Zajímavé...

Svatební promluva otce nevěsty

Maruška Mělo to být jen pár slov, popřání dobré chuti ke svátečnímu, svatebnímu obědu, které jsem jako otec nevěsty dostal za úkol. Ale vznikla z toho promluva, která vytryskla ze srdce a (prý) oslovila, dotkla se srdcí těch, ke kterým byla pronesena. A tak ji, i když je docela osobní, nabízím dál. Možná osloví, povzbudí i vás.

Předkládám vám ji tak, jak jsem ji měl nachystanou na papíře. Okolnosti ale způsobily, že tato moje promluva nemohla být pronesena před obědem, ale těsně po něm, což se nakonec ukázalo výhodou. Jen jsem musel hlavně v úvodu a na konci svého povídání trochu improvizovat, protože přání dobré chuti k už snědenému obědu jaksi nebylo ani aktuální ani na místě.

Celkový obsah a jádro toho, co jsem cítil jako potřebné říct, se tím ale nezměnil.


Milí novomanželé, rodino,
duchovní otcové, přátelé,
vážení hosté.


Maruška a Michal


Sešli jsme se tady dneska na hostinu, na oběd. A je mým úkolem Vám všem popřát dobrou chuť. Ale dříve, než se pustíme do jídla, dovolte mi, abych využil čas, tj. asi 3 minuty, které mi byly dány k tomu, abych k Vám promluvil a ještě chvilku navíc, tedy čas, o který ony tři minuty protáhnu.

Řekl jsem, že jsme se sešli k obědu, k oslavě. Ale je pravdou, že řízek dnes není nějaká velká vzácnost a může si ho každý sníst i doma. A důvodů k oslavám může být 1000 a jeden, a když není, dá se vymyslet. Jako záminka, aby bylo proč slavit, jíst a pít….

Proč jsme teda dneska tady?

Důvodem zde není žádná záminka. Důvodem je dnes moje jediná dcera Maruška a Michal. (O něm tedy nemohu říct, že je mým synem, ale už tak nějak jím i je). A jejich rozhodnutí spojit své životy a vstoupit do manželství. A to je jistě oprávněným důvodem k tomu, abychom to oslavili, abychom se z jejich rozhodnutí radovali, jedli, pili, tancovali a byli veselí. To však jistě neznamená uvést se do stavu, kdy někteří leží pod stolem, jiní oslovují psa „slečno“ anebo spoléhají na pomoc kamarádů – "dejte mi ruce na zem, já už dojdu…".

Rozhodnutí našich mladých je krásné a zároveň odvážné rozhodnutí. V dnešní době zvlášť. Mnozí totiž dnes - buď z arogance nebo nevědomosti a nepochopení – manželství nepovažují za důležité s odůvodněním, že žádný „cár papíru“ ke společnému životu nepotřebují, žijí bez závazku, bez požehnání ...

Jiní se zase dožadují něčeho, co by chtěli nazvat manželstvím, ale manželstvím z podstaty být nemůže asi tak, jako nemůže být čtverec kolečkem. A obě tyto formy soužití, degradující manželství a rodinu, jsou dnešní společností stále více přijímány a akceptovány, což přispívá k její destabilizaci a rozkladu.

O to víc si vážím rozhodnutí Marušky a Michala, kteří dnes veřejně deklarovali své rozhodnutí a vstoupili do společného života jako manželé. Spojili tak své životy vzájemným slibem lásky, úcty a věrnosti. Ne, že si jeden druhého vzal (jako spotřební věc ze skladu), ale je zde trvalý závazek vzájemného odevzdání se jeden druhému a přijetí sebe navzájem.

Bůh Otec totiž dobře věděl, proč ustanovil manželství jako TRVALÝ a nerozlučný svazek jedné ženy a jednoho muže.

O svatbách si totiž ženichové myslívají, že jejich nevěsta je tou nejhezčí a nejhodnější princeznou a chtěli by ji do konce života na rukou nosit. Nevěsty v nich zase vidí rytíře bez bázně a hany, se kterým život bude pohádkou.

Po nějaké době, spíš dříve než později, však manžel zjistí, že nosit ženu na rukou není jen tak. Vždyť 60 kg je 60 kg.

Žena vypozoruje, že jejímu rytíři nějak roste brnění a přilbice na hlavě je stále více lesklá …. Vlastně ne, on je to pupek! A ta rytířská přilbice nebude přilbice, ale pleška…

A také se projeví vrtochy a ty horší vlastnosti jednoho i druhého. Může se pak stát, že svoje rozhodnutí olitují, připadají si nekompatibilně, neslučitelně a ztracení. Toho druhého by nejraději viděli někde …. hodně daleko nebo raději neviděli vůbec.

V těchto těžkých zkouškách, kdy člověk jako jediné řešení této šlamastiky vidí ve vzájemném rozchodu a ukončení vztahu, by měl dostát svému slibu a zůstat věrný Bohu, svému partnerovi i sobě. Stojí to zato.

Mám velkou radost z toho, že se mladí rozhodli uzavřít své manželství před Bohem. A že to není kvůli fotkám, které jsou z kostela hezčí než z úřadu (a doufám, že to není ani kvůli mně, starýmu fotrovi, který by to těžce snášel) – že se rozhodli kvůli Bohu, který je a kterého uznávají jako Pána a dárce pokoje a chtějí kráčet životem s Ním. Vždyť skrze Něho a pro Něho je všechno a lidské srdce nemůže najít opravdové štěstí než v Něm. Platí také slova žalmu (která jsme měli na svatebním oznámení my.:) „Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají ti, co ho stavějí.“ i to, že „bez Božího požehnání je marné lidské namáhání“. Vidíme to i v dnešním světě, který opustil Boha, ale skutečný pokoj a mír nenachází…

Kostel - výzdoba


A tak Vám přeji, milí novomanželé, abyste kráčeli životem spolu, spolu budovali vztah, vzájemnou důvěru, přátelství, lásku a úctu, abyste pracovali na jejich růstu, neboť co neroste, to zakrní.

Abyste pamatovali na to, že celý život je jako mozaika, skládá se z maličkostí, z drobností, které se ani nezdají být důležité, ale zapadají do celku a vytvářejí obraz, utvářejí život. A tak z malých drobných skutků lásky vyrůstá něco velkého a krásného, ale z těch špatných vyrůstá příšera, která může zničit všechno.

Myslím, že jako rodiče jsme Tobě, Maruško, i Ondrovi a Peťovi, ukázali obojí. Ne všechno bylo (a je) v našem vztahu „ťutimuti ok“, byly chvíle pěkné i nepěkné, kdy to mezi námi škaredě skřípalo. Ne všechno jsem jako manžel a taťka zvládl a zvládám, nadělal jsem mnoho chyb a i Tobě, Maru, někdy ublížil. A tak tě chci nyní, kdy sama stojíš na počátku nové etapy svého života, poprosit o odpuštění.

Stůjte, Maru a Míšo, při sobě. Vždy. Jste manželé, patříte k sobě. „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem,“ píše se hned v první knize bible. Spolu tvoříte manželský pár, věřím, že přijde den a budete rodina…

A tak, ať je pro Tebe, Maruško, Michal a pro Tebe, Michale, Maruška vždy na 2. místě! Ano, na 2. místě. Hned po Bohu. Je-li totiž Bůh na 1. místě, potom i všechno ostatní bude na svém, správném místě.

Budujte si k Němu důvěrný vztah společnou modlitbou, častou účastí na mši svaté, přistupováním ke svátostem… Ať pro Vás není víra jenom souborem zvyků, pouček a omezujících přikázání, ale vztahem důvěry a lásky, ke kterému povedete i svoje děti. Hledejte Jeho vůli pro Váš život a držte se jí, i kdybyste za to měli být svým okolím vysmíváni. Bůh je věrný. Řekl, „hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno“. A také. „co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale ztratil svou duši?“ Kdyby ji totiž nadobro ztratil, ztratí vše, sebe i věčnost a nenaplní, promarní svůj život…

Kéž Vám na Vaší společné cestě spolu a s Bohem a k Němu pomáhá svou přímluvou i světec dnešního dne, Maxmilián Kolbe .Ten zemřel právě 14. srpna, po tom, kdy zůstal poslední živý v bunkru hladu v koncentračním táboře v Osvětimi. Tam se přihlásil dobrovolně jako náhrada za jiného muže, za otce rodiny…

Celý svůj život věnoval oslavě té, která je Boží maminkou a vedl k lásce k Ní, k Té, která vede k Ježíši.

Velmi rád rozdával její medailky, právě takové, které vám za chvíli rozdám.Zítra slavíme její velkou slavnost, její nanebevzetí. Kéž Vás chrání svým mateřským pláštěm a provází svou přímluvou. Obracejte se k ní a utíkejte jako k mamince, do ochrany Jejího Neposkvrněného srdce, které je bezpečným útočištěm v těžkých dobách, které přijdou.

Mariánský oltář - výzdoba


Nyní ale slavíme dobu radostnou, den svatby Marušky a Michala. Tak přeji veselou zábavu, dobrou chuť a prosím otce Pavla o požehnání nejen těchto řízků ….

* ** * ** *


svatební výzdoba


svatební výzdoba


svatební výzdoba

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 08. 2021 | 826 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace