Zajímavé...

Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Evangelijní úryvek Šesté velikonoční neděle (Jan 15,9-17) přináší Ježíšova slova učedníkům ve Večeřadle těsně před svým umučením. V této perspektivě je třeba číst Pánova slova o lásce Toho, kdo položí i svůj život za své přátele.

Usazování u Ježíše

Jedním z klíčových slov Janova evangelia je sloveso "zůstat", řecky "méno". Toto sloveso má význam "bydlet, setrvat na jistém místě." Používá se hned v úvodu Janova evangelia u povolání prvních učedníků. V jejich otázce "Mistře, kde bydlíš? (Jan 1,38) je použito sloveso "méno". Na Ježíšovu výzvu "pojďte a uvidíte!" Evangelista poznamenává: "zůstali ten den u něho." (Jan 1,39) I v případě slovenského "zůstali" je použito řecké sloveso "méno". Tento řecký výraz má také význam "neodejít, neopustit, zůstat přítomný".

Ježíšův učedník je ten, kdo nepřišel ke svému Mistrovi na návštěvu, ale rozhodl se ne k přechodnému, ale k trvalému pobytu (bydlišti) s Ním. V tom spočívá Ježíšova výzva evangelního úryvku dnešní neděle: "Zůstaňte v mé lásce" (Jan 15,9). Naše víra není chvilkové vzplanutí, ani krátkodobý dovolenkový pobyt. Znamená to zapustit u Ježíše natrvalo kořeny svého života, usadit se. Pán Ježíš však pokračuje a říká, že "zůstat" znamená "zachovávat přikázání". V křesťanství jen slova nestačí. Víra není soubor teoretických znalostí, ale praktický život. Je to dar a závazek zároveň.

Jedinou normou je Kristus

Celý úryvek je protkán srovnávací spojkou "jako", řecky "kathos."
1. Vzorem lásky Krista k učedníkům je láska Otce k Synovi (Jan 15,9);
2. Vzorem přebývání v Kristově lásce a zachovávání jeho přikázání je Kristovo přebývání v Otci a zachovávání Otcových přikázání (Jan 15,10);
3. Vzorem vzájemné lásky mezi učedníky je láska Ježíše k učedníkům (Jan 15,12).

Toto porovnávání není samoúčelné, ale normativní. Pro křesťana stanoví princip a východisko, aby se vyhnul subjektivnosti. Všechny naše vztahy máme neustále reflektovat a upravovat ve světle vztahu Otce a Syna.

Radost přátel

Pán Ježíš mění pohled na smysl zachovávání přikázání. Není to břemeno, které tlačí člověka a obírá ho o radost s povzdechem "co všechno nesmím a co všechno musím." Ježíš mluví o radosti, která nemá lidský původ, ale nadpřirozený. Říká: "aby ve vás byla moje radost." (Jan 15,11) Důvodem smutku křesťanů je, že málo toužíme po radosti, která má svůj původ v Bohu, protože se bojíme, že nebudeme skutečně šťastní. Proto jsme nešťastní, protože se chceme o radost postarat sami bez Boha. Chceme "svou" radost. Přestože český text uvádí jemnější překlad "už vás nenazývám služebníky" (Jan 15,15), řecký text používá slovo "dúlos" - otrok". Nejednou se v našem životě pokoušíme jít cestou bez Boha v domnění, že jen tak budeme šťastní a svobodní a skončíme jako otroci spoutáni vlastním egoismem. Bůh z nás nechce otroky. Zachovávání Božích přikázání nezotročuje, ale dělá nás přáteli Krista. On je stále našim přítelem. Jsme však my stále jeho přáteli?

Není větší lásky, než láska Krista

Ježíšova vysvětlení v čem spočívá příkaz lásky (zůstat v Ježíšově lásce, zachovávat jeho přikázání, mít jeho radost,, být jeho přáteli, přinášet ovoce) má zabránit nesprávným představám o lásce a jejím různým karikaturám, ke kterým bohužel dochází, nejednou s odvoláváním se na Krista a jeho evangelium. Teprve po tomto nezbytném vyjasnění Ježíšovy pozice, nastává vyvrcholení, kterým je Ježíšův příkaz "abyste se milovali navzájem" (Jan 15,17). Není to tedy ani návrh nebo přání, ale příkaz usilovat o lásku v její nejčistší a nejvznešenější podobě, která je viditelným způsobem přítomna v lásce Krista. Evangelista Jan ji podává Ježíšovým příkladem umývání nohou svým učedníkům a vrcholí jeho obětí na kříži, jako láska Toho, kdo položil i svůj život za přítele.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 4. 5. 2018 naleznete zde.

Christ the True Vine icon, volné díloSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 05. 2018 | 3535 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace