Zajímavé...

Téměř každé manželství se dá zachránit

srdce z květin, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Rozhovor s italskou sexuoložkou Ritou Ventriglia, která spolu se svým manželem dělá kurzy pro záchranu manželství v krizi.

Oba jsou lékaři, ona sexuoložka, on psychoterapeut, a oba stáli téměř před rozvodem. Italové Rita a Rino Ventriglia však hlubokou krizi svého manželství překonali a rozhodli se pomáhat manželským párům v krizi.

Už dlouhá léta dělají v Itálii intenzivní kurzy uprostřed společenství rodin, kde se během jednoho týdne psychoterapeuticky a duchovně věnují párům, které vyhledali jejich pomoc.

Před necelými dvěma týdny přijela Rita Ventriglia i na Slovensko, kde v rámci aktivit Domu přijetí rodin Rodinkovo vedla kurz pro manžele v nesnázích. Tyto kurzy se budou na Slovensku konat i v dalších letech. V rozhovoru pro Postoj.sk italská sexuoložka říká, kdy se manželství dostávají do vážné krize a jak z ní hledat cestu ven.

Už léta se spolu s manželem věnujete manželským párům v krizi. Jaký smysl v tom vidíte?

V první řadě mluvme o krizi páru, protože pár je základem rodiny. Rodinu zakládá právě pakt, ke kterému se manželé zavazují na začátku, a to je žít svou lásku navždy.

V určitém období manželství přichází ke krizi, někdo si ji však uvědomí, někdo ani ne. Ale krize je fyziologická věc, tedy odehraje se každému páru.

Proč?

Neboť vztah páru je jako dítě, které roste. Dítě je na začátku v jednotě s matkou, pak se v určitém období stává autonomní. A takto funguje i vztah manželů. Nejprve je zalíbení, časem je každý z páru více autonomní a více se odpoutává.

Každý to však dělá jiným způsobem, každý má své potřeby, až časem se najde vyváženost. Jenže mezi první a druhou fází je přechodné období a to je ta krize. To je stejné jako s tím dítětem, které zatímco přejde z jedné fáze do druhé, padne, zraní si koleno. Takto to funguje i v manželství.

A my s mým manželem Rinom věříme, že je možné doprovázet páry v krizi. Spolu s jinými zralými manžely vedeme kurzy pro páry v krizi.

Proč jste se s manželem rozhodli zachraňovat manželství druhých?

(Ticho.) Protože sami jsme prošli velkou krizí. Rino už šel podat rozvodové papíry ...

Co ho zastavilo?

Oba jsme si zejména během druhé krize, která byla velmi silná a intenzivní, uvědomili, že se musíme vrátit k začátkům, kdy byla naše láska ještě velká a chtěli jsme věřit, že máme ještě šanci. Ale my jsme již žili dva kompletně oddělené paralelní životy. Nevěděli jsme o tom druhém nic, co dělá během týdne, s kým se setkává. Jako první jsem si tento stav uvědomila já.

Řekla jsem si: "Ale vždyť já jsem ho kdysi milovala a teď ho ztrácím." Tedy první krok bylo uvědomit si celou situaci. A pochopit, jaké byly mé chyby, omezení, které jej ode mne vzdálily. Začala jsem se dívat na Rina jinýma očima.

Jednu noc jsem nemohla usnout, a tak jsem vyšla do podkroví a napsala jsem manželovi dopis, ve kterém jsem řekla - děkuji ti. Poděkovala jsem mu za všechny možné věci, které mi v životě dal.

Byla to inspirace, kterou jste našla v sobě, nebo jste vyhledala pomoc zvenčí?

Nejprve jsem začala sama. Ale narazila jsem na momenty, kdy jsem si řekla, že to nezvládnu. Neboť jsem viděla, že Rino navzdory mému nasazení změnit se mi byl nadále vzdálený. V těchto chvílích úplné temnoty jsem našla sílu ve víře, tedy ve vztahu k Ježíši. Vykřičela jsem mu své zoufalství.

Velmi mi pomáhal vztah s osobami, které žijí podle evangelia velmi intenzivně. Nacházela jsem sílu v tom, že se mohu podělit se svou zkušeností.

Změnilo se pak něco?

Když se Rino vracel domů, vytvářela jsem chvíle například po obědě, když jsem zavřela dveře v kuchyni, aby nás děti nechaly samotné a měli jsme prostor na rozhovor. Rozhovor znamenal, že já jsem jen poslouchala jeho ticho.

Po několika takových dnech mi řekl: "Já vím, že jsem jako medvěd, který konečně vychází ze svého doupěte." A já jsem najednou chápala, proč dosud neuměl vyjít ven. Pokaždé jsem totiž stála venku před doupětem se zbraní namířenou proti němu.

Ale najednou ve mně cítil změnu, že ho začínám přijímat. A pak velmi pomalu už i s pomocí zralých rodin z našeho okolí jsme šli dál. A až po roce a půl jsme nově našli vztah a také cit mezi námi, obnovili jsme ho. A co je zajímavé, byl mnohem silnější než předtím.

Proč jste se vůbec dostali do bodu této hluboké krize v manželství?

Oba jsme lékaři, tedy měli jsme velmi náročnou práci, v podstatě se to však začalo selháními v malých věcech. Přicházela jsem unavená domů z práce v nastavení, že mám právo očekávat a žádat. Začala jsem ho slovně obviňovat v malých věcech.

Rino je však velmi klidný typ, a když to viděl, začal se do sebe stále více uzavírat. A já čím víc jsem ho neviděla doma, blízko sebe, tím víc jsem ho obviňovala, a on se mi tím zcela vzdálil.

Tumisu, CC0 Public Domain, pixabay.com/cs


Tedy to, co jste prožili a nakonec společně překonali, bylo impulsem, proč jste začali pomáhat jiným párům v krizi?

Když jsme nově našli vztah mezi námi, pochopili jsme, že je dokonce plnější než na začátku našeho manželství. Měli jsme proto touhu pomoci párům, které procházejí krizí, jakou jsme zažili i my.

V té době jsme úplnou náhodou poznali rodiny, které měly stejný nápad, a tak jsme dali hlavy dohromady a začali v Itálii nejprve malý kurz, který trval týden. Šlo v podstatě o přežití pár dní s páry, které měly vážné problémy ve vztahu.

Na začátku jsme ani nepřemýšleli, jak to dělat, co budeme říkat, jen jsme prostě s nimi trávili čas. Principem bylo, že jsme mluvili o svém životě, čím jsme si prošli, ale bez toho, abychom vzbudili pocit, že my jsme už za vodou. Naopak, všichni jsme byli na jedné lodi. Lety se k nám přidávali další formační páry a také program nabyl přesnou formu.

Dnes nás je sedm italských párů, které se věnujeme tímto kurzům. Rozšířili jsme tento kurz i pro páry z jiných zemí a vycestovali jsme s ním například už i do Švýcarska a nyní na Slovensko.

Můžete nám říct příběh některého páru, kterému váš kurz změnil život?

Je jejich množství. Například loni přišel na kurz pár, který žil odloučeně devět let. On měl přitom mezitím již druhý vztah a pár měsíců před naším kurzem se vrátil domů k manželce zejména proto, že neměl peníze a neměl kam jít.

A manželka ho přijala, nacházela totiž oporu ve víře. Jenže to byl slabý důvod na dobrý život, proto byl potřebný kurz k tomu, aby se oba i skutečně nově přijali. Podařilo se, dnes tento pár chodí jiným vyprávět svou zkušenost.

Jiný pár, který jsme poznali před několika lety, procházel těžkou krizí po narození dítěte. Ona měla dokonce poměr s jiným mužem, takže když přišli na náš kurz, byli na úplném dně. Pomalu jsme je doprovázeli, ale už na kurzu zažili obrovskou změnu ve vztahu.

Po všech problémech měli totiž až asexuální vztah. Ale když prošli procesem kurzu, opět se sblížili. V rámci kurzu máme totiž i taneční večer, kde různými hrami a hudbou, což jsou vlastně psychologické pomůcky, zkoušíme rozpustit některé bloky.

Máte i číselně změřeno, jaká je úspěšnost takového kurzu pro manžele v krizi?

Udělali jsme si statistiku. I když nejde o velká čísla, protože my děláme tyto kurzy jen pro malou skupinu párů, aby byl zachován princip, že se staneme rodinou rodin.

Po kurzech, které děláme v Itálii a ve Švýcarsku, se ukázalo, že až 75 procent párů zůstane spolu, jejich vztah se dokonce výrazně zlepší.

Jaké problémy mají tyto páry?

Je to různé, bývají tam vážná zranění - zneužití z dětství, psychologické patologie, násilí, nevěry nebo závislosti - jako alkohol, drogy, hazard. Jsou to tedy páry, které stojí před rozvodem i z vážných důvodů nebo již žijí odděleně i více let.

Opravdu se však problémy tohoto typu mohou z velké části vyřešit během kurzu, byť intenzivního?

manželé, láska, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Někteří nakročí k výrazné změně již díky kurzu, u jiných je to dlouhý proces, proto je musíme i po kurzu doprovázet a zůstat v osobním kontaktu. Někteří mají například sklon k depresím a to se nevyřeší za noc.

Pak je tu asi 5 procent párů a možná i méně, které žijí odděleně nebo se dokonce rozešly až po kurzu. Neboť kurz jim například pomohl pochopit, že jejich manželství bylo neplatné. Tedy že nebyly dodrženy podmínky svátosti manželství.

V těchto případech jsme pomohli, aby se začal proces anulace manželství.

Určitě však zažíváte i neúspěchy.

Samozřejmě. Po kurzu se rozešel pár, který začal své problémy řešit již pozdě, tedy po 30 letech manželství. V určitém věku už opravdu člověk jen těžko mění svůj život.

Co dělat, aby manželství skončilo v tak hluboké krizi?

Zaměřit se vždy na druhého a být neustále otevřený pro diskusi. Tedy, když se jeden chová tak, že to druhého zraňuje, je třeba začít nejprve od sebe. Ježíš, který byl největším psychologem, říká - dříve než vidíš třísku v oku bližního, v partnerovi, vyndej nejdříve trám ze svého oka.

Tedy prvním krokem je uvědomit si vlastní chyby. A pak je třeba poslouchat. Ale ne jen tak naoko, poslech znamená hluboké přijetí druhého. Je třeba také začít milovat konkrétně a také mluvit o svých pocitech: podívej, zranil jsi mě, jsem smutná, protože se stalo toto. Vyjádřením své emoce se přibližujete k partnerovi.

Z křesťanského hlediska je pochopitelné bojovat za manželství, neboť křesťané věří v nerozlučitelnost. Ale pro ostatní to může od jisté fáze krize vypadat nepochopitelně. Podle dnešní logiky, když něco nefunguje, tak je třeba jít dál a začít novou etapu života. Proč se podle vás vyplatí bojovat za manželství, které už jakoby zkrachovalo?

Odpovím obrazně. V Japonsku se používá jedna stará technika restaurování rozbitých váz a porcelánu. My na Západě, když rozbijeme vázu, tak ji jednoduše hodíme do koše. A když k ní máme speciální vztah, snažíme se rozbitý střep zalepit, ale pak ji otočíme tak, aby lepidlem opravenou puklinu nikdo neviděl.

Tato japonská technika spočívá v tom, že rozbité kousky vázy se slepí tmelem ze zlata. Vázy zrestaurované touto technikou se pak umísťují na nejviditelnějších místech, protože mají najednou vyšší hodnotu.

My jsme takto pochopili, že pár, který si projde krizí, je jako rozbitá váza, má mnohem hodnotnější vztah než dříve. A ještě víc, má svítit jako svědectví, že láska je terapeutická, může uzdravovat.

Samozřejmě, vyžaduje to námahu a odříkání, ale s nadějí, že za tunelem přichází světlo. A když nevidíme tmu, jak bychom rozlišili světlo? Díky tmě rozlišujeme světlo ještě intenzivněji. Tedy se to vyplatí. Říkáme to jen proto, že jsme si tím sami prošli.

Konečně, pracovali jsme i s páry, kde například jeden již prošel rozvodem a založil si novou rodinu. A viděli jsme, že i v té nové rodině dochází ke krizím. Proto u nich docházelo k pochybnostem, zda neudělali chybu, když ukončili první manželství.
,br> To nemluvíme samozřejmě o případech, kde docházelo k opětovnému násilí nebo kde jsou těžké psychiatrické problémy. Ale jinak platí, že každý vztah lze zachránit.

Přece jen, vaše kurzy jsou inspirovány křesťanským pohledem na člověka. Jak se dá v takovém prostředí pomoci lidem, kteří nejsou věřící?

svatební pár, lavička, květiny, Public Domain CCO, pixabay.com


Náš kurz je podložen i odborně, máme zastoupenou psychologickou část, lidskou i duchovní. Neboť ani pro křesťany dnes už nestačí opírat se pouze o víru, ve smyslu, musíme chápat problémy z lidské stránky. Páry totiž potřebují racionální důvod, proč zůstat spolu.

A ten hlavní důvod u lidí bez víry může být, že chtějí nově objevit perlu v tom druhém, do kterého se kdysi zamilovali. Pochopit i vlastní odpovědnost za krizi, vyhrnout si rukávy a udělat vše možné pro záchranu. Neboť i když jsme s manželem zvládli začít nanovo, víra nám pomohla, ale jen ona nestačila. Psychologie může být základem i pro víru a víra následně osvětluje vědu.

Jakou roli při krizích hrají děti?

(Úsměv.) Řeknu to na našem příkladu. Děti nám u příležitosti 20. výročí naší svatby připravily powerpoint, který zakončily slovy, že pochopily, že láska manželů může trvat navždy.

Viděly to na našem příkladu, byly přece v pubertě, kdy se nám manželství téměř rozpadlo. Pokud děti uvidí, že manželé překonají velkou krizi, dostanou obrovský dar pro vlastní budoucnost.

Zuzana Hanusová
logo- postoy.sk

Převzato z www.postoj.sk, článek ze 17. 4. 2016 naleznete zde.

srdce z květin, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 04. 2016 | 7408 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace