Zajímavé...

Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ Sexuální revoluce se momentálně ocitá mimo kontrolu. Zpočátku slibovala svobodu, podobně jako všechny jiné revoluce, dnes vstoupila do fáze podobné vlády teroru a požírá své děti.

Stejně jako u jiných revolucí, není to proto, že by revolucionáři měli širokou veřejnou podporu; je to proto, že občanští a náboženští vůdci jsou zmateni, rozděleni, zastrašeni a mlčí. Ti, od kterých se očekává, že v tom stanoví nějaký řád - konzervativní politici, náboženští lídři, občanští liberálové, novináři, učenci - se buď ukrývají pod stolem nebo signalizují svou ctnost tím, že přilévají do ohně hysterie, když se situaci ani nepokoušejí porozumět.

I když se jedna hysterie - epidemie znásilňování na univerzitě - odhalí jako podvod na základě střízlivé argumentace ministryně školství Betsy DeVos, jiná vypukne v souvislosti s Harvey Weinsteinem a další (a stále další) se objevují téměř každý den. Levicoví i pravicoví komentátoři jsou buď tak nedůvěřiví nebo intoxikovaní svědectvími, že nejsou schopni o tom kriticky psát. Jakmile se ale zbavíme zvráceného žargonu a ideologie, bude velmi jasné, co se ve skutečnosti odehrává.

Neexistuje nic nového na nemorálním chování. Vše, co je nové - a proč to poutá pozornost - je politizace tématu.

Úvodem je třeba říci, že zde není a nikdy nebyla epidemie "sexuálního obtěžování", "sexuálního násilí", "domácího násilí" a pod. Nejde o to, že by se činy spojené s těmito pojmy vůbec neděly; samotné pojmy jsou ideologické konstrukce určené k vytvoření hysterie a nic neznamenají. Existují a vždy existovaly trestní zákony na ochranu žen (a všech ostatních lidí) před násilnými trestnými činy. Zároveň již dlouho fungují občanská ustanovení, která ženy chrání před sexuálním tlakem nadřízených na pracovišti. Kdokoliv, kdo zažívá některý z těchto trestných činů, může snadno podat žalobu nebo stížnost. A určitě už neexistuje žádné "stigma" proti tomu, pokud tomu někdy tak vůbec bylo.

To, co zažíváme - jak na to mnozí dávno upozorňovali - je velmi sexualizovaná kultura ovládaná muži a ženami, kterým se podařilo změnit smysl sexuality, protože mají ideologické i peněžní zájmy v používání sexu jako finančního nástroje a politické zbraně. Privilegovaní muži a ženy prakticky zlikvidovali všechny kontroly sexuální slabosti, kterou mohou využít nejen na sebeuspokojování, ale také - a zcela předvídatelně - jako prostředek k posunu v kariéře, akumulaci bohatství, eliminaci rivalů, potrestání soupeřů, vydírání, a obecně na získávání politické moci. Tyto praktiky jsou mimořádně nekontrolovatelné v řídících výškách naší kultury: média, univerzity, Hollywood, televize a módní průmysl, které jsou svou povahou odhodlány profitovat ze sexuality a přinášejí vysoké odměny lidem, kteří ji poskytují. Protože většina z nás je spotřebitelem těchto odvětví, jen menšina se může kompletně zbavit odpovědnosti.

Raná opozice z křesťanských řad a jiných etických kritiků byla dávno zesměšněna a umlčena ze strany politické úderky revoluce: feministek a později homosexuálních ideologů, kteří propagovali neomezený sex jako formu politického "osvobození" od "útlaku". To si získalo intelektuály a poskytlo moralistickou horlivost, která diametrálně obrátila morální stigma z těch, kteří se oddávali sexuální svobodě na ty, kteří jí odolávali a byli poté stigmatizováni jako političtí utlačovatelé.

Dnes, po desetiletích služby obhajování této hrubé kultury, ti stejní radikální ideologové zjistili, že mohou ještě více zvýšit svůj vliv a moc z chaosu tím, že změní výslednou nepříjemnost na novátorské kvazi-zločiny, kterým nikdo plně nerozumí a které neumožňují obranu. Radikálové nejenže umlčeli křesťany, ale nahradili i jejich otravný, staromódní slovník "hříchu", "nemorálnosti", "smilstva" a "cizoložství" žargonem, který místo toho odsuzuje ideologickou neortodoxii ("sexismus", "mizogýnyi") a navrhuje kriminalitu: "sexuální obtěžování","sexuální zneužívání","sexuální provinění","sexuální násilí", sexuální to a sexuální tamto.

Stručně řečeno, sexuální ideologové vytvořili novou politickou teologii, plnou zpolitizované, vládou schválené, definice hříchu. Jinými slovy, odstranili náboženský hřích a nahradili ho politickým zločinem. Spíše než by odstranili ostudu a stigma "smilník" a "cizoložník", jak to slíbili, tak to jednoduše nahradili "zneuživatelé" a "obtěžující". V tomto procesu nahradili morálku ideologií a standardy komunity samými sebou. Oni budou jedinými arbitry o nevinnosti a vině.

Je tu nějaký rozdíl? Ano. Tradiční hříchy byly jasné a přesné, vztahovaly se na všechny, byly prosazovány apolitickými autoritami, jakými jsou rodiče, církve a místní společenství, a trest byl společenský nesouhlas a ostrakismus. Naproti tomu, nové ideologické trestné činy jsou nejednoznačné a nemají žádnou pevnou definici, vinní mohou být jen muži, jsou vynucované právníky a četníky, trestem za ně je vězení.

Toto "osvobození" přesně ilustruje logiku, která transformuje práva člověka do vlády teroru. Fanatický Antoine de St. Just by mohl raději mluvit jménem sexuální revoluce než francouzské, když prohlásil: "Žádná svoboda pro nepřátele svobody!"

Nikdo skutečně nechápe, co termíny jako "sexuální obtěžování" a "domácí násilí" znamenají, což je vlastně pointou celého. Mohou znamenat cokoli a definice se neustále rozšiřují (dokonce i při zjevně jasné záležitosti jako "znásilnění") a přizpůsobují se, aby seděly na obviněné. Proto stírají rozdíl mezi chováním, které je nepříjemné nebo (odvážím se to říct?) nemorální a tím, co je zločinecké. Zároveň obcházejí ochranu právního řádu v trestním řízení pomocí povrchních postupů a "uvolněných" pravidel dokazování, často na nepravidelných samozvaných soudech, které jsou založeny - podobně jako pseudo-soudy v jiných revolucích - pro zajištění předem určeného výsledku trestu.

V případě Weinsteina není jasné, o jaké obvinění přesně jde. Obvykle slyšíme o záležitostech, které se zdají být jednoznačně zločinecké: "znásilnění". Ale pak začínají znít nejasně: "zneužívání", "vykořisťování", "nevhodné chování". O co jde? (Novinář zaznamenává stejný modus operandi ve skandálu "obtěžování", který momentálně zasahuje britskou poslaneckou sněmovnu: "toxický seznam zahrnoval otevřené a dokonale konsensuální sexuální vztahy spolu s údajnými porušeními.") Tento MO umožňuje trestněprávnímu systému zasahovat do soukromého života nevinných lidí tím, že spojuje jejich běžné činy s kriminalitou. Tyto rozmary jim umožňují stanovit vyšší princip, že všechny vztahy mužů a žen vytvářejí samy o sobě politický útlak.

Žádná z hollywoodských osobností, které se zařadily do fronty, aby propagovaly svou ctnost tím, že odsoudily Weinsteina, zřejmě nemá jakýkoliv důkaz z první ruky. Dvě informují, že se s nimi setkal při rozhovoru ve svém pokoji, když nosil župan. Ostatní osobnosti hovoří o "pověstech" a "příbězích" od ostatních. Někteří říkají, že se choval s naprostou profesionalitou a neudělal nic nevhodného. Někteří informují o tělesných prohlídkách a některá hlášení znějí, že se překročily hranice sexuálního a fyzického útoku (včetně proti mužům), přičemž i zde se daly jednoduše uplatnit stávající trestní zákony. Mohly stížnosti ohrozit někoho kariéru? Vítejte při odpovědnosti občanství.

Mnohem pravděpodobnější je, že "oběti" byly součástí větší hry, která vyměňovala sexuální přitažlivost za kariérní postup.

Pokud má někdo důkaz o tom, že Weinstein spáchal zločin, může tak referovat, Weinstein může být souzen, a tím by to mohlo skončit. To by však nesloužilo davové agendě Lynč. radikálů - témuž davu, který ministryně DeVos zpochybnila na univerzitách, přičemž jiní zpochybnili "zneužívání dětí", "domácí násilí", "otce - neplatiče" apod.

Cílem není nahlásit zločin, ale vytvořit hysterii, která by pak mohla být použita proti lidem mnohem nevinnějším, než se zdá být Weinstein. Weinstein se bude muset hájit sám. Ale jakmile se zavedou povrchní postupy - v důsledku hysterie z téhož Hollywoodu a mediální kultury, která vytvořila samotný problém, tak mohou být znovu použity proti nevinným.

Kromě studentů univerzit, z nichž jen málo uvidí vězení zevnitř najdete za mřížemi chřadnout několik osob, které se zde ocitly kvůli horlivosti sexuálních hysteriků - a mlčení ostatních.

Nyní, když je to díky ministryni DeVos bezpečné, vylézají z děr konzervativní učenci - kteří byli dlouhá léta ticho, když jiní novináři a několik vědců riskovalo svou kariéru a pověst, aby upozorňovali na problém - aby opěvovali své ctnosti. Dokonce i magazín National Review, který se dlouhá léta záměrně díval jinam tváří v tvář nekompromisní nespravedlnosti a dokonce podporoval hysteriky, najednou zjistil, že hon na čarodějnice, o kterém ho roky informovali, je skutečný.

Avšak důkaz o jejich nově objevené ctnosti se ukáže u toho, jak zareagují na další, závažnější nespravedlnosti a hony na čarodějnice, které jsou stále podněcovány ze strany feministického oboru obviňování. Vojáci jsou rovněž vystaveni zinscenovaným obviněním ze "sexuálního obtěžování" a jsou vyhnáni ze služby, jak to zdokumentovali Brian Mitchell, Martin Van Creveld a jiní. Často se stává, že je ještě předtím zničí rozvodové soudy. A jako Stuart Taylor a K.C. Johnson spolu s ostatními dokázali, muži obviněni ze znásilnění v současnosti nemohou očekávat spravedlnost na skutečných soudech a mohou strávit roky ve vězení.

Ve skutečnosti i větší hoax o znásilnění je jen jednou ze sérii honů na čarodějnice vytvořených radikální sexuální lobby:

I. Navzdory mnoha odhalením od osmdesátých let jsou vědomá falešná obvinění o zneužívání dětí ze strany rodičů (s politickým podtextem) stále mimo kontrolu: křesťanští rodiče, rodiny s domácím vyučováním, nedobrovolně rozvedení otcové či jiní rodiče. I zde vidíme politiku obviňování, pozastavení řádné ochrany během procesu a rukopis radikálů. Podobně jako feministické advokátky, jejichž mzdy vyčerpávají dolary daňových poplatníků na ministerstvu školství a studentské školné na státem financovaných univerzitách, tak i feministické právničky a sociální pracovníci stejně neopodstatněně obviňují, aby racionalizovali vládní konfiskaci dětí od svých rodičů. Stejně jako obvinění ze znásilnění na univerzitě, tak i hoax za hoaxem, hororové příběhy mají vliv na ničivou sílu vymyšlených obvinění.

sipa, CC0 Public Domain, pixabay.com
II. Systematické obvinění z "domácího násilí" představují to, co právní zástupce David Heleniak nazývá "fiaskem řádného procesu": Heleniak identifikuje šest specifických popření řádného procesu (a existuje jich více). I zde je násilný útok trestně postižitelný v každé národní jurisdikci. Ale "domácí násilí" nemá nic společného s násilným útokem. Neméně společného má i "univerzitní znásilnění" se skutečným znásilněním. Je to další zpolitizovaná dohoda mezi radikály a advokátními komorami, které vydělávají obrovské peníze, když odpírají spravedlivý proces nevinným Američanům, kteří nemají žádnou platformu na obranu. Ve feministickém jazyce může "domácí násilí" znamenat cokoliv, od verbálních urážek k odmítání žádostí o peníze. Ve skutečnosti to nikdy neposuzuje porota a - což je nejvíce ohromující - nikdo není osvobozen.

III. Obvinění z neplacení výživného - tzv. "Otcové - neplatiči" - představují možná nejzákeřnější hon na čarodějnice a hoax, u kterého neexistují řádně chráněné soudní procesy. Sériové vyslýchání často trvají minutu nebo dvě, kde jsou muži odsouzeni na neurčité vězení, které může trvat roky. Mnozí dokonce neabsolvují žádné slyšení, ale jsou odsouzeni (i oni nejsou nikdy osvobozeni) ve "zrychleném soudním řízení". Podle Národní konference státních zákonodárců musí obvinění otcové prokázat svou nevinnost vůči nespecifikovaným obviněním bez advokáta a bez poroty. Co je nejstrašnější, neexistuje veřejný záznam o uvěznění.

Na rozdíl od těchto mužů (a žen), si podobní Harveymu Weinstenovi (Bill Cosby, Julian Assange atd.), plus studenti a vojáci, kteří se oddávají volnému sexu, zřejmě říkají o problémy a zaslouží si to, co dostanou. Zároveň můžeme pochopit jejich zkoušku teologicky: i když dostávají nespravedlivý trest od člověka, jsou spravedlivě potrestáni Bohem. Tento teologický princip by mohl pomoci některým lidem vnímat konstruktivněji způsob, jak napravit nejen vlastní chování, ale také větší politický problém. Mohl by přinést poselství lidem, protože jestli se vám to líbí nebo ne, jste to vy, kteří budou nést odpovědnost, a proto je na vás, abyste vykonávali vedoucí morální (a politické?) úlohy.

Co je důležité, žádný takový argument dodnes nebyl předložen lídry Církve, kteří prostě odvracejí svůj zrak a mlčí při záležitostech, které se zdají být v jejich přímé působnosti: sexuální morálka. Tak vyděšení jsou křesťanští lídři, že téměř nikdy nemluví o "smilstvu" a "cizoložství" (nebo ani o "hříchu"), dokonce ani ve svých vlastních kostelích. Takže i oni se nyní snaží zachránit svou bezvýznamnost, když naskakují na rozjetý vlak, aby propagovali svou vlastní ideologizovanou ctnost. Dnes je mnohem pravděpodobnější slyšet kázání o "sexuálním obtěžování" nebo "mizogýnii" než o smilstvu nebo cizoložství navzdory obrovským sociálním a ekonomickým důsledkům nemanželských narození. Je ironií, že samotné pokrytecké obviňování, kterému se léta bránili, si dnes osvojují.

Teologický princip jen těžko odůvodňuje nespravedlivé kvazi-kriminální potrestání. Zaprvé každá sekulární vláda musí rozlišovat hřích od zločinu, podobně jako byly staré náboženské standardy uznávané při rozlišování legitimních sfér císaře a Boha. Je ironií, že hyper-sekularizovaní radikálové představují novou politickou teologii a kvazi teokratický přístup k sexuální etice.

Dnes se revolucionáři, opilí mocí, pohybují ponad bezbrannými jednotlivci a zaměřují se na větší kořist v oblasti vysoké politiky. Snažili se o to ve volební kampani proti Donaldu Trumpovi a obrátili jeho neslušné připomínky na příležitost pro další invazi ideologie namísto tradiční sexuální morálky.

V současnosti se jemnějším způsobem zaměřili na vlastní liberálně-levicovou elitu. Soustředěním se na Weinsteina a jemu podobné si zručně získávají (náhodou nebo plánovaně) konzervativní moralizátory jako své loutky. Konzervativci mají radost z poukazování na to, že liberální mužští politici jako Bill Clinton, kteří jsou nejpřímějšími podporovateli feministek, jsou také nejagresívnějšími sukničkáři. Přestože jim chybí odvaha k tomu, aby se spokojili s tradičními stigmaty proti nemorálnosti Clintona nebo Weinsteina při nadbíhání vdaným ženám a při zradě svých manželek, opakují jako papoušci radikální žargon "obtěžování". Když člověk rozumí dynamice feministické politiky, je jasné, že radikálové se budou smát jako poslední, protože konečným výsledkem je, že výrazněji zapomínáme na morálku ve prospěch ideologie.

Ale snad největší efekt tohoto kouzla je morálně oslabující účinek, který má na nás všechny. Nemyslím jen na naši ochotu přizpůsobit se sexuální shovívavosti, ale ještě více na naši ochotu zaměňovat pokrytecké moralizování s pravým porozuměním morálky. Weinsteinův případ jasně ilustruje, jak ideologie změnila náš veřejný diskurz na kakofonii svatouškovského hubování. Namísto stanovení jasných pravidel sexuální morálky a odvahy podporovat ji při našich každodenních setkáních s jinými lidmi, zaměstnáváme profesionální ne-schvalovatele s politickou silou - novináře a mediální znalce, právníky, soudce, policii a žalářníky - aby naším jménem ukládali tresty, zatímco my sedíme v pozadí a bezpečně se vysmíváme pachatelům. Tato záliba v uklidňujících požitcích morálního pózerství nepředstavuje pro nás žádné riziko a žádnou povinnost převzít zodpovědnost za naši vlastní úkolu buď v sexuálním úpadku nebo v následném honu na čarodějnice, který se může ukázat jako nespravedlivý. A my se nemusíme obtěžovat s detaily, jako jsou pravidla dokazování či řádný správný proces. Stručně řečeno, přijali jsme spravedlnost davu, do kterého musí sexuální revoluce, jako každá jiná revoluce, nezbytně zdegenerovat.


Zdroj: www.crisismagazine.com/2017/sexual-revolution-turns-ugly

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 29. 11. 2018 naleznete zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Úpadek mravů na ČT2 (22.01.2023)
Jana Jochová: Kolega jde k soudu. Pište s námi EK. (18.12.2022)
Jana Jochová: Evropská Komise nutí ČR pošlapávat práva dětí (09.12.2022)
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..) (08.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ (11.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istambulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda (26.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu (09.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istambulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Být a nebít LGBT ? (16.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody (21.02.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán (30.09.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 11. 2018 | 3710 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace