Farnosti

Tradiční list moderátora FATYMu Vranov nad Dyjí k Svátku Svaté Rodiny 2010

Tříkrál Brno 2010 Také letos vám přinášíme List ke Svátku Svaté Rodiny 2010, který byl čten v celé oblasti spravované FATYMem. List v PDF ke stažení zde! Download...

List ve Wordu ke stažení zde! Download...


P. Marek Dunda zde zmiňuje tři důležité skutečnosti, na které by se v našich rodinách nemělo zapomínat: manželskou věrnost, předávání víry dětem a důsledné rozlišování dobra a zla.


Setkání tříkrálových koledníků ve Vranově n.D.Tradiční list moderátora FATYMu Vranov nad Dyjí k Svátku Svaté Rodiny 2010

Bratři a sestry,
opět máme možnost zamyslet se nad Svatou rodinou Josefa, Marie a Ježíše a nechat se povzbudit jejich příkladem. Chceme též prosit o milost, aby i v našich rodinách bylo podobné ovzduší jako v rodině nazaretské. V evangeliu o této rodině slyšíme. Procházela různými těžkostmi a zkouškami. Vidíme však, že vždy obstáli a to proto, že Josef i Panna Maria brali vážně vše, co od nich čekal Bůh. Někdo by řekl: „Oni to měli lehčí – Josef dostával jasné pokyny ve spánku ve snu.“ Ale i když se mnohým z nás anděl ve snu nezjevuje, většinou moc dobře víme, co je podle Božích představ a co naopak proti nim. A tak bych zmínil tři důležité skutečnosti, na které by se v našich rodinách nemělo zapomínat: manželskou věrnost, předávání víry dětem a důsledné rozlišování dobra a zla.

1. V jednu sobotu se konala svatba, na které bylo mnoho dospělých i dětí z celého okolí – ženil se totiž jeden ze zastupitelů obce. Ve středu pak pan farář na tuto událost ve škole v náboženství navázal a vyprávěl dětem o manželství. Během svého výkladu se zeptal: „Děti, všimly jste si při svatbě, co sliboval ženich nevěstě?“ Děti se hluboce zamyslely a jeden chlapec vykřikl: „Já vím! Já vím! Ženich sliboval: budu ti věrný až po smrti!“

Protože víme, že v manželství je důležitá věrnost až do smrti, lehce se jistě mnohý z nás nad výrokem tohoto malého poplety pousměje. Být věrný až po smrti, to už je pozdě. A ani o to už pak nejde. Vybaví se nám úsloví: to je mu platné, jak mrtvému kožich. Věrnost k manželství patří, a to do všech důsledků: v myšlenkách, touhách, představách, v řečech a také samozřejmě ve skutcích. To je třeba často připomínat, naplno žít a takto je důležité vést i děti. A pokud někdo už něco v tomto směru pokazil, pak ať se dá rychle na správnou cestu a snaží se s pomocí Boží o nápravu. Dokud žijeme, je možné, abychom se změnili k lepšímu. Ještě není nic ztraceno – i když se čas a promarněné příležitosti k dobrému už nevrátí.

2. Přestože bychom se mohli s chutí zasmát tomu nepovedenému výroku povedeného žáka je dobré z něj vyvodit ještě jeden známý, ale důležitý závěr: vše má svůj správný čas. A když jej promeškáme, pak už nám ujel vlak. Tak to platí o manželské věrnosti, ale platí to tak také o všem, v čem nás nikdo jiný nemůže nahradit. Být dobrým manželem, manželkou, tátou, mámou, křesťanem... Platí to i o výchově dětí a o předávání víry.To nepřipomínám proto, abych někoho strašil a on zůstal pouze u beznadějných výčitek svědomí nad tím, co vše promeškal a zanedbal – vždyť Boží milosrdenství je zde pro každého, kdo o ně upřímně stojí. Jde ale především o to, abychom se nenechali ukolébat, že to, co máme zvládnout už nyní, si odložíme až po smrti – to pak už totiž nedohoníme nic. Teď je ještě ten vhodný čas ovlivnit vše, co ještě můžeme... A i když jsme už něco promeškali, pořád je ještě dost možností správně uchopit své příležitosti. Zvlášť nepřehlédněme naše závazky vůči mladé generaci.

Byl jsem překvapen tím, jak v naší oblasti vázne nejzákladnější předávání víry. Před Vánocemi jsem si totiž s otcem Františkem prošel všechny třídy na školách v mých farnostech. Promítl jsem dětem pár fotografií, které připravilo k tomuto účelu brněnské biskupství a povyprávěl jim o okolnostech narození Ježíše. Zvláštní bylo, že některé děti z nižších ročníků tvrdily, že o narození Krista vůbec ještě neslyšely a dokonce ani netušily, proč slavíme Vánoce. A to některé z těchto dětí mají i dost „pobožné“ babičky... A tak se nabízí otázka, proč se o záležitostech víry doma nemluví? Nemají snad děti právo slyšet pravdu, anebo sami jejich blízcí učení víry neberou za tak důležité, aby o něm s dětmi mluvili? Normální je, aby se rodiče doma s dětmi modlili, aby se mluvilo o víře a rodina společně rostla ve vztahu k Pánu Bohu. Pokud někde rodiče v tomto směru z různých důvodů mlčí a nepředávají dětem víru, pak by to vůbec nemělo být jedno prarodičům a kmotrům.

3. Kdo dobře rozlišuje, dobře učí – tuto starou moudrost nám ještě jako bohoslovcům vždy kladl na srdce jeden zkušený kněz Jan Svatek. A měl pravdu. V dnešní době se často mlží – dobro a pravda se relativizují a zpochybňují a vzájemně zaměňují a zlo a lež se staví do příznivého světla, takže nejeden člověk je tím zmaten. A někteří rádoby dobromyslní a tolerantní jedinci dokonce hlásají, že každý má svou pravdu. Ale existují hranice mezi dobrem a zlem a ty dal Bůh. S těmito hranicemi my lidé nemůžeme libovolně posouvat, na nás je, abychom je respektovali. Především k základnímu rozlišení patří, že Bůh sjednocuje a ďábel rozděluje. A kým se chceme nechat vést? Co upevňuje rodinu, to je správné, co je proti rodině – na TO VELKÝ POZOR! To je další rozlišující pohled. A ještě jedním dechem dodejme, že podobným rozlišujícím prvkem je život. Co vede k přijetí života a úctě k životu, to je správné. Když však něco směřuje proti životu, i kdyby to bylo provázeno sebeušlechtilejšími a líbivými zdůvodněními – pryč od toho! Nenechme se zmást. Po ovoci poznáme, co je správné a co ne.

Na příkladu Svaté rodiny vidíme, že Bůh své blízké nechrání od těžkostí a zkoušek. Nezametá před nimi pěšinku a nezbavuje je utrpení. Ale vidíme také, že svým miláčkům dává sílu, aby za všech okolností obstáli. A tak se nemusíme modlit, aby nás Bůh uchránil těžkostí, ale spíše prosme o milost, abychom je dokázali dobře snášet tak jako svatá rodina, která je nám ve všem vzorem.

P. Marek Dunda, moderátor FATYMu Vranov nad DyjíSdílet

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 26. 12. 2010 | 7202 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace