Zajímavé...

Soudní řízení u nebeské brány

Ježíš napsáno v písku, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Když jsem si večer dělala přípravu na zítřejší hodinu náboženství pro 8. a 9. třídu, tak jsem objevila tento krásný příběh.... Byla jsem moc ráda, že mi Bůh skrze Ducha Svatého "nenápadně" nastrčil tento příběh přímo před oči..., protože moji puberťáci už o velikonočních událostech slyšeli tolikrát, že někdy je velmi těžké jim o tom říkat znovu, tak, aby se neztratila ta ústřední myšlenka, proč vlastně přišel Pán Ježíš na tento svět a zemřel na kříži a vstal z mrtvých..., aby to nebyla pouze událost z dávné minulosti..., ale stále aktuální a živý příběh našeho Pána... Ale toto by mohl být pro ně nový impuls k přemýšlení... Pane, Ježíši, děkuji....jsi prostě skvělý....

Na konci času se miliardy lidí shromáždily na obrovském prostranství před Božím trůnem. Mnoho z nich s obavami hledělo do jasného světla, které jim zářilo vstříc. V davu stála také skupina lidí. Byli tak zabráni do diskuze, že to, co se dělo kolem nich, je ani moc nezajímalo.

"Copak Bůh nás může soudit? " protestovali. "Copak on může rozumět našemu utrpení?" volalo jedno děvče a ukazovalo paži s vytetovaným číslem z koncentračního tábora. A jiný muž křičel: "Já jsem zemřel jen proto, že mám černou kůži! Byl jsem na otrokářské lodi, kde jsme museli pracovat jako zvířata - a smrt pro mě byla darem a vysvobozením."

Prostranstvím se rázem rozezněly vzrušené hlasy a začaly Boha obviňovat za to, že dopustil, aby bylo na zemi utrpení a zlo. Co všechno museli lidé na zemi vytrpět, zatímco on si pěkně bydlel ve vší nádheře v nebi.

Lidé vytvořili skupiny a každá si zvolila svého mluvčího - toho, kdo z nich nejvíce trpěl. Tak se shromáždila skupina, ve které byl Žid, černoch, Ind, nemanželsky narozený muž, člověk nemocný rakovinou, oběť atomového výbuchu v Hirošimě a trestanec z tábora někde daleko na Sibiři.

Všichni se jednomyslně shodli na tom, že předtím, než je Bůh začne soudit, má prožít všechno utrpení, které prožili oni. Jejich rozsudek zněl: Bůh se odsuzuje k tomu, aby žil na zemi - jako člověk! A i když je to sám Bůh, nebude mít žádné zvláštní božské výhody - nebude mít moc sám sebe zachránit. Tak přemýšleli a vymysleli následující:

Má se narodit jako židovské dítě v porobeném národě okupovaném nelítostným nepřítelem. Okolí má pochybovat o tom, kdo je vlastně jeho otec. Má se zastávat slabých, nemocných a utiskovaných lidí, stavět se proti nespravedlnosti, a tak se pokoušet vysvětlit lidem, jaký je Bůh. Má být falešně obviněn zaujatým soudem a odsouzen zbabělým soudcem.

Má na sobě poznat, co to znamená být všemi lidmi opuštěný a bez zastání. A taky má být mučen a pak zemřít. A všechno se to má stát veřejně před očima mnoha svědků, a pokud možno tak strašně, aby nikdo nezapochyboval o tom, že opravdu zemřel.

Zatímco každý z řečníků stál před lidmi a ohlašoval svou část rozsudku, obrovský zástup znenadání zašuměl. A než domluvil poslední, rozhostilo se kolem Božího trůnu neobvyklé ticho.

Řečníci si uvědomili, že to co říkají, už se dávno stalo, protože popsali život Ježíše Krista.

Zdroj: podle učebnice Das Leben gestalten, str. 122, autor neuveden; metodika pro 8. třídu, Diecéze Ostravsko-opavská

srdce (láska), zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Můj osobní dovětek: Bůh chce skrze svého Syna oslovit naprosto každého člověka na této zemi. Neposlal ho proto, abychom si potom my o něm tady vykládali, no ten Ježíš, to byl ale neskutečný borec a machr, když podstoupil tak drastickou smrt a ani se nebránil a to by bylo všechno, nic víc..... On plnil vůli toho, který ho poslal... A proč ho poslal? Odpovědí je: Láska... láska k člověku... Máš vůbec ponětí jak hluboce Tě Bůh miluje a co všechno Ty pro něho znamenáš?...

Pozvi opravdově Pána Ježíše do svého života, ne jen před dveře svého srdce, ale úplně dovnitř... smaž tu diskrétní zónu mezi Tebou a Jím, vytáhni naprosto všechny kostlivce ze skříně, odkryj všechna bolavá místa, protože On naprosto přesně ví, co prožíváš.... a s obrovskou důvěrou to polož k Ježíšovým nohám... dovol Mu proměnit a uzdravit ty bolesti a rány... a potom nebudeš stačit žasnout nad tím, jaké nádherné věci On ve Tvém životě udělá ...

Pán Ježíš má tu moc dělat zázraky a každý den Ti dává možnost začít znovu... otázkou zůstává, jestli Ty tomu věříš....

modlitba- dítě, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
Na našich farách zavlály černé prapory (02.01.2023)
Myšlenky ze sobotního kázání (12.9. 2020) (16.09.2020)
O katolickém knězi Janu Husovi píše katolický kněz Jan (03.07.2018)
Báseň - Vyznání (11.01.2016)
Přijmi svůj druh svatosti a buď sám sebou (19.05.2015)
Nemohu se stát součástí takového světa.... (11.05.2015)
Miluji opravdu někoho víc než sám sebe? (22.03.2015)
Past kultury mužnosti (22.03.2015)
Komentář Antona Seleckého: Pramen pokoje (11.03.2015)
10 přikázání, jak se zničit (09.03.2015)
Kdybych měl ještě čas.... (06.03.2015)
Ježíši, Ty jsi pro mě zemřel a já pro Tebe NIC neudělám (18.01.2015)
Os Hilman: Když se zdá, že má Pán zpoždění (14.01.2015)
Možnost začít znovu (31.12.2014)
Pastýřský list ordinářů české a moravské oblasti o kněžském povolání... (21.12.2014)
John Lennox - Věda a Víra (21.12.2014)
Pozvánka na vzdělávací setkání na faru ve Vranově nad Dyjí (04.11.2014)
Proč je Maria i naší matkou? (29.07.2014)
Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? (28.07.2014)
Proč křesťané oslovují Ježíše ,,Pane"? (27.07.2014)
V čem spočívá rovnost všech lidí? (25.07.2014)
Co je to nebe? (24.07.2014)
Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? (23.07.2014)
Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? (22.07.2014)
Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm vůbec smysluplně mluvit? (22.07.2014)
Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem? (20.07.2014)
Co působí svátost kněžství? (06.07.2014)
Co znamená pokání? (05.07.2014)
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (04.07.2014)
Co je to Peklo? (03.07.2014)
Proč je církev svatá? (02.07.2014)
Co znamená, že CÍRKEV je Kristova nevěsta"? (01.07.2014)
Mluvit jeden s druhým, ne jeden o druhém... (05.06.2014)
Proč je hřích užívat drogy? (23.05.2014)
Co jsou to neřesti? (23.05.2014)
Co je to pobožnost křížové cesty? (23.05.2014)
Co je viatikum? (23.05.2014)
Jak liturgie utváří čas? (23.05.2014)
Co je to Liturgie? (22.05.2014)
Co je věčný život? (22.05.2014)
Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? (22.05.2014)
Má církev skutenčně moc odpouštět hříchy? (22.05.2014)
Kdo patří do katolické církve? (21.05.2014)
Co nastane, až Kristus příjde soudit celý svět? (21.05.2014)
Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako ,,tajemství"? (20.05.2014)
Co znamená jméno ,,Ježíš"? (20.05.2014)
Řídí Bůh svět a můj život? (19.05.2014)
Lze s anděly navázat vztah? (19.05.2014)
Co je víra? (19.05.2014)
Vlastní tvorba č.14 (18.05.2014)
Vlastní tvorba č.13 (18.05.2014)
Koho zajímá středoafrická krize?? (07.05.2014)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
25. Čím zhřešili první lidé v ráji? (16.01.2014)
24. Jací byli první lidé v ráji? (15.01.2014)
23. Čím se lidská duše podobá Bohu? (14.01.2014)
22. Z čeho se skládá člověk? (13.01.2014)
21. Jak se k nám chovají zlí duchové? (12.01.2014)
20. Jak se k nám chovají Andělé? (11.01.2014)
19. Proč se máme odevzdati do vůle Boží? (10.01.2014)
18. K čemu sesílá Bůh utrpení? (09.01.2014)
17. Co znamená slovo "řízení boží"? (08.01.2014)
16. K čemu stvořil Bůh svět? (07.01.2014)
15. Jak říkáme Bohu jednomu ve třech osobách? (06.01.2014)
14. Jak se jmenují tři Božské osoby? (05.01.2014)
13. V kolika osobách je Bůh? (04.01.2014)
12. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný? (03.01.2014)
Další hrozná informace... (02.01.2014)
Další hrozná informace.. Předávám dál.. (02.01.2014)
11. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý? (02.01.2014)
Objevila jsem další hroznou informaci a předávám dál... (02.01.2014)
10. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý? (01.01.2014)
9. Co znamená: Bůh je všemohoucí? (31.12.2013)
8. Co znamená: Bůh je vševědoucí? (30.12.2013)
7. Co znamená: Bůh je všudepřítomný? (29.12.2013)
6. Co znamená: Bůh je věčný? (28.12.2013)
5. Kdo je Bůh? (27.12.2013)
4. Kdo nám předkládá zjevení Boží? (26.12.2013)
3. Kde je obsaženo zjevení Boží? (25.12.2013)
2. Skrze koho zjevil Bůh svatou pravdu o sobě? (24.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (08.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (04.12.2013)
Zajímavý citát č.11 (04.04.2013)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 30. 03. 2015 | 4969 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace