Zajímavé...

Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex?

ErikaWittlieb, CC0 Public Domain, pixabay.com Proč Církev všechno zakazuje? Proč leze lidem do ložnice? Není lepší nevěřícím či alespoň nekatolíkům? Ti se mohou chovat v oblasti manželské intimity svobodně.

Mnozí mylně chápou svobodu jako beztrestnost - možnost konat cokoliv bez jakýchkoliv následků. Svoboda je však povinnost vybírat si dobro a odmítat zlo. "Všechno zkoumejte a co je dobré, toho se držte! Chraňte se zla v jakékoliv podobě!" (1 Sol 5,21-22).

Věřím, že Bůh má s člověkem dobrý plán (ten nejlepší) a že tento plán nám zjevil ve svatém Písmu. Manželské intimitě se věnuje hned na začátku první knihy Bible - Genesis. Sám Bůh, ne Církev.

Když popisuje stvoření člověka (Gn 1,26-31), říká, že je stvořil jako "muže a ženu", v hebrejštině doslova samce a samici. Žehná je a přikazuje jim: "Ploďte a množte se!" A vidí, že je to "velmi dobré".

V druhé kapitole je Boží plán vyjádřen slovy "budou jedním tělem" (Gn 2,24).

Sex není jen věc manželského páru. Je to v první řadě Boží věc! Sex není soukromé potěšení. Sex je naplňování Božího plánu.

Problémem je, že většina lidí hlásících se k Církvi, v nějaký Boží plán ve skutečnosti nevěří a nezná ho. Nevědí a nechtějí nic vědět o žádostivosti, manželské čistotě, o poslání sexuality v životě člověka. Téměř výhradně se zabývají aktuální situací - představou dalšího těhotenství, výškou mateřské, sexuálním uspokojením sebe nebo svého partnera. Vedení náboženskou tradicí se však cítí povinni vtěsnat své sexuální chování do hranic určených katolickou morálkou. Pokud se jim to nedaří, prožívají výčitky svědomí. Pokud se jim to daří, jsou frustrovaní z omezení, které to přináší.

Přerušovaný sex není špatný, protože Církev řekla, že je špatný (a pokud by "změnila názor", tak by přestal být špatný). Církev říká, že přerušovaný sex je špatný, protože je špatný. Protože je v rozporu s Božím plánem.

Už slovo "přerušovaný" naznačuje, že něco není v pořádku. Velmi často jde totiž při nějakém "přerušení" ve skutečnosti o "vyrušení" či dokonce "zrušení". Když mě žáci jako učitele "přerušují", tak mě vlastně "vyrušují". Extrémním příkladem použití termínu "přerušení" je pojmenování vyvolaného potratu "umělé přerušení těhotenství". Přestože je jasné, že nejde o žádné přerušení, ale o ukončení a zrušení lidského života nenarozeného dítěte.

Při "přerušovaném" sexu nás "vyrušuje" naše myšlení. Pomýlené myšlení. Představa, že sex je jen vzbuzení příjemných pocitů vyvolané drážděním pohlavních orgánů. To však ve skutečnosti není definice sexu, ale masturbace. Bohužel, sexuální život mnoha manželských párů by bylo možné nazvat "asistovanou masturbací".

Boží plán je jiný. A nádherný. Katechismus o něm píše: "Úkony, kterými se manželé intimně a čistě mezi sebou spojují, jsou čestné a důstojné a, pokud se konají způsobem skutečně lidským, vyjadřují a napomáhají vzájemnému darování se, kterým se navzájem radostně a vděčně obohacují. Sexualita je pramenem radosti a potěšení: Sám Stvořitel ustanovil také, aby manželé v této roli plození nacházeli rozkoš a štěstí těla i ducha. Manželé tedy nedělají nic špatného, když tuto rozkoš hledají a těší se z ní. Přijímají to, co jim Stvořitel určil. Ale i manželé se musí umět udržet v mezích správné umírněnosti" (KKC 2362).

Krásné. Jasné. Celistvé.

Intimní úkony mají vyjadřovat a napomáhat vzájemnému darování se, vzájemnému radostnému a vděčnému obohacování.

Sexualita je pramenem radosti a potěšení. Přináší rozkoš a štěstí těla i ducha.


manželé, láska, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Myslím, že tady někde je problém. Zjistil jsem, že většina manželských párů ani jen netuší, že sexualita může být zdrojem nejen tělesného potěšení a rozkoše, ale i hluboké duchovní radosti. Proto dokola řeší základní problém - jak dosáhnout sexuální uspokojení a vyvrcholení "bez následků" (bez početí). Přerušovaný sex je jeden z pokusů jak to "zařídit".

Slyšel jsem už mnoho názorů na toto téma. Pomůžu si parafrází výroku jedné ženy: "Ti, co používají přirozené metody plánování rodičovství, ti jsou na jedničku. Přerušovaný sex je na dvojku, kondom na trojku, hormonální antikoncepce na čtyřku a potrat na pětku."

Mám pro vás dvě zprávy. Jednu špatnou a jednu velmi dobrou.

Nejprve ta špatná: Kromě přirozených metod plánování rodičovství používaných s pravou velkodušností (tedy ne jako "katolickou antikoncepci" - KKC 2368) je všechno na pětku! (Tím nechci tvrdit, že mezi nimi nejsou rozdíly! Všechny jsou však v rozporu s Božím plánem!)

A teď ta velmi dobrá: Bůh miluje všechny pětkaře!

Celá pravda je taková, že přerušovaný sex není v pořádku, ale zároveň to nic nemění na Boží lásce k tobě. Nemůžeš udělat nic, aby tě Bůh přestal milovat.

Proto se nebojte, ale ani si nelžete.

Nebojte se Boha, ani své slabosti. Bůh je milosrdný Otec a zná vás. Před ním si nemusíme na nic hrát.

Nelžete si a neuspávejte své svědomí. Pokud víte, že jednáte objektivně v rozporu s Božím plánem, usilujte o to ho v první řadě poznat. Boha i jeho plán. Pokud poznáte Boha jako milujícího Otce, pokud pochopíte nádheru jeho plánu, jsem přesvědčen, že s radostí zanecháte hříchu (tím nechci tvrdit, že to půjde snadno a bez boje).

Svatý Pavel před svým obrácením bojoval proti Bohu. Když se setkal s Ježíšem, položil mu dvě otázky: "Kdo jsi, Pane?" A "Co mám dělat, Pane?" (Srov. Sk 22,8-10). Nejprve potřebujete poznat Pána, až pak můžete řešit, co máte nebo nemáte dělat. Strašně mnoho lidí nezná Pána, ale užírá se náročností evangelní morálky.

Ke spáse je třeba i Boží milosrdenství i tvé pokání. Spoléhat se pouze na jedno z nich je opovážlivost (srov. KKC 2092).

Proč je tedy přerušovaný sex špatný?

V první řadě, nejsme zvířátka, ale lidé. Prožívání manželské intimity je čisté a důstojné, když se děje "způsobem skutečně lidským", tzn. přirozeným, odpovídajícím lidské přirozenosti. Úmyslná ejakulace mimo pochvu je nepřirozená a traumatizující. A nepleťme se, být přirozeným při sexu není módní trend (jako biopotraviny či odmítání kožichů), ale Boží zákon!

Manželský úkon je totiž vyjádřením manželského slibu: "Celý / celá se ti dávám a celou / celého tě přijímám!" Pokud se bojíme své plodnosti a odmítáme ji, ve skutečnosti se nechceme celí dát a celí přijmout. Pokud manželé přerušují sex, odmítají ho dotáhnout do konce, říkají: "Nechci se ti dát celý, nechci tě přijmout celého. Chci jen brát."

Ano, pokud manželský akt proběhne přirozeně, lidským způsobem, vždy je tu možnost, že počneme nový život. No ale vždyť to jsme si slíbili zároveň s láskou a věrností na celý život! Miluji tě a chci mít s tebou děti. Jistě, početí dětí si můžeme zodpovědně plánovat. Plánovat, ale ne vylučovat!

Jádrem problému je strach. Věřte mi, strach není dobrý společník při manželském sexu. A přerušovaný sex s sebou stále nese závoj strachu. Co když ...? Řešením strachu není antikoncepce, ale důvěra. Ne slepá iracionální důvěra, ale důvěra v milujícího Otce, všemohoucího Stvořitele, který s nekonečnou moudrostí stvořil celý vesmír i každého člověka, vložil do něj své zákony, podle kterých funguje i lidská sexualita.

Nejsmutnější je to, čeho se vlastně bojíme. Vlastního dítěte. Synka či dcerušky. Odtahuji se od tebe, nedávám se ti celý, protože se bojím, že budeme mít chlapečka nebo holčičku. Pláču.

Ale ty zapomínáš, že jsou zde zdravotní, sociální či ekonomické problémy! Ne, nezapomínám. Jsem však přesvědčen, že tyto věci je třeba oddělit od samotného dítěte. Přijmout dítě a řešit problémy. Vůbec nechci tyto problémy zlehčovat. Velkou část produktivního života jsem prožil jako učitel s manželkou na mateřské, postupně se čtyřmi dětmi a půjčkou na dům.

Kvůli zdravotním problémům manželky a mému pracovnímu vytížení (jsem často pryč z domova) momentálně neplánujeme počít další dítě. Ale chceme ho a těšíme se na něj. Pokud se to už nepodaří (máme oba přes čtyřicet), těšíme se na vnoučátka!

Tragické je, že v době, kdy západní civilizace definitivně umírá i kvůli demografické krizi, slyším dokola stále nářky: "Co když budeme mít dítě?"

Možná si řeknete: "Ty jsi celý posvazovaný tím katechismem!" Věřte, nevěřte, v oblasti manželské intimity se cítím a jednám velmi svobodně. Přerušovaný sex však z vlastního nejhlubšího přesvědčení pokládám za něco, co by mě okrádali ve vztahu k mé manželce. Proto ho odmítám. V životě mě nenapadlo: "Škoda, že to Církev nepovoluje. To by bylo super!" Super je manželský úkon, ve kterém se jeden druhému dáváme bez jakýchkoli podmínek a omezení. Ty jsi moje a já jsem tvůj. Celá, celý.


Richard Vašečka
je šestnáct let šťastně ženatý s manželkou Martou, s níž má čtyři děti. Je uznávaným řečníkem, učitelem v oblasti křesťanského života, manželství a vztahů. Od r. 2012 je poslancem Národní rady SR za hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Věnuje se tématům spojeným se školstvím, rodinou, dětmi a mládeží.


Převzato z http://zastolom.sk, článek ze 6. 11. 2016 naleznete zde.

přátelství, důvěra, Public Domain CCO, www.pixabay.com

Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 11. 2016 | 7005 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace