Zajímavé...

Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám

"Hle, tvořím něco docela nového, nevíte o tom?" (Iz 43, 19)
Tak asi takto se to začalo. V největší bolesti přišla naděje. Tam nahoře, nad cementárnou v Ladcích. Na místě, které celé Slovensko nazývá "nejmladší a poutnické." V skalním sanktuáriu Božího milosrdenství.

Několik vesnic od té cementářské žil Josef. Nešťastný, a přece dokonalý otec. Poslední dva roky si procházel peklem. Celá vesnice byla proti němu. I babky v kostele na něj zíraly. Dostal nálepku: otec narkomana. Ale jestli on za to může? I žena je proti němu. Pouze fňuká a o hlavu mu otlouká minulost. Je pravda, že hodně pracoval, že se týdny a týdny neukázal doma, ale to vše jen pro ni a pro syna.

Kdyby to nebyl dělal, ještě dnes žijí u manželčiných rodičů. Co to nikdy nepochopí? To ona měla být na své dítě přísnější. Neměla mu splnit všechno, co mu viděla na očích. Všechno a hned. Neměla žehlit jeho přešlapy ve škole. Neměla. Ale na tom teď už nezáleží. I hospodu obcházel Josef obloukem. Všichni, co v ní sedí, jsou moudří. Vědí, jak se chovat k narkomanovi a jak vychovávat jeho spratka. Považují ho za neschopného. A v konečném důsledku je to i pravda. Neví, co má dělat, kam se obrátit, koho požádat o pomoc, aby neublížil svému potomkovi. Několikrát uvažoval o tom, že zajde i na policejní stanici, ale pak nad tím jen mávl rukou. Co by se stalo? Jeho synátor by byl ve vězení. Ale jednou by ho z něj pustili a co potom? Zmlátil by ho? Odpustil by mu někdy jeho konání? A jak by se na to dívala jeho žena. Otřáslo jím to, jako by ho přeskočila smrtka.

Vzpomněl si na pátek. Bylo to večer. Všichni odpočívali a seděli u televize. Vtom se otevřely dveře a stál v nich on, prvorozený David. V ruce držel nůž a vyhrožoval, že pokud mu nedají peníze na drogy, tak ho použije proti nim. Josef se i vzepřel, ale mladík měl více síly než on. V podstatě mohl být rád, že skončil s políčkem. Manželka od té doby ani nespí. A pokud, tak pouze jako myš na pytli. Probudí ji i to nejmenší šustnutí. Strach má velké oči a ona se bojí o svůj život.

I starosta si ho předvolal. Prý nechce dělat zbytečně neklid v obci, ale už mnozí byli za ním, že jim ze dvora mizí věci a že podezření padá na jeho syna. Bránil ho zuby nehty. Krást přece může kdokoliv a vůbec to nemusí být David, ale v koutku duše cítil, že je to právě on. Je závislý a dělá vše pro to, aby získal peníze. Co má dělat? Ještě jednou zajde za synem. Ještě jednou mu domluví. Ještě jednou to zkusí.

David byl právě na odchodu, když se Josef vrátil domů. Stavil se u známých a dal si za dva pohárky slivovice. Dobře mu to padlo, i síly dodalo, i lepší nálady či naděje, že je ještě šance dostat svého syna do normálu. Jakmile ho oslovil, vybuchla hádka. Čím méně svinstva v žilách, tím více agresivity. Tvrdý a nelítostný pohled naplněný nenávistí "Co chceš ty, tato, ode mě? Už je pozdě! Buď mi budeš pomáhat, nebo ... " žduchl ho a vyběhl na ulici. Josef několik minut zůstal bezvládně ležet na zemi. Ponížený a nepochopený.

Snad mu pomůže Bůh. Zajde ke zpovědi. Snad to bude lepší. Nebylo. Ačkoliv se modlil a tahal všechny svaté za rukáv, nic se v jeho rodině nezměnilo. Ba právě naopak. Vše bylo horší. A vzácné věci z domu mizely v zastavárně. Vrcholem všeho bylo nedělní kázání o darebácích, které Ježíš vyhnal z chrámu. Budižkničemu, to je ono. Josef byl jedním z nich. Vždyť kdyby byl dobrý, aspoň tak ho to učila jeho babička, Bůh by ho jistě vyslechl. Ale protože ho zklamal, nemá pro něj nic jiného, pouze mlčení a hlubokou tmu. V té chvíli jakoby se v něm všechno nastavilo jinak. Ne. Už nikoho nebude zachraňovat ', přišel čas, aby byl zachráněný on! Aby se zbavil bolesti, kterou v sobě nosí. Aby se to všechno skončilo a aby už nikdy neslyšel o Davidovi a o tom, co je spojeno s ním. Vyběhl z chrámu, no a co, že byla mše. Nevadilo mu, že se všichni dívali na něj. Ať se dívají. I tak mu nikdo z nich nepomůže, nikdo nepochopí. On musí najít nějaké řešení. Musí být řešení ... Musí ...

Vzpomněl si, že ve stodole má odložené lano. To bude ono! Cítil, jakoby ho volalo, přitahovalo: "Pojď, já vyřeším tvé trápení. Jednou provždy. Ať se trápí jiní. Ty se už nemusíš. Ať mu je líto, možná ho to změní ... Možná ..." Divil se sám sobě, že už předtím nepřišel na takové řešení. V rychlosti popadl provaz a vyběhl s ním za humna. Vzhůru do hory! Co nejdále od domu. Najít ten správný strom, který ho udrží, strom, který bude pro něj vysvobozením. I tak už nikomu nechybí. A možná unikne alespoň sám před sebou. Nepamatoval si, jak dlouho utíkal. Jen chtěl jít stále výš a výš. Aby ho nehledali, aby ho nenašli. Vtom vyběhl na jakési prostranství. Ještě nikdy tam nebyl. Na velkém kameni se tyčil mohutný kříž. Cítil se jako blázen s lanem přehozeným přes rameno. "Ani se mi na oči neukazuj!" Vykřikoval. Ohlédl se. Nikdo tam nebyl. Pouze on sám. "Nech mě, ať spokojeně odejdu! Slyšíš?" Chtěl se vymanit z přítomnosti někoho, kdo se ho dotýkal. Tam, vysoko v horách. "Kdybys byl! Kdyby jsi tu byl, tak nedovolíš, aby můj syn trpěl! Ale ty nejsi! Víra je pouze jakási berlička, hloupost!" Zoufal si. Ale nemohl se zbavit dotyku Neviditelného.

Ten kříž postavený na kameni ho dusil i vábil zároveň. Což ho Bůh zavolal sem, aby se s ním hádal, jako kdysi Job ponořený do vlastní bídy na smetišti? Co to má znamenat? Po tváři mu začaly téct slzy. Ale nebyly to slzy lítosti nad sebou, ale nad hněvem a bezmocností chlapa, který všechno pokazil.

"Slyšíš? Máš radost z toho, že můj syn je narkoman?" Po těch slovech se otřásl. Byla příliš pravdivá. Věděl to, ale dosud svého potomka bránil. Tady, pod tím křížem mu to jaksi nešlo.
Jakoby se na chvíli zastavil čas. Obrátil se. Teprve teď si všiml dvou menších kamenů, do nichž jsou vsazeny obrazy. Příliš živé obrazy. Přešel k nim.

Uviděl ho. Kdysi ho rád poslouchal a řekl o něm, že je moudrý. Ale teď? Je mrtvý a přitom svatý Jan Pavel II. Josef k němu přistoupil. Chtěl se mu podívat do očí, ale v jeho obraze uviděl sebe a nápis: "Nebojte se." Ticho. Něco mu ještě mocněji sevřelo srdce a dotklo se jeho duše. Najednou nebyl sám. Strach z poznání, z vyslovení pravdy najednou pominul a on jakoby zaslechl hlas světce: "Neboj se, jsem s tebou. Jsem s tvou rodinou, jsem s tvým synem. " Další slzy, ale tentokrát už jiné. plné naděje. Bez výčitek a posuzování. Už ani lano nebylo potřeba. Stál tam několik hodin. Jen tak. Bez myšlenek. Jen s tím, který mu řekl: "Neboj se." Domů se vrátil pozdě v noci. Nic nevysvětloval, jen objal neklidnou manželku a zašeptal: "Už vím, že to bude dobré."

Na Butkov ke kříži i na "pokec", jak to on říkal, se vracel několikrát do týdne. Bylo to místo, kde otevřeně mohl mluvit s Bohem o všem. Davida svěřil pod ochranu svatého Jana Pavla II. a on, papež milující mladé,se nenechal zahanbit. I když neodpověděl na Josefovy modlitby hned.

Uběhly dva měsíce a Josefovi volali z nemocnice: "Váš syn se předrogoval. Jeho stav je vážný. Prosím, mohl byste přijít?" Začal se boj o život. Nejen o ten pozemský, ale věčný. Hněv, zuřivost, apatie, agresivita byly společníky všedních dní. Syn dostával abstinenční krize, zuřil a házel všechno kolem. Nadával na Boha, na rodiče, na celý svět. Josef však byl při něm. Zůstal, i když ho prosil, aby odešel, i když mu nadával. Někde v hloubi duše mu zněla slova, která kdysi slyšel v kostele. Bůh říká: "I kdyby matka zapomněla na své dítě, já nezapomenu." A Bůh je otec. Josef si byl jistý tím, že musí vytrvat. Byla to příležitost, jak být nablízku svému synovi. A on ji nechtěl promeškat. Po určitém čase přišly klidnější chvíle a jedna z těch vzácných byla právě ta, kdy se David ptal: "Tati, proč jsi ode mně neodešel?" Josef neodpověděl. Nemohl. Pouze ho chytil za rameno a podíval se mu do očí. Bylo to víc než odpověď. Něco jako: "Nemohl jsem, protože mi na tobě záleží. Toto je reparát lásky."

David se po návratu z nemocnice navzdory slibům, že se drog ani nedotkne, vrátil na staré cestičky. Potřeboval přátele, spřízněné duše a přestože byl dva týdny čistý, podlehl tomu, co nenáviděl. Kolotoč v rodině se začal znovu. Jeho máma se utápěla v slzách a otec několikrát týdně odcházel z domu. Vystupoval tam nahoru, do Skalního sanktuária Božího milosrdenství. Kleče při obraze Jana Pavla II. prosil o požehnání pro své ztracené dítě.

Na lano a na den, kdy si chtěl vzít život, už ani nepomyslel. Netrápil se ani nad tím, co si myslí starosta a lidé ve vesnici. Byl na místě, na kterém měl být. Byl tu a prosil, jako jen umí otec prosit za své dítě. Přestal se bát a pojmenoval věci tak, jak se mají.

Jednoho dne mu jistá žena, která také přišla prosit o milosrdenství, darovala časopis. "Modlila jsem se a Pán mi řekl, že toto vám mám dát." Josef si to vzal, ale pochyboval o tom, že Pán rozdává noviny. "Uvěřím všemu, ale tomuto nenaletím, myslel si sám u sebe a kráčel domů. Večer časopis přece vyndal z vaku, aby si ho aspoň prolistoval. Byla v něm napsána svědectví rodičů, kteří si procházeli podobnou cestou jako on. Působila jako balzám na jeho uzdravující se duši. Na poslední straně našel malými písmeny napsán email pro ty, kteří potřebují pomoc.

Neváhal. Ještě tu noc převyprávěl člověku žijícímu na druhé straně republiky svůj příběh. Záměrně však vynechal informaci o tom, že se modlí neustále novénu k Janu Pavlu II. za duchovní uzdravení svého syna. Vždyť co kdyby si náhodou ten dotyčný pomyslel, že je náboženský fanatik? Za několik dní se setkali. Mluvili otevřeně o možnostech, jak pomoci Davidovi. Dohodli se, že se mimo jiné budou za něj i modlit. "Myslím," řekl člověk ze sdružení, které se věnuje mladým závislým lidem, "že v jeho případě by mohl mít hlavní slovo Jan Pavel II. Přosím, tady je novéna. Budu se ji modlit za vašeho syna a pokud chcete, modlete se ji také." Josefovi se roztřásl hlas. Nevěřil vlastním očím. Přesně stejná brožurka, kterou s sebou brával na Butkov, tytéž modlitby i slova. A znovu tentýž hlas, který k němu promlouval v duši: "Nebojte se."

Až nyní se zhluboka nadechl a dovolil (poprvé v životě), aby mu v přítomnosti lidí stékaly slzy po tváři. Konečně objevil v sobě sílu vyprávět své manželce i terapeutovi, co se stalo v onu neděli, kdy vystupoval s lanem a chtěl najít strom, který by řekl definitivně konec. Tam nahoře se naučil, že v životě nemáme dělat místo, kde bude bydlet strach, ale máme ho vyhnat důvěrou, že Bůh má řešení na každý lidský trapas. A tím řešením je jeho milosrdenství.

Od toho dne se této rodince kráčí snadněji. Tam nahoře, na horu Butkov, putují a čerpají Boží milosti. Učí se nebát a důvěřovat. Vždyť o tom je život. Můj i tvůj.


Zdroj: časopis Slovo+, 7/2018, „Reparát z lásky“, Marcela Bagínová

Převzato z http://modlitba.sk/, článek z 9. 6. 2018 naleznete zde.

***********

Prohládněte si v článku zmíněné poutní místo:

Kríž na hore Butkov - krátké video

Vrch Butkov pri Latcov

***********

V článku najdete rozjímání k růžencům a modlitbu křížové cesty za závislé:

Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=ruzenec-za-zavisle-ke-stahnuti-1-radostny-ruzenec&cisloclanku=2017010036
a přiložené odkazyJan Pavel II. José Cruz/Abr - Agência Brasil, CC BY 3.0 brSdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 06. 2018 | 4111 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace