Zajímavé...

"Novinářka" v tiskárně A.M.I.M.S ve Štítarech

Jak to vypadá v tiskárně, která je nyní na faře ve Štítarech a jak se vlastně tisknou tolik oblíbené brožurky tiskového apoštolátu s názvem A.M.I.M.S? A co, že vlastně znamená tento název? Na to se pojďte nyní podívat samy.

Před časem jsem se vracela pozdě v noci ze severních Čech a již cestou jsem hledala místo, kde bych mohla přespat. Po velkém boji se mi podařilo sehnat ubytování na faře ve Štítarech za čež jsem byla v noci nesmírně vděčná. Ráno na mě čekala bohatá snídaně se super obsluhou, což bylo velmi příjemné, takže se mě nechtělo ani pokračovat dál v cestě do Brna. A co všechno tento ranní servis za sebou skrýval? Úplně úžasné věci. Byl to den pro "novinářku" (jak mě jeden člověk začal nazývat) naprosto úžasný. Poprvé ve svém životě jsem se totiž mohla podívat, jak se tisknou brožurky A.M.I.M.S a kdo za tím vším stojí. Aby to bylo ještě zajímavější, mohla jsem si sama vyzkoušet, jak se na takovém stroji tiskne.Vezmu to pěkně popořádku. Nejprve se zastavím u samého názvu tiskarný, který má zkratku: A.M.I.M.S jež znamená: (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, česky: Apoštolat P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje) jde o nové označení pro tzv. Tiskový apoštlát FATYMu, který existoval od roku 1998. Je to nyní nezisková organizace - občanské sdružení, jehož cílem je zejména tisk a šíření textů, které srozumitelným způsobem představují křesťanské hodnoty a život v jejich duchu a to jak lidem věřícím, tak nevěřícím. Tyto hodnoty šíříme a snažíme se v nich vzdělávat i prostřednictvím naší internetové telvize www.TV-MIS.cz.
Činnost A.M.I.M.S. je zcela nekomerční, publikace nejsou prodávány, ale rozdávány zdarma nebo šířeny za příspěvek na tisk. Z tohoto důvodu je možno naprostou většinu vydávaných textů volně šířit (např. kopírovat) a jsou dávány v plném rozsahu k dispozici i na internetu.K tomu, aby se vůbec mohlo tisknout, je třeba objednat papír, který je pak dovezen do tiskárny na faru, kde je třeba ho vyložit a uskladnit. Právě ono vyskládávání papíru z auta, kterého jsem se také mohla zúčastnit, bylo inspirací, abych napsala článek. A jak to vypadalo v praxi?

Tak to máme vyskládány dvě a půl palety. Pan řidič nám oznamuje, že za tři hodiny můžeme čekat ještě další dvě palety. Slečna katechetka, která brožurky v tiskárně A.M.I.M.S tiskne, si sice na dnešní volný den naplánovala výlet, spolu se sestrou Anežkou, která za ni přijela na dovolenou,ale vzhledem k tomu, že bude ještě jedno auto papíru, tak se výletu vzdávají. Sestra Anežka nám pak výdatně pomáhala s vyskládáváním. Místo výletu jdeme vařit oběd a nabrat sílu pro další práci. Po dobrém obědě přijíždí další várka papíru, nyní už jen dvě palety. Však místo na uskladnění se také velmi zmenšilo. Podívejte se samy.Tak to bychom měli papír. Víc se sem už opravdu nevleze. A teď jdeme tisknout. Katechetka už to má v malíčku a vše mi s velkou trpělivostí vysvětluje a ukazuje. V tiskárně je asi 7 strojů, ale dnes se tisklo pouze na dvou. Další dva se odvážely na opravu.A jak takový stroj vypadá?
Letošní rok je rokem kněží, jejimž patronem je sv. Jan Maria Vianney. A právě jeho kázání a promluvy vydává A.M.I.M.S ve svých brožurkách, které jdou velmi rychle na odbyt. Právě tiskneme 2000 kusů kázání tohoto světce. Na začátku tisku je důležité zkontrolovat, zda je vše nastaveno tak jak má být. Pokud je to vpořádku, zadá se do stroje počet tisknutí a je chvíle na nachystání si dalších věcí, jako jsou papíry, krabice, do kterých se budou výtisky dávat a dál posílat na zkompletování do Vranova. Někdy je potřeba i během tisku stroj zastavit a zkontrolovat, zda je vše správě. Jindy se může stát, že se ve stroji zasekne papíry a stroj přestane pracovat. Opět je třeba stroj zastavit a papír vyndat, aby se mohlo pokračovat dál v tisku. Jednotlivě vytisknuté stránky se pak dávají do krabice a vozí se k dalšímu zpracování.


Vytištěné a zkompletované brožurky jsou jednak ve skaldu ve Vranově nad Dyjí nebo taky ve Štítarech, odkud je třeba je zase přepravit k dalšímu odbavení nebo prodeji. S tímto ochotně a ráda pomáhá nejen přes prázdniny slečna kooperátorka Lucka, za což ji patří velký dík.A k čemu tyto brožurky a knížky tištěné FATYMem v A.M.I.M.S. slouží? Především k podchycení zájmu o víru a k jejímu prohloubení. Většinou jde o stručné knížečky psané svižným stylem, které nejsou příliš dlouhé (20-80 stran). Tisknou je ve spolupráci s mnohými dalšími, kteří dávají své texty k dispozici. Část těchto knížek rozdáváme (náklady na jejich výrobu se pohybují v rozmezí asi 2,- až 20,- Kč), část nabízíme v předsíních kostelů, či na jiných místech za dobrovolný dar nejen těm, kteří na území FATYMu bydlí, ale i těm, kteří sem zvláště o prázdninách přicházejí za rekreací do Národního parku Podyjí a na Vranovskou přehradu.

Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat slečně katechetce, která má tisknutí brožurek na starosti. Možná z mého zjednodušeného popisu vypadá, že je to pohodička si takto tisknou, ale i přesto, že to katechetku K. baví, stojí za tím kus velké práce a někdy i trochu zlobení, to když stroje nedělají to, co by měly dělat.
Na druhou stranu se není strojům co divit, nejsou to žádné nové stroje, ale Pán Bůh zaplať za ně, neboť dělají velkou službu. Díky!!!

Sdílet

Související články:
Foto: Podzimní výzdoba ve Štítarech 2022 (04.11.2022)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (03.10.2022)
Foto ze slavnosti Božího Těla ve Štítarech 2022 (12.07.2022)
Mše svatá v rámci kněžské rekolekce ve Štítarech (06.06.2022)
V neděli 24. 4. není mše svatá v Šumné (20.04.2022)
Poutní mše svatá ke sv. Jiří ve Štítarech (14.04.2022)
Pozvánka na masopust 2022 (12.02.2022)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (02.10.2021)
Biřmování ve Štítarech (29.05.2021)
Cesta světla ve Štítarech (22.04.2021)
Poděkování za úrodu ve Štítarech + kázání ze mše svaté (05.10.2020)
Brigáda na farním poli ve Štítarech pondělí 13.7. (06.07.2020)
FKL - Zahajovací koncert ve Štítarech, zahraje jeníkovská slečna katechetka a s. Lenka Ripperová (21.06.2020)
FOTO: Boží Tělo ve Štítarech 2020 (15.06.2020)
Uskutečnil se masopustní průvod ve Štítarech 2020 (18.03.2020)
Konala se další příprava na biřmování ve Štítarech (03.03.2020)
Pozvánka na masopust do Štítar 2020 (15.01.2020)
Příprava na biřmování (12.01.2020)
Žehnání varhan ve Štítarech (18.11.2019)
Farnost Štítary má nové kostelníky (22.09.2019)
Slavnostní žehnání nově obnovených varhan ve Štítarech (19.09.2019)
Další spolčo Sluníčko na faře ve Štítarech (17.09.2019)
Varhany ve Štítarech po mnohaleté opravě znovu znějí (02.08.2019)
Příprava na biřmování na faře ve Štítarech 5 (16.06.2019)
Příprava na biřmování ve Štítarech 3 (15.04.2019)
Příprava na biřmování ve Štítarech 2 (10.04.2019)
Spolčo Sluníčko ve Štítarech (10.03.2019)
Uskutečnil se masopust ve Štítarech (06.03.2019)
Spolčo Sluníčko na faře ve Štítarech (20.02.2019)
Pozvání na masopust ve Štítarech (04.02.2019)
Ohlédnutí za třetí přípravou na biřmování ve Štítarech (31.01.2019)
Ohlédnutí za druhou přípravou na biřmování ve Štítarech (31.01.2019)
Uskutečnila se první příprava na biřmování (07.01.2019)
Výroba adventních věnců Štítary (21.11.2018)
Příprava na svátost biřmování (03.11.2018)
Modlitba k blahoslavenému Titu Zemanovi, SDB (15.09.2018)
Boží Tělo ve Štítarech (10.06.2018)
Zveme na kněžskou rekolekci do Štítar (29.05.2018)
Boží Tělo ve Štítarech (22.05.2018)
Děkujeme za sponzorský dar (15.05.2018)
Letošní masopust ve Štítarech (14.02.2018)
Masopust ve Štítarech (20.01.2018)
Panna Maria Štítarská (15.12.2017)
Adorační den ve Štítarech (12.09.2017)
Po roce se opět uskutečnil masopustní průvod ve Štítarech (10.03.2017)
Srdečně zveme na masopustní průvod ve Štítarech (31.01.2017)
Mladí křesťané ve Štítarech (10.10.2016)
Posvícenská mše svatá ve Štítarech (29.08.2016)
Dovolená či tábor na faře? (14.06.2016)
Farnost Štítary (14.03.2016)
Pozor, změna času nedělní mše svaté ve Štítarech! (23.12.2015)
Restaurování varhan ve Štítarech - prosba o pomoc (04.11.2015)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (15.10.2015)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (03.10.2015)
Posvícení ve Štítarech (15.09.2015)
Kněžská rekolekce - Štítary (29.05.2015)
Uskutečnil se masopust ve Štítarech (19.02.2015)
Svíčková mše svatá (02.12.2014)
Opravený křížek mezi obcí Šumná a Štítary (05.11.2014)
Naši vítězové Proglasa (08.10.2014)
Poděkování za úrodu ve Štítarech 2014 (21.09.2014)
Posvícení ve Štítarech - POZOR ZMĚNA (01.09.2014)
Silvestrovská svíčková mše svatá ve Štítarech (26.12.2013)
Silvestr 2013 + setkání s dětmi (21.12.2013)
Adventní věnce - Štítary (29.11.2013)
VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ (23.11.2013)
Poděkování za úrodu (18.09.2013)
Táborák ve Štítarech (30.06.2013)
Táborák 2013 ve Štítarech (18.06.2013)
Žehnání sochy Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Štítarech (07.06.2013)
Biřmování 19.5. 2013 ve Štítarech (05.06.2013)
Boží Tělo ve Štítarech (05.06.2013)
Kněžská rekolekce ve Štítarech (28.05.2013)
Oprava věže ve Štítarech (08.05.2013)
Táborová základna TZ Junior - nabídka ubytování (03.05.2013)
Brigáda na faře (29.04.2013)
Další příprava na biřmování bude 23. 4. 2013 (11.04.2013)
Doporučuji - nechte si vyřezat světce! (08.04.2013)
Biřmování ve Štítarech (18.03.2013)
Masopust ve Štítarech 2013 (30.01.2013)
Silvestr 2012 (28.12.2012)
Vyrábění adventních věnců ve Štítarech (05.12.2012)
Setkání táborových vedoucích (20.09.2012)
Posvícení a poděkování za úrodu ve Štítarech (20.09.2012)
Táborák ve Štítarech (24.06.2012)
Další příprava biřmování bude 22. 5. 2012 ve Štítarech (16.05.2012)
Kněžská rekolekce ve Štítarech (11.05.2012)
Masopustní průvod - Štítary 2012 (24.02.2012)
Masopust ve Štítarech (08.02.2012)
Přijďte nám pomoci a zároveň se pobavit. (01.02.2012)
Informace pro třikrálové koledníky ze Štítar (25.01.2012)
Novoroční turnaj (02.01.2012)
K sv. Václavu (26.12.2011)
5. Příprava na Biřmování (25.12.2011)
Silvestr 2011 - zveme! (21.12.2011)
Vstoupili jsme do adventu (27.11.2011)
Třetí příprava na biřmování (27.11.2011)
Další příprava na biřmování ve Štítarech (09.11.2011)
První příprava na biřmování ve Štítarech (27.10.2011)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (16.10.2011)
Opět šance podpořit Štítarské varhany (01.07.2011)
Boží tělo ve Štítarech (01.07.2011)
První sv. přijímání na Šumné (19.06.2011)
Úcta ke sv. Floriánovi (10.05.2011)
Poutní mše svatá ve Štítarech bude na Boží Hod Velikonoční (05.04.2011)
Masopust 2011 (06.03.2011)
Masopust (04.03.2011)
Advent ve farnosti Štítary a Šumná (09.12.2010)
Kam jedeš? Na sever Vranovska! (20.10.2010)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (27.09.2010)
Kosení hořcových strání ve Štítarech (01.09.2010)
Zakončení školního roku (22.07.2010)
Ukončení školního roku na faře ve Štítarech (28.06.2010)
Slavnost Božího Těla ve Štítarech (08.06.2010)
Květen – měsíc Panny Marie (06.06.2010)
Postní snažení a další soutěž (30.04.2010)
Muzikál ve Štítarech (10.04.2010)
Hudebně dramatické ztvárnění velikonočních událostí ve Štítarech (29.03.2010)
Srdečně zveme na promítání fotek z Itálie (19.03.2010)
Na faře ve Štítarech se pořád něco děje! (08.03.2010)
Jarní prázdniny - čtvrtek (07.03.2010)
Masopust ve Štítarech (14.02.2010)
Pozvánka na masopust (08.02.2010)
Víkend plný překvapení 8.-10.1.2010 (12.01.2010)
Pozvání na prožití silvestra a Nového roku (29.12.2009)
Panenkový betlém (28.12.2009)
Další neděle ve Štítarech (14.12.2009)
Advent ve Štítarech (06.12.2009)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (14.11.2009)
Říjnová setkání na faře (23.10.2009)
Oči (19.10.2009)
Další nedělní odpoledne (19.10.2009)
Z deníku Míši Klímové, kooperátorky katechetek ve Štítarech (10.07.2009)
Ping-pongový turnaj (24.05.2009)
Cyklovyjížďka do Hlubokých Mašůvek 2009 (11.05.2009)
Průvod ke sv. Floriánu ve Štítarech (07.05.2009)
Naše vlast je zase krásnější (22.04.2009)
Žehnání kapličky ve Štítarech (26.03.2009)
TYNAF (06.03.2009)
Masopustní průvod ve Štítarech (22.02.2009)
Pouštění draků ve Štítarech (13.10.2008)
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE ŠTÍTARECH (02.10.2008)
Začíná TYNAF ve Štítarech (25.08.2008)
Prázdninový výlet na Bítov (04.07.2008)
Táborák ve Štítarech (04.07.2008)
Ze Štítar do Hlubokých Mašůvek na kolech (19.03.2008)
TYNAF ve Štítarech (29.02.2008)
Masopust ve Štítarech (21.02.2008)
Turnaj ve stolním tenise ve Štítarech na faře (08.02.2008)
Přivítali jsme (05.02.2008)
Rok 2007 ve farnosti Štítary (30.01.2008)
Fatymský tábor na SAYGONU 2004 (27.01.2008)
Mikulášská nadílka ve Štítarech (22.01.2008)
Netradiční betlém (20.01.2008)
Štítarské děti viděly malého Jiříčka Krátkého (20.01.2008)
Svatý Mikuláš ve Štítarech (28.12.2007)
Ping-pong na faře ve Štítarech (23.12.2007)
Štítarské děti na hřbitově (18.12.2007)
Pečení cukroví ve Štítarech (08.12.2007)
Slečny katechetky ze Štítar (01.08.2007)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 23. 08. 2009 | 10956 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace