Zajímavé...

Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu

File:Replika calunu 2.jpg, CC BY-SA 3.0, wikipedia.orgPřístupy přírodovědce a věřícího si neprotiřečí, probíhají na odlišných rovinách“ - říká v souvislosti s Turínským plátnem předseda Asociace italských teologů otec Robert Repole v rozhovoru pro internetový deník Vatican Insider.

Turínské plátno? - zní jeho první reakce – Rád jej označuji za stopu, která může vést ke Kristu. Nicméně, když hledím na tuto tvář, nedovedu zadržet dojetí,“ dodává teolog původem z Turína, který se zaobírá vztahem teologické reflexe a Turínského plátna.

Jaký je vlastně vztah teologie k Turínskému plátnu?

„Obecně vzato bych řekl, že převažuje zdrženlivost: předmětem teologie není Turínské plátno, nýbrž Zjevení přístupné v Písmu a Tradici. Zároveň by však nebylo spravedlivé myslet si, že teologická reflexe pěstuje postoj lhostejnosti. Toto plátno je totiž zvláštním „ztělesněním“ schopnosti odkazovat nás k tomu, co podává Písmo o Ježíšově umučení a smrti.“

Co osobně zakoušíte tváří v tvář této tajemné tváři?

„Pro mne je právě oním intenzivním odkazem k Ježíšově živé památce a k Jeho sebedarování se nám. Rád ji označuji za stopu vedoucí ke Kristu. Onen obraz – opakuji, nehledě na historickou pravdivost tohoto předmětu - je natolik blízký evangelním událostem, že nedovedu zadržet pohnutí.“

Jak může být Turínské plátno užitečné v životě z víry nám „řadovým křesťanům“?

„Věřící je lidská bytost, která umí uchovávat kontemplativní pohled na realitu. Vidí svit slunce, nedozírnost moře, majestát hor, geometrii listu, půvab květu, tvář bližního... a nachází v tom odkaz na Toho, který to všechno stvořil a který tímto stvořením řekl něco o Sobě. „Zrak víry,“ jak to příhodně vyjádřil Rousselot, mu umožňuje pohlížet na veškerou realitu jako na stopu onoho Boha, který se plně zjevil a sdělil Ježíšovou Paschou. Možná, že Turínské plátno může být nápomocné „výchově“ k tomuto pohledu. Ten neodporuje přírodovědnému pohledu, jen zkrátka probíhá na odlišné rovině. Horu mohu nahlížet jako hypertextový odkaz na Stvořitele anebo jako chemicko-geologický aglomerát. Zvykli jsme si považovat přírodovědný pohled za jediný možný, ale tak tomu není...“

Není tedy nic divného na tom, že Turínské plátno je pro věřícího důležité?

„Řekl bych že ne. Určitě je schopno zažehnout kritickou dimenzi inteligence, která si klade otázky o jeho autenticitě, o jeho historických peripetiích, o tom, zda je opravdu plátnem, kterým bylo ovinuto Kristovo tělo, a to na základě vědecké dokumentace, která je k dispozici. Nicméně, zapaluje v křesťanovi také onu kontemplativní dimenzi inteligence, díky níž mu pohled na toto plátno bezděčně připomíná jeho Pána.“

Napsal jste pojednání o spojitosti mezi Turínským plátnem a Bílou sobotou...

„Bylo by možné souhrnně říci, že pohled na otisk těla v plátně je schopný evokovat dva základní aspekty tajemství Bílé soboty Božího Syna učiněného člověkem. Jeho sestoupení až na dno, až do extrémní propasti smrti; a univerzální spásonosnou hodnotu Jeho smrti, která - právě díky tomuto nejzazšímu sebezřeknutí (kenosis) čili vyprázdnění, jak říká originál z Pavlova listu Filipanům - je schopna obsáhnout všechny lidi všech dob, včetně těch, kteří z chronologického hlediska žili před vtělením Božího Syna. Bílá sobota je pro Božího Syna nejenom smrtí, ale sestoupením až na kraj říše mrtvých. Jde o přesvědčení, že On prožil svoji smrt v samotě a v jakési extrémní „privaci“ Boha, větší než té, kterou by mohl zakusit kterýkoli jiný člověk. Kontemplací Turínského plátna je věřící bezděčně pohnut, aby se přijetím smrti vydal se svojí „pamětí srdce“ do oné propasti, kam se vydal Ježíš. Věřící, který kontempluje toto plátno však žije také dimenzi svojí bílé soboty, tedy důvěru, naději a čekání.“

Z deníku Vatican Insider 3. dubna 2015

přeložil Milan Glaser

Převzato z http://radiovaticana.cz, článek ze 4. 4. 2015 naleznete zde.

@@@

Související články


Muž z plátna zmizel jako při Big Bangu
13. 2. 2015

Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu
4. 3. 2014

O vzniku obrazu na Turínském plátně
13. 3. 2012

Mlčenlivé svědectví
20. 5. 2013

Turínské plátno opět středem zájmu vědců
31. 12. 2011Turínské plátno, autor: Secundo Pia, volné díloSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 04. 2015 | 5612 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace