se nade mnou modlil, a nevěděla, co mám dělat nebo jak se mnou Bůh bude mluvit, otevřela jsem tedy Bibli na náhodném místě. Téměř se nepoužívala a já ji mohla otevřít kdekoli. Když jsem se však podíval na text, moje oči okamžitě zabloudily na skupinu veršů a já je začala číst.

Byl to úryvek z evangelia podle sv. Jana, ve kterém Ježíš říkal svým učedníkům o chlebu života:

"Když nebudeš jíst tělo Syna člověka ani pít jeho krev, nebudeš mít v sobě život. Kdo je mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho v poslední den vzkřísím. Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj."

Doposud jsem, podobně jako někteří učedníci, zcela odmítala skutečnou Ježíšovu přítomnost v Eucharistii v katolické víře. Ale teď, v tichu této malé místnosti v tak vzdálené zemi, vstoupil do mého srdce hluboký pocit pokoje a slyšela jsem, jak říkám Ježíšovi:

Adorace, foto:RT


"Víš, Pane Ježíši, že toto je pro mě hlavní překážka v uznávání katolické víry. Ale když chceš, dej mi milost tomu porozumět a přijmout to."

Až týden po návratu domů jsem nabrala odvahu a popsala to, co jsem v Medžugorji pozorovala - ale ani tehdy jsem se nedokázala přinutit říct něco osobnějšího. A po výsledné publicitě - nejen v časopise, pro který jsem pracovala, ale také v médiích - to mohl být konec příběhu.
I přesto, že jsem se opravdu ze všech sil snažila ignorovat to, co jsem zažila, začala jsem od té doby navštěvovat mši svatou s rodinou. Pak jsem se přidala k místní modlitební skupině, kde hluboká víra a spravedlnost kněze naplněného Duchem ještě víc zasáhla mé srdce.

Díky tomu všemu jsem věřila v skutečnou přítomnost Ježíše v Eucharistii a v sílu léčivého vlivu Eucharistie na náš život. Zároveň jsem stále víc chtěla vstoupit do katolické církve a zažít radost z tohoto velkého daru Ježíšovy eucharistické přítomnosti v mém životě.
Ale rozhodnutí otočit se zády k církvi naplněné vírou, ve které jsem vyrůstala, a mé rodině, které bych velmi ublížila, nebylo pro mě snadné. Tak jsem se modlila a trpěla.
Nakonec, jednoho dne, když jsem šla na noční vigilii do baziliky Knock - města v západním Irsku se skupinou lidí z mé farnosti, kde se Panna Maria zjevila skupině vesničanů před více než sto lety a toto zjevení bylo uznáno Vatikánem - udělala jsem to, co jsem měla udělat mnohem dříve. Celý problém jsem vložila do rukou Ježíše a Jeho Matky Marie a požádala jsem je, aby mi ukázali cestu vpřed.

Tim Graffam Follow,  Shrine of Our Lady of Knock, CC BY-NC-ND 2.0, flickr


V tu noc byla v bazilice přítomná i sestra Briega McKenna, osoba obdarovaná speciálními dary a zvláštní službou kněžím, která tam měla konferenci. Vášnivě hovořila o skutečné přítomnosti Ježíše v Eucharistii a o léčivé síle Eucharistie v našich životech. Všechno, co řekla sestra Briega, bylo v souladu s tím, v co jsem už začala srdcem věřit - ale na nic jiného jsem se neodvážila. Přes mé slzy, když jsem poslouchala, mi Bůh dal odvahu učinit rozhodnutí. Vrátila jsem se domů a začala jsem přípravy na přijetí římskokatolické víry. 8. prosince 1988 - na svátek Neposkvrněného početí a tři a půl roku po mé první cestě do Medžugorje s úmyslem napsat objevný článek o událostech, které se tam měly stát - jsem byla přijata do univerzální Církve.

Jsem plná víry, kterou jsem získala ve skutečné přítomnosti Ježíše v Eucharistii, a která se stala základem, na kterém jsem postavila svůj nový život. Nyní Ho poznávám i v Hostii, stejně jako to rozpoznali lidé v mém okolí v ten červnový večer na tom požehnaném místě zvaném Medžugorje.

Heather Parsons, Írsko

Převzato z https://modlitba.sk/, článek z 12. 9. 2021 naleznete zde.

Medžugorje, Modrý kříž

Sdílet

Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 09. 2021 | 622 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace