Zajímavé...

Půjč mi svůj úsměv

Superden 2011 V časopisu Světlo vyšel zajímavý článek o setkání s Kateřinou Zopfovou, hostinskou, která se ve své službě cítí jako misionářka. Svědectví jejího života už mnoha lidem pomohlo.

Hostinská v Myslivně u Fuschlsee má zvláštní dar oslovovat lidi a pomáhat jim při prvním kroku směrem k Bohu, řekl mi biskup Laun. Stála by jistě za portrét. Pokládala jsem to za dobrý návrh a příležitost vypravit se do zasněžené Solné Komory. Penzion Myslivna leží trochu stranou v klidném a malebném prostředí. Hostinská, paní Kateřina Zopfová, pohledná, na první pohled sympatická matka tří odrostlých dětí, nám přišla v ústrety. V útulném stavení je ihned cítit, že zde pracují věřící lidé. Kateřina mi zcela prostě a nekomplikovaně vypráví o svém životě. Ihned jsme si zcela porozuměly.

Narodila se 21. května 1960. Měla tři sestry. Dosud žijí její prarodiče, a dokonce prababička. Měla pěkné dětství a byla zahrnuta péčí, vzpomíná Kateřina. Rodiče jí dali křesťanskou výchovu. Občas přichází na návštěvu i druhá babička. Modlí se večer s děvčaty a kropí je svěcenou vodou. Děvčata se přitom baví, protože je zkropená i celá stěna. Kateřina je si dnes dobře vědoma, jaké je to požehnání pro děti, když se za ně modlí rodiče i prarodiče, jaká cesta se tu pro ně připravuje.
I dnes žijí tři generace pod jednou střechou a obhospodařují spolu penzion. Starají se přitom o matku hostinského, která je odkázána na jejich péči. Ani vnuci si nepřejí, aby babička musela do domova. Dvě z Kateřininých dětí už dům opustily: Lukáš (21 let) je jako vyučený kuchař na sezonní práci v Mayrhofenu a Josef (25 let) žije v Abersee. Jen sedmnáctiletá Kateřina doma stále pilně pomáhá.
Paní hostinská vzpomíná na doby, kdy sama byla sedmnáctiletá. Tehdy začala být kritická k víře, kterou přijala od rodičů. Přestala to s naukou církve brát vážně. Někdy v neděli do kostela zašla, jindy mši vynechala. Ale víru zcela nikdy neopustila. Tak jednou řekla pod křížem v prázdném kostele: „Jestliže opravdu jsi, chci tě najít.“
Její vzdělání: čtyři roky základní školy ve Fuschlu, čtyři roky „měšťanky“ v St. Gilgen a konečně hospodářská škola v Salcburku. O prázdninách pracovala stejně jako její sestry v rodičovském pohostinství. Z původního bufetu se stal penzion, který se stále zvětšuje.
S prvními milostnými starostmi jde přes všechny pochybnosti do kostela. „Církev pro mě zůstávala velkou kotvou, které je třeba se držet,“ vzpomíná na tu dobu. Kněz, který rozpoznal její pochybnosti, si pro ni udělal čas. „P. Ubald mě tehdy dokonale přijal,“ vzpomíná vděčně na kněze, který nedávno zemřel a který ji doprovázel na její životní cestě. Jako devatenáctiletá pracovala v lokále. Přišla skupina mladíků a tropili si posměch z církve a z víry. Děvčeti se to nelíbilo, ale netroufala si jim nic říct. Když procházela kolem kříže, řekla Ukřižovanému: „Chtěla bych se tě zastat, ale netroufám si.“ Když se jeden z mládenců zmýlil a dal jí místo 100 šilinků tisícovku, vrátila mu ji se slovy: „Kdybych nebyla křesťanka, byl bys o 900 šilinků chudší.“ Nastalo hrobové ticho a na téma víry už nepřišla řeč.
Ve 22 letech se zamilovala do Seppa, svého pozdějšího manžela. I když nebyl vychován křesťansky, prosil jednou Pána Boha o křesťanskou ženu. Když šla Kateřina do kostela za něco se pomodlit, zůstával mladý muž stát venku. Vyvinul se „moderní vztah“ a první syn Josef se narodil před uzavřením manželství. Že se jejich svazek upevnil, bylo vlivem P. Ubalda. Když se s ním Sepp seznámil, začal brát víru a církev vážněji a pár se nakonec rozhodl pro církevní sňatek. Před svatbou zažila Kateřina ještě jeden šok. Když se k našemu rozhovoru dostavil i její sympatický manžel, vypráví nám Kateřina celou příhodu. Snoubenci se měli dostavit k rozhovoru a ke zpovědi k P. Ubaldovi, který je měl sezdávat. Kateřina se trochu zpozdila a Seppa nenašla. Kapucíni ji přijali a sdělili, že jí Sepp musí říct něco důležitého. Fráter ji dovedl do sakristie, kde seděl Sepp v hnědé kutně a se smrtelně vážnou tváří jí sdělil: „Já jsem si to rozmyslel. Raději vstoupím do kláštera.“ Jak to dopadlo, je zřejmé ze skutečnosti, že tento velmi harmonický pár slaví letos stříbrnou svatbu.
Po svatbě začíná společná cesta víry „pomalými kroky“, jak zdůrazňuje paní hostinská. Kateřina se stala v kostele lektorkou, pokud jí to jen práce dovolovala. Pokaždé však četla jedno čtení při vzkříšení, které se slavilo časně ráno v 5 hodin. Vždy se ale snažila, aby nemusela číst příběh Abraháma, který obětoval své dítě. To bylo pro ni příliš a s tím se neuměla vyrovnat. Po druhém synu přišla na svět Kateřina. Byla od počátku nemocná. Již ve dvou měsících měla zápal plic. „Chytila kde co a já jsem byla příliš hektická a starostlivá matka.“ A zase přišla nemoc: dávivý kašel. I když jí bylo jen 18 měsíců, musela několikrát do nemocnice. Na Velký pátek je však doma. V podniku je mnoho práce a o dítě se stará babička. Najednou v poledne přiběhne do výčepu. „Kateřina je mrtvá, Kateřina je mrtvá!“ křičí. „Bylo to pro mě, jako by mě někdo bodl nožem. Cítím to ještě dnes, když si na to vzpomenu,“ vykládá matka. V panice vezme dítě, běží s ním ven, třese s ním, ale dítě je stále ztuhlé. Tu si vzpomene na babičku, která dvakrát křísila své dítě v ledové vodě. Kateřina to provedla také. Dítě zalapalo po dechu a bylo opět při vědomí. Pohotovostní lékař je vzal do nemocnice. Ještě v autě upadlo dítě znovu do bezvědomí. „Horečka a křeče,“ vysvětluje lékař. V nemocnici další záchvat. Maličká má kromě kašle oboustranný zápal plic. Lékař soudí, že dítě se nemůže zbavit hlenu z plic. Je to otázka, zda přežije tuto noc. V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu Kateřina ustavičně pozoruje svou maličkou dcerku. Noc pokračuje a dítě ještě žije. Za úsvitu se Sepp pokouší přesvědčit manželku, aby šla domů a postarala se o děti, které jsou z toho všeho v šoku. Nabízí se, že zůstane u dcery. A dodává: „Jestliže nám ji Bůh vezme, musíš to přijmout. Je to jeho dar.“ „Dnes ho chápu, ale tehdy mě ta věta hrozně zabolela,“ vysvětluje Kateřina. Jede tedy domů a slibuje Pánu, že když se dcera uzdraví, postaví u domu kapli. Protože už tak jako tak nemůže spát, jde na Bílou sobotu na Vzkříšení a tentokrát čte o Abrahámovi, který je v důvěře ochoten obětovat Bohu svého syna. „Poprvé v životě jsem si uvědomila: Nic nemáme v rukou. Všechno je dar od Boha. Život je něco zvláštního. Nemůžeme si ho podržet. Pocítila jsem v duši, že mi byl darován hluboký mír – skutečné zmrtvýchvstání.“ Po mši jede do nemocnice a dívá se na všechno zcela jinýma očima. „Byla jsem zcela klidná, už nikoliv tak úzkostlivá a ustaraná.“ Dítě bylo již týden nemocné a 29. dubna je navštívil jejich duchovní vůdce. Dnes má maličká jmeniny, je svaté Kateřiny. Udělí nemocné poslední pomazání. Krátce na to vychrlí Kateřinka všechen hlen. „Velký jako pizza,“ vysvětluje názorně. Od té chvíle jde všechno k lepšímu nejen s malou, ale i s velkou Kateřinou.
„Můj pohled na Pána se zcela změnil. Tato zkušenost mě poznamenala a posilnila, že jsem se naučila věci, kterých bych dříve nebyla schopna. Mohla jsem se nyní zcela otevřeně postavit za své přesvědčení ve víře. Předtím jsem v tom byla egoistická. Bůh mnou musel otřást. Nyní jsem zcela přesvědčena, že je s námi a v nás.“

Tehdy Kateřina nechtěla vstoupit do rodičovského podniku. Chtěla být jen paní domu a matkou. Ale skutečnost je taková, že její sestry odcházejí. Jedna odchází na statek a druhé dvě jdou studovat. Rodiče jsou teď zcela bez pomoci. Máme zůstat? Je to Boží vůle? Zůstali. Manžel se se svou stolařskou živností přistěhoval do domu, který se zvětšil. Stále se modlí k Bohu: „Ukaž nám, co se má z domu stát.“ A skutečně, v dalších letech poznají, jak je Pán vede, co je jeho plán. Stavba kaple v tom hraje důležitou roli: K čtyřicátým narozeninám si Kateřina přeje jako dárek cihly na stavbu kaple. Mnoho přátel při stavbě spolupracuje. Dostali relikvie sv. Erentrudy z Nonnbergu, Otce Pia, bratra Konráda a Anny Schäfferové. Roku 2004 je kaple posvěcena. „Pro mnoho lidí, kteří přišli z různých míst, se stala kaple živým pramenem,“ shrnuje Kateřina své zkušenosti. Protože od té doby se Sepp a Kateřina snaží dále rozdávat tu radost a lásku, jaké se dostalo jim.


Tábor dětí z Jeníkova 2010„V posledních deseti letech mi dává Pán skutečně pocítit, když přijde někdo, kdo by měl být k němu přiveden,“ vysvětluje hostinská. A stalo se zde už mnoho případů obrácení a smíření. Na výroční den svatby objednal jeden manžel pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu přímo na břehu jezera. Ale protože manželka by dala raději přednost klidnému místu, dívají se v cestovní kanceláři po nějaké „rodinné atmosféře“. Tak to stojí u jejich podniku a tak se manželé ocitli u nich. Kateřina vycítí: ty dva poslal Pán. Jubilanti a manželé Zopfovi se v rozhovorech spolu sblíží. Vyvine se z toho přátelství. Hosté ze Štýrska se opět vracejí. V rozhovorech vyprávějí o svých starostech. Jejich syn se rozvedl. Vnučka je ve střídavé péči otce a matky. Kateřina se ptá, zda je vyhlídka na smíření této dvojice. Nemožné, míní žena. Syn má hezkou přítelkyni, se kterou si rozumí. Kateřina se zeptá, zda by byla ochotna, když někdy přijde, pomodlit se spolu s ní v kapli za manželství svého syna. „Bůh umí i z velké hromady střepů něco udělat. Jen ho nesmíme podceňovat,“ dodává. Žena souhlasí, i když tomu doopravdy nevěří. Uplyne několik let (!), co se obě ženy modlí za tuto záležitost. K překvapení Kateřiny přijedou jednou manželé i se svým synem a jeho přítelkyní na dovolenou. Dojde k mnoha rozhovorům. Na konci dovolené jde mladá dvojice s Kateřinou do kaple. Po krátké modlitbě je tam nechá samotné s Pánem Bohem. Za několik dnů volá paní ze Štýrska: Přítelkyně opustila jejího syna. Nejdříve je situace chaotická. Nikdo není doopravdy šťastný. Co teď? Pak však dojde k rozhovorům mezi rozvedenými manžely, kteří se střídavě starají o dceru. Konečně najdou oba rozvedení opět porozumění. Začínají novou společnou cestu. Když mladá rodina přijede na dovolenou do Myslivny, směřují první kroky manžela do kaple. Zde měl jejich návrat svůj počátek. Paní hostinská nezapomíná v modlitbě ani na přítelkyni, která první přinesla oběť. I ona musí najít své štěstí. Pán se o to jistě postará: „Naučila jsem se, že mu můžu plně důvěřovat, že naše modlitby vyslyší.“ Přímluva svatých a blahoslavených, jejichž relikvie jsou v kapli přechovávány, k tomu přispívá.

Ještě jiný podobný příběh se zde odehrál: Přítelkyně jednoho bohatého mnichovského stavebního podnikatele přijde po rozhovorech s Kateřinou k závěru, že její situace víkendové přítelkyně vedle přítelovy manželky vlastně není její cestou. Opustí svého ctitele, který jí rozhněvaný dává radu: „Potřebuješ psychiatra.“ Žádný div, že po takových událostech přijdou i protivenství. Na scénu vystoupí i Zlý. Pak podnikatelé zažijí, jak se nahrnou starosti, jak se Zlý vzteká. Hledají však útěchu u Pána. Bůh má s každým z nás svůj plán a na ten se můžeme spolehnout. Přesto není to vždy jednoduché najít správné řešení, ale světlo je vždy silnější než tma. Mnozí z nás na to zapomínají a zapírají ze strachu před druhými, před médii toho, který je Pravda. „Stát zpříma, i když člověk přitom někdy leží na zemi,“ tak bych paradoxně nazvala postoj Kateřiny.

Najdou se různí hosté, jako jeden, který sňal ze stěny kříž a položil ho obrácený na stůl. Paní hostinská kříž z jeho světnice odnesla a pokusila se s hostem pohovořit. Ovoce takových rozhovorů není vždy hned zřejmé. „Dětem to nebylo někdy po chuti, když jsem něco otevřeně řekla a vydala svědectví. Asi to není jednoduché mít věřící matku.“ Občas slyší od dětí: „Mami, tos musela říct právě teď?“
Když poslouchám Kateřinu Zopfovou, zdá se mi to až neuvěřitelné, jak právě ti, kteří stojí od církve nejdále, si od ní některá slova nejen nedají líbit, ale někdy přímo vyhledávají její svědectví. „Přicházejí zcela rozdílní lidé. Nejdříve vystupují jako nejagresivnější.“ Tak tomu bylo s jedním zazobaným a vyhlášeným ateistou. „Myslela jsem si, že takový by si vyhledal pětihvězdičkový hotel, ale jemu chutná naše jídlo (vaří je paní hostinská jen z nejlepších surovin). O víře nechtěl vůbec nic slyšet. A přece za několik měsíců zavolal: Potřebuje se zeptat na několik věcí. Že přijede s paní na tři dny.“ Když přijel, přiznal: „Cítil jsem, že mě něco přitahuje k vašemu domu.“ Tentokrát zašel i do kaple a vytáhl si z košíku lístek s citátem z Bible: „I kdybys měl všechna bohatství země, nemáš nic. Jestliže máš Mne, máš všechno.“ Od té doby přijíždí co půl roku a vede s Kateřinou dlouho do noci náboženské rozhovory. I jeho paní nastoupila s ním novou cestu. Letos o Velikonocích chtějí jít na slavnost Zmrtvýchvstání.

I s nemocnými hosty má dojemné zkušenosti. Byla tu těžce nemocná žena z bývalé NDR: roztroušená skleróza. K víře má daleko, s výjimkou komunistického zasvěcení mládeže. Od té doby nic. Ale pak v kapli: Při modlitbě křížové cesty spolu s Kateřinou poznává sama sebe pod křížem. Hluboce dojata udělá krok blíže k Bohu a vrací se domů napůl smířena se svým osudem. Mezitím by chtěla vstoupit do katolické církve.

Líbí se mi případ třiceti cyklistů, kteří přijeli autobusem na jeden týden. Již šofér naznačil, jak nemožná je to skupina. Personál s nimi bude mít těžkou práci. Při poslední snídaní se paní hostinská nespokojí s pouhým „Šťastnou cestu“. Vypráví jim tedy o kapli a jejím osudu s krátkým osobním svědectvím. Pak je zcela na závěr pozve do kaple, aby si každý vytáhl citát z Písma: je to zcela osobní poselství pro každého z nich. Nestačí se divit, když skutečně jeden za druhým vytahují z košíku kartičky. Ten host, který se celou dobu choval nejhůře, zůstane v kapli celou čtvrthodinu a stále znovu a znovu čte svůj lístek. Po tváři mu stékají slzy. Zjevně dojati všichni ji na rozloučenou objali a děkovali jí.

„Působí to radost mluvit o Pánu a jeho divech,“ říká a srdečně se směje: „Dříve jsem si tak nedůvěřovala, dnes nepřijde nikdo, koho bych nepozvala, aby navštívil kapli.“ A dodává: „Přece není nikoho, kdo by neměl problémy a netoužil po pravdě, která ho může osvobodit. Nikdo nesmí být ztracen.“ Ani takový host, který nejdřív s hlučným protestem odejde z místnosti, když je řeč o víře, aby nakonec sám požádal paní hostinskou, aby ho i s jeho paní doprovodila do kaple. Měli manželské problémy.

Když přijdou obzvláště agresivní hosté s drsným chováním, jde Kateřina k Matce Boží a prosí: „Půjč mi na pět minut tvůj úsměv. Snad jim to pomůže.“ Jaký to nápad! Kateřinin manžel a rodiče stojí vždy za ní. A že i děti nastoupily tuto cestu, ukazuje tato okolnost: Jsou Vánoce a rodiče řekli dětem, které si stěžovaly na množství modliteb, že dnes mohou program určovat ony. „Ony nás málem přetížily. Chtěly se modlit jeden růženec hned časně ráno, druhý v poledne a třetí večer. Zažili jsme tedy něco zcela opačného, než jsme očekávali,“ vzpomíná se smíchem. Když se jednou před rokem kvůli silným bolestem nemohla hýbat ani modlit, přišla za ní dcera, sedla si na lůžko a řekla: „Když se nemůžeš modlit, já se budu modlit za tebe.“ „To mi udělalo tehdy moc dobře.“

Na závěr jsme si při čaji popovídali s jejím mužem, Kateřininou matkou a dcerou. Byl to pro mě obohacující rozhovor s odvážnou ženou, jejíž mateřské srdce se stará o lidi, kteří zde hledají odpočinek: myslí nejen na jejich tělesné, ale i duchovní blaho.

VISION 2000 – 2/2011
Překlad -lš-


Schönstattské hnutí

Sdílet

Související články:
CESTA ZE TMY DO SVĚTLA - Návštěva a svědectví Gorana z Medžugorje v České republice (23.11.2023)
Večer na Križevaci, jeden z nejkrásnějších v mém životě (25.10.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 63: Dvě svědectví s autem, které nakonec shořelo (01.10.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 62: Medžugorje mi vrátilo život (30.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (34) (28.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (33) (27.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (32) (26.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (31) (25.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (30) (24.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (29) (23.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (28) (22.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (27) (21.08.2023)
Opilý řidič, který zabil 4 děti, konvertoval na katolickou víru poté, co mu rodina odpustila (20.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (26) (20.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (25) (19.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (24) (18.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (23) (17.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (22) (16.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (21) (14.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (20) (13.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (19) (12.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (17) (10.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (16) (09.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (15) (08.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (14) (07.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (13) (06.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (12) (05.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (11) (04.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (10) (03.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (9) (02.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (8) (01.08.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (7) (31.07.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (6) (30.07.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (5) (29.07.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (4) (28.07.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (3) (27.07.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (2) (26.07.2023)
Svědectví od zasvěcených žen a mužů (1) (25.07.2023)
Zázraky Dona Dolinda a Novéna odevzdanosti - skutečný příběh (10.07.2023)
Projev - svědectví studentky: hodnota člověka nestojí na jeho úspěchu, ale že je stvořen k Božímu obrazu (10.07.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 59: Maria zanechala vizitku při dopravní nehodě (23.05.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 58: Požehnaná pouť v 9. měsíci těhotenství (12.05.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 57: Vrátila jsem se ... (07.05.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 56: 3 sekundy změnily celý její život (01.05.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 55: Řekla Marii ano a začaly se dít zázraky (13.04.2023)
Modlitba nad svým hrobem (13.04.2023)
ZÁŽITKY SE ZÁZRAČNOU MEDAILKOU (11.04.2023)
ŽIVOT BEZ ZÁRUKY - kniha od které se neodtrhnete (25.03.2023)
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 08. 10. 2011 | 9208 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 16/2011
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace