Mimo oblast FATYMu

Skončilo 27. jednání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně

V sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově mlýně skončilo ve středu dne 15. dubna 2015 třídenní zasedání v pořadí již 27. Národní Rady PMD. Ředitelé jednotlivých diecézí Čech a Moravy byli seznámeni s aktuálními misijními projekty a sami představili svou činnost v uplynulém období. Poprvé se jednání účastnil nový zástupce za ostravsko-opavskou diecézi trvalý jáhen Mgr. Antonín Glogar, který vystřídal Mgr. Naďu Pavliskovou.

Na programu rady byly jako vždy společné modlitby a bohoslužby, při nichž se přítomní modlili na misijní úmysly papeže Františka a barevná symbolika připomínala jednotlivé kontinenty.

V rámci hodnocení činnosti za rok 2014 byly zmíněny aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Kvalitní a systematické pomoci se dostalo chudým a trpícím dětem v devíti zemích (Filipíny, Jamajka, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Bangladéš, Srí Lanka a Papua-Nová Guinea) v celkové výši téměř 8 mil. Kč. S vědomím, že bez kněží nejsou misie možné, pomohla Misijní díla z ČR finančními dary do vybraných seminářů v Zambii, Ugandě a Keni částkou blížící se 4 mil. Kč. Světovou misijní činnost církve zajišťují projekty Díla šíření víry (ŠV), které je podporováno ze sbírek Misijní neděle a od jiných dárců přispívajících na toto Dílo i během roku. V rámci Díla ŠV jsme v roce 2014 přispěli částkou skoro 14,7 mil. Kč do Ugandy, Zambie, Bangladéše a Srí Lanky.

Pomoc směřovala na stavbu či opravu kostelů, klášterů, biskupství, far, misijních domů a víceúčelových center. Kromě toho byl financován nákup audiovizuální techniky, oprava střešní krytiny, montáž hasicích přístrojů v klášteře, zajištění chodu diecézí a formace katechistů ve výše jmenovaných zemích.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály, mezi nimiž je např. DVD Ugandské Velikonoce – představuje video záběry ze Svatého týdne v Ugandě a je vhodné např. pro jednotlivce, farnosti, katechety na II. stupni ZŠ apod.

Další novinkou jsou dvě CD s písněmi: Zambijské chvály a Ugandské chvály.
Byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a praktické použití www.missio.cz webu, jehož součástí je např. misijní kino. Předpremiéru měl zcela nový film „Naděje pro Ugandu", jenž popisuje situaci v ugandském semináři, kam z ČR na studium bohoslovcům přispíváme. Veřejnost se bude moci v brzké době těšit, že tento unikátní filmový dokument i s bohatými bonusy uvidí právě na již zmiňovaném misijním kině.

Výroční zpráva PMD 2014, která byla radě prezentována a je těsně před vydáním, poukazuje na skutečnost, že za posledních 17 let lidé skrze PMD věnovali misiím přes 383 mil. Kč. Z těchto darů měli např. užitek bohoslovci, děti postižené, zneužívané, unášené, ohrožené a nakažené onemocněním AIDS, sirotci a děti ulice. Realizovaly se stavby a opravy kostelů, kaplí, far a klášterů; podpořily se vzdělávací, sanitární, sociální a život zachraňující projekty. Loňský rok byl zcela výjimečný, protože se na papežské misie u nás sešlo přes 33 mil. Kč, což je o 3 miliony více než za předchozí rok.

Naše pomoc odesílaná do misií nás řadí na skvělé 11. místo v Evropě a na 17. pozici v porovnání s celým světem.

V dohledné době bude na webuwww.missio.cz spuštěn aktualizovaný katalog misijních materiálů, který přehlednějším způsobem nabídne bohatou škálu téměř pětiset misijních materiálů. Poměrně dobrou zkušenost potvrdili přítomní s programem pro školy „Děti pomáhají dětem" akreditovaným u MŠMT ČR. Za poslední dobu se podařilo uskutečnit asi 22 seminářů pro více než 220 zájemců z řad učitelů, pedagogů a dalších zájemců. Kladně byla hodnocena nedávná misijní cesta na Filipíny a tradiční Horské klubání ve Špindlerově Mlýně pro 120 členů z Misijních klubek. Z plánovaných akcí bylo zmíněno pořádání 6. celostátního Misijního kongresu dětí dne 1. 10. 2016 v Nymburku, účast PMD na Noci kostelů 29. 5. 2015, zastupování ČR na světovém Generální shromáždění PMD v Římě ve dnech 31. 5. - 6. 6. 2015. Nejbližší událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je 13. celostátní Misijní pouť a Den dětí plánovaný na sobotu 13. 6. 2015 do Vranova nad Dyjí.


Kontakt a více informací:

Papežská misijní díla

Špindlerův Mlýn 33

543 51

tel. 499 433 058, 604 838 882
pmd@missio.cz
www.missio.cz
číslo účtu: 72540444/2700
Facebook: www.facebook.com/PMD
Twitter: www.twitter.com/missio


reditel 1
PMD


Sdílet

Související články:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022 (15.10.2022)
Poselství Svatého otce Františka k 95. světovému dni misií 24. října 2021 (22.10.2021)
Misijní most modlitby - zapojte se (22.10.2021)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 (22.10.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 94. světovému dni misií 2020 (15.10.2020)
Modlitba za misie (15.10.2019)
Misijní neděle a Misijní most modlitby (14.10.2019)
7. celostátní misijní kongres dětí v Kroměříži (22.09.2019)
Pozvánka na misijní den v Rousínově (02.03.2019)
Výsledky misijní sbírky 2018 ve farnostech FATYMu (21.10.2018)
24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky (22.03.2018)
Sbírka na misie 2017 (23.10.2017)
15. Misijní pouť a Misijní den dětí (14.05.2017)
Ples pro Tebe 2016 (08.11.2016)
Sbírka na misie (30.10.2016)
Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016 (18.10.2016)
14. celostátní Misijní pouť a Den dětí 14. května 2016 v Jablonném v Podještědí (03.05.2016)
Papežská misijní díla v ČR (02.11.2015)
Hlavní rada Papežských misijních děl (26.10.2015)
"Ples pro Tebe" (20.10.2015)
II. Moravské klubkování (19.09.2015)
Skončilo 28. jednání Národní rady PMD (13.09.2015)
13. celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí ve Vranově nad Dyjí (16.06.2015)
Skončilo Generální shromáždění PMD – Řím 2015 (07.06.2015)
Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí (04.05.2015)
Skončila 10. Národní misijní rada ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Do Národní kanceláře PMD nastupuje nový ředitel (20.04.2015)
Ostravsko-opavská diecéze má nového ředitele PMD (14.04.2015)
Skončilo Horské klubání 2015 (14.04.2015)
Národní rada Papežských misijních děl: 13. 4. – 15. 4. 2015, Špindlerův Mlýn (14.04.2015)
PMD - POMOC Z ČR JE PRO FILIPÍNY DŮLEŽITÁ (25.03.2015)
DEN MODLITBY A POSTU ZA ZABITÉ MISIONÁŘE (24. březen 2015) (18.03.2015)
PMD z ČR vyjíždí na misijní cestu na Filipíny (18.03.2015)
Skončilo Evropské setkání Národních ředitelů PMD (11.03.2015)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY (10.03.2015)
Evropské setkání Národních ředitelů Papežských misijních děl v Chorvatsku (28.02.2015)
Papež v Asii, historie Madhu, P. Vaz a rozhovor z Filipín (17.01.2015)
Návštěva Sv. otce Františka a pomoc misiím na Srí Lanku a Filipíny (14.01.2015)
Světový misijní den dětí (09.01.2015)
Národní kancelář Papežských misijních děl ve Špindlerově Mlýně přijme sekretářku/sekretáře. (07.12.2014)
TZ - Zisk z farního jarmarku v České na Brněnsku věnují organizátoři na misie (25.11.2014)
PMD na Festivalu Dobrých Zpráv v Ostravě (20.11.2014)
Další ohlédnutí za Misijní nedělí 2014 (11.11.2014)
Ohlédnutí za Misijní nedělí 19. 10. 2014 (31.10.2014)
Misijní neděle a nový film Lily (16.10.2014)
Národní rada PMD, 22.-24. 9. 2014, Špindlerův Mlýn (08.10.2014)
MISIJNÍ NEDĚLE 19. ŘÍJNA 2014 (07.10.2014)
Už zase misijní neděle!? (02.10.2014)
POZVÁNKA DO MISIJNÍHO KINA (02.08.2014)
CENAP (02.08.2014)
Misijní tábor chudých rodin (17.07.2014)
Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR (17.07.2014)
Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní (23.06.2014)
Celostátní Misijní pouť přinesla radost a naději (09.06.2014)
Návštěva ředitele PMD P. Bernard Makadani Zulu v ČR (09.06.2014)
12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí ve Zlíně (20.05.2014)
Misijní materiály nově (10.05.2014)
Horské klubání 2014 (08.04.2014)
Papežská misijní díla - Zasedání rady PMD a horské klubání 2014 (04.04.2014)
Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc® pomůže 104 dětem (28.02.2014)
Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi (04.02.2014)
Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštívil ČR (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR (06.11.2013)
Misijní neděle 20. října 2013 (19.10.2013)
Papež František slouží mše svaté na úmysl misií (16.10.2013)
Misijní myšlenky Svatého otce Františka (12.10.2013)
5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích (22.09.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL (12.05.2013)
Generální shromáždění papežských misijních děl 2012 - Řím (03.05.2012)
Misijní neděle 23. října 2011 (22.10.2011)
Poselství Svatého Otce k XLVIII. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (16.03.2011)
Děti dětem (12.12.2008)
| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 20. 04. 2015 | 5586 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace