Zajímavé...

Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk

P. Štěpán Smolen, postoj.sk Tomáši Halíkovi jsem strašně vděčný, nebýt jeho, možná nejsem katolíkem. S většinou jeho postojů se dnes bohužel nedokážu ztotožnit. Katolicismus by neměl přisluhovat modernímu sekulárnímu světu, říká český kněz Štěpán Smolen.

Když jsme dělali před Vánoci tento rozhovor a přišli jsme na faru do Mladé Boleslavi, přivítala nás zvonivá slovenština a humor místního děkana Pavla Poláčka, původem z Kysuc. Jeho kaplan P. Štěpán je také původem Slovák, trochu nezvykle z jihu země. Ihned jsme se tam cítili jako doma. I když tamní problémy, o kterých nám při obědě oba kněží říkali, jsou výrazně jiné, než známe u nás. Se Slováky však, jak se dočtete, do velké míry souvisí.

A ještě jedna věc. Když jsem Štěpánu Smolenovi položil otázku na Tomáše Halíka, byl dlouho ticho. Ještě nikdo nebyl po položené otázce v rozhovoru tak dlouho ticho. Takto je třeba rozumět i jeho odpovědi.

Ještě krátké bio: Štěpán Smolen (35) je český katolický kněz, pochází z Českého Krumlova. Na Karlově univerzitě vystudoval filozofii, religionistiku a teologii, v roce 2015 byl vysvěcen na kněze. Působí v litoměřické diecézi, ve farnosti Mladá Boleslav. V letošním roce (2019) vydá Postoj jeho knihu.Působíte v jednom z nejateističtějších koutů Česka. Kolik lidí chodí v neděli do kostela v Mladé Boleslavi?

Město má asi 50 tisíc obyvatel, jsme tu jedna farnost. V neděli přijde do kostela celkem 300 až 500 lidí. Jsme tu dva kněží, spolu s arciděkanem máme na starosti dalších 9 farností v okolí, většinou jde o duchovně mrtvá místa, kde přijde do kostela 3 až 10 lidí. Většina práce tam spočívá v udržování budov, aby nespadly. V obcích bývají mše jednou za měsíc, takže míváme 7 až 8 nedělních mší svatých.Část vaší farnosti se nachází v Sudetech. Přibližte, jak tam vypadá náboženský život.

Severočeské Sudety byly kdysi jednou z nejvyspělejších oblastí republiky, průmyslově i nábožensky. Téměř všichni, kdo zde žili, byli německy mluvící katolíci. Důkazem jsou některé kostely, jako např. v Krásné Lípě, kde je kostel s galeriemi jaké jsou v divadlech, aby se tam lidé vešli. Během války to bylo prosperující město, dnes tam žije jen 3,5 tisíce lidí, z toho půlku tvoří Romové. Nejmladší farník v kostele má 60 let, celkem je tam 10 farníků. Tak to jsou Sudety dnes.

Poslední německy mluvící biskup naší diecéze Antonín Alois Weber během své biskupské dráhy biřmoval půl milionu lidí, dnešní biskup Baxant biřmoval možná 3 000 osob. Lidé, kteří zde dnes žijí, připomínají kmen, který nerozumí symbolům a kultuře míst, které zde zůstaly po předchozím kmeni. Je jim to cizí. Změnila se zde příroda, kultura, lidé.

Jiný příklad, obec Postoloprty. Po skončení druhé světové války zde došlo k masakru, de facto genocidnímu vyvraždění internovaných mužských obyvatel, kteří mluvili německy. Nikdy to nebylo vyšetřeno, dodnes není zcela jasné, kdo vydal rozkaz. Ale je zřejmé, že se na tom podílela část místních obyvatel.

Dosud se o tom nemluví. Pokud se na tomto místě objeví nějaká pamětní deska, je buď ignorována nebo zničena. Duchovně je to pro tuto obec nesmírná zátěž. Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí, říká evangelium. Když pravdu popírají celé generace lidí, musí to změnit duchovní klima.Váš děkan nazval tuto obec prokletou.

Já jsem tam farářem nebyl, jeden můj kamarád tam jistý čas působil, míval 4 až 5 bohoslužeb. Na tři z nich nikdo nepřišel, potkal snad 8 až 10 lidí. Je to jedno z nejvíce duchovně mrtvých míst na mapě České republiky. Spolu s plzeňskou diecézí jsme nejvíce ateistickou oblastí v Čechách. Má to i svou výhodu, mladí lidé zde ke křesťanství často přistupují jako k buddhismu, nikdy o tom nic neslyšeli.Je to vůbec možné? Na náměstích stojí kostely.

Příklad: Před dvěma lety přišel mladý muž, který mi řekl, že chce být pokřtěn. Zeptal jsem se ho proč. Odpověděl, že má jít za kmotra na Moravě. Řekl jsem mu, že úmysl je hezký, ale účelově ho pokřtít nemohu, že musí uvěřit v Boha a Ježíše Krista, což znamená změnu životního stylu. Vyzval jsem ho, aby si to rozmyslel a přišel za 14 dní. Za dva týdny se vrátil. Poté, co jsem ho poslal na mši, mi řekl, že to bylo pro něj silné. Nikdy nic takového nezažil. Později dodal, že v kostele předtím ani nebyl. Byl to třicetiletý vzdělaný muž, pracoval jako manažer.

Jiný příklad: Přišli lidé, kteří chtěli pokřtít své dítě kvůli prarodičům. Chtěl jsem je navést, proč to dělají. Ukázal jsem na kříž na stěně a zeptal se jich: „Kdo tam visí?“ Oni odpověděli: „Papež?“

Před pár lety jsme měli aféru, kdy se v maturitních otázkách objevila otázka na Jidáše, žáci se bouřili, proč od nich stát požaduje něco, co není v osnovách.

Samozřejmě, najdete zde i jiné případy, ale fakt je, že většina praktikujících u nás jsou Slováci, Poláci a lidé z Moravy. Zdejší běžní lidé se tu s křesťanstvím nikde nesetkají.Kolik ze Slováků, kteří zde žijí, si víru udrželo a kolik ztratilo?

Těžko říct, kolik Slováků tu žije. Ubytovny jsou plné, mnozí lidé však nemají trvalý pobyt. Na mši na Sedmibolestnou Pannu Marii, která je v češtině, chodí lidé, které jsme předtím neviděli, je to pro ně kulturní tradice.

Když přijdou Slováci, kteří chtějí pokřtít dítě a zeptám se jich, jestli chodí do kostela, řeknou, že na Slovensku ano. Doma na Slovensku nechávají svou kulturu i náboženskou praxi.

Je tu i dost velká část, která víru praktikuje. Cizinci tvoří asi polovinu naší farnosti. Je to vidět i na tom, že přes vánoční nebo velikonoční svátky je zdejší kostel prázdnější než ve všední neděle. Za komunismu tu chodilo do kostela jen několik desítek lidí.U nás vstupuje víra do života formálních křesťanů díky křtu, svatbě či pohřbu. Jak to vypadá tady?

Když přijde Slovák na faru v Boleslavi, vnímám u něj jakýsi sběratelský přístup. Řekne: vše mám, křest, přijímání i biřmování. Jako by měl nějaká razítka. Tento přístup, ale ani rituály s ním spojené, zde přítomné nejsou. Lidé často nenechávají křtít děti ani z rodinné tradice. Ročně máme možná 50 křtů, 10 svateb, několik desítek pohřbů, těch je nejvíce.

Ale církevní rozloučení bývá jen asi při jednom pohřbu ze sta. Z těch ostatních se polovina odehraje se laickým řečníkem, druhá polovina těl je spálena bez obřadu. Lidé si často ani nevyzvednou urny nebo si je pak nechají doma na skříni. Zádušní mše svatá je pro mě malý zázrak, zažiji ji tak dvakrát do roka. Obvykle mívám jen desetiminutové obřady v krematoriu, pár modliteb doprovázených melodiemi pop music.Český katolicismus vnímáme na Slovensku přes několik perspektiv, jednou z nich je finanční odluka církve a státu, finanční vyrovnání a vyplacení církve, které postupně probíhá. Co to pro vás znamená v praxi?

Vše ještě popsat nelze, to ukáže čas. Do roku 2043 dává stát na církve část peněz ve formě restitučních náhrad, přičemž vyplacená částka má být rok od roku nižší, až k nule. Část doplňuje diecéze. V roce 2043 budou diecéze závislé pouze na kapitálu. Farnosti dostaly pozemky, lesy, pole. Některé jsou bohaté, některé chudé. Ne vždy to odpovídá tomu, kde žijí věřící. Paradoxně jsou někdy bohatší farnosti, kde nikdo není.

Z duchovního hlediska jsou restituce správnou věcí, už proto, že platí, koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. Když platí církev stát, vede to k tlaku, když jde o věřící, jako v protestantských denominacích, kněží jsou v pokušení říkat to, co je lidem sympatické. Otázka je, jak to dopadne v praxi, v Boleslavi se zdá, že by zdejší církev byla schopna uživit kněze a nějakého asistenta, základní personál. Okolní malé farnosti na venkově se budou muset zrušit nebo zredukovat.To znamená, že církev bude po roce 2043 menší?

Ano, už nyní se musí propouštět z některých pozic, protože na ty tabulkové nejsou peníze. Budeme realističtěji přistupovat k tomu, kde církev žije a kde ne. Momentálně ještě trvá plošný model z dob Marie Terezie a Josefa II. Ideálem je, aby každá farnost měla kněze, i když reálně živých farností je jen pár. Je to jen moje spekulace, ale řekl bych, že vzniknou větší farnosti s více kněžími, pod které bude spadat podstatně rozsáhlejší území. Mám pocit, že církev v Česku přežije do takové míry, do jaké bude úspěšnou proti kulturou, ale nesmí se stát ghettem. Nedávno jsem potkal dva žáky, jeden z nich věřící. Úmyslně jsem ho pozdravil „Chvála Kristu“, on odpověděl „Navěky“. Ten druhý, nevěřící, reagoval: „Wow, to je punk!“ Křesťanství představuje radikálně jiný životní styl. Může to být deviza, zdroj sebevědomí.

Katolíků je tu sice málo, ale vědí, proč věří. Jedna třináctiletá dívka mi řekla, jak vzniklo modlitební společenství v jejich škole. Během přestávky obešla třídu a nahlas se zeptala, jestli je tam nějaký křesťan a chce se jít modlit. Nyní se jejich setkává osm. Silné také je, když přes týden chodí do kostela muži, například ve středu večer bývá u oltáře v průměru sedm dospělých ministrantů. Na tiché adoraci ve čtvrtek tvoří většinu také muži do 50 let. To dává do budoucna naději.Jak se vám daří s romskou komunitou?

Je to dost nová věc, řekl bych, že důkaz toho, že Boží království je nevyzpytatelné. Před několika lety se stalo, že se dva Romové setkali u pásu ve škodovce. Předtím se neznali, měli za sebou divokou minulost. Jeden byl 16 let závislý na pervitinu, dealer, několik let strávil ve vězení. Druhý byl závislý gambler, oba domácí násilníci. Žena jednoho z nich raději vyskočila z okna, aby ji nenapadl, zlomila si při tom obě nohy. Díky radikální konverzi vyšli z totálního lidského dna, uvěřili v Krista a změnili život sobě i svému okolí. Kdybyste je potkali dnes, dokáží hodiny číst Písmo svaté. Něco se stalo, Bůh zapracoval. Jejich manželky, děti, prarodiče, bratranci, sestřenice i širší rodiny jsou dnes věřící. Je z toho malá lavina - několik romských rodin – dohromady snad 50 lidí, chodí pravidelně do kostela.Druhá věc, přes kterou vnímáme český katolicismus, je spor mezi kardinálem Dukou a profesorem Halíkem. Do jaké míry je reprezentativní pro českou církev, polarizuje zbytek církve?

Není to jen spor mezi dvěma osobami, viděl bych v tom projev místního sporu, který se však odehrává v celé církvi. Je to otázka vztahu církve a moderní společnosti. Pokud to řeknu radikálně: nakolik nám dějiny zjevují Boha, nakolik je změna společnosti důvodem k tomu, aby církev těmto změnám také podléhala nebo naopak vůči nim hájila apoštolskou tradici. Těch sporů je více, spor Halík - Duka je jedním z nich.

Když Tomáš Halík mluví o „Františkově revoluci“, je otázkou, do jaké míry jde o jeho interpretaci a do jaké jde i papeži o změny, o kterých Halík mluví. Ve sporu o gender říká něco jiného než papež. Dalším tématem tedy je, nakolik se má církev změnit a prosazovat něco jiného než třeba před sto lety a nakolik je to celé z Ducha svatého.

P. Štěpán Smolen, postoj.sk


Tomáš Halík vždy obdivoval úřadujícího papeže, hlásil se k Janu Pavlovi II., k Benediktu XVI. a nyní k Františkovi, co se na projevech a těchto sporech mění?

Jsou mnohem drsnější. Předchozí, řekněme, konzervativněji vystupující papežové udržovali extrém na uzdě a bylo jasné, co je konsensem. Dnes je to v mnohém posunuté. Problém je, že v této debatě často nejde o to, co papež skutečně hlásá, čemu věří. V případě gender je papež spíše na straně Piťhy nebo Kuffy než Halíka. Něco se mění, je neuvěřitelné, jak se tytéž, dosud standardně katolické názory nazývají radikálně jinak, najednou jsou údajně projevem ultrakonzervativismu, téměř až fašismu. Je to až zarážející.Jak znáte Tomáše Halíka?

(Dlouhé ticho.) Z více stran, během několika fází mého života. Tomáši Halíkovi jsem za mnohé strašně vděčný. Moje víra vyrůstala v kostele, kde působí, u sv. Salvátora. Nebýt jeho, možná nejsem katolíkem. Byl autorem knih, které mi jako nevěřícímu umožnily vidět křesťana jako inteligentního člověka, otevřelo mi to cestu k víře.

Byl mým učitelem na univerzitě, pracoval jsem u sv. Salvátora. Zažil jsem ale i nenaplněná očekávání, jako by Tomáš Halík opakoval bonmoty a fráze. Nedokázal jsem si ten prvotní obdiv uchovat. Byl jsem nejednou v pokušení dívat se sarkasticky na tu propast mezi veřejnou osobou a reálným člověkem. Zároveň jsem ale viděl, jaký je obětavý zpovědník. Večer po celodenní práci někde na fakultě vystavil svátost oltářní a zpovídal mladé do jedné po půlnoci. Proto mám tendenci tlumit jednoznačné názory na Tomáše Halíka.

Mnoho lidí, kteří prošli Salvátorem, zápasí s tím, že se jim Tomáš Halík vzdaluje, ale mají o tom problém mluvit, aby to nepůsobilo nevděčně. Zároveň pro většinu postojů, které má Tomáš Halík dnes, platí, že se s nimi nedokážu ztotožnit. Zdá se mi, že při tom dochází ke kolaboraci s moderním sekulárním světem a katolicismus se vzdaluje apoštolské tradici. Kdyby to takto pokračovalo dál, za 200 až 300 let by katolicismem bylo něco jiného. Mou představou je, že kdyby se setkali sv. Petr, sv. František, sv. Ignác z Loyoly, kardinál Newman a Romano Guardini a povídali by o víře, používali by jinak rozvinutý slovník, ale měli by stejnou víru a ctili téhož Krista.Profesor Halík je akademik, polemice musí rozumět a Váš vývoj by jako projev nevděku neměl brát, naopak. Přejděme ke globální církvi, žijeme v době ostrých politických konfliktů, formování táborů, v čem vnímáte nebezpečí této fáze?

Intriky v kurii nejsou něco nového, pozoruhodné je, že dochází k politizaci církve. Například jaký důraz se klade na jednotu v těch oblastech v církvi, které byly vždy ponechávány na osobní úvaze katolíků. Třeba otázky migrace, stavu životního prostředí a další politická témata.

Shodou v těchto tématech bychom podle některých měli vyjadřovat svou katolicitu, přitom když jde o otázky víry a mravů, ty jsou v mlze. Někdo to nazval liberálním ultramontanismem. Argument, který zazníval za Jana Pavla II. - Roma locuta, causa finita (Řím promluvil, věc je uzavřená) - se najednou používá z druhé strany. Vztah mezi papežstvím a apoštolskou tradicí je velkou otázkou naší doby. Klademe si otázky, co je závazné, jak postupovat, když dochází k napětí mezi dokumenty papežů.

Při poslední synodě např. zaznělo, že se má pracovat s nejaktuálnějším učitelským úřadem, jako by se Magisterium měnilo jako program politické strany. Znamená to, že novější je pravdivější? A pokud ne, jak postupovat?Jste kaplanem ve velké farnosti, napsal jste již třetí knihu, jedna z Vašich knih zanedlouho vyjde v našem vydavatelství Postoj, sám jste součástí malého vydavatelství Hesperion, dost povinností... Co je nejtěžší?

Udržet řád, řád dne, zvláště když člověk nežije v klášterním prostředí. Vyzkoušel jsem několik pokusů, jak toho dosáhnout, ne vždy s úspěchem. Snažím se, abych měl každé pondělí studijně-modlitební, chodívám do lesa, modlím se tam, abych si tak vyčistil hlavu. Pokud to jde, věnuji dem jiným, než farním povinnostem. Mám ale zkušenost, že když je toho hodně, tak pod tlakem je člověk produktivnější, leccos ho napadne. Jsem vděčný, že jsem ve farnosti, kde potkávám Romy, středoškoláky, dělníky ze škodovky. To mě chrání před akademickou bublinou. Předtím jsem v duši cítil jistou stísněnost, ale zde se rozplynula.Proč je pro kněze důležité číst?

Mám zkušenost, že když předstoupím před lidi, musím jim něco říci. A asi je nedokážu zaujmout tím, co sami znají z novin. Proto musím hledat něco nad rámec breviáře a Písma svatého, abych lidi zaujal, aby to k nim promluvilo. Když jsem byl svěcen, dostal jsem od biskupa kopii jistého obrazu s Mojžíšem, jak vystupuje na horu Sinaj a jak potom sestupuje k lidem. Je to symbol dvojí stránky kněžské služby: jít za Hospodinem, to znamená projevit zájem i o teologii a filozofii, angažovat rozum, z čehož pak musí vyjít něco, co předám lidem.V roce 2019 vyjde v našem vydavatelství kniha o pouštních otcích, píšete o jejich radách pro dnešní svět. Na co jste přišel?

Ústředním tématem je téma stability. Stability v mnoha ohledech - v povolání, v manželství, v práci, v životě. Mám pocit, že je to jeden z problémů dneška. Psal jsem o tom diplomovou práci. Kamarádka sestra paulínka mě povzbudila, abych z toho udělal knihu. První kapitola se mi zvrhla v beletrii. Myslel jsem, že z ní udělám úvod, ale pak se to samé stalo s druhou i třetí kapitolou. Vznikl tak text, který je příběhem. Myšlenky pouštních otců jsou zasazeny do vyprávění, chvílemi frašky, chvílemi dobrodružství, z textu vzniklo malé drama. Zájem čtenářů mě překvapil. Občas se ozvou lidé, kteří chtějí radu. Mají za to, že já jsem tím pouštním otcem, což je samozřejmě nesmysl. Já sám jsem ty rady jen dostával.


V rozhovoru se ptal Jaroslav Daniška.Převzato z www.postoj.sk článek Wow, to je punk! z 26. 12. 2018 naleznete zde

Štěpán Smolen na mladoboleslavském arciděkanství, autor Martin Davídek, CC BY-SA 4.0, wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Rafał Soroczyński: 27. března 2021 zemřel otec Emmanuelle Cueto Ramos (27.03.2023)
Kolik emocí musí sdílet kněz ?! (02.03.2023)
Soudíte kněze? Pamatujte na to, že… (20.01.2023)
Když opět potkáte svého pana faráře, vzpomeňte si (15.01.2023)
Zapálíte svíčku papeži Benediktovi XVI. i Vy? (03.01.2023)
Vzpomínky na P. Stanislava Krátkého (22.12.2022)
Spojme se v modlitbě (23.11.2022)
P. Leopold Kolísek a vznik českého oltáře v Lurdech (21.11.2022)
100 let P. Stanislava Krátkého (21.11.2022)
Prezentace knihy o P. Filipovi M. Stajnerovi (18.11.2022)
Zemřel nejstarší minorita v ČR (13.11.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 2 (20.09.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 1 (18.09.2022)
Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil (15.09.2022)
Výchova ke kněžskému celibátu podle Druhého vatikánského koncilu (13.07.2022)
Poděkování a informace pro podporovatele vzniku nového kostela v Brně-Lesné (01.07.2022)
Kněžské svěcení v Brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (19.06.2022)
Očekávání od nových kněží - Nechceme z vás mít supermany, ale muže svátostí (16.06.2022)
Panna Maria mi dala znamení (svědectví z Medžugorje) (11.06.2022)
Boží milosrdenství a potopení Titanicu (+ další články v odkazech) (20.05.2022)
Zemřel P. Josef Červenka (16.04.2022)
Vzpomínková slavnost na P. Josefa Ondráčka (30.03.2022)
MODLITBA ZA KNĚZE - kněží velmi potřebují naše modlitby (05.02.2022)
P. Michal Cyprián Iwene Tansi (12.01.2022)
Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ (08.12.2021)
Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet: (15.11.2021)
Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi (05.11.2021)
5 sester, které Pán povolal do jedné řehole (29.10.2021)
Svěcení stálých jáhnů v Brně (záznam) (25.09.2021)
Kněží, nevzdávejte se ani v nejhorších časech (příběh) (26.08.2021)
Vize kněžství sv. Veroniky Giuliani (28.07.2021)
Svědectví kněze: Stojí to za to! (06.07.2021)
Od Jehovova svědka po řeholního kněze a ředitele pro povolání: Poznejte otce Bowena (11.06.2021)
O.Nik oslaví 20 let kněžství (11.06.2021)
Křížová cesta P. Filipa M. Ant. Stajnera pokračuje (24.04.2021)
Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu (20.04.2021)
P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě (video) (06.03.2021)
O otci MONTFORTOVI (05.03.2021)
Povolání ke kněžství (01.03.2021)
Kněz objasňuje tvrdou pravdu o příčinách úpadku církve (22.01.2021)
Prosba kněze svým spolubratrům (18.01.2021)
Polibek od Ježíše - ministrant ukázal knězi Ježíšovu lásku (12.01.2021)
Rozhovor - Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti (11.01.2021)
Živý přenos posledního rozloučení s otcem Josefem Fialou - v neděli 10. 1. 2021 od 14:00 + Vzpomínka - rozhovor s ním... (10.01.2021)
Zemřel Mons. Josef Fiala, bývalý farář v Běhařovicích (01.01.2021)
Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze (14.12.2020)
Svátost na ulici - Chodí po centru Bratislavy a zpovídá. Stačí se jen pozastavit, říká kapucín (09.11.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem. (27.10.2020)
Kanonizační řízení kněží Jana Buly a Václava Drboly (20.08.2020)
Benedikt XVI.: Katecheze – generální audience 5.8.2009: Faráře Arského učinila svatým věrnost Pánovu povolání (13.08.2020)
70 let po násilném rušení klášterů (20.04.2020)
Římskokatolická farnost společně s obcí pořádala na Květnou neděli jízdu v kabrioletu s Nejsvětější Svátostí Oltářní po ulicích obce. (11.04.2020)
Kněží v Neapoli slouží mši sv. na střeše fary, věřící se jí účastní z balkonů (05.04.2020)
Kněží si od nás zaslouží nejen úctu a modlitbu, ale i vyjádření vděčnosti (05.04.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 2. část (01.04.2020)
Nebojte se, protože všichni jsme v Božích rukou (30.03.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 1. část (30.03.2020)
Prof. Mons. Petr Piťha: Jak se chovat? (20.03.2020)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy, dlouholetého faráře v Běhařovicích (13.03.2020)
Prosba o modlitbu za o. Nika (12.03.2020)
O osvobozující milosti (k exhortaci o Amazonii) (19.02.2020)
Sbohem celibátu? (03.02.2020)
P. Marian Kuffa: Říkají mi, abych nemluvil do politiky. (25.01.2020)
Československý mučedník bl. Metoděj Dominik Trčka (20.01.2020)
Odpusť si (07.01.2020)
Otec Kuffa, liberalismus a jeho "třídní nepřátelé" (27.12.2019)
Otec Marian Kuffa a světlo do našeho života (k 60. narozeninám otce Mariana) (25.12.2019)
Vyjádření o. Mariana Kuffy k hlasování NR SR o Istanbulské úmluvě (29.11.2019)
Pozdrav a požehnání otce Montforta České republice: Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (20.11.2019)
Ženatý katolický kněz přesvědčivě vysvětluje, proč by kněží MĚLI žít v celibátu (20.09.2019)
Můj přítel opouští kněžství, a přitom je lepším knězem než já (16.09.2019)
Kněz rozzlobený na mši svatou prožil zázrak (30.08.2019)
Od ateisty ke kněžství. Obrátil se díky mši svaté v televizi (25.08.2019)
O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019 (23.08.2019)
Slepý muž vysvěcen na kněze (20.08.2019)
Václav Peša - 70. let výročí kněžského svěcení (29.07.2019)
Celibát není problém, ale odpověď na kněze dopouštějící se zneužívání (27.07.2019)
Mše svatá ve Valči - 25. let kněžství o. Marka Dundy (30.06.2019)
Když se z otce-vdovce stane služebník oltáře (29.06.2019)
Kněžské svěcení - Ondřej Talaš (02.06.2019)
Od letničního hnutí ke katolickému knězi (31.05.2019)
Exorcista: Ne posedlost, ale pokušení je nejčastějším projevem působení zlého ducha (28.05.2019)
Z narkomana mariánský kněz (23.05.2019)
Biskup Evans: Co znamená být knězem? (21.04.2019)
Páter vedl na Titaniku modlitbu růžence (18.03.2019)
Kněz, který odčiňoval hříchy jiných kněží (09.03.2019)
Celibát není problém, ale řešení (04.03.2019)
Franz Mühlberger - mimořádná osobnost v naší oblasti (04.02.2019)
Do Lomničky chodí jen ti nejodolnější (21.01.2019)
'Ďábel a páter Amorth' (20.01.2019)
Znáte osobnosti z oblastí FATYMu? (12.01.2019)
Štandopéde do nebe (31.12.2018)
Povolání ke kněžství (21.12.2018)
Aktualizováno 2: Otec Marian Kuffa ve vážném stavu v nemocnici - prosba o modlitbu (28.10.2018)
Kněží se musím zastat (26.09.2018)
Začíná se 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (15.09.2018)
Gratulujeme otci Milanovi k Abrahámovinám (07.09.2018)
Kardinál Tomáš Špidlík SJ (29.08.2018)
Rutina a vyhoření kněze při slavení liturgie (15.08.2018)
Zemřel P. Mgr. Josef Pelc (12.07.2018)
Přednáška a prezentace knihy Mons. Prof. probošta Petra Piťhy (03.06.2018)
100 let od narození P. Antonína Němčanského (17.05.2018)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze 4. neděle velikonoční (30.04.2018)
Chtěli vstoupit do manželství a dnes .., z něj je kněz a z ní řádová sestra (17.04.2018)
Poděkování a blahopřání kardinálu Dominiku Dukovi (13.04.2018)
Bratři dvojčata se stali kněžími poté, co jejich matka odmítla potrat (03.04.2018)
Osobnost: P. Emanuel Tocháček (15.03.2018)
Karol Dučák: Dialog s nekřesťany a akomodační (adaptační) misijní metoda jezuitů (28.02.2018)
Svatá Veronika Giuliani varuje kněze před peklem (17.12.2017)
Povolání ke kněžství (17.12.2017)
100. výročí narození P. Františka Adámka (12.11.2017)
Kněz (poděkování) (16.09.2017)
Jiří Mikulášek: A za rok přijde vynadat ten třetí (17.08.2017)
Fotky z oslavy 20 let kněžství otce Milana Plíška (20.06.2017)
65. výročí popravy P. Jana Buly - foto ze vzpomínkové akce (28.05.2017)
20 let jáhenství otce Františka (24.05.2017)
Otec Milan oslaví 20 let svého kněžství (24.05.2017)
Primice - P. Jaroslav Kolbaba (17.05.2017)
Vzpomínkové akce 65. výročí popravy P. Jana Buly a všech v Jihlavě popravených politických vězňů (14.05.2017)
Arcibiskup Bober vyzval kněze k důvěře v Boha a věrnosti ideálům (18.04.2017)
ŽENA A KNĚZ (zamyšlení ženy ženám) (01.04.2017)
Karol Dučák: Celibát kněží v učení Druhého vatikánského koncilu (11.01.2017)
Fotbalista Philip Mulryne je jáhnem a stane se katolickým knězem (09.12.2016)
16. výročí smrti fra Slavka Barbariće v Medžugorji (26.11.2016)
Dokumentární film Jako bychom dnes zemřít měli (10.11.2016)
P. Amorth a jeho duchovní testament: časté přijímání svátostí jako ochrana před Satanem (24.10.2016)
* Zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku don Ernest Macák
* Přímý přenos zádušní mše svaté v Šaštíně v pátek 21. 10.
(20.10.2016)
Nová kniha: Robert Maria Mayer DĚCKA, VALÍME DO NEBE! (04.10.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016 (03.10.2016)
Exorcista v zácviku se dělí o zážitky z boje proti démonům v Římě (28.09.2016)
V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté (27.09.2016)
Ano a rád, i když je to těžké - pocta St. Krátkému v Brně (27.09.2016)
Zemřel exorcista páter Gabriel Amorth (18.09.2016)
Řeholní sliby - Pavel Baxant, Leo Gallas a Václav Sládek (06.09.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly (05.09.2016)
Kněžská pouť 2016 v Kostelním Vydří (05.09.2016)
Modleme se za Dona Gabriela Amortha (11.08.2016)
Kněz je největší Boží dar (22.07.2016)
O.Nik slaví 20 let kněžství a 50 let života (30.06.2016)
EVROPA NA KOLENOU? K čemu kultura pohody potřebuje kněze (27.06.2016)
Kniha - Vzpomínka - P. Robert Mayer (17.06.2016)
Ve Štítarech se uskutečnila kněžská rekolekce (07.06.2016)
* Celosvětová modlitební štafeta za kněze 3. 6.
* Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
(02.06.2016)
Rozhovor s jáhnem Ladislavem Kincem (22.05.2016)
Otec Nik nadále slaví 45. narozeniny! (17.04.2016)
Katolický týdeník: Otřesný případ zneužití psychiatrie vůči knězi (14.04.2016)
Páteční pouť u Svaté brány Roku milosrdenství ve Znojmě (26.01.2016)
Popularita ďábelských her roste. Exorcisté a psychiatři varují (13.01.2016)
I kněží mohou vyhořet (30.12.2015)
Ukončení diecézní fáze kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly a R. D. Jana Buly (16.12.2015)
Při příležitosti 15. výročí smrti fra Slavka Barbariće
* Pozadí jeho působení
(20.11.2015)
Od smrti P. Antonína Němčanského uběhlo již 5 let (11.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (2. část – dokončení) (06.11.2015)
Stoletý kněz: Stále bojuji s ďáblem (08.10.2015)
Co dokáže falešné obvinění (23.09.2015)
Celibát (20.09.2015)
Půst a pouť za kněze - 40 denní řetězec půstu a modliteb za kněze (13.09.2015)
Výstava k 100.výročí narození P. Otto Opálky (25.08.2015)
Menší rozhovor s naším knězem P. Markem Dundem (06.08.2015)
P. Josef Toufar je doma: Jako bychom dnes zemřít měli
+ kázání kardinála Dominika Duky
(13.07.2015)
Nekritizujme své kněze (07.07.2015)
Dnes nejsou povolání k zasvěcenému životu? (26.06.2015)
Primice diecézních novokněží v ČR v roce 2015 (22.06.2015)
Příběhy ze života kněze (01.06.2015)
Nejlepší dárek pro novokněze. Zadarmo. (20.05.2015)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy (13.04.2015)
Otec Jiří vtipem hýří (31.03.2015)
Kněží Jozef Maretta a Marián Kuffa hovoří o referendu (25.01.2015)
Povolání ke kněžství (23.01.2015)
Výstava věnovaná Josefu Toufarovi (15.01.2015)
Dokument Opři žebřík o nebe (08.01.2015)
Znamení doby pro apoštolát v Apokalypse (07.01.2015)
Kniha ke 100. výročí narození P. Aloise Pekárka (14.12.2014)
Biskup Jan Vokál odslouží mši v Číhošti (13.12.2014)
Za otcem Markem stojím !!! (K exorcismu ve Vranově nad Dyjí) (28.11.2014)
Kardinál Groer nevinen? (30.10.2014)
Půst a Pouť za kněze 2014 (17.09.2014)
"Musím být připravený na to, že Hospodin může kdykoliv říci – pojď domů" (16.07.2014)
Každý rok ubývá na Starém kontinentu tisíc kněží (15.07.2014)
Zamilovaný kněz (10.07.2014)
P. Karel Skočovský: Posílám novokněžské požehnání!
(+ přání novokněžím)
(08.07.2014)
Mezinárodní asociace exorcistů (07.07.2014)
Na misiích mezi Indiány (05.07.2014)
Ohlednutí za slavností 20-let kněžství otce Marka (28.06.2014)
Kněžské svěcení 2014 v brněnské diecézi + termíny primicí (10.06.2014)
Pozvánka na kněžské svěcení a primici Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (22.05.2014)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22) (10.04.2014)
Prosba o vzpomínky a zážitky s Mons. Aloisem Pekárkem (13.03.2014)
Vzpomínáme na o. Vladimíra Cyrila (11.03.2014)
Kněz počatý při znásilnění: "Svému otci jsem odpustil a vyzpovídal ho" (21.02.2014)
Farář Maroš Kuffa: Odpustit nepřátelům je nejtěžší, ale tam začíná křesťanství (06.01.2014)
V Číhošti po šedesáti čtyřech letech zazní Toufarovy promluvy (27.11.2013)
Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob (06.11.2013)
Rozhovor: Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině (04.11.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 2.
Jaké to je být misionářem v Středoafrické republice
(18.10.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 1.
Měl jsem asi pět, nebo šest roků, když to přišlo
(15.10.2013)
Benedikt XVI. - Brno (01.10.2013)
Kde vymírá víra, vymírá také zdrženlivost (27.09.2013)
Prázdniny na faře, aneb o. Vladimír Cyril zamlada (09.08.2013)
Sváteční slovo o. Marka Dundy (03.08.2013)
Dobrodružství s Bohem (14.07.2013)
Knězem na 40 hodin (02.07.2013)
Osobnosti Znojemska – kněz Marek Dunda (01.07.2013)
Kněžské svěcení, Brno 2013 + termíny primicí (25.06.2013)
Projev sv. Otce Pavla VI. k šestému Světovému dni modliteb za kněžské povolání (23.06.2013)
Kněžské svěcení - Michal Cvingráf (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Petr Václavek (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Pavel Kuchyňa (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Jiří Brtník (13.05.2013)
Jáhenské svěcení - Michal Seknička (13.05.2013)
Primice Jana Davida SAC (13.05.2013)
Umučený kněz Toufar z Číhoště by mohl být blahořečen (09.05.2013)
Návštěva o.Vladimíra v nemocnici (03.05.2013)
Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání.... (21.04.2013)
Co se stává, když někdo neodpovídá na Boží volání (08.04.2013)
Pius XI. a jeho pohled na nová kněžská povolání (05.04.2013)
Zemřel P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM Conv. (02.04.2013)
Zemřel P. Tomáš Prnka (02.04.2013)
Kněžské svěcení Miloslava Chrásta (29.03.2013)
Velikonoční přání otce generálního vikáře (23.03.2013)
Autorské čtení z knihy Jako bychom dnes zemřít měli (09.03.2013)
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH (06.03.2013)
Blázen pro Krista (03.02.2013)
Otec Josef Koláček převzal Cenu města Brna (25.01.2013)
Zemřel P. Vojtěch Srna (21.01.2013)
P. Ferdinad Chýlek (08.01.2013)
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků” (07.01.2013)
Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha (07.01.2013)
Naši kardinálové v moderních českých dějinách (02.01.2013)
P. Ignát Wurm - čestný občan města Přerova (31.12.2012)
Zemřel P. Jan Kabátek (28.12.2012)
Kázání z kněžského svěcení - Josef Peňáz (15.12.2012)
Zemřel biskup Ing. Jan Blaha (15.12.2012)
Zemřel vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha (11.12.2012)
Co se událo 12. 12. 1992? Nevíte? My Vám pomůžeme… (10.12.2012)
Vzpomeňme na otce Františka!!! (28.11.2012)
Kněžské svěcení a primice - Josef Peňáz (13.11.2012)
Cesta k andělům - Jan Graubner (09.11.2012)
P. Pavel Pacner novým proboštem v Mikulově (06.11.2012)
Primice P. Josefa Kubeše na Humberku - foto (06.11.2012)
Vzpomínková bohoslužba - 30. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka (30.10.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků - foto (30.10.2012)
Primice P. Josefa Kubeše (18.10.2012)
Jiří Mikulášek: Vejdi do radosti (17.10.2012)
Zemřel P. Josef Krchňavý (11.10.2012)
Kněz, který evangelizuje skrze televizní obrazovky TV NOE (09.10.2012)
Dne 7. října 1987, na svátek Panny Marie, zavraždili kněza Štefana Poláka.
Aktualizováno, vyjádření historika
(06.10.2012)
Jáhen Kubeš - kněžské svěcení (30.09.2012)
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (18.09.2012)
Smuteční oznámení (15.09.2012)
Slovensko: Pozvánka na 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (13.09.2012)
Otec Pavel se představuje v Klokotech (11.09.2012)
Náboženská víra na ústupu? (10.09.2012)
Výstava ,,in memory" P.Otto Opálka u sv. Mikuláše ve Znojmě (10.09.2012)
Výstava v Louce a P. MUDr. Otto Opálka (28.08.2012)
Primice novokněze Martina Kohoutka (19.07.2012)
Zemřel Mons. Jan Kutáč (18.07.2012)
Příběh novokněze Karla Janů (18.07.2012)
70 let kněžství P. Antonína Němčanského a primiční mše sv. v jeho rodišti (05.07.2012)
Jaká je radost a odměna kněze ve farnosti? (23.06.2012)
Zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS (19.06.2012)
Zemřel P. Jan Zemánek, CSsR (12.06.2012)
Katolická kritika Anselma Grüna (10.06.2012)
Mše svatá u příležitosti výročí pontifikátu Svatého Otce (04.06.2012)
Svěcení a primiční mše svatá Stanislava Trčky (23.05.2012)
Zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica (21.05.2012)
Misionář P. Anthony Saji v České republice (09.05.2012)
Riskoval život za záchranu židovských dětí (02.05.2012)
Důležití pastýři, komentář A. Seleckého (30.04.2012)
Zemřel P. Angelus Alois Glabasnia OFM (25.04.2012)
Vikář hebrejsky mluvících katolíků vypráví svůj příběh (20.04.2012)
Připomínka 60. výročí popravy služebníka Božího R. D. Jana Buly (19.04.2012)
Aktuálně: benediktini si připomínají Pátra útěchy na Titaniku (15.04.2012)
Cesta k andělům (62. díl): kardinál Miloslav Vlk (12.04.2012)
Zemřel P. Cyril Václav Tomáško, OFMCap (11.04.2012)
Zemřel P. Josef Byrtus (11.04.2012)
Benedikt XVI. odpověděl na Výzvu rakouských kněží k neposlušnosti (06.04.2012)
Kněží rezignují před nepochopením věřících (05.04.2012)
Zemřel P. Jaroslav Moštěk (19.03.2012)
Návštěva v domově důchodců pro kněze (14.02.2012)
Zemřel P. Jan Dobeš (09.02.2012)
Dar a tajemství (07.02.2012)
Zemřel P. Jan Kutáč (04.02.2012)
Zemřel P. Josef Dobiáš (30.01.2012)
List otce kardinála Dominika Duky spolupracovníkům (30.01.2012)
Účast na instalaci kardinálů (25.01.2012)
100. výročí narození Mons. Josefa Navrkala (12.01.2012)
Informace k pouti do Říma na slavnostní jmenování kardinála Dominka Duky (11.01.2012)
Oficiální web P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm (09.01.2012)
P. Marián Kuffa v televizním přenosu a jeho další promluvy (01.01.2012)
5. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě (19.12.2011)
PhDr. ThDr. Ján Čarnogurský (13.12.2011)
Prosby otce Vladimíra Cyrila (18.11.2011)
Církev hromosvodem (17.11.2011)
Vzpomínka na pana probošta Stanislava Krátkého (08.11.2011)
Děkovná mše sv. za blahořečení papeže Jana Pavla II. - promluva Ladislava Kince (22.10.2011)
P. ELIAS VELLA: DÉMONY VYHÁNĚJTE (15.10.2011)
Církev bude plnit své poslání, nepřipodobní-li se kněží světu (07.10.2011)
Zemřel P. Jan Kroupa, básník a přítel Radia Proglas (27.09.2011)
Nový nuncius pro Českou republiku (17.09.2011)
Zemřela paní Ludmila Holá (06.09.2011)
Dětský voják katolickým knězem (31.08.2011)
Zemřel Mons. Josef Kavale (28.08.2011)
Kardinál Robert Sarah varuje kněze, kteří neoponují potratům a homosexualitě (23.08.2011)
Pohřeb Dona Gobbiho (27.07.2011)
Primice P. Jiřího Jeniše v Újezdě u Brna (07.07.2011)
Zemřel otec Stefano Gobbi (30.06.2011)
Beatifikační proces P. Václava Drboly (28.06.2011)
Rekolekce ve Štítarech (14.06.2011)
Jak mě můj kněz neobtěžoval (06.06.2011)
Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (31.05.2011)
Kněžské svěcení - Jiří Jeniš (21.05.2011)
Zemřel P. Alois Honek (17.05.2011)
Pozvánka na svěcení zvonů v Praze (11.05.2011)
Další zvony pro Nepomuk odlity na Zelený čtvrtek (29.04.2011)
Kněžské zvony pro Nepomuk (15.04.2011)
Zemřel P. Jan Štrumfa (09.04.2011)
Zajímavý výrok Benedikta XVI. na adresu povolaných (28.03.2011)
Farář chybuje vždycky... aneb Farářům s úsměvem (28.03.2011)
Promluva kněžím na rekolekci 8. 3. 011 (17.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XV. díl - P. Antonín Zgarbík (15.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIV. díl - P. ThDr. Ambrož Jaroslav Tobola (14.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIII. díl - P. Václav Celestin Šulc (13.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XII. díl - P. František Sitte (12.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XI. díl - P. Václav Říha (11.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu X. díl - P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (10.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IX. díl - P. Albín Jaroslav Kvita (09.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VIII. díl - P. ThDr. Josef Koutný (08.03.2011)
Celonárodní pout ke cti sv. Jana N. Neumanna (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VII. díl - P. Adolf Kajpr (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VI. díl - P. ThDr. Stanislav Bohuslav Jarolímek (06.03.2011)
Slavnostní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu V. díl - P. Josef Jakubec (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IV. díl - P. Josef Chadraba (04.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu III. díl - P. Bohuslav Burian (03.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu II. díl - P. Bohumír Bunža (02.03.2011)
Zemřel mons. Oto Mádr (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu I. díl - P. ThLic. Vojtěch Basovník (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu - úvod (28.02.2011)
Ztracený ráj (14.02.2011)
Zemřel P. Stanislav PRAVEC (26.01.2011)
Zemřel R. D. ThDr. Josef PACAL (17.01.2011)
Pořad o P. Josefu Koláčkovi SJ na ČT2 (11.01.2011)
Vykonstruovaná obvinění kněží (10.01.2011)
Zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D. (09.01.2011)
Zemřel mikulovský probošt - Stanislav Krátký (15.11.2010)
Zemřel P. Antonín Němčanský (10.11.2010)
Zemřel novokněz Pavel Jiřík (12.10.2010)
Papež Benedikt XVI. jmenoval své nové kaplany (28.09.2010)
Kněžský zvon sv. Janů pro Nepomuk (12.09.2010)
Kardinál J. H. Newmann patronem kněží? (03.09.2010)
140. výročí narození P. Jana Šrámka (02.08.2010)
Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha (30.07.2010)
Zemřel Mons. Metoděj Kotík (21.07.2010)
Jáhenské svěcení v Českých Budějovicích (12.07.2010)
Jáhenské svěcení (05.07.2010)
Přednáška na téma Uzdravení žen po potratu: role kněží (17.06.2010)
Benedikt XVI. zakončil Rok kněží (14.06.2010)
Výroční den služebníka Božího R. D. Jana Buly (25.05.2010)
Kněžské svěcení (16.05.2010)
Výzva k modlitbám za naše kněze (14.05.2010)
Nový web pražského semináře (12.05.2010)
Nejvýznamnější žijící rodák ze Šumné (10.05.2010)
Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka (03.05.2010)
Myšlenky ze zajímavého článku v Katolickém týdeníku (29.04.2010)
Poděkování za dar kněžství (21.04.2010)
Boží požehnání - sv. Jan Eudes mluví i k našim kněžím v dnešní době (16.04.2010)
Vzpomínkové bohoslužby (11.04.2010)
Střihomet je využíván i na Bílou sobotu (10.04.2010)
Stalo se u vsi Petrovskaja (08.04.2010)
Připojte se k modlitbě Růžence za kněžská povolání (23.03.2010)
Zemřel P. František Grmolec (23.03.2010)
P. Josef Fiala oslaví 60 roků kněžství (23.03.2010)
První kněžský zvon pro Nepomuk (18.03.2010)
Promluva P. Miloslava Fialy, OPraem v Číhošti (17.03.2010)
Poselství Svatého Otce k pastoraci povolání (13.03.2010)
Slovo předsedy Matice Velehradské (22.02.2010)
Povolání ke kněžství (15.02.2010)
Jak se schylovalo k mému pohřbu (02.02.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši - pozvánka a foto (07.01.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši (16.12.2009)
Vánoční dárek pro kněze - tvá modlitba (15.12.2009)
Promlvy P. Mariana Kuffy - nepřehlédněte! (07.12.2009)
Osm praktických rad pro Rok kněží (05.12.2009)
Svatý Jozef Damien De Veuster (01.11.2009)
Modlitba Svatého Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu (10.10.2009)
Interdiecézní projekt v Roce kněží - kněžské zvony pro Nepomuk (09.10.2009)
Setkání za obnovu a posvěcení života kněží na Blatnické hoře (28.07.2009)
Fara Chvalatice - vítáme otce Vladimíra Cyrila (27.07.2009)
Myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka při rekviem za Jana Palacha (18.07.2009)
Denní modlitba za kněze (01.07.2009)
Modlitby za kněze (16.06.2009)
Novéna za kněze (11.06.2009)
Kněžské svěcení (05.06.2009)
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra (20.03.2009)
Už jste napsali mail otci Františkovi??? (10.12.2008)
Zakládající člen FATYMu otec Pavel Zahradníček odešel do kláštera (12.10.2008)
P. Kuffa a jeho promluva v Trnavě - to stojí za poslechnutí... (27.09.2008)
Kněžské svěcení v Brně (02.07.2008)
Svěcení a primiční mše svatá Jana Bezděka (24.06.2008)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 03. 01. 2019 | 7372 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace