Zajímavé...

"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století

volné dílo, es.wikipedia.org Neslyšeli jste ještě o svaté Lydii ze Schiedamu? Je to v pořádku - není zrovna tím nejznámějším světcem církve. Ale chlapče, ona měla vizi očistce!

Svatá Lýdie byla nizozemská mystička z 15. století. V mládí během bruslení spadla a zlomila si žebro, z čehož se nikdy úplně nevzpamatovala. Ve zbytku života se oddala modlitbám a půstu a stala se známou jako svatá žena.

Hříšný člověk byl konvertován pomocí jejích modliteb a ona mu poradila krátce před jeho smrtí. Lýdie se zeptala jeho strážného anděla, co se s ním stane v příštím životě a byla požehnaná s neuvěřitelným obrazem očistce popsaného níže.

Berte na vědomí, že jako se všemi soukromými odhaleními, její vize není součástí pokladu víry a žádný katolík není povinen tomu uvěřit. Dokáže to však vybudovat víru v učení církve.

"Obrovské vězení"

"Je tohle peklo, můj bratře?" zeptala se sv. Lýdie po vstupu na strašné místo. "Ne, sestro" odpověděl anděl, "ale tato část očistce hraničí s peklem."

Zde je to, co zahlédla prvně: "Pohledem na všechny strany, uviděla něco, co jí připomínalo obrovské vězení, obklopené zdmi pozoruhodné výšky, Černota, která ji spolu s monstrózními kameny inspirovala hrůzou."

Pak začala slyšet příšerné zvuky: "Přibližováním se k této tísnivé ohradě, Lýdie zaslechla zmatené zvuky lamentujících hlasů, výkřiků zuřivosti, řetězů, nástrojů mučení, rány násilí, které vykonávali kati na svých obětech. Ten zvuk byl takový, že ani všechny hluky světa, v bouři nebo v boji, by s tím nesnesl srovnání."

Lýdie našla muže, kterého hledala, v tmavé studni. Když odstranili kryt studny, tak na povrch "vyšel oblak plamenů, spolu s najžalostnějšími výkřiky." Muž vypadal jako "duše v plamenech, připomínající žhavý kov."

"Pohled na tuto duši, na kořist nejstrašnějších muk ohně," evidence říká, "tak šokoval svatou Lydii, že její cingulum se roztrhlo na dvě části; a jak již nebyla schopna dále snášet tento pohled, se okamžitě probudila ze své extáze."

Sv. Lýdia se od té doby zavázala činit pokání na pomoc muži opustit očistec a dostat se do nebe.

Zde je úplný popis její vize:

"On je tam, 'řekl jí anděl,' a velmi trpí. Budeš ochotná snést trochu bolesti s cílem ztišit jeho bolest?' 'Určitě,' ona odpověděla, 'Jsem připravena strpět cokoliv, abych mu pomohla.' Okamžitě ji anděl zavedl na místo strašného mučení. 'Je tohle peklo, můj bratře?', zeptala se svatá panna, zmocněna hrůzou. 'Ne, sestro,' odpověděl anděl, 'ale tato část očistce hraničí s peklem.'
,br> Pohledem na všechny strany, uviděla něco, co jí připomínalo obrovské vězení, obklopené zdmi pozoruhodné výšky, černotou, která ji spolu s monstrózními kameny inspirovala hrůzou. Přibližováním se k této tísnivé ohradě, Lýdie zaslechla zmatené zvuky lamentujícich hlasů, výkřiků zuřivosti, řetězů, nástrojů mučení, rány násilí, které vykonávali kati na svých obětech.
,br> Ten zvuk byl takový, že ani všechny hluky světa, v bouři nebo v boji, by s tím nesnesli srovnání. 'Co je to potom za strašné místo?' Zeptala se sv. Lýdia svého dobrého anděla. 'Chceš abych ti ho ukázal?' 'Ne, já tě o to prosím,' řekla, vyděšená hrůzou, 'hluk, který slyším, je tak strašidelný, že ho déle nesnesu; jak pak mohu snést pohled na ty hrůzy?'

Během pokračování její mysteriózní cesty uviděla anděla, který seděl smutně na obrubníku studny. 'Kdo je tento anděl?' zeptala se svého průvodce. 'Je to,' on odpověděl, 'anděl-strážce hříšníka, o kterého se tak velmi zajímáš. Jeho duše je v této studni, kde má speciální očistec.' Při těchto slovech hodila Lýdie tázavý pohled na svého anděla; toužila vidět tu duši, která jí byla milá a snažila se ji uvolnit z té strašné jámy.

Její anděl, který jí rozuměl, stáhl kryt studny, ze které vyšly plamenné oblaky spolu s nejžalostnejšími výkřiky. 'Poznáváš ten hlas?', řekl jí anděl. 'Běda! ano,' odpověděla služebnice Boha. 'Toužíš vidět tu duši?' Pokračoval. Na její kladnou odpověď reagoval zvoláním jeho jména; a naše panna okamžitě uviděla, při ústí jámy, duši v plamenech, připomínající žhavý kov, která jí řekla sotva slyšitelným hlasem, 'Ó, Lýdie, služebník Boží, kdo mi poskytne rozjímání tváře Nejvyššího?'

Pohled na tuto duši, na kořist nejstrašnějších muk ohně, tak šokoval svatou Lydii, že její cingulum se roztrhlo na dvě části; a jak již nebyla schopna dále snášet tento pohled, se okamžitě probudila ze své extáze. Přítomná osoba, která vnímala její strach, se jí zeptala na důvod. 'Běda!" odpověděla, 'jak jsou strašné věznice očistce! Bylo to na pomoc duším, kterým jsem dovolila tam sestoupit. Bez tohoto motivu, pokud by mi patřil svět, nepodstoupila bych ten teror, který inspiroval ten hrozný zážitek.'

O několik dní uviděla stejného anděla, který vypadal tehdy tak sklesle, dnes s rozradostněnou tváří; řekl jí, že duše jeho chráněnce opustila jámu a přešla do běžného očistce. Toto částečné zmírnění neuspokojilo milosrdenství Lýdie; pokračovala v modlitbách za ubohého pacienta, a vztahovala na něj podstatu svého utrpení, až uviděla, jak se nebeské brány před ním otevřely."
(Očistec od Fr. F. X. SCHOUPPE, SJ, 16-19)

Zdroj: churchpop.com, 7. 12. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

(Na fatym.com vydáno 2. 1. 2017 /898 přečtení)

Лидвина_из_Шидама, volné dílo, ru.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 11. 2017 | 5953 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace