Zajímavé...

"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!"

PublicDomainPictures, CC0 Public Domain / FAQ Ve světle nedávných videí odhalujících obchody Plánovaného rodičovství s orgány a tkáněmi nenarozených dětí udělalo Lepanto Institute interview s bývalým satanistickým vysokým čarodějem Zacharym Kingem. Zachary byl průměrným chlapcem z americké čtvrti. Vyrůstal v baptistické rodině. Když měl deset, začal praktikovat magii, když měl třináct, připojil se k satanistickému spolku, a když měl patnáct, porušil všech deset přikázání. Během let svého dospívání se v tomto spolku propracoval až na pozici vysokého čaroděje a aktivně prosazoval satanovu agendu - včetně rituálních potratů. Zachary nyní o svých zkušenostech píše v nové knize s názvem "Abortion is a Satanic Sacrifice" ("Potrat je satanistickou obětí").

L. I .: Zachu, ty opravdu máš co vyprávět. Mohl bys nám trochu poodhalit pozadí toho, jak ses dostal k satanismu?

King: Začalo to silnou zvědavostí, jestli je magie skutečná. Ta přišla poté, co jsem v 70. letech, během kterých jsem vyrůstal, sledoval filmy o kouzelnících a černokněžnících. Ve škole jsme měli hru s názvem "Bloody Mary" nebo "Nenávidím tě, Bloody Mary". Během ní jste museli vejít do koupelny a tuto frázi při zhasnutých světlech několikrát odříkat. Kdykoli to moje skupina udělala, v zrcadle jsme viděli démonickou tvář. Netušili jsme, na co se to vlastně díváme. Věděli jsme jen to, že je tam najednou v zrcadle ta děsivá věc a každý vyběhl z koupelny vyděšený k smrti ... kromě mě. Vždycky jsem si myslel, že je to docela v pohodě. Asi ve stejném časovém horizontu, co jsem to dělal, jsem každý víkend hrával kampaně v Dungeons and Dragons a vždycky jsem tam byl čarodějem nebo černokněžníkem.

Nakonec mě napadlo, jestli bych nemohl dělat nějakou skutečnou magii a zkusit pár kouzel na peníze. Dvakrát to fungovalo, ale mohla to být jen náhoda, a tak jsem to udělal potřetí. A když jsem to dělal potřetí, kouzlo jsem vyřkl před démonem v koupelně [ze zaříkávanky "Bloody Mary"] a pomyslel jsem si, že bych mohl trochu zvýšit své požadavky, a uvidím, co se stane. Další den jsem dostal 1000 dolarů. To mě přesvědčilo, že magie je skutečná.

Když jsem měl dvanáct, jeden přítel mě uvedl do skupiny, která hrávala Dungeons and Dragons a která také věřila, že magie je skutečná. Ukázalo se, že tato skupina je satanistickým spolkem. Spousta lidí se mě ptá:,A v té chvíli si neutekl a neschoval se?' Připomínám jim, že jsem vyrůstal v 70. letech, když satanské spolky byly v televizi zobrazovány skutečně děsivě, ale ... Miluji hrací automaty, video hry a sci-fi jako Star Trek a Star Wars. A tito lidé měli téměř každý sci-fi a fantasy film, jaký byste si přáli vidět. Měli hrací automaty, v zemi zapuštěný bazén, velký krb na grilování ... a celé to bylo jako chlapecké-dívčí klub. Byla to prostě velká zábava. Řeknu to takto: věděli, jak vás zlákat. Věděli všechno, co by dítě chtělo dělat, a takto jsem se do toho zapletl i já.

Toto byl můj první kult. Byl jsem tam, dokud jsem neměl 18 a pak jsem se stal členem Světové satanistické církve, což je mnohem větší, celosvětový kult. Pozice, kterou jsem tam dosáhl, se nazývá "vysoký čaroděj" (angl. High Wizard). Ve velkých satanistických spolcích jsou totiž lidé, kteří pro shromáždění vykonávají magii. Může tam být takový jen jeden, ale i deset. Většinou je jejich počet [počet Vysokých čarodějů ve spolku] 2 až 5 a naším úkolem je cestovat po celém světě a dělat čáry, které si lidé přejí provést. Když teď říkám lidé, myslím tím rockové hvězdy, filmové hvězdy, politické osobnosti, bohaté lidi ... neexistují hranice ani v tom, kdo si žádá kouzlo, ani v tom, kolik je za to ochoten zaplatit.

LI: Takže jsi byl v satanismu vysokým čarodějem ... jen velmi stručně, jak se to stalo? Jak se událo to, že jsi se stal vysokým čarodějem?

King: Říká se, že [vysokých kouzelníků] si pečlivě vybírá sám satan. Nevím, jaké jsou na to kritéria. Dělal jsem magii od svých deseti let a vysokým čarodějem jsem se stal, když jsem měl jednadvacet. Ve Světové satanistické církve jsem byl asi 3 roky. Kdysi, když jsem byl dítětem, jsem viděl jednoho vysokého čaroděje, ale nevěděl jsem, že to, na co jsem se díval, je právě tímto. [Jeho] vzhled je zcela unikátní. Takový člověk má vysoký klobouk, hůlku nebo paličku, obličej má namalovaný jako mrtvola a má takový ten starý smoking. Pokud si kliknete na YouTube a podíváte si klip od Pink s názvem "Like a Pill", uvidíte, jak se ve videu čtyřikrát objeví vysoký čaroděj. Když se čaroděj objeví na obrazovce po třetí a po čtvrté, můžete vidět, jak sesílá kouzla. Vidělo ho mnoho lidí, kteří si prohlédli tento klip, ale nevěděli, na co se dívají. A přesně takhle vypadají.

Satan si tedy takového člověka vybere. Ale tak velký kult má ještě i generálního ředitele a správní radu. Generální ředitel mu pošle zprávu, že se má s ním a se správní radou setkat. Oni mu řeknou, že byl vybrán. Dostane knihu, která mu řekne, jaké jsou jeho pracovní povinnosti na postu ,i>vysokého čaroděje a on se rozhodne, zda to dělat chce nebo ne, i když jsem ještě nikdy neslyšel o někom, kdo by to odmítl.

LI: Takže tě v té době poslali před tuto vysokou radu a nabídli ti pozici vysokého čaroděje?

bykst, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


King: Správně. A já jsem to dělal asi 10 nebo 12 let.

LI: Jakou roli hraje potrat při satanistických rituálech a kdy ses poprvé podílel na potratu v rámci satanismu?

King: Jakmile jsem dosáhl čtrnácti let, přišli za mnou členové spolku a řekli mi, že se asi za 9 měsíců zúčastním potratu. Pořádali sex párty, na kterých byli kluci od 12 do 15 let a žena nad 18 let, jejímž záměrem bylo otěhotnět a pak do devíti měsíců podstoupit potrat. Když mi to řekli, řekl jsem nahlas "skvělé", ale neměl jsem tušení, co to vlastně potrat je. Myslím, že ve své rodině jsem jednou slyšel své rodiče zašeptat slovo "potrat", když mluvili o někom jiném. Myslel jsem si, že je to vulgární slovo, protože to šeptali, a já jsem to slovo už nikde jinde neslyšel. Když jsem se členů spolku ptal, co je to potrat, protože nevím, co mám při něm dělat, vysvětlili mi to takto: V děloze je dítě a ty ho zabiješ. Bude tam potratový doktor, aby ti pomohl, a bude tam zdravotní sestra, protože je to normální lékařský postup. Moje první otázka zněla: "Je to legální?" Odpověď byla: "Ano, je, dokud je v děloze. Dokud je dítě ještě uvnitř ženy, můžeš ho zabít."

Takto nám to vysvětlili. Vysvětlili nám to takto: "zabíjíš dítě." Neřekli, že zabíjíme plod nebo zabíjíme nějaké buňky v těle. Nic z toho. Je to dítě.

Nyní, nechci říct, že bych souhlasil se zabitím dítěte mimo ženského těla, ale když jsem věděl, že mohu zabíjet kolik chci, pokud je něco uvnitř těla ... v satanismu je totiž zabíjení nebo usmrcení něčeho nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout naplnění vašeho zaklínadla. Pokud se snažíte získat Satanův souhlas, t. j. aby vám dal něco, co chcete, zabít něco je tím nejlepším způsobem, jak to dostat. Něco zabít znamená provést satanovi nejvyšší oběť. Pokud tedy můžete zabít nenarozené dítě, je to pro něj nejvyšší oběť.

LI: Řekni mi něco o prvním potratu, který jsi udělal jako satanistický rituál.

King: První z nich jsem udělal asi 3 měsíce předtím, než jsem dosáhl 15 let. Proběhlo to na farmě, která byla překvapivě sterilnější než mnohé jiné potratové kliniky, na kterých jsem dělal potraty. Přišel lékař a zdravotní sestra, kteří vykonávali potraty ... Byla tam žena s rozkročenýma nohama, která čekala dítě a kterou obklopovalo 13 nejvyšších členů našeho spolku, všichni vysocí kněží a kněžky. Já jsem byl uvnitř kruhu se ženou a potratovým lékařem. Byli tam všichni dospělí členové mého spolku. Bylo tam několik žen, které klečely na podlaze, potácely se z jedné strany na druhou a znovu a znovu odříkávaly zaklínadlo "naše tělo a my samy". Opodál bylo několik mužských členů našeho spolku a všichni zaklínali a modlili se. Rituál začal v noci ve 23:45, kouzlo začalo o půlnoci, což je hodina čarování a skutečná smrt dítěte nastalo ve třetí ráno, v hodině, která se nazývá ďáblovou hodinou.

linlaoyou, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Mou jedinou úlohou při tom všem bylo vložit skalpel. Nemusel jsem skutečně způsobit smrt ... důležité bylo, abych měl na svých rukou krev. Takže jsem musel na ruce dostat něčí krev, ať už ženy nebo dítěte. A pak lékař postup dokončil. Při tomto konkrétním potratu, který byl pravděpodobně jedním z nejohavnějších potratů, jaké jsem kdy udělal, se doktor natáhl, vytrhl dítě ven a hodil ho na podlahu před houpající se ženy. Ty ženy vypadaly jako posedlé a když doktor vyhodil to dítě před ně, ony ho snědly jako kanibalové.

L.I .: Pane Bože! Kolika rituálních potratů ses zúčastnil?

King: Před tím než jsem se stal vysokým čarodějem, jsem jich udělal pět. Po tom, co jsem se stal vysokým čarodějem, jsem udělal ještě 141 dalších.

LI: Dělal jsi někdy rituální potrat v ... [velmi známé potratové zařízení]?

King: Ano, dělal. Odhaduji, že jsem v těchto zařízeních udělal asi 20 rituálních potratů, ale nikdy jsem to nepočítal. Vím jen, že jsem byl v mnoha z nich. Asi před dvěma lety jsem šel dovnitř jednoho takového zařízení, protože jsem dělal nějaký výzkum pro nové CD, na kterém jsem pracoval, a bylo velmi čisté a lidé byli velmi milí. Ale všechny ty, ve kterých jsem se zúčastnil provádění potratů, byly strašně nehygienické. Vypadaly jako dům hrůzy. Krev byla všude. Některé pokoje měly krev i na stropě.

LI: Jak jste dostali pozvání k provádění satanistických potratů v těchto [velmi známých potratových zařízeních]? Někdo vás zavolal? Jak k tomu došlo?

King: Jako vysoký čaroděj jsem byl v satanistickém spolku člověkem, za kterým chodili jiní. Většina lidí buď zavolala někomu, koho z toho spolku znala, nebo [nás] zavolali, protože jsme dělali dost práce i s Ilumináty, a tak si nás zavolali. To vše byli samozřejmě lidé, kteří tyto věci znali, ale nás jen pozvali zúčastnit se. Světová satanistická církev není jedinou organizací, která v těchto zařízeních dělá satanistické oběti. Existují i ​​další čarodějnické organizace jako Wiccans, které se velmi angažují v provádění potratů v těchto [velmi známých zařízeních]. Občas si nás na rituální potrat pozval ředitel zařízení nebo nějaký vlivný správce. Někdy byl satanistou sám lékař a oni člověka pozvou, abychom přišli a podíleli se na potratu, nebo když chtěli udělat obřad na závěr dne.

Na konci dne se totiž satanistické skupiny každodenně setkávají a dělají něco jako černou mši. Je to obvykle kolem půlnoci. To je prodloužená mše, která trvá asi 2 nebo 3 hodiny. Při ní se všechny děti, které byly v ten den zabité, zasvětí satanovi. Nezáleží na tom, proč ty ženy šli na potrat, všechny děti se na konci dne zasvětí satanovi.

LI: Co se děje, při provádění těchto rituálních potratů [zasvěcení dětí]? Jaké události se obecně konají během těchto rituálů?

Hans, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


King: Na tyto akce přicházejí i děti, i když oni většinou nejsou v místnosti, kde se koná potrat. Jsou v oddělené místnosti a mají soutěžit, které z dětí zůstane vzhůru až do třetí ráno. Dítě, které dokáže zůstat vzhůru tak dlouho, dostane odměnu. Muži, kteří nejsou součástí nejvyšší třináctky, zaklínají a zpívají. Zaklínají je také kvůli ochraně před kýmkoli, kdo by se mohl proti nim modlit. Například modlit se proti nim křesťanské modlitby. Kvůli ochraně máme také mnoho lidí v kapse. Například zaplatíme nějakého poslance nebo šerifa nebo někoho takového, aby po nás v té době nikdo nepátral. Jsou tam ženy, které zpívají a kývají se. Třináct členů obklopí ženu, která má mít potrat, a právě oni vykonávají skutečné magické kouzlo. V jednom případě byl žadatelem kouzla starosta města. Přišel k nám, protože chtěl, aby v jeho městě prošla nějaká vyhláška, a snažil se o to dvakrát nebo třikrát, ale nikdy to neprošlo. Nějakou dobu byl členem spolku. Na to, aby tuto věc protlačil, se snažil využít všechny právní cesty, ale nikdy to nefungovalo. A tak získal někoho, kdo by šel na potrat, který proběhne v noci během našeho satanistického sabatu - abychom tak mohli učinit potrat a spolu s ním i to kouzlo. Obecně platí, že v maloměstských spolcích se na takové akci ukáže každý. Ve větších, jako například v takových, v jakých jsem byl tehdy, když jsem byl členem Světové satanistické církve, je přítomen vysoký čaroděj, lidé, kteří chtějí kouzlo, a potratový lékař se sestřičkou. Mnohokrát byla ve [velmi známých potratových zařízeních] přítomna celá spousta lidí, protože mnozí, kteří pracují na těchto místech, jsou satanisté nebo čarodějnice. Takže tam bylo mnoho lidí ochotných zúčastnit se této satanistické události.

LI: Řekl bys, že [velmi známá potratové zařízení] přitahují členy okultismu, protože mohou provádět rituální potraty?

King: Řekl bych, že ano, je to naprosto pravdivé tvrzení. Víte, v současnosti existuje mnoho lidí, kteří patří k NOW (The National Organization of Women, Národní organizace žen), a mnozí z těchto lidí patří do kultu Wiccan.

johnhain,  CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com/


Členové kultu Wiccan sice tvrdí, že zastávají zachování života, ale je jim dovoleno "srazit" nebo "zabít" každého, kdo jde jakýmkoliv způsobem proti nim. Je jim tedy dovoleno zničit takové lidi všemi dostupnými prostředky, což pro ně znamená skrze magii. My, jako křesťané, se místo toho modlíme za jejich obrácení. Nuže, oni se na to dívají jako na loveckou sezónu na křesťany. Také se dívají na ženskou postavu a na ženu jako na Matku Zemi či Gaiu. Mají tedy tuto ženskou postavu a tu uctívají. A představte si, že ona je bohyně. Dítě jí z toho tedy něco ubírá. A tak je potrat jakoby satanistickou svátostí, pokud se to tak dá říct.

Tedy tak, jako katoličtí muži přistoupí ke kněžství, protože je přitahuje svatost a práce pro Boha, tak potratové zařízení satanisty láká ke satanistickému kněžství.

LI: Zažili jste někdy, že jste nedokázali dokončit potrat nebo rituál kvůli lidem, kteří se modlili před potratovým zařízením?

King: Více než jednou. Jednou jsme měli dítě, které navzdory svému osudu přežilo potrat. Jednou jsem přišel k potratovému zařízení a na obou stranách ulice stáli lidé. Na jedné straně byli lidé, kteří se modlili a vyzývali k odporu vůči potratům a na druhé straně jsem byl já a lidé, kteří byli očividně pro potraty a kteří křičeli všechny druhy oplzlostí na lidi na druhé straně ulice. Když jsme vešli dovnitř a podívali se na ulici, viděli jsme všechny lidi na druhé straně ulice na kolenou. V ten den se naplánovaný potrat nekonal. Myslím, že se mi to stalo asi třikrát. A vždycky ... je to vtipné, ale nikdy mi to nedošlo ... totiž, že všechny tři zmařené potraty lze skutečně připsat pouze modlitbám, které se konaly venku.

LI: Jakou radu bys dal lidem, kteří se modlí venku před potratovými zařízeními, zejména, pokud mají podezření, že se uvnitř děje nějaká okultní činnost?

King: Za prvé, nepřestávejte! Nic, co se děje uvnitř potratové kliniky, vám nemůže ublížit. Jistě, jsou tam všude dokola démoni, ale myslete na satana jako na psa na řemínku: pokud nepůjdete k řemínku, nemůže vás kousnout. Buďte ve stavu milosti, když tam jdete. Vezměte si s sebou láhev svěcené vody. Nestříkejte ji na lidi, kteří tam jsou, protože se může stát, že se ocitnete u soudu. Víte, tito lidé vás zažalují i ​​za nejhloupější věci. Když tam půjdete a když budete odtud odcházet, určitě pokropte sebe samé. Pokropte ní všechny členy vaší rodiny. Ideální by bylo, kdybyste předtím, než tam půjdete, šli ke svatému přijímání. Pokud v ten den půjdete na mši, věnujte po mši pár minut tomu, že poprosíte našeho Pána, aby s vámi poslal svou Matku. Vezměte si s sebou růženec a dobijte jím ďábla až k smrti. Jsou věci, kterých se ďábel bojí. Nejvíce se však bojí dobře vyformovaného katolíka; katolíka, který chápe svou víru a který ví, o čem je duchovní boj. Nechce bojovat s někým, kdo má na sobě všechno své brnění.

*****
V lednu 2008 během práce ve stánku se šperky přežil Zachary setkání s naší blahoslavenou Matkou. To změnilo jeho život. Zachary prožil uprostřed nákupního centra mocí Zázračné medaile pokoj, který převyšuje všechno chápání. Tím klidem byl Ježíš Kristus, Kníže pokoje. Láska naší Paní zachránila Zacharyho před peklem a přivedla ho přímo do srdce svého Syna, Ježíše Krista. Začal chodit do katolického kostela sv. Františka Xaverského ve Vermontu a v květnu 2008 (v měsíci Panny Marie), Zachary King vstoupil do Katolické církve! Po 26 letech působení v okultismu, se Zachary stal bojovníkem za Ježíše Krista a kvůli ochraně Božího lidu se chce podělit o své znalosti. Zacharyho svědectví je inspirací, která dokazuje, jak opravdu velké je Boží milosrdenství a Jeho odpuštění. Především však ukazuje, jak hluboce nás Bůh miluje. Zachary King v současné době žije se svou ženou na Floridě. Působí jako mezinárodní Spiker, který kdekoli jen může, šíří příběh o zázračném zachránění ze satanismu.

Zacharyho webové stránky jsou
http://www.allsaintsministry.org


Zdroj: www.lepantoinstitute.org, 18. 8. 2015

Převzato z http://www.lifenews.sk/, článek z 15. 10. 2015 naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 11. 2015 | 13637 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace