Zajímavé...

Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí.

Referendum VÁCLAV DANDA komentuje mimořádně špinavou kampaň před jedním z nejvýznamnějších lidových hlasování na Slovensku.

Na Slovensku se schyluje k bitvě evropského významu, o které česká média ostentativně mlčí. Už za necelý měsíc 7. února proběhne referendum o „ochraně rodiny“. Iniciátorem je Aliance za rodinu (AZR)

Iniciátorem je Aliance za rodinu (AZR), která sdružuje mnoho křesťanských spolků a organizací, bojujících proti ničivému rozvratu zbytků civilizačních hodnot. Tak jako v případě „košického zázraku“ v září 2013, kdy ulice zaplnilo více než 80 000 obránců nenarozeného života, má Aliance za rodinu podporu slovenských církevních představitelů. Není proto divu, že satanovi zbrojnoši v politice i mimo ni mají nejvyšší pohotovost.

www.alianciazarodinu.sk


Co to je, soudruzi!?


Odpůrcům tradiční rodiny se už podařilo skrze aktivitu „jejich“ prezidenta Kiska (v podobě rozhodnutí Ústavního soudu) vypustit z původních čtyř otázku týkající se úplného zrušení registrovaného partnerství homosexuálů. Přesto i tři otázky, které nakonec budou položeny slovenským občanům, mají zásadní význam. Pro vizionáře Nového světového řádu na všech společenských úrovních je totiž už první otázka zlým snem: „Souhlasíte s tím, aby se manželstvím mohl nazývat jen svazek jednoho muže a jedné ženy?“

Také druhý dotaz týkající se adopcí dětí homosexuály je pro pokrokáře červeným hadrem. A ptát se na souhlas, zda rodiče mohou rozhodovat o způsobu výchovy a vzdělávání svých dětí ve školách ve věcech, jako je sexuální výchova, už považuje revoluční brabru (bratislavsko-bruselská) guerilla za neslýchanou drzost. Vždyť právě takzvaná sexuální výchova a další perverzní vymoženosti patří k „balíčku“, který má v dětech zničit vše dětské – a vytvořit tak novou generaci „otroků s vyrvaným srdcem a duší“. Takové zadání, spolu s evropskými dotacemi, dostává každá země jako povinnou agendu, kterou musí implementovat do své legislativy. V Čechách zatím téměř bez problémů. Na Slovensku „zbrojnoši“ narazili.

Není se co divit, že euromarxisté zuří. Lidové rozhodování o těchto základních pilířích jejich budoucí moci, je podle nich nepřijatelné. Proto revolucionáři v Evropském parlamentu přešli do protiútoku. Frakce evropských socialistů, do které patří i vládní Ficův Smer, podrobila Slovenskou vládu drtivé kritice: Jak můžete, soudruzi, připustit něco, co rozvrací báječně dekadentní pořádky v zemích EU?

Za Brusel, proti svým


Nejaktivněji proti vlastní zemi vystupovala zástupkyně neomarxistického křídla ve Smeru, feministka Monika Flašíková – Beňová. Na zasedání pracovní skupiny výboru pro občanská práva žádala europoslankyně vůči kolegům z vlastní strany, kteří ji do Bruselu vyslali, co nejpřísnější postup. Uvažuje se dokonce o přijetí rezoluce proti Slovensku za neposlušnost.

"Stanovisko pracovní skupiny sociálních demokratů z Výboru pro občanská práva, svobody a vnitřní věci výboru EP je následující: referendum proti ústavou uznané menšině je v demokratických společnostech neakceptovatelné," napsala Flašíková Beňová na facebooku. "Jde jen o zasévání nenávisti vůči určité skupině lidí ve společnosti,“ tvrdí europoslankyně ve snaze „zasít nenávist“ vůči své převážně křesťanské zemi.

@@@

VIDEO

Peter Kremský na pochode Bratislava za život

https://www.youtube.com/watch?v=f_QOM0q89s8


@@@


Sulíkovi slovenští „Svobodní“ jako Machovi čeští


Ostatně Ficův SMER, který si od referenda spíše zachovává odstup, nemá na lidové hlasování jednotný názor. Zatímco křesťanské strany referendum aktivně podpořily, jeho nejzavilejšími odpůrci se příznačně stali liberálové ze strany Svoboda a Solidarita (SaS – „bratrská“ strana českých Svobodných Petra JsemCharlie Macha), kteří nyní stojí v jedné řadě s nejagresivnějšími aktivisty z mocné homosexuální lobby.

Referendum


Strana Svoboda a Solidarita je přesvědčena, že nesmyslné referendum, které je namířeno vůči konkrétní menšině, by se konat nemělo. Je stejně zbytečné a nic neřešící jako ústavní ochrana manželství, kterou nedávno společně schválili SMER a KDH. Jde jen a jen o snahu omezit život párům, které nežijí podle představ církve," řekl předseda SaS Richard Sulík, aniž vysvětlil, jak se takový život „omezuje“.

SaS považuje referendum za upevnění kultury nesnášenlivosti a netolerance na Slovensku a věří, že většina občanů rozpozná nebezpečí, které vyplývají z tohoto referenda a nezúčastní se hlasování,“ míní Sulík ve snaze co nejvíce „upevnit kulturu“ nesnášenlivosti a netolerance vůči těm, kdo narozdíl od něj ještě neztratili kontakt s kořeny vlastní civilizace.

Spravedlnost pro všechny?


Havlistická „bratislavská kavárna“ každým dnem situaci před referendem přiostřuje. Příznivci názoru, že o tak závažných otázkách musí rozhodnout lidové hlasování, nikoli jako obvykle diktát bruselských či místních „pokrokových“ politických elit, jsou pod palbou. Čelí nevybíravým útokům většiny hlavních médií. Z některých internetových serverů a sociálních sítí byl jejich odkaz dokonce pokoutně odstraněn.

„Demokraté“ ve vedení televize Markíza i RTVS odmítli vysílat televizní spoty Aliance za rodinu.
Zdůvodnili to tím, že vysílat stanovisko jen jedné ze stran není férové, ačkoli právě oni ve svém vysílání vedou protikampaň. Aliance se rozhodnutím generálního ředitele Markýzy Matthiase Setteleho cítí být pobouřena, protože "bez jasných pravidel podporuje názory, které se jí hodí a odmítá ty, které se jí nehodí."

Stanovisko Markýzy se totiž ani nepokouší zastřít, že je politickým účastníkem kampaně, v níž chce poškodit jednu ze „soutěžících stran“ (jak se tomu říkalo v dobách demokracie): "Nebudeme dávat reklamní prostor našich stanic na to, abychom vysílali přímá nebo nepřímá stanoviska pro nebo proti referendu. (...) Zatímco organizátoři referenda jsou připraveni téma komunikovat, lidé s jiným názorem obvykle nejsou organizováni tak, aby dokázali zaplatit reklamní spoty prezentující alternativní postoje.“

Jinými slovy komerční televizní stanice se sama pasuje do role arbitra. Představme si, že odmítne reklamu na mléko, protože ne každý zemědělec má na to, aby svůj produkt na její obrazovce inzeroval. Ostatně kampaň Aliance nehodlá vysílat ani veřejnoprávní slovenská televize (RTVS). Podle vyjádření PR manažerky Dominiky Šulkové budou o referendu dostatečně informovat a diskutovat v běžném vysílání. O tom JAK jistě není pochyb.

Špinavé metody


Situace před referendem se stále značně přiostřuje. Mluvčí Aliance za rodinu Anton Chromík podle serveru Aktuality.sk dostal dopis, ve kterém mu vyhrožují smrtí jeho dětí. “Anton Chromík, dostal výhružný dopis, ve kterém mu má někdo vyhrožovat smrtí dítěte. Pokud referendum dopadne dobře, tak i smrtí druhého," uvedly Aktuality. Chromík konstatoval, že se "z obav o bezpečnost rodiny nebude vyjadřovat".

Alianci za rodinu odstranili rovněž její výzvu na finanční podporu z dobrovolnického portálu dakujeme.sk, kde občané mohli přispívat na kampaň. "Projekt po tlaku homoloby, po následném zásahu deníku SME, musel v zájmu svého fungování odstranit výzvu, přes kterou lidé sbírali peníze na naši kampaň. Zápas o rodinu se tak stává už i zápasem o svobodu a demokracii, " konstatuje Aliance pro rodinu.

Nikoho proto nepřekvapilo, že zmíněná „homoloby“ začala po internetu šířit na svátek Tří králů falešný pastýřský list, který vyzýval věřící k neúčasti na referendu. Pod podvrženým dokumentem byl podepsán bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, který sice autorství samozřejmě okamžitě popřel, ale je otázka, zda se o tom všichni věřící dozvěděli.

Ne-lidská práva


Faktem je, že slovenští biskupové naopak aktivity Aliance za rodinu veřejně přivítali. Věřícím doporučili, aby se referenda zúčastnili a hlasovali na všechny tři otázky ano. Kéž bychom se také v Čechách dočkali od katolických elit podobné aktivity, odvahy a tak jasných slov, jaká letos o Vánocích pronesl slovenský arcibiskup Bernard Bober:

Pod rouškou lidských práv a odstraňování diskriminace se otevírají dveře bezbřehé svévoli, která odporuje zdravému rozumu. První a nejzranitelnější obětí této teorie jsou děti, naše malé děti. Dítě se již nechápe jako bezbranná lidská bytost, která má právo na otce a mámu, ale je vnímáno pouze jako předmět neomezených a zvrácených práv či nároků každého, kdo po něm zatouží. Toto jsou „lidská práva“? To je nelidské právo! Dokdy budou vynakládat obrovské finanční prostředky na podporu takových protispolečenských strategií a ideologií?

Tváří v tvář vůči těmto ohrožením chci zaměřit vaši pozornost na blížící se referendum o ochraně manželství a rodiny. Je to chvályhodná iniciativa. Dobře se seznamte s obsahem otázek lidového hlasování. Aktivně pomáhejte, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí ve vašem městě či ve vaší obci. Hlásat pravdu je služba lásky. Třeba to dělat tím horlivěji, čím více se zamlčuje nebo deformuje. S bolestí pozoruji, jak některá hlavní média bagatelizují toto téma a připisují Církvi úmysl ovládat lidi svou doktrínou. Model rodiny, kterou tvoří otec, matka a děti, zde však byl a fungoval již od počátku, mnohem dříve než Kristus založil Církev.

Drazí bratři a sestry, Bůh si chrání a miluje rodinu muže a ženy, vždyť právě do takové rodiny se narodil a stal se člověkem. Přeji vám, aby též vaše rodiny byly silné, zdravé a soudržné, a aby se neustále posvěcovaly v Boží milosti. Kéž by všechny děti na celém Slovensku mohly jednou po letech vděčně říct: Děkuji Ti, Pane, za dobré rodiče. Děkuji Ti, Bože, za otce a mámu!“


V Bratislavě za Prahu


Aby bylo referendum platné, je třeba více než padesátiprocentní účast oprávněných voličů. Právě na tuto variantu sází jako na spásu bratislavská havlistická kavárna, která drží tak jako v Čechách rozhodující pozice v médiích. Ta se nyní snaží co největší počet Slováků od hlasování odradit. Podaří se jim splnit tento bruselský „domácí úkol“?

Mělo by nás to zajímat. Na Slovensku se totiž bude hlasovat také o nás. Vítězství Aliance by samozřejmě bylo víc než jen velkým povzbuzením i pro české obránce tradičních hodnot.


Převzato z http://protiproud.parlamentnilisty.cz/, článek z 16. 1. 2015 naleznete zde.

Referendum o rodině

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 01. 2015 | 6882 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: protiproud.parlamentnilisty.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace