Zajímavé...

Učitel, který má Ducha

Duch svatý, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Učitel může změnit celý život pozitivním, ale mnohdy i velmi negativním způsobem .. Ach, jak by bylo krásné mít malý manuál s názvem "Jak řešit ...", který by obsahoval VŠECHNY možné situace a typy studentů a jednoduše nám formuloval, co a jak udělat ... Ne, něco takového v tištěné podobě nemáme- my křesťané víme, že máme nejlepšího a neomylného Rádce- Ducha Svatého.

Pevně věřím, že každý - i nevěřící člověk toužící jednat dobře a správně zažívá vnitřní pobízení, co udělat či neudělat. Najednou si můžeme uvědomit, jak snadno bychom se uměli spolehnout na obyčejnou knihu a kolik pochybností máme, když jde o spoléhání se na vedení Duchem Svatým. On je však 1000x lepší, komplexnější, chytřejší, ví o všech záležitostech a ZÁLEŽÍ mu na každém.

Učitel, který má Ducha


Je nesmírně těžké rozhodovat se a hodnotit spravedlivě, objektivně a skutečně správně, ale s Duchem Svatým je to možné. Pokud máme Ducha Svatého a necháme ho v nás působit, dokonce se na Něho spoléháme a prosíme o radu, pak nás provázejí tato znamení:

1. Máme autoritu, kterou si nemusíme dobývet, ale On z nás vyzařuje. Mnoho vyučujících hledá potvrzení své identity u žáků, snaží se jim zalíbit, jistým způsobem je okouzlit - výsledek je však naprostý opak a za chvilku se tento pokus zvrtne na tyranii - buď učitel týrá žáky - a takto se chce cítit lépe nebo žáci ničí jeho! Nadávky, agresivní projevy, zesměšňování patří potom k běžným projevům. Jestliže jsme to dělali - třeba toho litovat a vyznat Bohu a rozhodnout se přestat s tímto chováním. Učitel s Duchem toto nepotřebuje - ví dobře, kým je - a to on dává potvrzení svým žákům. Nikomu nepotřebuje dokazovat, kdo je učitel a kdo student. Dokáže vyslovit slova uznání, dát zažít úspěch a povzbuzení, ale i řešit výchovné momenty slušně a s nadhledem a nevyhýbá se tomu.

2. Neděláme protekci- Duch Svatý se v nás neustále přimlouvá za každého studenta - každý z našich žáků se stává privilegovaným, oblíbeným. Není nám jedno, co s nimi bude a zda jednáme vůči nim fér.

3. Duch Svatý nám radí - často nás upozorňuje na talenty a dary a pomáhá nám rozvíjet je v našich žácích. Upozorňuje nás, když něco není v pořádku - ať už se zázemím žáka, a nebo s jeho fyzickým a psychickým vývojem - mnohokrát učitel sám vycítí a všimne si, že to není "lajdáctví", ale žák je unavený, nekoncentrovaný - možná právě kvůli rozvádějícím se rodičům, kvůli alkoholismu, finančním problémům, vážné nemoci sourozence apod. Jsou to okolnosti, které učitel nemůže vědět, ale Duch Svatý nám dá citlivost vidět, že něco není v pořádku.

4. Máme svobodu rozhodnout se - mnoho - zejména nás mladých učitelů, je uvězněno v tabulkách, sledujeme počty zápisů, zameškaných hodin, známky a rozhodujeme se jen podle nich. Tyto údaje by nám však měly pomáhat sledovat výchovně-vzdělávací proces a ne řídit nás. Podle těchto věcí bychom měli vidět, kam tento žák směřuje a snažit se mu pomoct pokračovat lépe - situace ve třídě jsou náročné - matky nutí dcery hlídat mladší sourozence a nechodit do školy, vrozená neschopnost žáka abstraktně matematicky myslet, pěkně psát... Naší otázkou by mělo být - jak můžeme pomoct tomuto Božímu dítěti do života? Duch Svatý ví nejlépe, co skutečně pomůže a co jen zraní. Ukáže nám, jak dát šanci věci napravit a dosáhnout úspěch - pro toho žáka i pro nás.

5. Jsme kreativní a zapálení - Duch Svatý je kreativní a "ohnivý"- dává nám vášeň, i když učíme dlouho a za málo peněz. Neupadáme do špatné rutiny (existuje i dobrá) ale vede nás do nových postupů a pomáhá nám zachovat si mladé a otevřené smýšlení.

6. Chaos se mění na pořádek - tak jak Duch Svatý při stvoření světa uspořádal chaos, stejně dokáže uspořádat chaos ve vztazích ve třídě. Pokud člověk dostane třídu s takovými mezerami v učivu, že neví, kde by začal - Duch Svatý je odpověď. Jak známkovat a jak organizovat čas - Duchu Svatý.

7. Máme ovoce Ducha - myslím, že málo žáků i učitelů by popsalo školu jako samou "lásku, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, dobrotu, laskavot, vlídnost, skromnost, zdrženlivost a čistotu," ale Boží vůle je, aby to tak ve škole bylo! S Duchem Svatým se to bude dít, a to, co je nám lidsky nemožné, bude k Boží oslavě a svědectvím o Jeho dobrém plánu.

Duch Svatý je úžasný a chce nám pomáhat. Potřebné je ale vědět, že nestačí na začátku roku říci:"Duchu Svatý, pomáhej mi" a nebo se zúčastnit Veni Sancte. Potřebujeme s Ním začínat každý den - a to ne vyslovením zázračné formulky, ale skutečným uvědoměním si, že bez Něho to nezvládneme, a potom upřímnou prosbou: "Drahý Duchu Svatý, můj příteli!" Potřebuji Tě! Pojď se mnou a zůstaň se mnou, veď mne Tvými správnými cestami a rozhodnutími. Spoléhám na Tebe. Dávám Ti své žáky i sebe. Amen. "

Autor: Anna Lojeková

Převzato z mojakomunita.sk, 1. června 2015, článek naleznete zde.

hrající si děti-kluci, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ


děti na hřišti, Public Domain CCO, www.pixabay.com


láska, pláž, kameny, Public Domain CCO, www.pixabay.com

Sdílet

Související články:
Hledáme slečnu katechetku do Jeníkova! (19.11.2021)
Fotografie z prvních slibů sestry M. Heleny (11.02.2021)
Informace Diecézního katechetického centra - červen (11.06.2020)
Jistá paní katechetka nás povzbudila svědectvím ze školy. (10.06.2020)
Hledá se spolupracovnice FATYMu (21.05.2020)
Přestaňte učit naše děti antikatolické mýty (14.01.2019)
Nejskvostnější klenot lidské civilizace (30.03.2018)
Stránky Studia Vox - MP3 nahrávky z knihy P. Čeňka Tomíška Dětským duším. (28.03.2018)
Poslouchat Boha spolu s dětmi (19.07.2017)
V Lucembursku se nebude vyučovat náboženství, nýbrž hodnoty (15.07.2017)
X. celostátní katechetický kongres (28.09.2016)
Slečna katechetka Kamila Staňková bude skládat věčné sliby (04.08.2016)
FATYM má novou slečnu katechetku (04.09.2015)
Sestra Luisa Ščotková píše o svém povolání (16.03.2015)
Námět, jak prožívat postní dobu ve farnosti + prosba o spolupráci (16.02.2015)
Zemřela slečna Marie Votoupalová (21.07.2014)
Kněz učil o pekle. Propustili ho! (15.07.2014)
O KATECHETICKÉ SLUŽBĚ S katechetkou Markétou Matlochovou (17.12.2013)
František katechetům: Neobávejte se vyjít ze zavedených schémat (02.10.2013)
Věčné sliby s. M. Luisy Ščotkové (03.08.2013)
Život s nevěstami Kristovými - článek o klariskách (12.04.2013)
První sliby sestry Marie Kláry (s.k. Petry Vaňkové) (24.01.2013)
Časné sliby sestry Kláry (10.12.2012)
Diecézní setkání katechetů (12.11.2012)
Diecézní setkání katechetů (10.10.2012)
Bible hrou (18.06.2012)
Jakým jazykem mají křesťané mluvit s těmi, kdo jsou víře vzdáleni, (26.05.2012)
Teolog Bux : Dospělost ve víře neznačí emancipaci od učení církve (20.05.2012)
Pastorace musí být kreativní a hledět kupředu (12.03.2012)
Kongres katechetů na Velehradě (27.10.2011)
RADIO PROGLAS: Katecheze v dějinách a současnosti (12.10.2011)
Zemřela Anna Pospíšilová (27.09.2011)
Kurz Katecheta 2011/2012 (23.09.2011)
Ozvala se nám slečna katechetka Markéta z pobytu v USA (14.08.2011)
Beseda o Švýcarsku na faře ve Štítarech (20.02.2011)
Projekt Vstupy do škol seznamuje děti s křesťanským poselstvím (09.12.2010)
Volná chvíle (30.07.2010)
Petra vstupuje do kláštera - prezentace (18.05.2010)
Teologický kurz (14.05.2010)
Důvěra v Mariinu přímluvu (01.05.2010)
Narozeniny (29.04.2010)
Veronika vstoupila do manželství (29.03.2010)
72 hodin v klášteře (09.02.2010)
Naděje - věčný život (07.02.2010)
Slečna katechetka Petra vstupuje do kláštera klarisek (06.02.2010)
Loučíme se se slečnou katechetkou Petrou Vaňkovou (02.02.2010)
Radujte se spolu s námi: naše slečna katechetka Magdaléna se vdala. (02.11.2009)
Máme novou katechetku... (13.10.2008)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 04. 06. 2015 | 5497 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.mojakomunita.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace