Farnosti

Tradiční list moderátora FATYMU Vranov ke svátku Svaté Rodiny

fara Vranov Tentokrát se list pro farnosti FATYMu věnuje především dvěma základním tématům. Plný text listu ke stažení zde! Download...

jesličkyPrvní část listu je věnována tématu vztahu dětí a rodičů a to především tomu, jak to má být prožíváno ze strany dětí.
Toto téma je totiž na řadě podle šestiletého cyklu promluv doporučeného našimi otci biskupy v rámci projektu církev učící se.
Některé možná překvapí neobvyklý pojem, kterému je věnována pozornost a to "nejbližnější".


Soluňáci a zelený čtvrtekDruhá část listu je věnována novému časopisu Milujte se!, který vychází i přispěním členů FATYMu (vždyť šéfredaktor je P. Pavel Zahradníček z Přímětic a redakce je na faře ve Vranově) a je sestavován s ohledem na ty, kdo patří do FATYMských farností.
Časopis může být i dobrým nástrojem pro předávání myšlenek víry těm, na kterých nám záleží.
Jen je třeba jej objevit, pročíst, dát pak těm, kterým by mohl být užitečný a samozřejmě podpořit i modlitbou.

Markétka Š.Motto celého listu je :
Základem je rodina,
tam vše dobré začíná.Tradice těchto listů moderátora ke Svátku svaté rodiny je již dlouholetá.


Část list zde přímo citujeme:

Je třeba přiznat, že někteří z nás mají ve svých nejbližnějších velmi dobré ba dokonce vynikající cvičitele v růstu k trpělivosti. Tito „špičkoví trenéři“, od Boha nám daní, jsou však v této své roli často námi nerozpoznání a nevlídně odmítáni a to k naší škodě – vždyť nerozpoznanou šanci nejenže nevyužijeme k osobnímu růstu ke svatosti, ale dokonce i obrátíme ve ztrátu, když se necháme vyprovokovat ke hříchu. Hřích se může u nás projevit různě. Například v podobě nelásky nebo nezdravého sebelitování se. A přitom Pán Bůh nám posílá právě jen to, co se nám může hodit, co nám může být k věčnému prospěchu. Všechno je totiž šance. Podezřívavý pohled, který už předem za vším, co přichází vidí nachystaný podraz nemá být křesťanům vlastní. Bůh nás nikdy nechce podrazit – to si pamatujme! Je třeba za vším tušit Boží šanci, kterou máme proměnit v zisk. Chceme se tedy znovu učit vše vidět jen v dobrém – jako Boží dar. A takto můžeme a máme vidět i to, co je pro nás nepříjemné.
Ano šancí se může stát úplně všechno i vztah dětí k rodičům, jenž má být dnes zvláště připomenut. Tento vztah nekončí odchodem dětí z domu, nekončí dovršením 18. roku dítěte a dokonce nekončí ani úmrtím rodičů. Do svého osamostatnění má dítě rodiče poslouchat. Až do smrti jim má projevovat úctu a lásku. Má se o rodiče postarat i v době jejich nemoci a ve stáří. Této odpovědnosti za rodiče není nikdo zproštěn – ani nevěřící nebo svým způsobem nedobří rodiče neposkytují synovi či dceři šanci k výmluvám, že se o ně nemusí postarat. A vztah dětí s rodiči má jít dokonce až za hrob. I po jejich smrti se děti mají za rodiče modlit tak jako to mají dělat i za jejich života. Je vhodné dát pravidelně alespoň jednou za rok odsloužit mši svatou za zesnulé rodiče.
I děti mají pociťovat starost o spásu svých rodičů. A zvlášť když rodič hrubě chybuje, mají děti udělat vše, co je v jejich silách, aby se rodič dostal na správnou cestu. Na druhou stranu je třeba v této souvislosti zmínit, že děti by se nikdy neměly stydět za své rodiče a měly by se k nim hlásit i tehdy, když nemohou souhlasit s jejich hříšným jednáním. Nabízí se známé pravidlo: Hřích odsoudit, ale hříšníka milovat. A pokud jde o někoho z rodičů, tak to platí o to více. Často rodiče na stáří sklízejí to, co zaseli. Dospělé děti se k nim většinou zachovají tak, jak oni se chovali ke svým rodičům a k tchýni a tchánovi. I zde platí, že nejlepší výchovou je vlastní dobrý příklad. I když se mnohé už pokazilo, zdaleka není ještě vše ztraceno. Dokud žijeme, můžeme vše ještě hodně ovlivnit. Důležité je brát věci za správný konec. Přemýšlet nad životem ve světle víry. Rozhodovat se jako věřící. A přijímat jen rady, které jsou v souladu s křesťanskými zásadami. Vůbec důležité je, kde, kým a čím se člověk nechá ovlivňovat.
V této souvislosti bych v druhé části tohoto listu rád zmínil nový časopis Milujte se!, který jsme začali v letošním roce vydávat. Právě v něm uveřejňujeme a chceme otiskovat články, které budou povzbuzovat a inspirovat k radostnému životu z víry. Časopis má podtitul „pro novou evangelizaci“. V první řadě, tak jako u všeho ostatního, co děláme, nám jde o naše farníky. Tedy právě o vás – časopis je totiž v první řadě určen právě vám. V tomto případě bychom tedy rádi, kdybyste především vy, lidé z naši oblasti, objevili tento časopis, který je sestavován přímo na vaší míru. V kostele nestihneme říci zdaleka všechno, co by mělo ovlivňovat naše životy. Nemůžeme promluvit ani k vašim příbuzným a sousedům, kteří bývají v kostele „neviditelní“ a nad kterými někteří z vás s velkou láskou a s oprávněnou obavou o jejich věčnost často přemýšlíte. I na to je zde tento časopis. Doporučuji si jej vždy v klidu doma pročíst a promyslet. Pak je možno jakékoliv množství rozdat těm, za které cítíte spoluzodpovědnost v souvislosti se životem víry. Zvlášť by se nemělo zapomínat na závazky, které plynou z toho, že je někdo rodičem, prarodičem, kmotrem či sourozencem. Zde už není výmluva, že s nimi nic nenadělám. Udělejme to, co můžeme. Doporučme konkrétní článek, který nás zaujal a nezapomeňme to podpořit svou modlitbou.
Jak mi říkal jeden známý: člověk to přečte a musí nad tím přemýšlet. A napadne ho, že jsou jen dvě možnosti. Buďto je to všechno jen výmysl, co se tam píše a ti co nám ty zbožné věci předkládají jsou blázni anebo je to pravda a pak se musí tato pravda vzít vážně. A když nad tím začne uvažovat, a vezme si jeden článek po druhém, zjistí, že každé tvrzení je podepřeno řadou doložitelných, ověřených a dokonce často i velmi odborných podkladů a že tedy není možno tyto články nesené vírou jen tak smést ze stolu. Tento časopis je zde proto, aby vyplnil mezeru, která zde byla a lidem se tak mohl dostat do rukou barevný, čtivý, pravdivý a zároveň křesťanský časopis. Vydáváme jej čtyřikrát za rok a spoléháme pouze na dary dobrodinců a samozřejmě na Boží pomoc. To znamená, že jej šíříme zcela zadarmo. A kupodivu, už mnozí z různých koutů naší země si jej objednávají. Vždyť na dnešní dobu to není tak zanedbatelné, když po půl roce můžeme říci, že se sešly objednávky na 6 000 exemlářů. Děkujeme Pánu Bohu i za mnohé dobrodince s jejichž štědrostí máme už nyní finance na vydání dvou nejbližších čísel. Našim společným přáním nyní je, aby tento časopis objevili právě ti, pro které jej tiskneme v první řadě – totiž naši farníci.FATYM děkuje

Sdílet

| Autor: administrátor | Vydáno dne 29. 12. 2007 | 7149 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace