Zajímavé...

* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?

ze stránek www.vojtechkodet.cz Posvátné texty islámu a křesťanství nemají stejný postoj k násilí...

Přestože tzv. Islámský stát nelze ztotožňovat s celým islámem, je nicméně pravda, že je výrazem jednoho z islámů – říká prof. Rémi Brague. Tento francouzský filosof a znalec arabského myšlení vstoupil do diskuse následující po nedávných útocích v Západní Evropě. V rozhovorech, které udělil (Le Figaro, Valeurs actuelles, Il Foglio), poukazuje na to, že situovat islamisty mimo islám je neoprávněné.

Ve skutečnosti jsou jejich činy pokusem následovat jednání, které nejstarší biografie připisují Mohamedovi. Je to zároveň také největší problém v postulované reformě islámu. Prof. Brague poznamenává, že pro muslimy nemůže být vzorem pokoncilní obnova církve, neboť koncil měl být návratem k ideálním počátkům křesťanství. V islámu je ovšem nejhorší právě jeho počátek, kterého se dnešní islamisté dovolávají. V evangeliích nenajdeme pobídky k násilí, ale v Koránu a v Hadísách ano, čteme-li je doslova – dodává prof Brague v rozhovoru pro Le Figaro.

Rychlá radikalizace mladých muslimů francouzského filosofa nepřekvapuje. Velmi často v sobě nosí pocit viny, protože příliš podlehli západní mentalitě. V takové situaci se jim terorismus jeví jako rychlá cesta očištění skrze oběť vlastního života. Podle prof. Brague´a nebyl nedávný případ útoku na kněze v Rouen náhodný. Islamisté si uvědomují, že základem západní civilizace je křesťanství, a proto se stal jejich cílem kněz.

Prof. Brague rovněž připouští, že islamisté usilují o vyvolání občanské války ve Francii. Počítají s tím, že po dalších útocích stát posílí represe, které zmobilizují a sjednotí všechny muslimy, kteří tam žijí. Na druhé straně se však domnívá, že
nejhorší řešením pro Evropu by byla nečinnost.

Ve skutečnosti totiž „tzv. Islámský stát i umírnění muslimové mají tentýž cíl: podřídit svět šariátnímu právu. Násilí není jediným prostředkem a často přináší opačné efekty než byly zamýšleny, protože může vést k probuzení napadených národů. Tzv. měkké prostředky, nenápadné a trpělivé, jako je společenský nátlak a propaganda jsou asi nejnebezpečnější, protože jsou nejúčinnější,
usuzuje v rozhovoru pro deník Il Foglio prof. Brague.

Převzato z www.radiovaticana.cz, článek z 8. 8. 2016 naleznete zde.


Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?


Paříž. Posvátné texty islámu a křesťanství nemají stejný postoj k násilí, píše ve svém fejetonu pro Le Figaro (24. 5.) prof. Rémi Brague, religionista a odborník na řeckou, arabskou a židovskou filosofii (rovněž laureát Ceny Josepha Ratzingera). Na stránkách francouzského deníku komentuje některé výroky papeže Františka na adresu islámu, které se minulý týden dostaly do titulků světového tisku. V rozhovoru pro redaktory La Croix papež uvedl, že idea dobyvačné války se vyskytuje nejen mezi muslimy, ale i mezi křesťany. Svatý otec v této souvislosti zmínil závěrečnou pasáž Matoušova evangelia, v níž Ježíš rozesílá své učedníky do všech národů.

Jděte tedy, získejte za učedníky (řecky mathèteuein) všechny národy, křtěte je (...), a učte je (didaskein) zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19).

Taken, CC0 Public Domain, pixabay.com


Jak podotýká francouzský religionista, Ježíš svěřuje svým učedníkům poslání, které spočívá v hlásání, učení a křtění. Odkaz ke všem národům pak poukazuje na všeobecný, nikoli národní charakter tohoto náboženství. Po této stránce je křesťanství podobné islámu. Avšak v evangeliu je cílem obrácení srdcí skrze učení a nikoli skrze podmanění. Pokus vnutit víru silou, jak to činil například Karel Veliký se Sasy, není jednou z interpretací evangelia, ale zrůdnou úchylkou, která je v rozporu s evangeliem – zdůrazňuje Rémi Brague.

V islámu nenacházíme ekvivalent evangelijního vyslání k misijnímu působení, dodává francouzský filosof. Dobývání v něm není metaforou, nýbrž má konkrétní, vojenský význam. Mohamed říká: „Bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, než prohlásí: Není jiného boha než Alláha a Mohamed je Alláhovým vyslancem, vykonají modlitbu a dají almužnu. A když tak učiní, zachovají si krev a majetek...“ – cituje prof. Brague z hadís, tedy učení o činech proroka Mohameda, která jsou považována za nejautoritativnější (sahíh, tj. správné).

Francouzský religionista a znalec islámu upozorňuje, že v tomto případě nejde o obrácení srdce, nýbrž pouze o podřízení. Upřímné obrácení může a má nastat, ale není primární. Přijde s časem, až bude platit islámské právo a bude v zájmu podmaněných přejít na náboženství podmanitelů. Slovo podmanit či dobývat má tedy naprosto jiný význam než ve verších u Matouše – zdůrazňuje prof. Brague. Jak dodává, tyto věci je třeba objasnit také kvůli muslimům samotným. Mnozí z nich totiž při pohledu na zločiny samozvaného Islámského státu vážně zpytují svědomí. Udržovat je v intelektuální nepřesnosti co do textových zdrojů a historického původu jejich náboženství jim v tom nepomůže, uzavírá Rémi Brague.

Převzato z www.radiovaticana.cz, článek z 25. 5. 2016 naleznete zde.

chzaib, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 08. 2016 | 5346 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace