Zajímavé...

Svědectví

Životní příběh ženy, kterou již od dětství přitahoval Pán k sobě. A také malé povzbuzení, že i malé desetileté dítě, může srdcem rozumět Písmu...

MŮJ PŘÍBĚH CESTY K PÁNU JEŽÍŠI KRISTU
Dnes, den po mém biřmování a prvním svatém přijímání jsem se rozhodla, že můj životní příběh „hodím na papír“ a ráda se podělím s ostatními o moji cestu k Pánu Ježíši Kristu. Narodila jsem se před třiceti lety rodičům, kteří se vlastně kvůli mě spolu vzali. Rozešli se spolu, matka zjistila, že je těhotná, šla za mým otcem a ve čtvrtém měsíci těhotenství se spolu vzali. Vztah nefungoval a v mých dvou letech se rozvádějí. Matka po nějaké době chodila chvíli s partnerem, který byl věřící člověk. Ve třech a půl letech jsem pokřtěná a párkrát jdeme na mši svatou do kostela. Pamatuji si na křest, matně i na mše a ráda na ně vzpomínám, když jsem si mohla jít pro požehnání.
Pak je veliká pauza. Zhruba v devíti letech jedeme se spolužákem a jeho bratrem na tábor nedaleko Adršpašských skal. Je to tábor křesťanský a jsem tam poslaná proto, že rodiče spolužáka a moje matka se kamarádí, tábor zařizují a tak jedu vlastně také. Poprvé se zde setkávám s vírou v Pána. V srdci mě to mile zasahuje a zanechává jisté stopy.
Další rok, kdy se mi daří mít hezké vysvědčení, dostávám za odměnu ještě jeden tábor, krom toho, který se koná v srpnu. Tento je sehnán na poslední chvíli, je jedním z posledních volných a koná se vlastně i v době mých narozenin. Je mi líto, že moje desáté narozeniny trávím na táboře a ne doma. Je to tábor v Orlických horách, kde každý den máme mši svatou a jednou jedeme i do nedalekého kostela. Obrovským způsobem na mě společenství i Bůh působí. Ten, kdo má v průběhu tábora narozeniny, dostává malé, kapesní evangelium. To ve mě vzbudí jiskru naděje, že bych i já mohla dostat evangelium, moc po něm toužím, i když v podstatě ještě moc nevím, o co přesně jde… Tudíž se můj smutek, že narozeniny trávím na táboře obrací ve velkou radost, protože i já dostávám své evangelium ! Čtu, copak čtu ! Hltám ! Po příjezdu domů ho mám schované a čtu vždy potají, večer, brzy ráno, když se rozední a nikdo to neví. Schovávám si ho do rohu za postel. Nejvíc jsem si již tehdy zamilovala Janovo evangelium. Je tak krásné a psané s láskou. Tolik z něj čerpám pro svůj život. Jednoho dne evangelium schované za postelí zmizí. Neptám se proč. Tuším. Nechci být více trestána. Ale v srdci mi evangelium zůstává, moc jsem z něj načerpala !
Je zajímavé, že když se ohlédnu zpět, do dětství, kdy mi bylo dejme tomu osm, deset let, vnímala jsem působení a vedení Ducha svatého silně. Potom se můj život ubírá způsobem, že jsem takový trochu spíš kluk, vyvedeme občas čistě nějakou klukovinu, kamarádím se především s chlapci. V menšině i s děvčaty, ale spíše s takovými, kteří mají také klučičího ducha.
Přichází období dospívání a poměrně těžké období. Matka má problémy ve vztahu, finanční a především psychické. Vše se promítá na vztahu se mnou, který nikdy nebyl fungující, toto období je nejtěžší v mém dosavadním životě. Utíkám z domu jak mohu. Otec o mě zájem nemá, v péči mě má matka. Prožívám po psychické stránce strašné období. Zvažuji sebevraždu. Nikomu o záměru neříkám, mám obavu, že by mi to chtěl někdo rozmlouvat či mě měl za blázna apod. Dojde to tak daleko, že již uvažuji o tom, kde sehnat dobrý provaz a mám už vyhlídnutý strom. Jsem na dně…. Vůbec nevím, kde se to jednoho dne ve mě vzalo… Je neděle ráno a já jdu na mši svatou do kostela. Boží záměr. Stojím vzadu v kostele. Při kázání pociťuji velkou pomoc. Každé slovo mi pomáhá. Boží slovo. Začnu chodit každou neděli na mši. Modlím se za to, aby mě Bůh z toho trápení vyvedl. Jsem zoufalá, ale věřím Bohu. Nikoho jiného nemám. Je pátek, svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jdu a působení Boží vnímám mocně. Pár dní na to mi babička říká: „Sbal se a přijď ke mně! „ Díky Pane, že jsi mě pomohl ! Tehdá jsem to tolik asi nevnímala, to působení Boží, skrze pomoc druhých lidí, ale dnes to vidím jinak. Byla jsem ale nevděčná. Po čase jsem se přestala modlit, přestala jsem chodit i na mše svaté, když jsem potkala mého nynějšího manžela. Já říkám, že mi ho seslalo samo nebe. Je to úžasný člověk, který má rád naše děti i mě. Brzy jsme spolu začali bydlet, vzali jsme se, na úřadě. Po dvou letech se nám narodil syn a po dalších dvou letech dcera. Náš syn měl komplikovaný příchod na svět. Musela jsem podstoupit akutní císařský řez, syn byl bez srdečních ozvů a museli ho křísit. Jakou jsem tehdy pocítila vděčnost k Pánu Bohu, že přežil ! Chtěla jsem ho dát ve dvou měsících pokřtít. Jako dík, Pane, že žije. Ale začala jsem mít pochybnosti, zda to bude možné. Vždyť manžel není pokřtěný, nemáme církevní sňatek, atd. Čas plynul, syn rostl. Jednoho dne jsem měla zvláštní sen. Tehdá jsem mu moc nepřisuzovala důležitost. Je zajímavé, že většinu snu zapomenu buď rovnou anebo časem – ale tento, tento krátký děj snu jsem nezapomněla a asi nikdy nezapomenu. Ve snu jsme byli v nějakém středověkém hostinci. Dubový stůl, dubové lavice… všude spousta lidí. Na kraji lavice seděl Pán Ježíš. Věděla jsem, že je to On. Nikdo jiný to být nemohl. Těžko se to popisuje, jaká to byla nádhera. Seděl v bělostném rouchu, které celé zářilo. Do obličeje mu nebylo moc vidět, pro ten jas. Seděl tam a čekal, že přijdu k Němu, vedle něj na kraji lavice bylo ještě kousek místa. Tolik jsem toužila k Němu jít si sednout a mluvit s ním, tak mě to tam táhlo ! Ale nešla jsem. Neodhodlala jsem se jít. Říkala jsem si – já přece nejsem hodna si k němu sednout, pro moje všechna provinění, která jsem kdy udělala…
Sen jsem v té době neřešila, ale zůstal mi v mysli. Narodila se dcera. Opět jsem měla touhu dát ji pokřtít a k tomu i našeho syna. Opět jsem se neodhodlala a křest posouvala neznámo kam. Zemřela babička, která mi šla tenkrát za kmotru. Těžce jsem snášela její nemoc i smrt. Nedokázala jsem se smířit s jejím odchodem.
Mám kamarádku, ke které mám velice hezký a blízký vztah. Je věřící a dlouho mi trvalo a toužila jsem mluvit s ní o víře… Potřebovalo to zřejmě uzrát, aby přišel ten správný čas. Mluvila jsem s ní o tom, že bych chtěla dát děti pokřtít, jestli by to šlo, když už jsou takhle velké – synovi čtyři roky a dceři dva roky. Ona mi říkala, že by to jistě šlo, že ať se domluvím s panem farářem. Našla jsem si tedy na farních webových stránkách jeho kontakt a uložila jsem si ho do telefonu. No nezavolala jsem mu. Neodhodlala jsem se. Myslela jsem si, že mě odmítne. Trvalo mi to zhruba čtyři měsíce. Byl v sousední vsi pohádkový les pro děti a seděla jsem tam s dotyčnou kamarádkou. Říkala jsem jí, že bych panu faráři ráda zavolala a domluvila si s ním schůzku ohledně křtu, ale že se nemůžu odhodlat. Měly jsme krásný rozhovor o víře. To odpoledne bylo moc hezké. A já se rozhodla, že hned v pondělí ráno panu faráři zavolám.
Představte si, opravdu jsem zavolala ! Pan farář se představil a říká „Co máte na srdci?“ Tak jsem mu vyklopila moji situaci, touhu po křtu dětí, s tím, že jsou již v tomto věku, křtěná jsem co se týče rodičů dětí jen já a že jsme neměli církevní sňatek. Pan farář mi odpověděl, kdy mohu přijet a domluvíme se ! To si nedovedete představit, jakou jsem měla po telefonátu radost ! Byla jsem tak šťastná ! Že jsem se odhodlala a že mi řekl, ať přijdu.
Vše jsme domluvili a za měsíc byly křtiny. Byly krásné. Nejvíc na mě zapůsobil laskavý přístup pana faráře k nám všem, především k našim dětem a jistě i působení Ducha svatého. Děti byly nadšené, to z nich úplně sálalo. Jako když na ten křest čekaly…. Držely si svoji svíci a hleděly do světla. Do Světla Kristova.
V noci jsem spát nemohla, jak jsem byla plná krásných dojmů ze křtu dětí. Před křtinami jsem si na webových stránkách farnosti všimla, že probíhá příprava na biřmování. Po křtu dětí jsem se rozhodla, že bych chtěla něco udělat pro bližší vztah k Pánu a k vedení našich dětí ve víře. Proto jsem v pondělí zavolala panu faráři, zda bych se nemohla přihlásit ještě do přípravy na biřmování, i když jsem si už všimla, že je to z webovek staženo. Načež mi odpověděl, že se mu přihlásil ještě jeden člověk a má přijít na první katechezi ve čtvrtek ! Takže jsme spolu chodili na přípravu, která byla moc pěkná a přístup pana faráře byl úžasný, vždy jsem se moc těšila na další katechezi. Tím, že jsem si prožila nešťastné dětství a mnoho bolesti, hlavně té psychické, tak jsem vůči rodičům vždy pociťovala jistou nedůvěru, hořkost, strach z jejich reakce na nějaký průšvih… Během mé přípravy na biřmování se stalo spousta událostí, díky nimž mě Bůh přivedl k tomu, že je třeba, abych prošla jistými proměnami. Můj otec onemocněl. Bylo to s ním jednu chvíli vážné. Plicní embolie a trombóza v noze. Měla jsem o něj velký strach. Tolik jsem za něj Boha prosila. Hned jsem mu vše odpoustila. Aby se mohl uzdravit. Otec se uzdravil a nyní je s pomocí léků na tom docela již dobře. Uvědomila jsem si, že potřebuji odpustit i ostatním. Bylo to i pro mě hodně osvobozující, když jsem odpustila mému otci. Ve vztahu k matce, s kterou již deset let nejsem v kontaktu, bylo odpuštění velice těžké. Bylo toho moc. Nevěděla jsem si rady, jak to mám uchopit. Jak začít. Odpouštěla jsem jí po částech, ale byl to běh na dlouhou trať. Ještě dnes mám z dětství rány na duši. Ale díky Pánu se bolesti hojí. Mého otce odvezla záchranka v pátek do nemocnice a druhý den k němu dali na pokoj jednoho muže. Otec mi volal a říká: „kluk vedle si všimnul mojí jmenovky nad postelí, tak ho napadlo, jestli nejsme příbuzní“ načež mu otec odpověděl, že ano, že jsem jeho dcera. Tak mi pak do telefonu říkal: „až přijedeš, máš tady na pokoji kamaráda“. V pondělí jsme tam jeli a ségra mi na parkovišti před nemocnicí říká: „víš že tam máš kamaráda?“ a já na to, že ano, že vím. A ona: „a víš že je na tom špatně, že má rakovinu?“ To byl pro mě obrovský šok. Šli jsme do nemocnice, jeli výtahem do třetího patra a mezitím se mi honilo v hlavně, co tam asi tak budu Jirkovi povídat. Ale moje vize byla jasná. Jdu ho povzbudit !
Přišli jsme na pokoj, ségry a můj manžel se věnovali taťkovi, já si sedla mezi taťku a Jirku, takže jsem se mohla věnovat oběma. Jirka vyprávěl, jak se mu daří, že má malého synka, manželku… zavzpomínali jsme na hezké zážitky z intru- on pracoval ve městě a mohl být ubytován na intru u školy, kde jsem studovala. Tam jsme se skamarádili a teď jsme se pár let neviděli, jelikož odešel pracovat do Prahy…A pak začal mluvit o nemoci. Usnadnil mi vše tím, jak o všem dokázal mluvit, jak vše snášel… říkal mi, že kdyby nevěřil v Boha a nebyl takový flegmatik, tak už tu není… Nemocný je téměř čtyři roky. Byl rád, že jsme si spolu povídali a když jsem odcházela tak mu říkám : „tak příště se sejdeme na veselejším místě, Jirko !“ Načež mi odpověděl, že ano. Zapadly za námi dveře a já se cítila, jako když vezmete citron a celý ho vyždímete. Na to, jak jsem upovídaný člověk, jsem do večera nepromluvila. Při večerní modlitbě říkám: „Bože proč ? Takový hodný, pracovitý člověk. Proč?“ A v tom všem mém smutku jsem díky Pánu Bohu nalezla to, co mi to nejvíc dalo, když jsem viděla, jak přítel trpí. Když jsem pochopila, jak statečně nese svůj kříž. Jak věří Bohu. Jak se nevzdává. Nestěžuje si. A nezapomenu na ten pokoj a klid v jeho očích a slovech. Ano. Toto mi to dalo. Právě proto mě s ním Pán Ježíš umožnil se sejít, abych pochopila….
V létě jsme měli v plánu dovolenou na Bítově. Rádi se tam vracíme- do bítovské zátoky, já říkám, máme čtyřletky- před osmi lety a před čtyřmi lety jsme tu byli… Dovolená byla úžasná. Bez televize. Bez internetu. No prostě paráda. Mohli jsme se věnovat více dětem, než v koloběhu práce doma. Mohli jsme více vnímat přírodu a Boží působení v ní. Mohli jsme spolu jet všichni na mši svatou. Manžel pracuje v zemědělství, takže pro něj ten odpočinek byl obrovský. Ve Vranově nad Dyjí jsme byli na mši v rotundě sv. Ondřeje. Manželovi se tam moc líbilo. Na mše nechodí, pokřtěný není, ale kázání rozuměl úžasně, ještě při cestě do Bítova mi připodobňoval ke kázání vztahy, které mají lidé kolem nás, my, bylo to hezké. Kázal místní pan farář. Na konci dovolené mi dokonce řekl, že by chtěl být pokřtěn ! Neuvěřitelné. Nečekala jsem to.. To je na další příběh, možná jednou Mou biřmovací patronkou je Marie Magdalena. Pro jméno jsem se rozhodla právě zde na dovolené. Byli jsme na mši svaté v kostele v Lančově, který je právě zasvěcen sv. Marii Magdaleně. Velice silně na mě působila a po mši bylo udělováno novokněžského požehnání P. Ladislavem Bublánem, který zde sloužil mši svatou. Cítila jsem obrovskou podporu od Marie Magdaleny, při čekání na udělování požehnání. Samotné požehnání mě zasáhlo od hlavy až k patě, bylo hodně silné. Po návratu z dovolené jsem měla o výběru jména jasno
Během přípravy na biřmování jsme s manželem měli svátost manželství. Manžel navrhnul, že by sňatek mohl být na výročí naší svatby – 7.srpna. A bylo to právě 7 let, od toho, kdy jsme se vzali na radnici. Dojmy byly moc hezké. Jen se svědky, rodina by nás nepochopila. Ale bylo to hezké a vnímám, že to náš svazek posílilo.
Odehrálo se spousta dalších důležitých věcí. Zažila jsem i boj se zlým duchem. Celou noc to trvalo. Ale pomohla nakonec Panna Marie. Byla jsem z toho šokovaná, ale postupem času jsem pochopila, že Bůh je silnější než zlý duch. Je toho tolik a na dlouhé povídání…
Včera jsme byli biřmováni a tři z nás šli k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá byla nádherná a dlouho z ní budu ještě čerpat. Lépe řečeno, do smrti. Když jsme přicházeli do kostela zaplněného lidmi, zpíval krásně chrámový sbor, když se linula vůně a kouř s kadidla, kouř, který prostupovalo slunce skrze boční okno, když tu byla přítomna i babička svým duchem, která měla ze mě velikou radost, když byla pokřtěna jedna z nás, když jsme přijali pečeť daru Ducha svatého a byli pomazáni vonným posvátným křižmem, velkým křížem na čelo, když jsem poté v lavici chytla za ruku mojí kmotru z radosti a dojetí, když jsem přijala Tělo a Krev Pána Ježíše Krista a vnímala jeho vznešenou přítomnost potom vkleče v lavici, uvědomovala a prožívala jsem nejkrásnější chvíle v mém životě.
BOŽE, DĚKUJI TI !!
Marie Magdalénader-bilderknipser, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 08. 10. 2017 | 4177 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace