Zajímavé...

Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa!

sv. Josef, foto: Andreas Praefcke, CC BY 3.0, sk.wikipedia.org Svatý Terezie Veliká řekla: "Ubozí hříšníci, bez ohledu na velikost vašich potřeb, žádejte o pomoc svatého Josefa! Jděte za svatým Josefem v upřímnosti, s jistotou a klidem, že vaše modlitby budou vyslyšeny."

Marta se dlouho modlila za dobrého přítele, který by se stal jejím manželem. Gregor, jako manžel a otec, chtěl dobrou práci a čas pro rodinu. Maria se modlila za zdraví pro dítě v rodině a práci pro jeho otce.

Mnoho zkušeností a důkazů, že svatý Josef je specialista na rodinné a finanční záležitosti. Nebojme se prosit ho o pomoc.

List svatému Josefovi

 "Dlouho jsem se modlila za dobrého manžela. Během adventu jsem četla několik svědectví o tom, jak Bůh vyslyšel prosby prostřednictvím přímluvy svatého Josefa, a o tradici psaní listů pro něj. Různí lidé psali, že stojí za to se modlit velmi přesně a jednoduše" takto Marta začíná svůj příběh.

Prosila jsem v listu svatého Josefa, aby mi vyprosil chlapce na mou životní cestu. Také jsem dodala, že bych byla velmi ráda, kdyby byl tento vztah založený na Bohu. Požádala jsem ho, aby byl věřící. Napsala jsem, co bych chtěla, jaké by měl mít charakterové vlastnosti. Bylo jich hodně (smích). Pak jsem napsala, jak bych chtěla, aby vypadal. Myslím si, že společné sympatie jsou také plus, takže jsem napsala, že by bylo hezké, kdyby rád tančil, protože se mi to líbí.

Nakonec, ještě jeden detail - prosila jsem o to, aby náš vztah začal co nejdříve, nejpozději v lednu 2017. Po ukončení psaní jsem přinesla list do kostela, který je zasvěcen sv. Josefovi. Modlila jsem se před jeho sochou a zanechala tam list. Modlila jsem se s důvěrou, svěřila jsem se mu. Řekla jsem sv. Josefovi, že je to pro mě důležitá záležitost a prosila jsem o pomoc z celého svého srdce.

Několik dní po "posláni dopisu" na Silvestrovské párty mě můj kolega, kterého jsem poznala před několika týdny, požádal o tanec. Tančili jsme spolu až do rána, ukázalo se, že je to naše společná vášeň. Setkali jsme se a brzy se Damian zeptal, jestli bych byla jeho přítelkyní. Bezprostředně poté přidal velmi důležitou podmínku: že pokud máme budovat něco trvalého, musí to být jen na Bohu, jinak to zklame.

Zaujalo mě to a já se usmála v duchu, protože to jsem psala na začátku svého listu sv. Josefovi. Později jsem si spojila skutečnost, že jsme začali budovat náš vztah. 28. ledna. I v tomto se Josef ukázal jako přesný. Brzy jak jsme se poznávali, jsem si všimla, že Damian má charakterové vlastnosti, o které jsem požádala Boha. Pozvali jsme Josefa, aby byl patronem našeho vztahu. Děkujeme mu a prosíme ho, aby nás vedl po Božích cestách.

Neobvyklé věci se začaly dít

"Budu schopen uživit svou rodinu?" Jsem muž a otec a několik posledních let jsem musel čelit této otázce několikrát. Svěřil jsem tento boj přímluvě sv. Josefa a vidím v něm působení Boha, říká Gregor.

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RT


Deset let jsem pracoval ve společnosti a přišla chvíle, kdy jsem ze dne na den ztratil práci. Bylo by to lidské drama, ale Bůh může ze všeho vytěžit dobro. Čas nezaměstnanosti prověřil mé myšlení o rodině a práci. Viděl jsem, že rodina je důležitější, že potřebuji mou ženu, naši dceru, že mé dlouhé dny nepřítomnosti doma postihly nás všechny velmi špatně. Moje žena byla na rodičovské dovolené a já jsem neměl práci. Začali jsme se modlit ke sv. Josefovi, postili jsme se, prosili jsme naše přátele o modlitbu. A začaly se dít neobvyklé věci.

Poslal jsem svůj životopis jen třem společnostem a za necelou hodinu jsem od dvou z nich dostal odpověď. Vybral jsem si nabídku a začal pracovat. Bohužel, počet cest a čas strávený mimo domov mě opět oddělili od rodiny a po třech měsících, vzhledem k tomu, že jsem nechtěl akceptovat nepřetržitou nepřítomnost v rodině, jsem svou smlouvu neobnovil.

Musel jsem znovu hledat práci, o to víc, že ​​moje žena byla v požehnaném stavu. Brzy náš syn přišel na svět a začaly problémy v nové práci. Stále jsem měl v hlavě a srdci nové přesvědčení, že rodina má prioritu. Modlili jsme se znovu ke sv. Josefovi.

Náhle vznikla příležitost využít roční rodičovskou dovolenou, která dříve v této společnosti nebyla možná. Po několika týdnech vyřizování potřebných formalit - vše šlo dobře. Vzhledem k množství informací nemohu nyní popsat, jak v mnoha případech Pán začal organizovat tyto situace, které byly lidsky nevyřešitelné, ale tu jsme zažili Boží nekonečnou lásku.

Všechno zařídil nebo poslal lidi na naši cestu, kteří nám velmi pomohli. Dnes se mohu starat o naše malé, manželka se vrátila do práce a díky stálé ochraně Boha se nám podařilo obhájit nejdůležitější hodnotu pro nás - naši rodinu.

Díky Bohu

Rozhodla jsem se začít měsíční novénu a najednou jsem si uvědomila, že v suterénu mám obraz svatého Josefa jak drží malého Ježíška v náručí. Tento obraz přišel s mojí rodinou z Litvy, odkud se moje rodina vrátila do Polska v roce 1939 po vypuknutí druhé světové války.

Na zadní straně je věnování od autora malby - kněze, kterého znali moji prarodiče. Text zní: Při příležitosti 25. výročí manželství Heleny a Jósefa Roszkowských. Kvůli tomuto záznamu jsem se s ním nechtěla rozloučit, byl pro mě cenným rodinným suvenýrem. Uvědomila jsem si, že pokud chci prosit svatého Josefa o důležitou věc, musím si ctít tento obraz. Vynesla jsem ho do bytu a zavěsila na stěnu. Novéna skončila v předvečer Vánoc a tady, tři dny po jejím skončení, byla moje modlitba vyslyšena. Začala jsem svědčit svým přátelům, aby se obrátili s těžkými životními problémy na sv. Josefa přes tuto novénu.

O dva roky později se v mé rodině vyskytla dramatická situace: narodilo se zdravotně postižené dítě, které muselo být hospitalizováno v polském mateřském centru v Lodži. Matka dítěte se na několik měsíců vzdala své práce, aby byla s ním, přičemž dvě děti doma (10-leté a 8-leté) ponechali jen v péči intenzivně pracujícího otce.

V té době přišla zpráva, že instituce, kde pracoval otec rodiny, byla přestěhována do jiného města. Případ tak pokročil, že byl stanoven datum likvidace Varšavské pobočky. Rozhodla jsem se, že vezmu novénu sv. Josefa opět do rukou, poprosím i rodiče, aby podpořili mou modlitbu.

Otec začal modlitbu růžence za nalezení jiné práce a modlili jsme se, pokud je to možné, aby se plánované sloučení zastavilo. Novéna byla vyslyšena. K dnešnímu dni je společnost otce rodiny stále ve Varšavě a jeho současné postavení v této instituci je velmi dobré. Byl to silný zázrak, protože až v poslední chvíli se vše obrátilo. Díky Bohu, že dal lidem takové mocné přímluvce jako je Blahoslavená matka a svatý Josef.  


Neobvyklým místem na mapě Polska je svatyně sv. Josefa v Kaliszi, kam přichází mnoho jeho svěřenců a žádá světce o přímluvu.

Na internetové stránce svatyně najdeme několik desítek svědectví o tom, jak sv. Jozef odpovídá na prosby a žádosti.


Zdroj: Aleteia.pl

Převzato z www.verim.sk, článek z 19. 3. 2019 naleznete zde.

sv. Josef

Sdílet

Související články:
Zasvěcení sebe svatému Josefovi (02.05.2024)
Tajemství poznání velikosti sv. Josefa odhaleno (19.03.2024)
Křížová cesta se svatým Josefem (19.03.2024)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (17.03.2024)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (17.03.2024)
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 03. 2019 | 4652 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace