Zajímavé...

Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa

www.werim.sk Papež František 8. prosince vyhlásil speciální rok zasvěcený svatému Josefovi s trváním do 8. prosince 2021, do svátku Neposkvrněného početí. V tomto speciálním roce si připomínáme 150. výročí vyhlášení svatého Josefa patronem všeobecné Církve.

Apoštolská Penitenciárie také vydala dekret, kterým se na zvláštní rok udělují speciální odpustky u příležitosti oslavy výročí a na to, aby se zvěčnilo svěření celé Církve pod silnou záštitu nad Ježíšovým pěstounem.

V tomto období budou mít věřící možnost modlitbou a dobrými skutky získat za pomoci svatého Josefa, hlavy Svaté rodiny z Nazareta, útěchu a úlevu od vážných lidských a sociálních trápení, které obléhají současný svět."

Oddanost svatému Josefovi

Dekret poznamenává, že oddanost svatému Josefovi v dějinách Církve značně vzrostla, čímž se mu nejenže připisuje velká úcta vedle úcty k Matce Boží, jeho manželce, ale značně se mu rozšiřuje i patronát. Magisterium Církve zároveň pokračuje v objevování staronové velikosti tohoto pokladu, kterým je svatý Josef, který jako mistr z Matoušova evangelia vynáší ze svého skladu nové i staré. Proto bude dar odpustků udělen dekretem apoštolské penitenciární moci z pověření papeže velkým přínosem pro dokonalé dosažení stanoveného účelu.

Podmínky úplných odpustků

Úplné odpustky se věřícím udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) křesťanům, kteří se bez připoutanosti na hřích (zalíbení ve hříchu) zúčastňují roku svatého Josefa a praktikují následující úkony uvedené Apoštolskou penitenciárií:

- plnomocné odpustky se udělují těm, kteří budou nejméně 30 minut meditovat o modlitbě Páně nebo se zúčastní duchovních cvičení v trvání nejméně jednoho dne, včetně meditace o sv. Josefovi. V dekretu se píše: "Sv. Josef, autentický člověk víry, nás zve k tomu, abychom znovu objevili synovský vztah s Otcem, obnovili důvěru v modlitbu, poslouchali a v hlubokosti rozlišovali Boží vůli."

- plnomocné odpustky mohou získat i ti, kteří budou po vzoru svatého Josefa konat duchovní nebo tělesné skutky milosrdenství. Svatý Josef "nás povzbuzuje, abychom při plnění našich povinností znovu objevili hodnotu ticha, rozvážnosti a věrnosti", uvádí se v prohlášení.

- modlitba posvátného růžence v rodinách či mezi snoubenci je dalším způsobem, jak získat odpustky, aby "všechny křesťanské rodiny mohly být vybízené k tomu znovu vytvářet stejnou atmosféru důvěrného společenství, lásky a modliteb, jakou prožívali ve Svaté rodině".

- každý, kdo se denně svěří pod ochranu svatého Josefa, a každý věřící, který se dovolává přímluvy svatého Josefa (takže ti, co hledají práci, ji mohou najít v důstojné podobě), může také získat úplné odpustky. 1. května 1955 ustanovil papež Pius XII. svátek svatého Josefa "s úmyslem, aby všichni vnímali práci v důstojnosti a aby tak inspiroval společenský život a zákony založené na spravedlivém rozdělení práv a povinností".

- plnomocné odpustky se udělují i ​​věřícím, kteří se budou modlit litanie ke svatému Josefovi (pro věřící v latinském ritu), akafist ke svatému Josefovi (pro věřící východního obřadu) nebo jakékoliv jiné modlitby ke svatému Josefovi v různých formách ritů, za pronásledovanou Církev ad intra a ad extra, a za úlevu všem křesťanům trpícím různými formami pronásledování. Protože ve výnosu se uvádí, že "útěk svaté rodiny do Egypta nám odhaluje, že Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, kde trpí, kde utíká, kde zažívá odmítnutí a opuštění".

Univerzální světec

Kromě nich Apoštolská Penitenciárie poskytuje úplné odpustky věřícím, kteří se budou modlit každou legitimní schválenou modlitbu nebo vykonají skutek zbožnosti na počest svatého Josefa, například "K tobě se utíkáme, svatý Josefe", zejména 19. března, 1. května, na svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa [neděle mezi Vánocemi a Novým rokem], na neděli svatého Josefa (podle byzantské tradice), 19. dne v každém měsíci či každou středu - den věnovaný památce světce podle latinské tradice."

Dekret připomíná univerzálnost patronátu sv. Josefa nad Církví a připomíná, že sv. Terezie od Ježíše ho uznala za "ochránce ve všech životních okolnostech". Papež svatý Jan Pavel II. uvedl rovněž, že úloha svatého Josefa zažívá "obnovený význam pro Církev naší doby ve vztahu k novému křesťanskému tisíciletí".

Pro nemocné

Uprostřed probíhající krize Covid-19 se dar úplných (plnomocných) odpustků rozšiřuje i na nemocné, starší lidi, umírající a všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou opustit své domovy. I oni mohou získat úplné odpustky, pokud nejsou připoutáni k jakémukoliv hříchu a mají v úmyslu co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a modlit se úkon zbožnosti na počest svatého Josefa či obětovat Bohu bolesti a potíže svých životů.

Úloha kněží

Apoštolská Penitenciárie povzbuzuje kněze, aby s vůlí a velkorysým duchem pastoračně usnadňovali slavení svátosti pokání a udělování svatého přijímání nemocným.

zdroj: Aleteia

Převzato z https://www.verim.sk/, článek z 9. 8. 2020 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 9. 12. 2020; 4. 1. 2021 - 863 přečtení)

Sv. Josef s Ježíškem, volné dílo, flickr.com

Sdílet

Rok sv. Josefa

Ani netuším, že papež vyhlásil od 8. 12 2020 do 8. 12. 2021 Rok sv. Josefa. (Počet hlasů: 1724)
(19.31 %)

Někde jsem to zaslechl, ale zatím mě to míjí. (Počet hlasů: 1313)
(14.70 %)

Rád bych v rámci tohoto roku něco svatojosefovského vykonal, ale ještě jsem se k tomu nerozhýbal. (Počet hlasů: 1508)
(16.89 %)

Už jsem se zúčastnil drobné akce k uctění sv. Josefa. (Počet hlasů: 1310)
(14.67 %)

Denně se k sv. Josefovi obracím a rád se účastním pobožností k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1583)
(17.73 %)

Dokonce se snažím šířit úctu k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1491)
(16.70 %)Celkem hlasovalo: 8929
Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 01. 2021 | 4033 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace