Zajímavé...

Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství

FrankWinkler, CC0 Public Domain, pixabay J. R. R. Tolkien byl romantik. Když se ve věku šestnácti let setkal se svou budoucí ženou Edith, okamžitě se do ní zamiloval a hned začal své neformální dvoření na pravidelných setkáních v místních čajovnách. Když se o tom dozvěděl kněz, který byl zároveň Tolkienovým poručníkem, zakázal mu udržovat kontakt s Edith, dokud nedosáhl 21 let, aby se nerozptyloval od svých studií. Tolkien ho neochotně poslechl. Dlouhých pět let čekal na tu, o níž věděl, že je jeho spřízněnou duší. Večer v den svých 21. narozenin napsal Edith dopis, ve kterém jí vyznal svou lásku a požádal ji o ruku. O týden později byli Tolkien a Edith zasnoubení.

Během svého života psal Tolkien své ženě milostné básně a pochvalně se o ní vyjadřoval ve svých listech přátelům. Jeho možná nejznámější a nejtrvalejší poctou milované nevěstě je však to, že svůj milostný vztah ke ní zakomponoval do mytologie Středozemě v příběhu Berena a Lúthien. Těžko bychom hledali dojemnější projev uznání a lásky. Ve svém dopise synovi Christopherovi píše:

"Nikdy jsem Edith neoslovoval Lúthien, ale ona byla zdrojem pro příběh, který se časem stal hlavním motivem knihy Silmarillion. Poprvé se příběh zrodil na malé lesní mýtině obklopené jedlovci v Roos v Yorkshire (kde jsem byl v roce 1917 krátký čas velitelem základny Humber Garrison a Edith mohla se mnou chvíli bydlet). V těch dobách měla havraní vlasy, čistou pleť, oči jí svítily jasněji než si je kdy viděl a uměla zpívat - a tančit."

Ani po její smrti se Tolkien neodloučil od své Edith. Je pohřben vedle ní pod společným náhrobním kamenem označeným jmény Beren a Lúthien. Jak se často říká, Tolkien byl do své ženy velmi "zamilovaný".

Pravá láska bolí

J. R. R. Tolkien byl šťastně ženatý 55 let. Naproti tomu, v současnosti je míra rozvodovosti překvapivě vysoká a někteří lidé zcela rezignovali na monogamní manželství tvrdíc, že ​​takový způsob života není prostě možný nebo zdravý.

Co je tedy ta věc, kterou měl Tolkien a která dnes chybí mnohým manželstvím? Jak to, že jemu to fungovalo? Odpověď je jednoduchá: Chápal, že skutečná láska v sobě zahrnuje sebezapírání.

Moderní pojetí lásky chápe lásku čistě jako cit a je zaměřeno především na sebe. Pokud nás někdo vzrušuje, pokud nám zvedá tep, pokud podporuje nás a naše touhy, v tom případě můžeme v souladu s moderními definicemi říci, že jsme se do dotyčné osoby "zamilovali", že ji milujeme.

Tolkien, hluboce připoutaný ke své ženě, odmítal tuto povrchní představu o lásce. Místo toho přijal katolické chápání opravdové lásky zaměřené na druhého: Láska je něco, co vyžaduje vzdát se svých přirozených instinktů - vyžaduje to rozhodný akt vůle.

Abych ilustroval Tolkienovo hluboké pochopení manželské lásky, chtěl bych se s vámi podělit o výňatek z dopisu, který Tolkien napsal svému synovi Michaelovi. List nabízí jiný, mnohým neznámý, pohled na Tolkiena. Těm, kteří mají příliš sentimentální pohled na lásku, se jeho slova mohou zdát šokující, ba přímo urážlivá. Ale Tolkien v dopise vyjadřuje pravdy, které člověku přinesou opravdové a trvalé štěstí v manželství, pokud je správně pochopí a přijme. Zde je zkrácená verze jeho listu:

"Není úniku"

Muži nejsou [monogamní]. Nic si nepředstírejme. Ve své živočišné podstatě prostě nejsou monogamní. Monogamie (ačkoli se stala zásadní součástí naší kultury) je pro nás muže "zjevenou" hodnotou podle víry, ne podle těla. Podstatným rysem padlého světa je fakt, že to nejlepší v nás nemůžeme dosáhnout oddáváním se volné zábavě nebo něčím, čemu říkáme "sebe-realizace" (obvykle je to jen hezké jméno pro požitkářství, které je nepřátelské vůči rozvoji ostatních lidí kolem nás), ale sebezáporem a utrpením. Věrnost v křesťanském manželství znamená přesně to: velké umrtvování.

Pro křesťanského muže není úniku. Manželství mu může pomoci posvětit se a nasměrovat své sexuální touhy správným směrem, manželská milost mu může pomoci v tomto boji, ale manželství pro něj stále zůstává bojem.

Na rozdíl od hladu, který dokážeme odehnat pravidelnou stravou, manželství muže neuspokojí. Nabízí mu stejné množství potíží v oblasti čistoty náležité tomuto stavu jako nabízí odměn.

Žádný muž, jakkoli opravdově miloval svou snoubenku a nevěstu v mládí, by jí nebil věrný jako manželce tělem i myslí, aniž by úmyslně a vědomě cvičil svou vůli a sebezapírání. Málo se o tom mluví dokonce i těm, kteří jsou vychovaní "v církvi". Lidé mimo církev to také slyší zřídka.

Když kouzlo zalíbení vyprchá nebo zeslábne, myslí si, že udělali chybu a že ještě nenašli tu skutečnou spřízněnou duši. Skutečnou spřízněnou duší se často ukáže být další sexuálně atraktivní osoba, která jim přijde do cesty. Někdo, s kým by si uměli představit velmi pěkné manželství, pokud by ještě nebyli vázáni. Proto následuje rozvod, který poskytne požadovanou svobodu.

A, samozřejmě, mají zpravidla pravdu: udělali chybu! Pouze velmi moudrý člověk na sklonku svého života by dokázal udělat správný úsudek o tom, se kterým člověkem ze všech potenciálních možností mohl vstoupit do nejlepšího manželství! Téměř všechna manželství, dokonce i ta šťastná, jsou vlastně chybami v tom smyslu, že téměř jistě (v dokonalejším světě nebo jen trochu bedlivějším výběrem v tomto velmi nedokonalém světě) si oba partneři mohli najít vhodnější partnery. No skutečnou "spřízněnou duší" je osoba, se kterou jsme se vzali. Na tomto padlém světě nás provází jedině obezřetnost, moudrost (vzácná v mládí a ve stáří je už pozdě), čisté srdce a vůle být věrným.

(Listy J.R.R. Tolkiena, strany 51-52)

Láska je boj

Jak jsem řekl, někdo se může cítit dotčen přímočarostí, jakou Tolkien hovoří o manželství. "Pokud někoho opravdu miluješ," namítali by odpůrci, "nemělo by být obtížné s tím člověkem žít! Neměl by to být boj! Manželství jako sebezapírání? Jak urážlivé! Ty asi fakt svou ženu nemáš rád."

Tomuto stylu myšlení uniká podstata, protože skutečná láska je bojem proti sebelásce. Je to boj proti naší padlé a velmi sobecké přirozenosti. Musíme zemřít sami sobě, abychom uměli darovat život. Každý muž, který je k sobě upřímný, musí uznat, že Tolkien měl pravdu. Úsilí být cudným a věrným manželem nikdy nekončí, bez ohledu na to, jak moc máš rád svou ženu.

Podstatou lásky je akt vůle. Pocity přicházejí a odcházejí, ale šťastné manželství mají ti, kteří se rozhodnou milovat své ženy více než sebe; ti, kteří se rozhodnou obětovat své krátkodobé touhy ve prospěch dlouhodobého štěstí; ti, kteří se rozhodnou dávat místo brát.

A víte co? Pokud se rozhodneme být věrnými, štěstí nutně následuje. Mnozí se vzdají, když přijdou potíže - právě v tom okamžiku, kdy by stačilo být věrným a zabojovat a na konci zápasu by nás čekalo opravdové štěstí. Ve stejném duchu se vyjádřil další šťastně ženatý katolík, G. K. Chesterton: "Znal jsem mnoho šťastných manželství, ale žádné nebylo kompatibilní. Hlavním účelem manželství je probojovat se přes okamžiky; přežít ve chvílích, kdy se jednoznačně ukáže nekompatibilita manželů. Protože muž a žena, jako takoví, jsou navzájem nekompatibilní."

Opravdová radost a trvalé štěstí v manželství jsou dosažitelné. Množství šťastných manželství, včetně toho Tolkienova, nám dokazuje tento fakt. Pokud jsme ale zaměření na sebe, tuto radost a štěstí nikdy nenajdeme. Paradoxem je, že člověk musí zapomenout na sebe, aby našel štěstí, které hledá.

Muži, pokud chcete mít věrné a šťastné manželství, musíte zemřít sami sobě. Musíte svou ženu dát na první místo. Musíte ji milovat skrze oběti a sebezapírání - stejně jako Kristus miloval svou nevěstu církev. Toto je to jednoduché tajemství, které mnohým uniká.


Zdroj:
http://www.catholicgentleman.net/2015/07/tolkien-speaks-the-secret-to-a-happy-marriage/

Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 15. 2. 2017 naleznete zde.

J.R.R. Tolkien, Galaxy fm, CC BY-NC 2.0, flickr.comSdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 02. 2017 | 4969 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace