Zajímavé...

Sám Bůh stačí ...

Bůh Pro všechny rozvedené, ... ty co žijí odděleně a ty, kteří žijí samotu po boku svého partnera.....

Prožíváme rok zasvěceného života. Solo Dios basta. Sám Bůh stačí. Krásné heslo sv. Terezie z Avily pro všechny řeholníky, kněze, laiky, kteří se dobrovolně rozhodli pro takový způsob života.

Řekneš si, mě se to ale netýká. Já jsem si nevybral život v řeholi, v celibátu, v samotě. Já jsem se rozhodl žít život s Kristem v manželském svazku, ve svátostném manželství. Bůh a rodina byli pro mě smyslem mého života, dělal a obětoval jsem pro to všechno, ale můj životní partner se rozhodl jinak a já jsem najednou proti své vůli zůstal sám. Ať už byly důvody jakékoliv, v mém srdci je nyní velké prázdno po člověku, který je a navždy před Bohem zůstává mou součástí a jediné, co cítím, je obrovská bolest a nekonečná samota.

Jak mám takhle žít dál? Dá se to vůbec? Zvládnu to?

Lidskými silami určitě ne. Ta bolest je obrovská, přesahuje mě a žene do něčeho, co vlastně v hloubi svého srdce vůbec nechci - najít někoho, kdo mi dá chybějící lásku, pomůže nést můj kříž, tak velmi toužím záplatovat tu díru v mém srdci, která po mém manželství zůstala.

Cítím se tak velmi opuštěný, zraněný, sám. Nevidím východisko, cíl ani smysl. Do této bolesti, samoty a opuštěnosti musí vstoupit Bůh, abych dokázal tuto situaci přijmout, abych mohl tento svůj kříž nést. Modlím se tak, jak se modlil Ježíš - opuštěný a sám - v Getsemanské zahradě, když si uvědomoval, co se stane. On, přestože byl sám Bůh, přijal, co ho čeká a ve velké bolesti, ale zároveň odevzdanosti a lásce mluvil ke svému Otci: "Otče, ne má, ale tvá vůle ať se stane."

Možná stojíš před rozhodnutím, co dál - jít životem sám se svátostným Kristem, nebo hledat štěstí v jiném člověku bez Boha? Není to snadné a nikdy ani nebude.

Pozvi Boha do svého života, do toho, co prožíváš, do toho, s čím si nevíš rady, s čím ti může pomoci a uzdravit jedině On. On ti dnes říká: "Dej mi své zraněné srdce." Dej Boha na první místo ve svém životě, zcela se Mu odevzdej a On bude léčit všechny tvé rány, nebudeš se cítit sám. Sv. Ignác z Loyoly říká: "Bůh je štědrý. Z jeho rukou dostanu to, co nenajdu v rukou lidí. Když lidé nedají nic, obdržím vše od Boha. "

Když máš pocit, že nemůžeš, že je nad tvé síly všechno toto utrpení nést, odevzdej se Mu - naplno a celý. Vlož vše do rukou Toho, který Tě stvořil a má s Tebou svůj plán. S důvěrou ve všemohoucího Boha pomodli se tuto novéna odevzdanosti.

A teď se podívej na svůj život znovu. Novýma očima. Ježíšovýma očima. Očima milosrdného Boha, který tě čeká. Který čeká tebe i tvého manžela, chce vás oba obejmout a neříkám nic, jen že tě MILUJE. Takového, jaký jsi. On ví, jak velmi hříšný jsi ty i tvůj manžel. Objímá tě a neříká nic jiného, jen že tě MILUJE. On ví, kolika chyb jste se dopustili vy oba. A znovu ti neřekne nic jiného, jen že tě MILUJE.

Bůh ti odpouští. Všechno. Proto i ty musíš odpustit. Sám sobě i svému manželovi. Neposlouchej lidi, kteří tě hodnotí, soudí, přemýšlejí, kdo z vás byl více na vině, že vaše manželství takto skončilo. To nikam nevede. Takto se na tebe nedívá milosrdný a laskavý Bůh. On nechce, aby ses více trápil, mořil výčitkami, obviňováním, neláskou. Ty ses trápil už dost. On chce, abys byl konečně šťastný. Šťastný s Ním.

On tě zve k tomu, abys žil dnešek, jen dnešní den. Žít přítomnost je tak úžasné, osvobozující. Bůh nechce od nás, abychom se rozežírali minulostí, trápili se nad tím, co a jak jsme mohli a měli udělat jinak. To chce ďábel, abychom se zabývali takovou myšlenkou. Bůh se nedívá na to, jací jsme hříšní a co všechno jsme pokazili. On chce, abychom byli šťastní s Ním - tady a teď. Vždyť kdo z nás ví, kolik dní tu ještě bude? Nač ty starosti, stavy úzkosti, výčitky, toto není to, co by nám připomínal dobrotivý Bůh. On nevyčítá, On nás jen přijímá. Takové, jací jsme. Nedokonalí, hříšní, slabí, nehodní. On ví, že jsme takoví a i tak nás MILUJE. Zkus žít teď toto, nic jiného neřeš, žij jen tu LÁSKU, kterou cítíš od Boha.

Proto ti znovu opakuji - dej Boha na první místo ve svém životě. Tvoje manželství nevyšlo, protože na prvním místě nebyl ON. Tvůj dům byl postaven na písku. Je čas postavit ho na skále. Netrap se minulostí, odevzdej ji celou Bohu a poděkuj Mu, že díky tomu, co teď prožíváš, díky tomu, že jsi zůstal sám, můžeš nacházet Jeho. Nic jiného si On nepřeje, jen aby ses spojil s Ním. Vše ostatní ti On daruje, jak je v Písmu: "Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno" (Mt 6, 33)

Že jsou to pěkná slova, ale ty to neumíš udělat? Nedokážeš odpustit? Stále se cítíš tak velmi zraněný? Vím, tvé srdce krvácí, je pošlapané, ztracené, zrazené, přesně tak, jak Ježíšovo na kříži. Jeho tělo bylo celé zbité a jeho srdce propíchnuté. Řekni Mu, jak moc to bolí teď tebe, jak moc trpíš. Řekni mu o všem. On tě poslouchá, On je tu pro tebe. Kdo by ti rozumněl lépe než On? A znovu se podívej na kříž. Co vidíš? LÁSKU. Boha, který tě miloval tak nesmírně, že se neváhal za tebe nechat přibít na kříž. Z LÁSKY k tobě, z LÁSKY k nám.

Cítíš Ho? Cítíš Jeho lásku? Už jí rozumíš? Pán Ježíš ve svém zjevení Catalině Rivas říká: "Stal jsem se vězněm lásky, když jsem ustanovil Eucharistii." Být "vězněm lásky" - jak krásně říká Ježíš o sobě. A v mém srdci se rodí touha být jako On. Podobat se Mu, ve všem. Být "vězněm lásky" mého slibu, mého manželství. Tak si to přeje On. Zůstat věrný, jak byl On věrný. Až na smrt, na kříži.

Stále pochybuješ? Stále si stěžuješ? Že ti nikdo u oltáře neřekl, že to bude tak těžké? Ne, neřekl. Ani mně. Ale já jsem slíbila, vědomě a dobrovolně, v dobrém i ve zlém. A Bůh dnes nechce od tebe nic jiného, pouze dodržet svůj slib. Neboj se, On ti pomůže, On ti dodá sílu, On tě provede. On tě požehná a zaplní tvé srdce radostí, vděčností, chválou, pokud skutečně přijmeš to, co od tebe žádá. On ti daruje svobodu a štěstí. Budeš žít nový život v Kristu!

Pán Ježíš,zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Podívej se na dnešní den. Kolik krásy a dobra ti přinesl. A poděkuj. Buď vděčný za každý okamžik svého života. Vždyť nevíš, který je tvůj poslední. Tak se netrap a neznepokojuj. "Proto se netrapte pro zítřek; zítřejší den se postará sám o sebe. Každý den má dost svého trápení. "(Mt 6, 34) Žij přítomnost, žij dnešek a Bůh ti dá do srdce pokoj, radost a svobodu, po které tak toužíš.

Otevři své srdce Jemu a dovol Mu, aby tě měnil na svůj obraz, aby tě proměňoval tak, jak se líbí Jemu, aby On měl z tebe radost. Bůh tě chce změnit k lepšímu, abys žil život v plnosti a v radosti, abys byl šťastný.

Možná máš pocit, že tvůj život se ubírá zcela opačným směrem, než sis to ty kdysi přál, přál a vysnil. Dnes nic není podle tvých představ. Ale to nevadí, naopak, takto je to pro tebe nejlepší, protože teď tě vede sám Bůh.

On tě drží ve svém náručí a tak velmi si přeje, abys mu už konečně začal důvěřovat, abys mu už konečně věřil. Obrať svůj zrak k Němu, nasměruj se na Něj, všechny své myšlenky obrať jen k Němu. A On přijde k tobě, když si to budeš upřímně přát, vstoupí do tvého srdce, ty Ho budeš cítit a už nebudeš sám. Odevzdej se mu úplně a celý. Daruj mu celý svůj život, svěř se do Jeho rukou. A On bude konat, On tě bude měnit a přeměňovat. Pocítíš pokoj, odpuštění, jistotu, že se o tebe postará. A zjistíš, že chválíš, vzdáváš díků a velebíš, prožíváš obrovskou radost, neboť jsi s Nim, neboť je s tebou BŮH a ty Mu nemůžeš říct nic jiného, než: "ANO". A tvé srdce vyzná: "Ty jsi mým Pánem, Ty jsi mým Králem, v tobě mám vše, co potřebuji! Ty sám mi stačíš! "Neboť On je LÁSKA. To je celé. Když pochopíme toto, pochopíme všechno.

Nevím, co má Bůh dále v plánu se mnou, ale odevzdávám se do Jeho rukou a z celého srdce Mu důvěřuji. Také Ho prosím o milost vést svatý život, z něhož On bude mít radost. Můj osud je v Jeho rukách! S důvěrou v Něho prosím touto modlitbou.

Prosba o bdělé srdce:

Pane, daruj mi bdělé srdce, aby mě od tebe neodvedla žádná nevybíravá myšlenka. Dej mi ušlechtilé srdce, aby je neponížil žádný temný cit. Dej mi, Pane, pevné srdce, které nikdy nezlomí potíže či pohromy. Dej mi srdce nezávislé, svobodné a odvážné, které si žádná vášeň nepodmaní. Daruj mi, Pane, rozum, který tě poznává, horlivost, která tě hledá, moudrost, která tě objevuje, život podle tvé vůle, vytrvalost, která se k tobě vine s důvěrou a důvěru, která mě nakonec udělá úplně tvým.
(sv.Tomáš Akvinský)

Autor: Veronika Ledajová - s manželem žijí půl roku odděleně


Převzato ze zastolom.sk, 28. dubna 2015, článek naleznete zde.

příroda, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQSdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 28. 04. 2015 | 6392 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace